27-06-2016
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz: “Türkiye İhracatından yüzde 5 oranında pay almak istiyoruz”

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz: “Türkiye İhracatından yüzde 5 oranında pay almak istiyoruz”

İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Poyraz, iklimlendirme sektörünün son yıllardaki iç ve dış pazarının değerlendirmesini yaparak, pazardaki gelişim ve değişimi masaya yatırdı.İklimlendirme Sektörü ihracat hedeflerinin 25 milyar dolar olduğunun altını çizen Poyraz, “Bu kapsamda, 2016 yılının bir toparlanma ve geri dönüş yılı olacağını düşünüyoruz ama yine de geçen yılki düşüşü telafi edebilir miyiz, 4,5 milyar dolar seviyesini bu sene zorlayabilir miyiz noktasında çok umutlu değiliz.” ifadelerini kullandı.

 

İklimlendirme sektörünün 2015 ihracatını ana hatlarıyla değerlendirir misiniz? Sektörün 2015 yılındaki ihracatını belirleyen gelişmeler ne olmuştur? Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı nedir?

Sektörümüzün 2015 yılı ihracatı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla yaklaşık olarak yüzde 17 oranında bir azalma söz konusu. Sektör şu anda Türkiye ihracatından yaklaşık yüzde 2,5 oranında bir pay alıyor. Petrol fiyatındaki düşüş ve bunun dibe yakın seviyelerde süregidiyor olması, ABD dolarındaki güçlenme eğilimi, Çin ekonomisindeki yavaşlama,  Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasi sorun, Rusya pazarının ülkemiz ürünlerine kapanması, Suriye krizinin güçlenerek yeni göç dalgaları yaratması, dünya genelinde yaşanan kriz ve ülkelerin ithalatta getirdiği yeni uygulamalar yılsonu rakamlarını direk olarak etkileyen olaylardı. Tüm bunlara ek olarak Dolar/Europaritesinde görülen dalgalanmalar sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi. Sektörün ihracat yapısını düşünürsek dolar ile yarı mamul alıp çoğunlukla Euro bazında Avrupa’ya ihracat yapar durumdayız. Karlılıklarda çok büyük kayıplar yaşandı.

2015'te sektör ihracatı en çok hangi ülkelere yoğunlaştı? Sektörün açıldığı yeni pazarlar oldu mu?

İklimlendirme Sektörü ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. 2015 yılında en çok ihracat gerçekleştirilen 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, Rusya ve Romanya’dır. Bununla birlikte özellikle yakın coğrafyada yaşanan siyasi düzensizlikler ve dış ticaretimizin bu durumdan zarar görmesi sektörü alternatif Pazar arayışına itmiştir. Sektörün dünya üzerindeki bir çok ülkeye aktif ihracatı mevcut o nedenle alternatif pazar tabiri ile mevcut pazarlarda payımızın artırılması anlatılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Gana, İtalya ve Katar’a yapılan ihracatta önemli miktarda artış yaşanan ülkelerdir.

Alt ürün grupları bazında sektörün 2015 ihracatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi ürünler ve ürün grupları bu yıl içerisinde öne çıktı?

Sektörümüz ürünleri kullanım alanlarına ve amaçlarına göre 6 ana grup altında incelenmektedir. Sektör ihracatından en büyük payı alan Tesisat Sistem ve Elemanları’nın 2015 yılında ihracatı 1,5 milyar dolar seviyesindedir ve yüzde 18,5 oranında düşmüştür. Isıtma Sistem ve Elemanları İhracatı ise 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve yüzde 12 oranında düşüş görülmüştür. Soğutma Sistemlerinde yüzde 17,1, Klima Sistemlerinde yüzde 22,4, Havalandırma Sistemlerinde yüzde 23,1, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 23,7 oranında düşüş görülmüştür. Bizim ürünlerimizin bazıları inşaatlarda, evlerde kullanılan temel ürünler arasında iken bazıları ise konfor ürünü olarak nitelendirilebilecek ürünler. O nedenle bu tarz ekonomik daralma yaşanan dönemlerde diğer sektörlere oranla tüm pazarlarda daha az kullanılır ve ihracat-ithalatındaki kayıplar daha fazla olur.

İç pazarı değerlendirebilir misiniz?Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı nedir?

Maalesef seçim, dolar kurundaki artış ve dalgalanma derken iç pazarda önceki yıllara oranla çok daha zayıf geçti. İstediğimiz istikrara bir türlü ulaşamadık. Ödeme sıkıntılarının olduğu ve bir çok sektör firmasının da kapandığı bir yılı geride bıraktık. Sektörde hâlihazırda2 binden fazla firma faaliyet göstermektedir. Ancak maalesef tam sayı elimizde mevcut değil. 

Sektörün 2016 yılı ihracat, Ar-Ge, yatırım, pazarlama, tanıtım planları ve öngörüleri nelerdir?

2016 yılı ilk iki ayı verileri geçtiğimiz yıla oranla çok daha iyi geldi. Bu kapsamda, 2016 yılının bir toparlanma ve geri dönüş yılı olacağını düşünüyoruz ama yine de geçen yılki düşüşü telafi edebilir miyiz, 4,5 milyar dolar seviyesini bu sene zorlayabilir miyiz noktasında çok umutlu değiliz. Firmalarımız yeni yatırımlar yapmaktalar. Özellikle Ar-Ge yatırımlarının ve yeni ürünler geliştirmenin önemi tüm sektörce biliniyor ve yatırım yapmaya devam ediliyor. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise her firmaca değişik yönetilmektedir. Fuar katılımları, yerinde ziyaretler, müşteri davetleri, birebir tanıtımlar gibi… Biz ise İSİB olarak bu konuda firmalarımıza elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. 

Sektörün 2023 vizyonundaki ihracat hedefini rakamsal olarak ifade edebilir misiniz?

İklimlendirme Sektörü ihracat hedefimiz 25 milyar dolar. Türkiye İhracatından yüzde 5 oranında pay almak istiyoruz. Tabiki bu hedefler konulurken bu tarz darboğazların çok daha seyrek görüleceğini ve siyasi olarak komşu ülkelerin daha istikrarlı bir yapıda olacaklarını düşünmüştük. Ancak sektörümüzün geçmiş yıllarda gösterdiği performansa bakarak 25 milyar dolar ihracat hedefini yakalacağımıza olan inancımız devam ediyor.

 

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...