01-12-2018
Gönye Proje Tasarım:  “Ofis tasarımları meslek gruplarının karakterlerine göre biçimlenmeli”

Gönye Proje Tasarım: “Ofis tasarımları meslek gruplarının karakterlerine göre biçimlenmeli”

Türkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım kurucuları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, yeni nesil ofis tasarımlarında çalışanların mesleki karakterlerinden yola çıkarak oluşturulan konseptlerin, nitelikli tasarımın kilit unsurlarını oluşturduğunu, aynı zamanda şirket çalışanlarının verimliliği ve şirketin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

Çözüm ortağı oldukları inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok nitelikli iç mimari projeye imza atanGönye Proje Tasarım ortakları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal’a göreofislerde verimli ve konforlu çalışma alanları yaratmanın yolu çalışanlarınmesleki karakterlerinden yola çıkarak oluşturulan tasarımlardan geçiyor.

 

Ofis tasarımlarında, mimarın ofisin kullanıcılarını, şirketin değerlerini, işleyişini ve hedeflerini iyi anlayıp analiz edebilmesinin tasarımın başarısındaki en önemli adım olduğunu belirten Gönye Tasarım kurucuları, mimarların ilk toplantılarda genellikle mekan ihtiyaçlarına veya kullanıcıların beğenilerine yönelik soruları ile bu konulara açıklık getirmeye çalıştıklarını dile getiriyor.

 

İnternet dünyasının görsel bombardımanında karşılaşılan çeşitlilik yüzünden kişilerin/kurumların, ofis tasarımlarında kendi ihtiyaçlarına ve iş yapış şekillerine çok uzak seçimler yapabildiklerinin altını çizen İç Mimar Gönül Ardal,son yıllarda üretilen “moda ofis”lerin birbirinin neredeyse kopyasıolduğunu,şirketlerin kurumsal kimlikleriyle ayrışması gereken ofis tasarımlarının çok fazla birbirlerine benzemeye başladığınıvurguluyor ve ekliyor: “Şirketlerin farklılaşmak için yaptığı onca yatırımın bu kadar benzeşme ile sonuçlanması iş hayatında istenen bir durum değil. Bu sebeple sadece firma sahibinin veya üst yöneticilerin kişisel beğenilerinin tasarımı yönlendirmesi bir hayli yanıltıcı olacaktır.”

 

Mimarın tasarıma başlamadan önce mekanın kullanıcılarını çok iyi tanıması ve anlaması gerektiğini fakatofis projesi gibi çoklu kullanım alanlarında tüm kullanıcıları tek tek tanımanın da mümkün olamadığını belirten Gönye Tasarım kurucuları, DISC Kişilik Entanveri’nin bu aşamada gerekliliğini vurguluyor. Kendilerinin de işe alımlar ve verimlilik değerlendirmelerinde kullandıklarını belirttikleri bu envanter, mimarların tasarımlarını da yönlendirmekte kullandıkları bir araç haline gelmiş.“D-Dominant”, “I-İz bırakan”, “S-Sadık” ve “C-Ciddi” olacak şekilde 4 faktör ile kategorize ediyor ve bu faktörlerin farklı oranlarda biraraya gelmesi de karakterlerin daha detaylı olarak ele alınabilmesine olanak sağlıyor.

 

 

Ofis tasarımlarında, meslek gruplarının ortak karakter özelliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gönye Proje Tasarım Kurucu Ortağı Mimar Yelin Evcen, belirlenen ana başlıkların şirket fonksiyon şeması ve vizyonu ile birlikte ön konsept çalışmalarını oluşturması gerektiğini şu sözlerle vurguluyor: “Büyük ofis mekanlarında, bölümler içinde de konsept farklılaşmalı ama hepsi tek bir şirket vizyonunda birleşebilmelidir. Bu ana kategorilere göre örnek verecek olursak, S yüksek kişilikler, çalışma mekanlarını kişiselleştirmeyi isterler. D yüksek kişilikler hızlıca sonuca ulaşmayı sevdikleri için işleri için gerekli ne varsa mekanda onu görmek isterler. C yüksek olan detaycı kişilikler ise organize olmayı sevdiklerinden bolca çekmece-bölme ihtiyacı duyarlar. I yüksek kişilikler için ofiste diğer kişilerle iletişim kuracakları, telefon konuşmalarını yapacakları küçük sohbet-toplantı alanları gereklidir. Teknik meslek grupları C ağırlıklı kişiliklerden oluşurken, satış-pazarlama grupları I ağırlıklı özelliklerdedir. Bu sebeple mekan tasarımlarını yaparken, sadece trend tarzlardan değil, çalışanların mesleki karakterlerinden yola çıkarak konseptin oluşturulması tüm şirket çalışanlarının iş hayatındaki verimliliği ve dolayısıyla şirketin geleceği açısından önem taşımaktadır.”


Yükleniyor...
Yükleniyor...