27-06-2016
İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu: “Büyüme iklimlendirmenin kaderinde var”

İSKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu: “Büyüme iklimlendirmenin kaderinde var”

İSKAV(Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu,Türkiye’deki iklimlendirme sektörünün küresel pazardan aldığı payı irdeleyerek şunları ekledi: “Türkiye bütçesinde 11 Milyar Dolar ile yer alan iklimlendirme, bu rakamı 4,5 Milyon Dolar ihracat ile her yıl büyümektedir. 2023 yılında 55 Milyon Dolar planlanmasına rağmen bu hedef sanırız konjonktürel olarak geriye gelecek ve 35 Milyon Dolar olması beklenmektedir. Bu büyüklük dahi bu günden 3 kat büyüme demektir.” Büyümenin iklimlendirmenin kaderinde olduğuna dikkat çeken Eroğlu, sektörün en önemli sıkıntısının ise rekabetin fiyat ile yapılması olduğunu söyledi.

 

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) hakkında kısaca bilgi misiniz?

Isıtma Soğutma Araştırma Eğitim Vakfı ( İSKAV ) 1997’de sektörümüzün firmaları ve Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı girişimi ile  kurulmuştur. İlerleyen zaman içinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve toplamda 52 Vakfedenin katılımı ile güçlü bir sivil toplum örgütü olarak devam etmektedir.

İsminden de anlaşılacağı gibi iklimlendirme sektörünün gelişmesine kendini adamış bir kuruluştur. İklimlendirme özünde 4 parçalı bir mozaiktir. Tasarım, uygulama, üretim, tedarik işkollarının birleşmesinden meydana gelen anonim bir sektördür. Doğal olarak her mozaik parçası sektörde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile temsil edilirler. ISKAV sektör derneklerinin ortak paydasıdır ve uzman derneklerimize eğitim, araştırma, fuar koordinatörlüğü ve sektörel yayın konularında destek sunmaktadır.

 

Öncelikle sektörün eğitim ihtiyaçları için optimize edilmiş sektöre yönelik eğitimler planlar. Başta YTÜ olmak üzere Üniversite Sanayi işbirliğinde projeler üretir, İklimlendirme Yan Dalı bölümlerinin açılmasını teşvik ederek ortak insan kaynakları çözümleri üretir. Bu konuda ISKAV ve YTÜ örnek bir çalışma yürütmektedir. Kamu ile sektörümüzü ilgilendiren konularda ilişkiye geçerek gelişen düzenlemelerin düzgün şekilde yürürlüğe girmesi için yoğun çalışmalar yapar.

 

Bunun gibi fuar, dış satım, laboratuvar, kitap yayımlama gibi konular ile ISKAV sektörünün kalbinde olan bir Vakıftır.


Sektöre yönelik ne gibi işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunuyorsunuz?

ISKAV'ın her çalışması İklimlendirme Sektörüne yöneliktir. Uzman derneklerle ayrı ayrı veya hep birlikte proje üretir uygular. Gelişen teknoloji ile çok ilintili olan iklimlendirme sektöründe değişim rüzgarları (Dünyaya entegrasyon) hızlı ve şiddetli esmektedir. Çevre, enerji, insan hakları konularına bağlı olarak iklimlendirme sektörünün özündeki ürünler, kanunlar, uyumlu ve eşdeğer ürünler problemi daha çözüm üretmeye ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu açıdan sertifikasyon, laboratuvar, eğitim adeta sektörümüzün en öndeki sorunu haline gelmiştir. Bu konuda derneklerimizle sıkı bir işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebiliriz.

Sertifika programlarınızdan bahseder misiniz? İklimlendirme sektörü adına 2016 yılı için planlanan eğitiminiz var mı?

ISKAV Sektörümüzün Dünya ticaretine entegrasyonu açısından bir yöneticinin bilmesi gerektiği kadar ekonomi, kişisel yetenek gelişimi, süreç bazlı yönetim, ilişki kurma gibi konularda sektörümüz genç yöneticilerine uzun yıllardan bu yana eğitim sunmaktadır. Eminiz ki bu eğitimler ile sektörümüz daha etkin gelişme başarısı göstermiştir.

Bugünlerde Test Ayar Dengeleme konusunda 5 haftalık eğitim, sonunda kendi kurduğumuz deney istasyonlarında sınav yaparak sektörümüzde kalite, rekabet, güvenliği müşteri hizmetine sunan bir sertifikasyon çalışması devam etmektedir. Aynı zamanda sektör çalışanlarına yönelik içerikte hazırlanan ve her yıl iki kez açılan sertifikalı Satış Pazarlama eğitimimiz de sertifikalı eğitimlerimiz arasında yer almaktadır. 

AB uyumluluğu çerçevesinde F-Gaz, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ile meslek standartlarının ve ulusal standartlarının belirlenmesi çalışmalarımızdan bazılarıdır.

2015 Haziran ayında önerdiğiniz iklimlendirme kelimesinin tanımının kabul edilmesiyle ilgili neler söylersiniz?

Ülkemiz Teknoloji üretmeden sanayileşme içine girdiği için sanayii için kullanılan ve bizim Türkçe olduğunu sandığımız birçok tarif kullanılıyor. Sektörümüz Klima sektörü diye anılmakta iken farkına vardık ve İklimlendirme ile ikame ettik. Ne anlama geldiğini de TDK ya başvurarak teklif ettik kabul ettiler. Çok da yakıştı.

Sağlıklı, güvenli, yaşanabilir yapıların ve nitelikli üretimi sağlayacak tesislerin teminatı olacak iklimlendirme mühendislerini sektöre kazandırmayı amaçlayan ve İSKAV’ın koordinatörlüğünü üstlendiği‘İklimlendirme Sektörü Yıldızlarını Arıyor’ programı hakkında bizlere neler aktarırsınız?

YTÜ  Makina Fakültesi ile yan dal olarak İklimlendirme Bölümünü birlikte yürütüyoruz. Bu bölümü seçen Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine staj, burs, bitirme tezi, iş garantisi gibi destekler vererek gerçekten sektörümüzün iş gücü konusuna rasyonel bir çözüm getirdik. YTÜ de öğrencilerine bu olanakları sunduğu için daha çok tercih edilme derecesine yükseldi. Tam bir Kazan -Kazan projesi yaptık. Şimdi Ankara’da Gazi Üniversitesi bu parkura bizim ile girme isteğinde ve proje üzerinde olumlu çalışmalarımız yürüyor.

Genel olarak iklimlendirme sektörünü değerlendirir misiniz?

İklimlendirme Sektörü Türkiye büyüme hızının üzerinde büyümesine devam etmektedir. Zira ülkemizde İklimlendirme konusu üretim ağırlıklı olarak pozitif yönde gelişmektedir. Dünyada büyük İklimlendirme markalarına üretim yapar durumdayız. Her yıl bu potansiyele birkaç marka ilave olmaktadır. İklimlendirmede genelde su, hava ve gaz olmak üzere üç element kullanılır. Her elementin iklimlendirme ilintili makinaları ayrı bir teknolojidir. Türkiye Hava bazlı cihazlarda Avrupa’da Almanya’dan sonra en büyük üreticidir. Doğal olarak hava cihazlarında ciddi bir ihracatçıdır. Su ve gaz cihazlarında da gelişmeye açık olduğu yani gelecekte büyüme potansiyeli olan bir sektör olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Türkiye’deki iklimlendirme sektörünün; küresel pazardan aldığı payı artırmak üzere gerçekleştirdiği yatırımlarla, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebildiği söylenebilir mi?

Türkiye bütçesinde 11 Milyar Dolar ile yer alan iklimlendirme, bu rakamı 4,5 Milyon Dolar ihracat ile her yıl büyümektedir. 2023 yılında 55 Milyon Dolar planlanmasına rağmen bu hedef sanırız konjonktürel olarak geriye gelecek ve 35 Milyon Dolar olması beklenmektedir. Bu büyüklük dahi bu günden 3 kat büyüme demektir.

Kısa bir deyiş ile büyüme iklimlendirmenin kaderinde var. Ancak dikkat edilecek konu ise tamamen bilgi sektörü olduğudur. Yani yeni oyuncular büyüyen iklimlendirme sektöründe yerlerini alırken bu noktayı önem ile incelemelidir. Piyasa deyimi ile kabuğu kalın bir sektör özelliği taşır. Bu da sektörde yer alan firmaların büyümeleri için şanslarının yüksek olduğu anlamına gelir ancak rasyonel çalışmak koşulu ile...

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Sektörümüzün en önemli sıkıntısı rekabetin fiyat ile yapılmasıdır. Bu ağırlık merkezinin kaydırılıp, teknoloji, doğru yönetim ve rasyonel ekonomik davranışlar ile çözümleme noktasına kayması gereklidir. Bu konuda Vakfımız 2017 yılı Şubat ayında ‘İklimlendirme Rekabetçilik’ konulu bir çalıştay ile sürece katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...