07-07-2017
İMDER, Dünyada İlk 6, Avrupa’da ise İlk 3 Pazar Arasına Girmeyi Hedefliyor!

İMDER, Dünyada İlk 6, Avrupa’da ise İlk 3 Pazar Arasına Girmeyi Hedefliyor!

İMDER olarak, Türk iş makinaları sektörünün dünya pazarları ile olan rekabetinde hâkimiyet kazanmasını amaç edindiklerini ifade eden Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tamer Öztoygar, bu noktada özellikle yerli üretimi desteklediklerinin altını çiziyor. İş ve makine ekipmanları sektörüne küresel anlamda bakıldığında Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika ve Asya’nın öne çıktığını düşünen Öztoygar, son 5 yılda Türkiye ihracatında, söz sahibi sektörler arasında makine sektörünün de bulunduğuna dikkat çekiyor.

 

İMDER olarak, büyük çoğunlukla yatırımlara yönelik faaliyet gösteriyorsunuz. Zannediyorum ki bu unsurun da İMDER’i Türk ekonomisinin vazgeçilmez aktörlerinden biri haline getirdiğini düşünmek yanlış olmaz. Konu hakkında sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Makine sektörü; tarım, madencilik ve inşaat-yapı makine ve ekipmanı alt sektörlerinden oluşur. Bu alt sektörler içerisinde en büyük pay inşaat-yapı makine ve ekipmanları sektörüne aittir. İMDER üyeleri sürekliliği yadsınamayacak olan bu sektörün yüzde 93’ünü temsil etmektedir. İş ve inşaat makinaları sektörünün Türk ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmesinde; sahip olduğu yüksek katma değer oranı, teknoloji üretimini zorunlu kılması, geniş yan sanayi ağı oluşturması, nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturması gibi faktörler etkili olmuştur.

İMDER’in öncelikli gündemleri arasında hangi konular yer alıyor? İMDER olarak, nitelikli eleman, eğitim, yerli imalat, fuarlar ve kongreler konularına bakış açınız nedir?

İMDER olarak temel amaçlarımız arasında; Türk iş makinaları sektörünün dünya pazarları ile olan rekabette hakimiyetini arttırması, uygun yatırım ortamı ve avantajların sağlanarak, iş ve inşaat makineleri alanında doğrudan yabancı yatırımların ve ortaklıkların ülkemize katma değer sağlaması yer almaktadır. Nitelikli eleman konusu sektörümüzde en çok ihtiyaç duyulan konuların başında geliyor. Üyelerimizden aldığımız görüşler doğrultusunda sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan nitelikli elemanın sağlanmasına ilişkin olarak çalışma yapma ihtiyacı hissettik ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde 7 bölgede öğrencilerimizle buluşuyor, iş makinaları sektörü hakkında onları bilgilendiriyoruz. Üyelerimizin katkılarıyla makine hibeleri gerçekleştirdiğimiz okullarda, öğrencilerin günümüz teknolojileri ile buluşmasını sağlıyor, yine aynı protokol çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz eğiticinin eğitimi programımızla iş makinaları operatörlüğü kurslarındaki hocalarımızın eğitimlerine de destek olmaya çalışıyoruz. 

İMDER, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yılın 2. Uluslararası İş Makinaları Kongresi’ni düzenledi. Başarıyla geçen birinci kongreden sonra sektörden gelen talepler doğrultusunda da ikinciyi yapma kararı aldık. Bu organizasyonların, hem sektördeki sinerjiyi canlı tuttuğuna hem de Türkiye’deki katılımcılarımızın dünyadaki mevkidaşları ile buluştuğu önemli bir platform olduğuna inanıyoruz. İkinci kongremizde Çin’den Arjantin’e, Endonezya’dan Brezilya’ya kadar pek çok noktadan sektör temsilcisini ağırladık ve çok değerli geri dönüşler aldık. Önümüzdeki dönemlerde üçüncüsünün gerçekleştirilmesi için çalışmalarımızı başlatıyor olacağız. İMDER kongre dışında yaptığı çalışmalarla ve etkinliklerle de aslında sektörü her zaman bir arada tutmaya çalışan bir kurum. Dünya üzerinde pek çok noktada katıldığımız yurtdışı fuarlarda da Türk makina sektörünü üyelerimizle birlikte tanıtmaya çalışıyoruz.


Rekabet konusu her sektörde olduğu gibi, iş makinaları sektöründe de büyük önem taşıyor. Özellikle imalatçılara hitap eden İMDER gibi kuruluşlara da bu noktada önemli roller düşüyor. Bu doğrultuda ben öncelikle etik ve rekabet konularının ilişkisini irdelemenizi rica edeceğim.

İMDER çatısı altında hem distribütör hem de üretim yapan firmaları toplamakta ve her üyesine eşit mesafede yaklaşma çalışma esasını belirleyen bir kurum olduğundan bu noktada özellikle üretim yapan firmalara hitap ediyor demek pek doğru olmaz ama özellikle yerli imalat hususu bizim her zaman desteklediğimiz bir konu. Üretim yapan firmalarımızın desteklenerek, yurtdışında Türk makinelerinin gücünü ve kalitesini vurgulamaları, Türk iş ve inşaat makinalarını başarıyla temsil etmeleri derneğimizin çalışma konuları arasında yer alıyor. Tabi bunun yanında ticaret yapan üye firmalarımızın da talep ve önerilerine yanıt veriyoruz. Olası sorunlarında veya ihtiyaçlarında devletimizin değerli kurumları ve ilgili bakanlıklarla iletişime geçiyoruz. İlgili kurumlar ilettiğimiz hususlara ilişkin olarak titizlikle çalışıyor, buradaki amacımız hep birlikte çalışarak makina sektörüne değer katmak. İMDER olarak, ulusal ve uluslararası platformlarda katıldığımız tüm etkinliklerde tüm sektörü, yani üyelerinin tamamını temsil ediyoruz.


Hemen akabinde,  iş ve inşaat makinaları sektörünü değerlendirmenizi isteyeceğim…

Küresel anlamda baktığımızda günümüzde, iş ve makine ekipmanları sektöründe Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa öne çıkmaktadır. Ülke olarak ise ABD, Japonya, Çin, Almanya ve İsveç’in sektördeki payları dikkat çekicidir. Türkiye olarak ise hem yerli üretimle hem de ülkemizdeki iş makinaları sektörünün yapılanmasıyla önemli bir noktada yer alıyoruz. Son 5 yılda Türkiye ihracatında söz sahibi sektörler arasında en fazla artışın makine sektöründe gerçekleşmesi ile makine sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle inşaat sektöründeki yüksek talep ihtiyaçlarının kısa zamanda karşılanmasına yönelik olarak hız kazanan süreçte iş makinalarının rolü artmıştır. Makineleşmeyi teşvik eden yatırımcıların girişimleri ile artan projelerden sektör olarak memnun olduğumuzu söyleyebiliriz.

 

Biraz da rakamsal verilerle ilerleyelim. Büyüme oranları konuşmak gerekirse neler aktarırsınız? 

Türkiye iş makineleri pazarı büyüme oranıyla; Çin’den ve Hindistan’dan sonra son sekiz yıldır en hızlı büyüme oranına sahip ülkedir. Türkiye pazar anlamında Avrupa’da 4. dünyada ise 11. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin pazarlara yakın konumu, inşaat, madencilik, altyapı projelerinin desteklenmesi, sektörü destekleyecek bir sanayi altyapısı ve güçlü global entegrasyonun olması, sektörün kümelenmesinin yarattığı sinerji, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde hızla artan yeni projeler ve uluslararası fuarların yaygınlaşması iş makinaları sektörünün büyüme göstermesindeki en önemli faktörlerdendir. Ülkemizde talebin yüzde 60’ı distribütör, yüzde 40’ı ise imalatçı firmalar tarafından karşılanmaktadır ve İMDER üyeleri sektörün yüzde 93’ünü temsil etmektedir. Dünya makine ihracatında artış kaydeden ülkelerden biri olarak amacımız 22 bin adet iş ve inşaat makinası yıllık satış adedi ile dünyada ilk 6, Avrupa’da ise ilk 3 pazar arasına girme yolunda ilerleyen bir sektör olmaktır.

 

Son olarak iş makinaları sektörü, geçtiğimiz yıl Türkiye’de ve dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelere rağmen yüzde 3 büyüme sağlamıştı. Bu sonuca sizce nasıl ulaşıldı?

Dövizdeki belirsizlikler ve dalgalanmalara ek olarak siyasi gelişmelerin de sektörleri etkilediği bir yıl olan 2016’da iş makinaları sektörü planlananın da yüzde 5 üzerinde gerçekleşti. Pazardaki büyük oyuncuların 2016 hedeflerini tutturmak için daralmaya gitmemesi, devam eden altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri ve kamudaki alımlar büyümenin görülmesindeki önemli faktörlerden biri olmuştur. 


Yükleniyor...
Yükleniyor...