05-09-2016
EPSDER: Uluslararası Geofoam Konferansı Sektörü Bir Araya Getirecek!

EPSDER: Uluslararası Geofoam Konferansı Sektörü Bir Araya Getirecek!

Isı yalıtımında EPS kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ifade eden EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Güneş, doğabilecek haksız rekabet unsurları ile mücadele ederken kendi iç kontrolleri için Kalite Denetim Sistemi (KDS) adı verilen bir uygulama ile çalışma yaptıklarına değindi. Uluslararası Geofoam Konferansı hakkında bilgi veren EPSDER Yönetim Kurulu BaşkanıGüneş, “Uluslararası Geofoam Konferansı, hammadde ve makine üreticilerini 22 – 24 Mayıs 2017’de İstanbul’da bir araya getirerek Geofoam teknolojisindeki son gelişmelerin tartışılacağı bir platform yaratacak.” şeklinde konuştu. Başvuruların başladığını hatırlatan Güneş, ilgililere şu ifadelerle çağrıda bulundu: “Uzun gibi olan ama aslında çok çabuk geçeceğine inandığımız bu proje süresinde hazırlıklarımız tam olarak bitirmek ve başarılı olmak için de üyelerimizden de projeyi sahiplenmelerini ve bize destek olmalarını temenni ediyorum. Konferans için başvuruların başladığını hatırlatıyor ve ilgili herkesin kayıt yaptırmasını rica ediyorum.”

 

Öncelikle EPSDER hakkında bilgi verir misiniz?
EPSDER, EPS (ExpandedPolystyrene) hammaddesini ağırlıklı olarak, ısı yalıtım malzemesi, ambalaj ve dekoratif ürün haline getiren sanayicilerin(hammadde üreticileri,makineciler ve mamul üreticileri) kurduğu ve sektörü bir bütün olarak temsil etmenin amaçlandığı bir sivil toplum örgütüdür.

EPSDER yönetim kurulu olarak bizler 2 sene için genel kurulumuzca göreve getirilmekte ve bu süre zarfında dernek yönetiminde görev almakta ve diğer üyelere karşı olan sorumluluklarımız çerçevesinde çalışmaktayız.

EPSDER şu anda 40’a yakın şehrimizde üretim yapan 57 mamul üreticisi, 2 makine üreticisi ve 6 hammadde üreticisi üyeye sahiptir.

EPSDER’in amaçlarından ve hedeflerinden bahseder misiniz?
EPSDER’in öncelikli amacı, EPS ile ilgili standartların, yönetmeliklerin oluşturulması ve oluşturulan bu standart ve yönetmeliklerin geliştirilmesi amacı ile düzenleyici organlar nezdinde sektörü temsil etmek ve görüşlerini iletmektir. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz ısı yalıtımında EPS kullanımının yaygınlaştırılması ve doğabilecek haksız rekabet unsurları ile mücadeleetmektir, bunu yaparken kendi iç kontrolümüz içinde Kalite Denetim Sistemi (KDS) adını verdiğimiz bir uygulama ile çalışma yapmaktayız.

Ayrıca EPS konusunda dünyadaki gelişmeleri takip ederek EPS’in farklı kullanım alanlarını ülkemizde de kullandırmak istiyoruz. Her ne kadar bu 3 ana üretim alanını belirtsekde EPS’nin kullanım alanı ve çeşitliliği çok fazla. Öyleki EPSotomotivden, inşaat mühendisliğinde zemin islah ve beton için kalıp malzemesi olarak kullanılmasına; peyzajdan,sahne dekor malzemesine; fide yetiştiriciliğinde kalıp vazifesi görmesine kadar pek çok farklı sektörde kullanılmaktadır. Bunda, malzemenin makinelerde çok kolay işlenmesi, suemmez, hafif ve yoğunluk aralığının istenilen şekilde ayarlanması etkendir. Bu farklı kullanım alanları ile ilgili en önemli projemiz ise EPS’in bir dolgu malzemesi olarak ve aynı zamanda bir zemin islah metodu olarak kullanıldığı GEOFOAM olarak adlandırılan projemizdir.

EPSDER’in öne çıkanbu 2 çalışma alanı KDS ve GEOFOAM hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
EPS Sanayi Derneği(EPSDER) üyelerinin ve diğer EPS üreticilerinin kaliteli ve standartlara uygun ürün üretmeleri ve EPS ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence altına almak üzere Kalite Denetim Sistemi(KDS) devreye almıştır. Çok hızlı gelişen ısı yalıtım sektöründe lider konumdaki EPS’nin talebinin artmasına paralel olarak arzda da çok hızlı bir artış olmuş ve yakın bir zamana kadar 40-50 adet olan üretici firma sayısı 140’lara çıkmıştır.Buna paralel olarak diğer yalıtım malzemeleri üreten firmalarda da sayı ve üretim miktarlarında artışlar yaşanmıştır.

Büyüyen yalıtım malzemeleri pazarında haksız rekabet unsuru temel sorunlardan birisi haline gelmiş rekabet kaliteden çok fiyata kaymıştır. Bu sorunu en azından kendi sanayimizde mümkün olduğunca çözmek, yasa ve standartlara uygun üretim yaparak yine ürünlerini etik değerler çerçevesinde piyasaya sunan firmaları teşvik etmek,  onları ve son kullanıcıları korumak, aksi yönde faaliyet gösteren firmaları ise doğru yöne çekebilmek amacıyla, üyelerden gelen yoğun talep göz önüne alınarak “Kalite Denetim Sistemi (KDS)”uygulamasına başlanılmıştır.Bu sayede hedeflenen haksız rekabeti önlemek ve düzgün üretim yapanı korumak olacaktır.Bu rekabet unsurunda kaliteli üretim yapan firmaların çıkarlarını korumak ve diğer firmaları da özendirmek amacıyla EPSDER PR çalışmalarında bulunacak ve her platformda KDS kullanım hakkı kazanan firmaların tercih edilmesini beyan edecektir.

Geofoam ise hafif dolgu malzemesi olarak EPS’in kullanılmasına inşaat mühendisliğinde verilen isimdir. Geleneksel zemin ıslahı yöntemlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Geofoam’un yoğunluğu geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgusunun yoğunluğunun yaklaşık yüzde biri olduğu için Geofoam dolgunun zemine uyguladığı düşey yük sıkıştırılmış toprak dolgulara göre yaklaşık yüz kat daha azdır. Dolayısı ile Geofoam dolgu kullanıldığında toplam oturmalar önemli şekilde azaltılmış olunur. 2:1ya da daha dik dolgu eğimlerini Geofoam bloklarla yapmak mümkündür. Uzun süreli performans kriterlerine bakıldığı zaman Geofoam yol dolgularının toplam oturmalarının geleneksel dolgulara göre çok daha az olması sebebiyle bakım maliyetlerinin daha az olduğu gözlenmiştir.Ayrıca, Geofoam olarak EPS set inşası ve genişletilmesinde, oturma hasarlarına karşı, istinat duvarı arkasında, titreşimsönümlemede, drenajişlerinde, menfezüzerlerinde, gürültü koruyucu set inşaatlarında ve köprü yol yaklaşımlarında da çok pratik ve ekonomik olarak kullanılabilir.

Dünya’nın çok farklı ülkelerinde 1972 yılından beri yüzlerce projede kullanılan bu dolgu metodu ne yazık ki ülkemizde 2-3 proje ile sınırlıdır. Bu sebeple EPSDER olarak konunun daha net anlaşılması ve ülkemizi mühendisliğinin kullanımına sunulması için çok büyük bir dünya konferansa giriştik ve şimdiye kadar 4 ülkede yapılan bu konferansların 5.sinin ülkemizde yapılması için gerekli anlaşmaları ve organizasyonları yaptık. EPS2017 kongresi geofoam’un inşaat mühendisliği uygulama alanlarına ve geofoam teknolojisine bundan önce düzenlenen Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt Lake City (2001) ve Oslo (2011) konferanslarından edinilen temel birikimlerin ışığı altında katkıda bulunacaktır.

UluslararasıGeofoam Konferansı (http://www.geofoam2017.org),Geofoam’un inşaat mühendisliği uygulamalarında araştırma yapan bilim adamlarını, Geofoam hafif dolgu sistemini çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu ve demiryolu proje firmalarını ve yüklenicilerini, Geofoam blok, hammadde ve makine üreticilerini 22 – 24 Mayıs 2017’de İstanbul’da bir araya getirerek,Geofoam teknolojisindeki son gelişmelerin tartışılacağı bir platform yaratacak.Dünyanın 4 bir yanından mühendislerin, akademisyenlerin, müteahhitlerin ve ilgililerin katılacağı bu konferansla Türkiye’de Geofoam tanıtımını yapmayı ve uygulama alanı açmayı hedeflemekteyiz. Uzun gibi olan ama aslında çok çabuk geçeceğine inandığımız bu proje süresinde hazırlıklarımız tam olarak bitirmek ve başarılı olmak için de üyelerimizden de projeyi sahiplenmelerini ve bize destek olmalarını temenni ediyorum.Konferans için başvuruların başladığını hatırlatıyor ve ilgili herkesin kayıt yaptırmasını rica ediyorum.

Isı yalıtımının önemi ve avantajlarını konuşalım… Yani, ısı yalıtımı neden yapılmalıdır?
Isı yalıtımı ile enerjide dışa bağımlı ülkemizde enerji tasarrufu sağlayarak, cari açığın kapanmasına, dışa olan bağımlılığımızın azaltılmasına, CO2 emisyonunun azaltılarak yarınlarımıza daha temiz bir Türkiye bırakmamıza yardımcı olmaktadır.Isı yalıtımı yapılarda kışın yaşanan enerji kayıpları ısınma ihtiyacını, yazın yaşanan enerji kazançları ise soğutma ihtiyacını doğurur, kışın ısı kaybının önlenmesine yazın ise ısının yaşam mekânına girmesinin engellenmesine yönelik yapılır.Isı yalıtımı denince genelde ülkemizde denilince kışın daha ekonomik ve konforlu ısınma akla gelir, hâlbuki ısı yalıtımı sıcaktan korunma amaçlı olarak yazın da çok etkin olan bir uygulamadır.Yazın, bilhassa güney cephesine bakan dairelerde gündüz oturmak gece de rahat uyumak neredeyse mümkün değildir.Bu konforsuzluğu gidermek içinse her sene artan miktarda klima kullanımı yaygınlaşmakta, hatta bunlar 1 adet ile sınırlı kalmayıp hane başına 3-4 adete kadar yükselmektedir. Bilhassa güney illerimizde bu tür klimalaşma inanılmaz boyuttadır. Hâlbuki mekânı soğutma ihtiyacı, uygun kalınlıkta bir mantolama ve yalıtımın diğer gerekleri olan çatı, zemin yalıtımı ve ısı yalıtımlı pencereler ile ortadan kaldırılabilir veya çok ufak bir klima kapasitesi ile çözülebilir. Isı Yalıtımı, hem kendi cebimize hem de ülke ekonomisine geri dönebilecek yakıt, elektrik ve cihaz tüketimini ifade eder.

Isı yalıtımı bina iç veya dış yüzeyinden uygulanabilir fakat ısı köprülerini engellemek, yoğuşma problemini daha sorunsuz çözmek, bina yapı kabuğunu atmosferik şartlardan koruyarak yapı bileşenlerinde oluşan büzülme ve genleşme gibi yıpratıcı etkilerden binayı korumak açısından dış yüzeyden yapmak daha doğru bir metottur. Bu sebeplerden dıştan yapılan ısı yalıtımı yapı fiziği açısından en sağlıklı uygulamadır. Sağladığı ekonomik katkı ile de 3-4 senede kendisini amorti eder bu nedenle bir harcama değil kazançlı bir yatırımdır.

Peki… EPS’nin yalıtımdaki yeri nedir? Tercih sebepleri nelerdir?
EPS ısı yalıtım levhaları, diğer muadil ısı yalıtım ürünlerine göre daha yüksek ısı yalıtım performansını daha ekonomik olarak sunar.Isı yalıtımındaki uygulama kolaylığı, ithal girdisinin ve üretiminde kullanılan enerji miktarının çok düşük olması, atıkları tamamen geri dönüştürülebilir olması, çevre dostu olması, üretim ve uygulamasında diğer muadillerinden farklı olarak işçi sağlığı açısından risk oluşturmaması gibi nedenler ile pazarda daha çok tercih edilmektedir.

Ülkemizde ısı yalıtım uygulamalarının yüzde 70’inden fazlasında senelerdir kullanılmaktadır ve sadece bina dış cephe ısı yalıtımı olan mantolamada, günümüze kadar yaklaşık 350 milyon metrekare EPS ısı yalıtım levhası uygulaması yapılmıştır.  EPS bu kullanım miktarı ile sektörün 1. sırasında yer almaktadır.

Son kullanıcılara ısı yalıtımı noktasında ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
EPS ile yapılacak ısı yalıtım öncesinde; yapının kendi fiziksel şartları, bulunduğu iklim şartları ve ihtiyaçları doğru tespit edilmeli, detaylar doğru çözümlenmeli, cephede bulunan aparatların (klima, uydu anteni, yağmur iniş boruları gibi) mantolama ile birlikteliği, öncesi ve sonrası ile birlikte iyi analiz edilmelidir.

Isı yalıtımı uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biriside kalınlıktır. Malzeme kalınlığı, “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne göre belirlenmekte ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin en önemli unsuru olan “Enerji Kimlik Belgesi” yazılımı ‘’ BEP-TR’’ ile hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Buna rağmen unutulmamalıdır ki burada bulunan sonuçlar minimum uygulanması gereken kalınlıkları ifade etmektedir, bunun üzerinde yapılacak her kalınlığın ekonomi ve konfor açısından faydası olacaktır.Kaldı ki EPS hariç ısı yalıtım sistemini oluşturan tüm sistem bileşenleri  (işçilik ve tüm sarf malzemeleri ) aynı iken, ısı yalıtımının esas unsuru olan EPS’nin kalınlığını arttırarakyüzde 80’lere varan ısı enerji tasarrufu sağlamak mümkündür.  


Yükleniyor...
Yükleniyor...