23-10-2017
“Endüstride küresel ve yerel seviyedeki değişikleri öngörmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz”

“Endüstride küresel ve yerel seviyedeki değişikleri öngörmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz”

Ar-Ge’nin Parex Group için önemli bir odak noktası olduğuna dikkat çeken Parex Group Satış Müdürü İsmail Eroktay, trendleri ve teknik gelişmeleri temel alarak, müşterilerinin geri bildirimleri dâhilinde ürün geliştirmeye özen gösterdiklerini söylüyor. Kentsel dönüşümün hızlanmasıyla renovasyon pazarının yarattığı yeni yaşam alanlarında Parex Group olarak var olduklarını ifade eden Eroktay, “Parex; çevreye duyarlı, enerji verimliliğini sağlayan ürün çeşitliliğiyle tüm Türkiye’deki binalara değer katmaya devam edecektir.” diyor ve ekliyor: “Yapı kimyasalları alanında dünyanın tecrübesini yapılarımıza taşıyan Parex Group, tüm faaliyetlerini iş güvenliği ilkeleri ve kalite prensipleri çatısı altında sürdürerek müşterilerine taşımaktadır.”

 

Deneyim, sürekli gelişim ve kalite güvencesi terimleri Parex için ne anlam ifade ediyor? Bu terimlerin Parex’teki yeri nedir?

Satın almalarla coğrafi gelişmeye odaklanan Parex Group, küresel piyasalarda konumunu yeniden belirlerken güçlü bir büyüme gösterdi. Bu gelişme dönemi süresince dünya genelinde yirmiden fazla güçlü yerel markayı satın aldı ve bünyesine dâhil etti. Satın alınan işletmeler genellikle aile şirketleriydi ve önceki sahipleri ve yöneticilerinin büyük çoğunluğunun Parex Group bünyesinde iş arkadaşlarımız olarak çalışmaya devam etmesinden gurur duyuyoruz. 

Parex Group, bina endüstrisi için kuru-karışım uzmanlığına odaklanan en önemli üreticilerden biridir. 21 ülkede 3 bin 550 çalışanı, 61 üretim tesisi, Fransa ve Çin’de 2 grup Ar-Ge merkezi ve 7 adet yerel Ar-Ge tesisiyle, 2016’da 1,2 milyar avro ciro elde etmiştir. Faaliyetlerimiz Batı Avrupa’da, Asya Pasifik’te, Güney ve Kuzey Amerika’da, Kuzey Afrika’da ve Orta Doğu’da etkin bir şekilde devam etmektedir.

Şu anda hızlı bir genişleme içerisindeyiz. Bu, olgun piyasalarda sağlam ve seçilmiş konumlara sahip olmamızdan ve yükselen piyasalarda sürekli olarak başarılı ve güçlü bir büyümeye sahip olmamızdan kaynaklanmaktadır. Yükselen piyasalar şu anda satışlarımızın yüzde 48’ine ev sahipliği yapmaktadır.

Parex Group şimdilerde, yüksek kaliteli ürün portföyü, güçlü yerel markalar ve küçük bir kurumsal ekiple desteklenen bağımsız ve sorumluluk sahibi dinamik ekiplerle rakiplerimize kıyasla benzersiz bir karaktere ve bariz avantajlara sahiptir. Parex Group’un merkezsizleştirilmiş yapısı, verimli bir özgürlük alanı sunarak yerel işletme gereksinimlerine güçlü bir şekilde odaklanmayı mümkün kılmaktadır. Bu yerel bağımsızlık, şeffaf finansal yönetimle birleştirildiğinde ortaklarımız ve müşterilerimiz için gerçekten faydalı bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır. Şu anda Parex Group dünyada 21 ülkede yapı kimyasalları alanında üretim, satış ve ihracat yapan Amerikan CVC Capital Partners şirketine bağlı olan konusunda lider kuruluştur, CVC Capital Partners, dünya üzerinde 60’dan fazla şirketi bünyesinde bulunduran ve yaklaşık 120 milyar dolarlık dev bir ciroyu yöneten yatırım firmasıdır.

Parex Group’un iş geliştirme stratejisi, ulusal pazarlardaki lider konumda bulunan firmalarla entegrasyona ve ilişkileri geliştirmeye dayalıdır. Global bir marka olmanın sağladığı deneyim, sürekli gelişim, ilerleme hedefi ve kalite güvencesi ile birleştirerek müşteri memnuniyetini en üst noktalara taşımıştır.

 

Sizin de belirttiğiniz üzere Parex Group’un farklı lokasyonlarda Ar-Ge laboratuvarları bulunuyor. Peki, bu laboratuvarlarda geliştirdiğiniz teknolojik çözümler, ülkelerarası paylaşımda bir rol oynuyor mu?

Ar-Ge, Parex Group için önemli bir odak noktasıdır. Yenilik açısından kanıtlanmış gücümüz işbirliğinden doğmaktadır. Yeniliğe katılımcı yaklaşımımız, ürünlerimizi sürekli olarak geliştirmemizi sağlamaktadır. Endüstride küresel ve yerel seviyedeki değişikleri öngörmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Ar-Ge’ye yaklaşımımız reaktif olmaktan çok proaktiftir. Parex Group'un Ar-Ge’si hem yerel, hem de küresel olan iki katlı bir yaklaşımla nitelendirilmektedir. Her ülkedeki Ar-Ge yöneticileri, yerel ihtiyaçlara göre ürün geliştirme özgürlüğüne sahiptir. Kurumsal Ar-Ge ve pazarlama ekiplerinin ortak görevi, Parex Group’un stratejik yönüne uygun olarak, her ülkenin kendi genişleme hedeflerine ulaşabilmesine yardımcı olan teknolojik bir ‘alet kutusu’ yaratmaktır. Bu önemli projeler, Fransa (Lyon) ve Çin’deki (Şangay) Group Ar-Ge merkezlerinde veya herhangi bir ülkedeki Ar-Ge departmanında gerçekleştirilmektedir.

Çığır açan yenilik yollarının tanımlanması titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir ve bu süreç genellikle yeni verilere ve bilgilere açık olan bir grup tarafından başlatılır. Müşterilerimizi dikkatli bir şeklide dinleyerek ve tedarikçilerimizle güçlü bağlar oluşturarak yeni fırsatlar belirleyebiliyor ve bunları yeni araştırma projelerine dönüştürebiliyoruz.

Parex Group ayrıca, diğer sektörlerde bulunan daha olgun teknolojilerde neler olduğuna bakarak gelişmelerin bir adım önünde durmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma makalelerini, üniversite projelerini, yeni girişimleri ve gelecekteki teknolojilere yönelik trendleri takip etmekteyiz.

Parex Group’un odak noktası olan işbirlikçi yenilikle, bina endüstrisi ürün seçeneklerimizde birkaç dönüm noktasına imza attık. Endüstride tanınmış bir yenilikçiyi; 2006’da tozsuz kuru-karışım teknolojisini piyasaya süren ilk biz olduk ve daha yakın zamanda çimentosuz toz teknolojisinin öncülüğünü yaptık. Kuru teknoloji, geleneksel akrilik bitirmelerin avantajlarını kuru ürünlere özel çevresel avantajlarla birleştirmektedir: daha az taşıma ağırlığı, sıfır VOC (uçucu organik bileşik), daha kolay depolama ve daha düşük karbon ayak izi.

Yapı kimyasalları alanında dünyanın tecrübesini yapılarımıza taşıyan Parex Group, tüm faaliyetlerini iş güvenliği ilkeleri ve kalite prensipleri çatısı altında sürdürerek müşterilerine taşımaktadır.

 

Ürün geliştirme anlamında teknik gelişmeleri elbette dikkate alıyorsunuz ama trendler de sizin için belirleyici bir unsur oluyor mu?

Tabi ki pazarı, güncel teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Trendler ve teknik gelişmeleri temel alarak müşterilerimizin geri bildirimlerini dikkatle dinliyoruz. Projelerimiz makro-trendleri yansıtan ve genellikle pazarlama departmanının etkilediği birçok konuya odaklanmaktadır. Bu noktada Parex Group birçok yeniliğe imza atmıştır. Diğer yandan altını çizmek isterim ki, grubumuzun öncelikli hedefi; takip eden değil, takip edilen bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektir.

 

Parex Group’un iş geliştirme stratejisi, ulusal pazarlardaki lider firmalarla ilişkilerini geliştirmeye mi dayalı? Yoksa global bir marka olmanın da verdiği avantajla kendi başına pazarın kontrolünü sağlayabilir mi?

Parex Group'un kuruluşundan beri süre gelen sağlam ve karlı büyümeye ilişkin performansı, sürdürülebilir ve dinamik organik büyümenin yanı sıra genellikle güçlü yerel markalar içeren aile işletmelerinden oluşan küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin düzenli olarak grup bünyesine dahil edilmesine dayanmaktadır.  Bu şirketlerin başarılı bir şekilde ParexGroup’a entegre edilmesi, esas değerin müşterilerimizle olan yakınlığımıza ve işletmemizin insani ve yerel boyutlarına verildiği benzersiz bir kültürü yaratmıştır. Bu güçlü ortak değerlerin, teknoloji, pazarlama bilgisi ve kanıtlanmış en iyi uygulamaların grup çapında paylaşımıyla birleşmeleri gelecekteki büyüme stratejimizin yapısal temelini oluşturmaktadır.

Günümüzde 20 ülkedeki endüstriyel faaliyetlerimiz ve genişlemiş faaliyet alanımız, organik olarak büyüme fırsatlarımızı büyük ölçüde arttırmıştır. Temel gelişim stratejimiz, yenilik, coğrafi genişleme ve dikkatli bir şekilde seçilen faaliyet alanlarına ve kanallara girmek gibi unsurlara eşit bir şekilde önem vererek aktif olduğumuz ülkelerdeki pazar payımızı arttırmaktır. Şirket satın alma fırsatları ortaya çıktıkça, kaliteli ve orta çaptaki şirketlerin Grubumuzla entegrasyonunu kanıtlanmış deneyimlerimiz doğrultusunda kullanmaya devam ediyoruz. Harici büyüme, küresel genişlememizde ve büyümemizde çok önemli bir stratejik unsurudur.

Aktif olduğumuz ülkelerdeki şirketlerimizin hepsinin ortak bir görevi bulunmaktadır: görev yaptıkları piyasadan üstün olmak. Bu amacı desteklemede anahtar bir faktör, yeniliklerimizin sağladığı başarıyı devam ettirmektir. Bu, geçtiğimiz yıllarda Parex Group’un piyasa liderliğini gösterdiği bir alandır. 2013’te satışlarımızın yüzde 20’den fazlası, 5 yaşından daha genç olan ürünlerle sağlanmıştır. Türkiye’de de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz.

 

Yalıtım; hayatımıza ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda birçok değer katıyor. Türkiye’deki birçok önemli projede de Parex var. Bu bağlamda, yaşam alanlarının Parex ile değer kazandığını söylemek doğru olur mu?

Parex çevreye ve yaşama değer katma politikasıyla, sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Günümüzde yapılarda yalıtım algısı, hem üretim hem de tüketici yaklaşımlarında artık kanıksanmış, yerleşmiş durumda ve öncelikli kriterler arasındadır.

Yalıtım, ısıdan sese, sudan yangına kadar her alanda ve temelden çatıya kadar bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Sunulan yapısal güvenlik ve sağlanan konforun en üst seviyede ve sürdürülebilir kılınması; özellikle deprem kuşağında olan ülkemiz için bu şart.

1999 depreminin acı görüntüleri hala dün gibi gözlerimizin önünde. Kontrolsüz arazi kullanımı ve plansızlık, hatalı ve denetimsiz inşaat yapım süreçleri, yetersiz alt yapı hizmetleri sonucu büyük yıkım. Sağlıklı güvenli ve konforlu yapılarda yalıtımın özellikle su yalıtımın önemini maalesef bizlere hatırlatmıştır. Kentsel dönüşümün hızlanması ve renovasyon pazarının yarattığı yeni yaşam alanlarında da Parex’i görmektesiniz.

Parex; çevreye duyarlı, enerji verimliliğini sağlayan ürün çeşitliliğiyle tüm Türkiye’deki binalara değer katmaya devam edecektir.

 

Her ülke farklı bir kültürel topluluk demek. Dolayısıyla kültürlerdeki farklılık hayat standartlarımıza yansıyor. Benim asıl merak ettiğim; gözlenen bu kültürel farklılık, yaşadığımız alanların yapımında da bir rol oynuyor mu?

Parex Group, müşterileriyle yakın ilişkiler içinde olmaya, farklı ülkelerin kültürel yapılarını göz ardı etmemeye, tüm ağ içindeki işbirlikçilerinin karşılıklı olarak uzmanlıklarını paylaşmaya çalışan bir hizmet üretme disipliniyle Türkiye pazarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Parex Group'un dünyanın farklı lokasyonlarındaki Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirdiği teknolojik çözümler, ülkelerarası paylaşım sistemi sayesinde Türkiye’deki müşterileri ve bayileri ile buluşmaktadır.

 

 

 

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...