01-01-2019
Şişecam Topluluğu “Bilgi Toplumundan AkıllıToplumaGeçişi” Tartıştı

Şişecam Topluluğu “Bilgi Toplumundan AkıllıToplumaGeçişi” Tartıştı

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu’nun düzenlediği, 13 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştayda, Şişecam Topluluğu’nun “koru”, “güçlendir” ve “geliştir” başlıklı temeller üzerine inşa edilen “CareforNext” sürdürülebilirlik yaklaşımının lansmanı gerçekleştirildi.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Sürdürülebilirlik Çalıştayı, RadissonBlu Hotel Tuzla’da gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören ve 13 ülkedenyaklaşık 300 katılımcıyla gerçekleştirilen “Bilgi Toplumundan Akıllı Topluma Geçiş” temalı çalıştayda, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, küresel ekonominin dinamikleri, iklim değişikliği gibi konuların iş dünyası ve iş yapış modelleri üzerindeki etkisi tartışıldı.

 

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, yaptığı açılış konuşmasında, şirketlerin değişime ayak uydururken odak alanlarını sadece kârlılık, finansman gibi konular üzerinde tutmayıp daha geniş biz vizyonla hareket etmelerini gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bilim ve teknolojinin kazandırdığı hızlı ivmenin etkisiyle insanlık, çevresini dönüştürme gücünü sayısız yollarla ve benzeri görülmemiş bir ölçekte artırırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması için çevrenin korunmasının gerekliliği her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bugün 13 ülkede, 22 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Topluluğumuz, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gelecek kuşaklara uzun vadeli değer katarak yönetme hedefi doğrultusunda,  sürdürülebilirlik stratejisini geçtiğimiz yıl ‘koru’, ‘güçlendir’ ve ‘geliştir’ yaklaşımlarıyla güncelledi. Küresel bir oyuncu olarak bu temellerden oluşan kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizi ‘CareforNext’ olarak adlandırdık.”

 

“Akıllı Bir Geleceğe Ancak Endüstri 4,0 ile Geçilebileceğine İnanıyoruz”

Şişecam Topluluğu’nun faaliyetlerinde tedarik zincirinin bütününün, hammaddeden nihai ürüne kadar olan tüm süreçlerin sürdürülebilirlik stratejisine uygun olarak yürütüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kırman, “Şişecam olarak gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Enerji verimliliği, atık yönetimi yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi birçok konu tüm karar süreçlerimizin odağında yer alıyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında,tedarik zinciri bütününü Endüstri 4,0 ile buluşturuyoruz. Akıllı bir geleceğe ancak Endüstri 4,0ile geçilebileceğine inanıyor, bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Küresel sürdürülebilirlik yaklaşımımız, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik eden uygulamaları hayata geçirerek güçlendirirken, iklim değişikliğine olumsuz etkisi olmayan 360 derecedöngüsel model yaklaşımıyla geliştirmekte, dayanıklı ve sürdürülebilir yeni nesiller için doğal kaynaklarımızı ve kurumsal mirasımızı korumaktadır” diye konuştu.


Yükleniyor...
Yükleniyor...