06-09-2016
BİTÜDER Aktardı: Su Yalıtım Yönetmeliği Son Aşamaya Geldi!

BİTÜDER Aktardı: Su Yalıtım Yönetmeliği Son Aşamaya Geldi!

Yapılara suyun girebileceğine neredeyse tüm alanlarda kullanılabilen bitümlü membranlarveYapıların ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit olan suyun yalıtılması konusunda değerli bilgiler edindiğimiz BİTÜDER (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği) Başkanı Kemal Çolakoğlu, su yalıtımının gerekliliğine dair öne çıkan notlarını Yapı Magazin Dergisi ile paylaştı.Doğru bir yalıtım için öncelikle kamuoyunda yalıtım bilincinin oluşturulmasının gerekliliğine inandıklarını belirten Çolakoğlu, öncelikle yapı ve inşaat sektörünün su yalıtımı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

İlk olarak Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği hakkında bilgi verir misiniz? Hedefleriniz nelerdir?
BİTÜDER
 (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği)olarak Türkiye'de bitümlü su yalıtım örtüsü ürünlerinin kullanımını yaygınlaştırarak bu ürünlerin mevcut pazar payını arttırmayı hedefleyen, bunu yaparken de su yalıtım bilincinin oluşmasına katkıda bulunarak ülkesine hizmet etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizde üye olarak 9 üretici firma yer almaktadır. Bu firmalar CE ve TSE belgeli ürünler üreten seçkin firmalardır. Amacımız, Türk halkına daha kaliteli ürünler sunmak, su yalıtım örtülerinin yapılar içinde doğru bir şekilde projelendirilmelerini, kullanılmalarını ve denetlenmelerini sağlamaktır.

Hedeflerimize gelecek olursak, Sektör için gerekliliğine inandığımız Bitümlü su yalıtım örtüsünün ülkemizdeki pazarını büyütmek temel hedeflerimizin başında gelmektedir. Tabi ki esas hedefimiz ise pazarı büyütürken, kaliteyi de artırmaktır.Bunun için su yalıtımının zorunlu hale getirilmesi önemli bir diğer hedefimizdir.CE işareti başta olmak üzere kalite konusunda tüm üreticileri bilgilendirmek, bitümlü su yalıtım örtüsü ihracatımızı artmasına katkı sunmak da yine derneğimizin hedefleri içerisinde yer almaktadır.

Ayrıca, TSE-CE gibi kalite belgeleri olmayan kalitesiz ürünlere karşı pazar denetimlerini yapacak kişi ve kuruluşları bilgilendirerek haksız rekabeti önlemek de bizim için önemli bir hedeftir.

Bitümlü su yalıtım örtüsü nedir? Kullanım alanları ve kullanım şekli hakkında bilgi verir misiniz?
Bitümlü örtüler, polimer esaslı plastiklerle bitümün (asfalt)modifiye edilerek, donatısızya da taşıyıcı donatılarla birlikte üretilen su yalıtım örtüleridir. Genellikle 2, 3 ve 4 mm kalınlıklarda üretilirler.Mineral kaplı örtüler 3,5 mm veya 4,5 mm kalınlıklarda üretilmektedir. Genel olarak bitümlü örtülerin eni 1 metre,  boyu ise 10 metredir.

Yapılara suyun girebileceğine neredeyse tüm alanlarda kullanılabilen bitümlü membranlar başta toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler olmak üzere suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, mutfak, lavabo ve tuvaletler gibi ıslak hacimler de kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, su deposu, havuz gibi yapılarda, istinat duvarları, zemin yapısına bağlı olarak suni gölet ve beton kanallar gibi yapılarda, bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır.

Bitümlü örtüler genellikle çift kat olmak üzere şaloma alevi ile uygulanmaktadır. Bitümlü su yalıtım örtülerinin TS 11758-2 numaralı uygulama standardı bulunmaktadır. Bu standart, uygulamacılar için uygulamaya yönelik oldukça detaylı bilgi içermektedir.

Yapıların ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdidin su olduğunun bilincindeyiz. Peki, bu denli önemli olan su yalıtımı nasıl yapılmalıdır?
Her şeyden evvel su yalıtımının ehil kişiler ve profesyonel uygulayıcılar tarafından yapılmasının gerekliliğini belirtmem gerekir. Zira uygulama çok önemli bir sacayağıdır. Diğer sacayağı ise doğru detay çözümlerini uygulamaya almaktır. Ancak iyi bir yalıtım için bu iki sacayağı yeterli olmayacaktır. Burada üçüncü önemli sacayağı ise yeterli teknik özelliğe sahip, kaliteli, uzun ömürlü su yalıtım ürününün tercih edilmesidir. Takibi burada, teknik elemanlar başta olmak üzere malzeme seçimini yapan tüketicinin doğru ve kaliteli malzemeyi tercih etmesi gerekmektedir.Kaliteli malzemenin tercih edilmemiş olması, yapılan su yalıtımı uygulamasının sağlıksız olmasına sebep olurken, maddi olarak ilave masraflar getirebilmektedir.Bu nedenle kalitenin yakalanmasındasu yalıtım ürünü üreticilerine de önemli görev düşmektedir.Biz de BİTÜDER olarak bu görevin icrasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Su yalıtımının gerekliliğine dair öne çıkan notlarınızı okuyucularımızla paylaşır mısınız?
Binalar statik olarak ne kadar sağlam olursa olsun yapılarına su almaktadır.Yapının bünyesine nüfuz den su taşıyıcı sistemdeki demirin korozyona (paslanma) uğramasına neden olmaktadır.Korozyon ile demiri çevreleyen betonda bozulmalar meydana gelmekte ve bu durum taşıyıcı sistemin teknik yeterliliğini yitirmesine yapının zayıflamasına neden olabilmektedir. Hatta korozyon sonucunda binanın taşıyıcı sistemi öyle zayıflıyor ki, su yalıtımına sahip olmayan bir bina, yapımından sonraki 10 yıl içinde taşıma kapasitesinin yüzde 66’ınıkaybediyor. 

Bir de bunun yanında ülkemizin yüzölçümü olarak yüzde 92'sinin, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95'inin deprem kuşağında olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Maalesef bunun en acı örneğini 1999 depreminde yaşanan can ve mal kayıplarında hepimiz gördük.

Öte yandan suyun oluşturduğu nem,küf ve mantarların,insan sağlığı ve konfor açısından ne kadar tehdit edici sonuçlar doğurduğunu da unutmamak gerekir. Bu doğal etkilere karşı alınacak yapılarda alınacak önlemlerin başında su yalıtımı gelmektedir.

BİTÜDER kalitesiz malzeme üretiminin ve kalitesiz uygulamaların önüne geçebilmek adına ne gibi çalışmalar yapıyor?
Doğru bir yalıtım için öncelikle kamuoyunda yalıtım bilincinin oluşturulmasının gerekliliğine inandığımızı belirtmek isterim. Öncelikle yapı ve inşaat sektörünü su yalıtımı konusunda bilinçlendirilmeli.Bununla beraber bu bilincin ülke genelinde anlaşılması sağlanmalıdır. Bu bilincin oluşturulması adına çeşitli tanıtım, ilan, reklam,seminer ve eğitim çalışmaları ile hem halkın hem de sektörün bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca bu alanda kamuyu aydınlatacağına inandığımız sektör içerisindeki diğer etkinliklere de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar için, diğer sektör dernekleri, yerel yönetimler, kamu kurumları ve basın yayın kuruluşları ile işbirliği içerisinde hareket etmeye çalışıyoruz.


Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir ayrıntı var mı?
Sektörümüzdeki ilgili derneklerin katkıları ile birlikte, mutabakata varılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve taslak halinde olan ‘Su Yalıtım Yönetmeliği’nin son aşamaya gelmiş olması sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Bu mevzuat çerçevesinde su yalıtımının zorunlu hale gelmesi ve yapı denetim kapsamına alınmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mevzuatın zaman kaybedilmeden yürürlüğe konulması için BİTÜDER olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıca,çok farklı dinamikleri bünyesinde barındıran ülkemizde sektör açısından bugün gelinen noktayı olumlu karşılasak da,tabiki yeterli bulmuyoruz. Bu kapsamda yapı ve yalıtım sektörünün ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan nitelikli teknik insan gücünü yetiştirmenin, yalıtım bilincini azami ölçüde yaymanın ve kaliteli ürün üretip sunmanın önemini sizin vasıtanızla tekrar vurgulamak istiyorum.

Tüketicilere de; ev alırken binada su yalıtımı olup olmadığını kontrol etmelerini, su yalıtımı yaptırırkende standartlara uygun, CE belgeli ürünler ile kaliteli bir su yalıtımı yapıldığından emin olmalarını tavsiye ediyorum.


Yükleniyor...
Yükleniyor...