01-09-2018
BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu: “Sağlıklı Su Yalıtımının Anahtarı; Kaliteli Ürün ve Kaliteli Uygulama”

BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu: “Sağlıklı Su Yalıtımının Anahtarı; Kaliteli Ürün ve Kaliteli Uygulama”

Yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli adımlar atıldı. Yakın zamanda hayata geçirilen “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği” ve “Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi” yalıtım sektörü adına atılmış çok önemli adımlar. Dosya konumuz kapsamında görüştüğümüz BİTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu ile yalıtım sektöründe atılan bu adımların sektöre nasıl yansıyacağını konuştuk.

Resmi olarak su yalıtımı zorunlu olsa da, su yalıtımı şartnamesi mevcut değildi. Uzun zamandır beklenen “su yalıtımı işleri genel şartnamesi” ile yapılarda su yalıtımının işleyişi ne şekilde değişecek?

Deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de, yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ 27 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımladı. Ardından 30 Mayıs 2018 tarihli 30436 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi” sektörümüz için çok önemli gelişmeler. Bunların, kamu otoritesi ile sektör derneklerinin işbirliği ve ortak çalışması ise hazırlanmış olması, genel mevzuat çalışmaları için çok iyi bir örnek oluşturmuştur. Bu düzenlemeler, su yalıtımı ile ilgili çok büyük bir eksikliği giderecek. Türkiye çapında başlatılan kentsel dönüşüm süreci, sağlıklı su yalıtımı uygulamaları için büyük bir fırsat ve inşa edilen tüm yeni binalardaki su yalıtımının standartlara uygun yapılması çok önemli. Yeni yapılan binalarda yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, binaya yapı kullanma izin belgesi verilmemeli. BİTÜDER olarak, yönetmeliğin oluşturulması aşamasında yaptığımız katkıyı, yönetmeliğin uygulanması sürecinde de sürdürerek, ülkemizde su yalıtımının kurallara uygun yapılması, bu konuda bilincin arttırılması konularındaki çalışmalara devam edeceğiz

 

Yapılan resmi düzenlemeler ile sektörde kalite standardı olması gereken noktaya ulaşacak gibi duruyor, bu bağlamda kalitesiz ürün sorunu ortadan kalkar mı? Bu husus haksız rekabeti engelleyebilecek mi?

Su Yalıtımı Yönetmeliğin getireceği önemli katkılardan birinin, haksız rekabetin önlenmesi kapsamında olacağını umuyoruz. Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir su yalıtımı uygulaması başarısının anahtarı. Standart dışı üretim tüm sektörlerde olduğu gibi bizim de temel sorunumuz. Uygulama ehil ustalar tarafından yapılmadığı sürece en kaliteli malzemeyle bile hata yapılma tehlikesi var. Bu nedenle yeni yönetmeliklerin uygulanması aşamasında, projelendirme ve denetleme mekanizmasındaki tüm paydaşlarımızın konuya hakim olması gerekiyor. Sektördeki tüm paydaşlar; mimar, müteahhit, müşavir, usta… düzeyinde herkesin ve son kullanıcıların bilinçli olması gerekir ki, bütüncül bir kaliteden bahsedebilelim.

 

Kalitesiz ürün sorununun ortadan kalkabilmesi için ayrıca kamu otoritesince etkin şekilde piyasa gözetim / denetim faaliyetleri yapılması gerekir. Maalesef standart dışı ürünlerin, hızla büyüyen piyasada yer aldığını gözlemliyoruz. Bu firmalar ciddi yaptırımlarla ceza almadığı sürece etkin denetimden bahsetmek mümkün olamıyor, bu durum da haksız rekabeti körüklüyor.

 

Kalitesiz ürün sorununa değinmişken ürünlerde kalite standardının ehemmiyeti çok fazla dikkat çeker hale geldi, bitümlü su yalıtımı malzemelerinde son zamanlarda kayda değer bir değişim mevcut mu?

Su yalıtımından en etkili verimi alabilmek için binanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına en uygun malzemeler seçilmeli ve su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen gösterilmelidir. Biz dernek olarak uluslararası kalite güvencesi olan, ayrıca Türkiye’de Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin zorunluluğu olan CE prosedürüne uygunluğa çok önem veriyoruz. CE prosedürüne bu kadar önem vermemizin sebebi, üreticinin, ürünün etiketinde;  hangi detay için uygun olduğunu, hangi özellikte imal edildiğini açıkça beyan ediyor olması. Bu etiket değerlerine uygun olup olmadığını test ederek ürünün standartlara uygun mu değil mi olduğu kolayca anlaşılır. İşte tam bu noktada ürün denetimlerinin çok aktif olmasını istiyoruz. Çünkü etiket beyan değerlerine uygun olmayan ürünler, maalesef ürünün piyasadaki algısını da etkiliyor. Hatta su yalıtımı uygulamasından kaçışa sebep oluyor. Bu konuyu dernek olarak çok önemsiyor, konuyla ilgili sektör örgütü olarak, denetimden sorumlu devletin ilgili kurumları ile işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu her platformda hatırlatıyoruz.

 

Su yalıtımı ile önlemeye çalıştığınız en önemli nokta korozyon elbette ki. Peki, korozyonun önemi iyi anlaşılabildi mi? Betonarme yapıların temellerinde ve çatılarında “doğru” su yalıtımı nasıl yapılmalı?

Depremlerde binaların yıkılmasının en büyük nedenlerinden birinin, taşıyıcı sistemin yani betonun içindeki demir donatının ciddi şekilde korozyona uğraması ile binaların mukavemetinin azalması olduğu anlaşıldı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için alınması gereken en temel önlemlerin başında uzun ömürlü ve depreme dayanıklı binalar inşa etmek geliyor. Binaların temellerinde ve çatılarında, yer altı suyu, yağmur, kar gibi herhangi bir yoldan yapılara sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek, donatının özelliğini yitirmesine ve korozyona neden oluyor. Yeni yapılan binalarda da,  su yalıtımı, doğru ve kaliteli malzemelerle yapılmazsa, ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün ve uygulama kalitesine dikkat edilmezse, 10 yıl sonra donatı, belli koşullarda başlangıçtaki taşıma kapasitesinin, yaklaşık yüzde 66’sını korozyon nedeniyle kaybediyor. Oysa su yalıtımı, binaları suyun zararlı etkilerinden koruyarak güçlü olmasını sağlıyor.

 

Türkiye’nin temel yapı taşı olan inşaat sektörü bu hızlı değişim ve yenilik sürecinde başarılı diyebilir miyiz? Sizce en temel eksik nedir?

Kentsel Dönüşüm gerekliliğinin herkese öğretmesi gereken şeyler var. Mevcut yapı stokunun,  riskli ve çürük yapıların yenilenmesi sürecinde geçmiş hatalardan ders almak önem taşıyor. Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir su yalıtımı uygulaması başarısının anahtarı. Standart dışı üretim tüm sektörlerde olduğu gibi bizim de temel sorunumuz. Su yalıtımından en etkili verimi alabilmek için binanın özellikleri ve ihtiyaçlarına en uygun malzemeler seçilmeli ve su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE belgeli olmasına özen gösterilmelidir. Bence en temel eksik, yapı sektörünün ve son kullanıcıların bilinç eksikliğidir. Ev satın alırken, detaylı ve bilinçli bir sorgulama yapılarak, kalite açısından farkındalık yaratmak gerekiyor.

 

Tüm bu değişimlerin ışığında sektördeki uygulayıcılar olan ustalar bu ivmeye ayak uydurabiliyorlar mı, siz işin en kritik noktalarında duran ustaları yeterli buluyor musunuz?

Bitümlü örtüler ile ilgili pazarda yaşanan bir sorun, kaliteli ürünler kullanılsa bile uygulamaların bilgisiz ve yetersiz ekipler tarafından yapılması sonucu yaşanan problemler. Ürünlerin sertifikalı uzman ekipler tarafından uygulanması, binanın su yalıtım detaylarının sürekliliği ve bitümlü örtüden beklenen performansın sağlanması açısından son derece önemli. Bu açıdan 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı ’Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”de su yalıtımcısında da Yeterlilik Belgesi aranması zorunluluğunu memnuniyetle karşılıyoruz. BİTÜDER olarak “Belgeli Personel” döneminin sektörde öncüsü olmak adına, konumuz ile ilgili Yeterlilik Belgeli eleman konusunda özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm üyelerimiz bu kapsamda USTA YETİŞTİRME Seminerleri ile sürece katkı sağlamaya devam etmektedir.

 

Bu konuda da işverenlerden bekletimiz; MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Belgelerinin sektörde sorgulanmasıdır. İşverenler şantiyelerde usta, uygulayıcı ekip çalıştırırken bu belgeleri sorguladıkları sürece sektörde bir farkındalık olacaktır. Şu anda yeteri kadar sorgulama ve denetim olmadığı için bu belgelere sahip olmak için başvuru sayısı yeterli değil. Dolayısı ile yeterlilik belgesi olan usta sayısı da piyasada ihtiyacı karşılayacak düzeyde değil maalesef.

 

Sektördeki denetimi yeterli buluyor musunuz? Sizin bu noktada aldığınız önlemler nelerdir?

Hızla büyüyen inşaat sektöründe Piyasa Gözetim Denetimi, hem malzeme hem de uygulama kalitesi açısından maalesef büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Denetimin tamamını kamu otoritesinden beklemek haksızlık olur. Sektör dernekleri olarak inşaat sektöründe paydaşlarımızın bilgilendirilmesine ve yönetmeliğin doğru şekilde anlaşılmasına büyük önem veriyoruz. Maalesef standart dışı ürünlerin kullanımı çok ciddi bir haksız rekabet ortamı yarattığı gibi, su yalıtımı gibi kritik detaylarda bina güvenliğini etkileyecek negatif sonuçlar doğurabildiğini hatırlatmak isterim.

 

Yaklaşık 3 yıldır süren çalışmalarda, BİTÜDER olarak haksız rekabetin önlenmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Şantiye kontrol mekanizmaları ve derneğimizin teknik alt yapısını kullanarak, yapı karar vericilerine eğitici seminerler düzenliyoruz. Meslektaşlarımızı, kamu ve özel sektör temsilcileri ile illerde bilgi paylaşım toplantıları yaparak yönetmeliğin doğru şekilde uygulanması için çalışmalar yapıyoruz. Şantiyeye gelen ürünlerin, kalite denetimi açısından Standartlara uygun olup olmadığının akredite laboratuvar ortamında test edilmesi gibi bazı gönüllü çalışmalarımız da var.

 

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Mevzuat çalışmalar sürecinde SU YALITIM YÖNETMELİĞİ’nin hazırlanmasında BİTÜDER Teknik Komisyonu olarak çok ciddi emek harcadık. Yönetmeliğin uygulanması sürecinde elimizden gelen maksimum katkıyı vermeye, doğru detayda doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama konularında her fırsatta tüm paydaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

 

Özet olarak, Bitümlü su yalıtımı örtüsü seçerken de mutlaka Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi (CE Güvencesi) bulunan kaliteli ürünleri tercih etmek ve işin uzmanlarına uygulama yaptırmak gerektiği aşikardır. Kurulduğundan bu yana BİTÜDER’in, Su Yalıtımı konusunda her türlü kurum ve kuruluşların, firmaların, karar vericilerin ve hatta kullanıcıların, bilgilendirme ve bilinçlendirme taleplerini karşılamanın dernek faaliyetlerinin öncelikli amacı olduğunu vurgulamak isterim.


Yükleniyor...
Yükleniyor...