27-06-2016
“Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ile Türk üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapıyoruz.”

“Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ile Türk üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapıyoruz.”

İSKİD(İklimlendirme, Soğutma Klima Cihazları İmalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, Türkiye’deki Klima pazarın büyüklüğü ve gelişimini irdeleyerek iklimlendirme sektörünün sorunlarını masaya yatırdı. İSKİDile ISHRAE (IndianSociety of Heating, RefrigeratingandAirConditioningEngineers) dernekleri arasında imzalanan işbirliği protokolünden de bahseden Savcı, işbirliği protokolüne göre her iki ülkenin ticaret hacminin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

 

İSKİD (İklimlendirme, Soğutma Klima Cihazları İmalatçıları Derneği) hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

İSKİD, iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürüten etkin bir kuruluştur.Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörünün hızla gelişme göstermesiyle birlikte İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olması amacıyla klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla kurularak 1993’da çalışmalarına başladı.İSKİD'in amacı; Türkiye'de iklimlendirme, soğutma veklima cihazlarıimalatçısıve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında işbirliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak. Klima tüketicileri ile firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde koruyarak,ülkenin ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması sırasında çevreye duyarlı olmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. 

İSKİD’in sektöre katkıları hakkında neler paylaşabilirsiniz? Bu bağlamda ne gibi faaliyetler ve iş birlikleri yapıyorsunuz?

İSKİD’in sektöre katkılarını; ‘Sektör Temsilciliği, Uluslararası İlişkiler, Dış Ticaret, Eğitim, Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri’ olarak 5 ana başlık altında toplayabiliriz.
İSKİD, iklimlendirme, soğutma ve klima sektörünün büyük bir oranını tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır.Klima ihtisas fuarlarının tüketici ve firmalar için en verimli hale getirilmesi yönünde, ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapmış ve başarılı sonuçlar almıştır. Sektörle ilgili diğer derneklerle ortak çalışmalar yapmış ve geliştirmektedir. DOSİDER, ESSİAD, ISKAV, İSEDA, İZODER, MMO, MTMD, TTMD ve SOSİAD bunlar arasındadır. Ayrıca, Makine
Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu MAKFED, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan İSKİD, bu sektörlerle ortak hareket etmektedir. Makine ve İnşaat sektörlerinin 2023 yılı hedefleri dünyada önemli oyuncu haline gelmektir. Makine sektöründeki TURQUM kalite markası çalışmaları İSKİD üyesi firmaların bu sertifikayı almalarının sağlanmasıyla tamamlanmıştır.

Uluslararası EUROVENT (Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı Üreticileri) Derneği’ne üyelik ile klima sektöründe Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda önemli bir ilerleme sağlamıştır. Bu dernek ile kurulan ilişkiler ve Avrupa çapında yapılan toplantılara Türk Temsilcilerinin katılımı sektörel gelişmeleri yakından takip etme imkânı sağlamıştır. İhracat için önemli bir belge olan Eurovent Sertifikasını edinmek isteyen üyelerine bilgi ve irtibat sağlamanın yanı sıra, İSKİD’in ilişkide olduğu yabancı dernekler arasında EUROVENT Üyesi (Rusya Dahil) Avrupa Dernekleri, VDKF (Almanya), AHRI, ASHRAE (ABD), REHVA (Avrupa), FETA (İngiltere), KRAIA (Kore), CAR ve CRAA (ÇHC), AIACRA, ISHRAE (Hindistan),  Pakistan HVACR Society sayılabilir.Uluslararası İlişkiler Komisyonu bu ilişkileri arttırmak ve düzenlemek üzere çalışmaktadır.

İSKİD Dış Satım Komisyonu, üye firmaların ve sektörün mevcut kalite ve kapasitesini ihracata yöneltebilmeleri için çalışmaktadır. Bu kapsamda yurtdışı pazar araştırmaları yapılmış ve araştırma sonuçları üyelere duyurulmuştur. Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Suriye, Çin ve diğer ülkelerde muhtelif fuarlara katılmıştır. Ayrıca komisyon 'Dış Ticaret Teşvikleri' konulu seminerler de düzenlemiştir. Yurt dışı dergilerde verdiği ilanlarla Türkiye klima-soğutma sektörünü tanıtmaktadır.

Türkiye soğutma-klima sektörünü geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, sektörün kalifiye eleman açığını kapatmak, Avrupa Birliği ile uyumunu sağlamak, sektörün ihtiyacı olan bir test laboratuvarını hizmete açmak amaçları ile Yıldız Teknik Üniversitesi, KOSGEB ve ISISO Yapı Kooperatifi işbirliğinde ISKAV Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfının kuruluşu tamamlanmıştır. ISKAV eğitim, fonksiyon/test/kontrol ve belgelendirme konularında sektöre hizmet vermektedir. Bunun dışında, İSKİD 2006 yılını Ar-Ge yılı olarak ilan etmiştir. Sektör firmalarının cirolarının yüzde 3-5’ini Ar-Ge’ye ayırmaları için çalışılmaktadır. Komisyon, yüksek lisans tezlerinin firmalarda ve Ar-Ge’ye yönelik olarak uygulamalı bir şekilde yapılması için 5 üniversite ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Ayrıca sektörle ilgili branş öğrencilerine burs sağlamaktadır. Öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik teknik geziler düzenleyip, okullara teknik malzeme yardımları yapmaktadır. Ar-Ge çalıştayları ve Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak amacıyla da Ar-Ge Kitabı’nı yayınlamıştır.

Yapılan sosyal faaliyetlerle sektör içi kaynaşma sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Hatıra Ormanları dikim çalışmaları yapılmıştır.Toplum sağlığı ve hastanelerin hijyenik havalandırması konusunda yayınlar hazırlamış, konferanslar düzenlemiş ve bu konuda sektöre öncülük ederek komisyon çalışmalarına başlanmıştır.

URGE(Uluslararası Rekabeti Geliştirme )projenizden bahseder misiniz? Kaydettiğiniz aşamalar nelerdir?

İSKİD olarak şu an devam eden URGE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projemiz sürekli dış pazarlarda rekabet, yeni pazar arayışları ve Türk üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapmaktadır.  Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen projeye 36 sektör firması katılıyor. Proje, “ihtiyaçların belirlenmesi”, “eğitimlerin verilmesi”, “danışmanlık hizmetleri” ve “yurt dışı pazarlama faaliyetleri” ile devam ediyor. Yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında bu yıl İran, Endonezya ve Suudi Arabistan’da fuarlara katıldık ve ikili ticari görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu çalışmalarımızın amacı ihracatçı sektör firmalarımızı yeni pazarlara dâhil edebilmektir. Proje,3 yıl süreli bir proje olduğundan Temmuz ayında bitecektir. Ancak bu 3 yılda sektörün edinmiş olduğu kazanımlar ve ihracata katkısı nedeniyle yeni URGE Projemize yine Temmuz ayında başlamayı hedeflemekteyiz.

İSKİD, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen protokol yemeğinde Hindistan ile bir işbirliği imzaladı. Peki, Hindistan ve Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün bu vesileyle yakınlaşmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Derneğimiz ile ISHRAE (IndianSociety of Heating, RefrigeratingandAirConditioningEngineers) Derneği arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.Sektörümüz,Ekonomi Bakanlığı’nın 2016-2017 Hedef ülkeleri arasında yer alan Hindistan Pazarını bir süredir takip ediyordu. Hindistan’ın, önemli derneklerinden birisi olan ISHRAE ile aramızda yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenen akşam yemeğinin ardından bir işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolüne göre; her iki ülkenin ticaret hacminin arttırılmasına yönelik olarak; dernek üyelerinin talepleri doğrultusunda karşılıklı alım heyetleri organizasyonlarının yapılması; pazar bilgilerinin paylaşılması ve ortak yeni projelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalara başlanacaktır.

Genel olarak Türkiye’deki iklimlendirme sektörünü değerlendirir misiniz? Klima pazarın büyüklüğü ve gelişimi hakkında neler söylersiniz?


İklimlendirme sektörü gelişimi devam eden ve gelecekte büyümesi hız kazanacak sektörlerin başında gelmektedir. Tüm dünyada toplumların refah seviyesindeki artış, iç hava kalitesi bilincinin ve çevre ile ilgili duyarlılığın artması gibi etkenler iklimlendirme sektörünün gelişimini tetiklemektedir.

Türk iklimlendirme sektöründe kalifiye iş gücü, teknoloji, jeo stratejik konum, nüfus ve Türk girişimcilerinin kendine duyduğu güven ile Türk İklimlendirme Sektörü dünya firmaları ile rekabette avantajlı bir konumdadır.Türk İklimlendirme Sektörü ülkemizin genel büyüme düzeyinden de yüksek bir performans sergilemiş ve sektör ihracatı, 2013 yılında 4 milyar 199 milyon dolar iken 2014 yılında bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5,5 oranında artarak 4 milyar 431 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. 2015 yılı durağan geçse de sektörümüz 3,7 Milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu özel koşullar her sektörü etkilediği kadar bizim sektörümüzü de etkilemiştir.

İklimlendirme sektörünün sorunlarına değinelim… Bunlara getireceğiniz çözüm önerileri nelerdir?


Türkiye İklimlendirme sektörü, tüm avantajlarına rağmen bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların çözümünde örgütlenmiş yapılar, etkin çözümler üretmekte ve devlet nezdinde sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Nitelikli iş gücünün yetersizliği, sektörün yaşadığı öncelikli sorunlardan birisidir. İş hacminin büyümesi acil nitelikli iş gücü istihdamı gerektirmektedir, ancak nitelikli iş gücü arzı henüz yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği meslek içi eğitimler ve devletin meslek lisesi ile yüksekokulların sayısını arttırması gibi çalışmalarla çözüm yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu bu konuda uzun zamandır çalışmalar yürütmektedir. Makine Mühendisliği Fakülteleri ile yakın ilişkiler yürüterek başarılı öğrencileri iklimlendirme sektörünü tanımaya ve katılmaya davet edilmekte ve sektör hakkında bilgilendirmeler yapmaktadır. ISKAV’ın önderliğini yaptığı, İSKİD’in destek olduğu çalışmalar neticesinde Yıldız Üniversitesi Makina Fakültesi’nde İklimlendirme Bölümü açılmış ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını vermiştir.

ÖTV: Soğutma içeren klima santrallerinde ve Fan-Coil cihazlarında halen ÖTV uygulanmaktadır. Oysa adı geçen ürünler bireysel kullanıma yönelik split klima cihazlarından farklı, ticari ürünlerdir ve üretim için zorunluluktur. ÖTV’nin bu ürünlerden veya enerji etkinliği yüksek olanlarından kaldırılması veya azaltılması gereklidir.

Ar-Ge: Küreselleşmenin getirdiği pazar ve rekabet şartlarında özellikle yurt dışı rakiplerle rekabet edebilmek ve ihracat yapabilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge mutlak bir zorunluluktur. Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan sektör için eğitim seviyesi yüksek Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına kaynak ve personel ayırmak kolay değildir. Yeni Ar-Ge kanunu KOBİ ölçeğindeki firmalara istenilen ölçüde yarar sağlayamamaktadır. Bu durum önümüzdeki yıllarda uluslararası rekabette sektörü zorlayacaktır. Ar-Ge desteklerinin Kobi düzeyinde yaygınlaştırılması için ilgili prosedürlerin kolaylaştırılması gerekmektedir.

Enerji verimli ürünlerin piyasada yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği düşük cihazların yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlara dönüşümü ile ilgili devlet teşvikine ihtiyaç vardır.

 

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...