05-09-2016
XPSDER Kaydediyor; Yalıtım Sektörünün Sorunlarının Başında Son Tüketici Bilinçsizliği Geliyor!

XPSDER Kaydediyor; Yalıtım Sektörünün Sorunlarının Başında Son Tüketici Bilinçsizliği Geliyor!

Kalitesiz ve standart dışı ürünlerle piyasada var olmaya çalışan firmaların tüketicileri mağdur etmemesi için bir takım çalışmalar yürüttüklerini belirtenXPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu; “Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden ve enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde mevcut yapı stokunun yüzde 85’inin yalıtımsız. Bu durum, Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun. Gelişen bir ülke olarak, her geçen gün enerjiye olan ihtiyacımız artıyor, önümüzdeki yıllarda da enerji ithalatı faturasının yüksek seviyelerde olması bekleniyor.” şeklinde konuşuyor.Tüm bu verilerin, hızla tükenen enerji kaynaklarıyla birlikte enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdiğini ifade eden Eruslu, “Daha az enerji tüketmek, ülke ve ev ekonomisine katkıda bulunmak adına daha az enerji harcayan binalara sahip olmamız gerekiyor. Bu binalara sahip olmak için de yapılması gereken uygulamaların başında ısı yalıtımı geliyor.” diyor.

 

XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı nedir?
XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Türkiye’de yalıtım bilincinin gelişmesini sağlamak amacıyla, 2006 yılında XPS ısı yalıtım levhası üreten sanayici ve iş adamları tarafından kuruldu. Derneğimiz sektörde öncü, ileri teknoloji ürünü olan XPS (EkstrudePolistren) levhaların üretimini yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan sanayicilerin oluşturduğu bir dernektir. Bir yandan topluma ‘Isı yalıtımı nedir ve neden gereklidir?’ sorusunun cevabını yanıtlatırken diğer yandan ısı yalıtımı sektöründeki en son teknoloji ürünü olan uluslararası standartlardaki XPS ısı yalıtım levhaları hakkında sektörü ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve bu ürünün kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.Ayrıca dernek olarak kalitesiz ve standart dışı ürünlerle piyasada var olmaya çalışan firmaların tüketicileri mağdur etmemesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

XPS nedir? Nerelerde kullanılır? Avantajları nelerdir?
Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden ve enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde mevcut yapı stokununyüzde 85’inin yalıtımsız. Bu durum, Türkiye ekonomisi için önemli bir sorun. Gelişen bir ülke olarak, her geçen gün enerjiye olan ihtiyacımız artıyor, önümüzdeki yıllarda da enerji ithalatı faturasının yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Bugün dış ticaret açığının üçte biri enerji ithalatından kaynaklanıyor. Tüm bu veriler, hızla tükenen enerji kaynaklarını da düşündüğümüzde enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Daha az enerji tüketmek, ülke ve ev ekonomisine katkıda bulunmak adına daha az enerji harcayan binalara sahip olmamız gerekiyor. Bu binalara sahip olmak için de yapılması gereken uygulamaların başında ısı yalıtımı geliyor. XPS olarak adlandırılan EkstrudePolistiren Isı Yalıtım Levhaları, homojen hücre yapısı sayesinde ısı yalıtım değeri yüksek, sudan ve nemden etkilenmeyen, kullanıldığı yapı elemanına göre yoğuşmayı önleyecek şekilde optimum buhar difüzyon direncine sahip, ileri teknoloji ürünü bir ısı yalıtım malzemesidir. Binaların ısı kaybeden tüm yüzeylerinde, temeller, duvarlar ve çatılarda güvenle kullanılabilir.

XPS yalıtım uygulamalarında hangi teknik unsurlara dikkat edilmeli?
Yeni binaların TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğine uygun olarak ısı yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve yapılıyor.  Tüketicilerin yalıtım konusundaki bilinçsizliği de sektörün sorunlarının başında geliyor. XPS olarak adlandırılan EkstrudePolistiren Isı Yalıtım Levhaları, homojen hücre yapısı sayesinde ısı yalıtım değeri yüksek, sudan ve nemden etkilenmeyen, kullanıldığı yapı elemanına göre yoğuşmayı önleyecek şekilde optimum buhar difüzyon direncine sahip, ileri teknoloji ürünü bir ısı yalıtım malzemesidir. 

Isı yalıtım sektörünün en temel sorunlarının başında standart dışı malzemeler ve denetim eksikliği geliyor.  XPS Malzemeler Türkiye’de tüm Avrupa’da ve dünyada olduğu gibi uluslar arası standartlara uygun şekilde CE kalitesi ile üretilir. Tüketicilerin malzeme seçiminde Standartlara uygun ürün ve uygulama kalitesi konusunda titiz davranmaları gerekir. 

Yalıtım sektörünün sorunlarından ve eksiklerinden konuşalım… Türkiye’de ısı yalıtımı noktasında ne gibi eksikliklerimiz var?
Sektörümüzle ilgili yasal düzenlemeler son derece başarılı ama uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşıyoruz. Merdiven altı ve kalitesiz üretime karşı Piyasa Gözetim ve Denetim’i sağlıklı çalıştırarak denetim eksikliğini ortadan kaldırmak gerekiyor. Ayrıca tüketicilerin de standart dışı malzemelere ve yanlış uygulamalara karşı bilgilendirilmesine yönelik kampanyalara ağırlık verilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.

Tüketicilerin yalıtım konusundaki bilinçsizliği de sektörün sorunlarının başında geliyor. Rakip ürünler hakkında asılsız karalamalar maalesef yeterince bilinçli olmayan tüketiciler için bilgi kirliliği yaratan bir ortam oluşturuyor. Tehlike, uluslararası ortamda kendini ispat etmiş ürünlerin kulaktan dolma bilgilerle ve merdiven altı üreticiler tarafından karalanmaya çalışılmasıdır.

Peki, bu eksiklere ve sorunlara karşı çözüm önerileriniz nelerdir?
Türkiye’de ısı yalıtım pazarı henüz olması gerektiği yerde değil. Ülkemizdeki 19 milyon konutun yüzde 85’i hala yalıtımsız. Türkiye maalesef enerjisini verimli kullanamıyor. Bir binada kullanılan enerjinin yüzde 85’i ısıtma ve soğutma amaçlı tüketiliyor, oysa ‘’Enerji Verimliliği’’ denince vatandaşın aklına ilk gelen tasarruflu aydınlatma elemanları ve beyaz eşyalar.

Yalıtım sektörü inşaat sektöründeki duraklamalar ve negatif büyümelere rağmen, mevcut yapılarda da uygulandığı için sürekli bir büyüme trendi içinde. Özellikle Isı Yalıtım sektöründeki bu hızlı büyüme, maalesef beraberinde kalite ve denetim sorunlarını da getiriyor. Isı yalıtımını yeni binalar için zorunlu kılan TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği, sektörün gelişimi için atılmış son derece önemli bir adımdı. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye’de ısı yalıtımı sektörünün her yıl biraz daha büyüdüğünü görüyoruz ve ileriye dönük de sektörün büyüme çizgisinin yukarı yönde olduğu açık. Fakat sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesi için haksız rekabetin önlenmesi gerekir. Tüm Yapı malzemelerinde olduğu gibi ısı yalıtım malzemelerinde de etkin piyasa gözetim ve denetimi ile merdiven altı malzemelere bu alanda fırsat vermemek gerekir. Aksi takdirde, beyan değerlerini tutmayan, hiçbir Standarda uygun üretilmeyen kalitesiz ürünler ile enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak mümkün olmaz. Özellikle mantolama verenovasyonuygulamalarında kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğu büyük önem taşıyor.

Yalıtım sektörünün geleceğini yorumlar mısınız? Sizce yalıtım sektörü grafiğin neresinde?
Dünya ve Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda binalarda enerji verimliliği hedeflerinin oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Kişi başına düşen yalıtım malzemesi miktarıyla da birçok ülkenin gerisindeyiz. AB ülkelerinde 2019’dan itibaren yılda 15 kwh/m2 enerji tüketen yapılarla yani Pasif Evler ile ilgili zorunlu mevzuat hayata geçmiş durumdadır. Hâlbuki biz mevcut TS 825 Yönetmeliği ile Binalarda yaklaşık 100-120 kwh/m2 tüketimi öngörüyoruz. Fakat TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğinin revizyonu ve U değerlerinin iyileştirilerek bu tüketim miktarlarını düşürmek, daha verimli binalara yönelik hedefler koymak mümkün.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir ayrıntı var mı?
Kentsel Dönüşüm kapsamında tüm Türkiye’de yaklaşık 6,5 milyon konutun yenilenmesi planlanıyor. Bu Türkiye’nin nitelikli konut açığının kapatılması için çok önemli bir fırsattır. Kentsel dönüşüm projelerinde öngörülen yeni konut tipinin çevre dostu olması yönünde çalışmalar var. Yeni konutların,  sadece ısı yalıtımı ve enerji verimliliği açısından değil, tüm detayları ve çevreye uyumu ile doğaya dost, konforlu ve sağlıklı olması hedefleniyor. XPS gibi üstün nitelikleri olan ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı da bu projelere artı değer katacaktır. En iyi ısı iletkenlik değerine sahip olan XPS ürünler, su emmeme gibi üstün özellikleri sayesinde binalarda çatı, temel, duvar gibi yapı ögelerinde alternatifsiz çözüm önerileri sunar. Tüm ulusal ve uluslararası standartlara uygun CE kalitesi ile üretim yapan XPS üreticilerinin, bu alanda haksız rekabete uğramadan, tamamlayıcı diğer malzemelerle uyumlu şekilde usta işçiliklerle uygulamada yer alması gerekir.


Yükleniyor...
Yükleniyor...