01-01-2019
VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin:  “Rotamızı Enerji Verimliliği Olarak Belirledik”

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: “Rotamızı Enerji Verimliliği Olarak Belirledik”

2018 yılı rotasını enerji verimliliği olarak belirleyen ve bu kapsamda Türkiye geneli gerçekleştirdiği toplantılarda; yapılarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmalarında bulunan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin uyarıyor: Var olan enerjiyi verimli kullanmadığımız takdirde gelecek nesillerin kullanabileceği enerji kaynakları olmayacak.

Kamuoyunu; ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilinçlendirmek amacıyla kurulan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER)  için 2018 nasıl geçti? Kısaca değerlendirmenizi istesek, neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç noktası olan yapılarda enerji verimliliğini birincil misyon olarak belirleyerek, 2018 yılında Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği          (VERİMDER) ‘ni kurduk. 

 

VERİMDER, enerji verimliliği bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağlayarak; araştırmalar, saha çalışmaları, konferanslar ve diğer iletişim kanallarını kullanarak, hane halkıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

 

Rotamızı enerji verimliliği olarak belirledik. 2018 yapılarda enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmalarına hızla başladığımız bir yıl oldu. Buna yönelik tüm Türkiye’de enerji verimliliği bilincini yaymak için Samsun’dan başlayıp Antalya, İzmir ve Adana’da Verimder Anadolu Buluşmaları başlığı ile toplantılarımıza başladık.  Kamuoyunu bilgilendirme ve doğru çözüm önerilerini götürmek hedefi ile çıktığımız yolda hedefimiz karış karış tüm Anadolu’yu dolaşmak.  

 

Hızla artan sera gazları (özellikle karbondioksit gazı) emisyonunun neden olduğu iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sonucu dünyamız ciddi çevre felaketleri ile karşı karşıya bulunmaktadır.  Bu durumu VERİMDER olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini her gün daha fazla hissediyoruz. Fosil yakıtların kullanılması, yanlış arazi kullanımları, yeşil alanların hızla kentleşmesi ile atmosfere salınan sera gazı miktarının artması çevresel felaketleri de beraberinde getiriyor. Bu da bize enerjiyi verimli kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Var olan enerjiyi verimli kullanmadığımız takdirde gelecek nesillerin kullanabileceği enerji kaynakları olmayacak.

 

Yapılan araştırmalar da küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı seviyelerindeki artışın ana sorumlusunun enerji kaynaklarının yanlış kullanımından olduğunu gösteriyor. Bilim insanlarının yaptığı tüm bu uyarılar dikkate alınmalı ve sürdürülebilir bir dünya için kısıtlı enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmalıyız.

 

Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte ısınma için ihtiyaç duyulan enerji miktarı, faturalarda da gözle görülür artışa neden oluyor. Peki, “Binalarda zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi(EKB)  ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, ısıtma ve/veya soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su gibi tüm enerji sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren ve çok yakında tüm yapılarda da mecburi hale gelecek binanın enerji kimlik karnesidir.

 

Bakanlık tarafından verilen yetki ile Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkilendirilen kuruluşlar; yeni tasarlanan binalar için, binanın projelendirme çalışmalarında bulunmuş olması şartı aranmaksızın Enerji Kimlik Belgesi(EKB) Uzmanları, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve son yönetmelikteki düzenlemeye göre SMM hizmetleri belgesine sahip, Etüt-Proje Sertifikasına sahip, kalibre edilmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazlarına sahip olmak gibi şartları sağlayan mimar/mühendislerde mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleyebilir.

 

Enerji Kimlik Belgesi(EKB), enerji verimliliği ve ısı tasarrufunun ölçümlenmesi açısından çok büyük öneme sahip. Yeni ev alırken ya da kiralarken evin konumu ve iç tasarımı kadar Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’ne sahip olması da önemli. Piyasada pek çok sahte Enerji Kimlik Belgesi(EKB) ile karşılaşılıyor. Bu nedenle mutlaka evlerin Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’lerinin sorgulanması gerekiyor. Sahte EKB düzenlemenin büyük hukuki yaptırımları olduğu ve bir suç teşkil ettiği unutulmamalı. Sahte olmayan Enerji Kimlik Belgesi’nde ise evin en verimli ve yüksek sınıfta olmasına dikkat edilmeli.

 

 

Enerjinin temiz elde edilmesi kadar kullanılan enerjinin verimliliği de çok önemlidir. Enerji verimliliği denilince ilk akla gelen teknoloji ısı yalıtımıdır. Peki, ısı yalıtımı Türkiye’de binalar da ne derece uygulanıyor?

Ülkemizde enerjinin %37’si konut ve sitelerde tüketiliyor. Binalarda kullanılan enerjinin %80’ine yakını yapıların ısıtılması veya soğutulması için kullanılır. Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Evlerin hem ısıtılması hem de soğutulması için her yıl fazladan harcadığımız maliyetler ülke ekonomisini de etkiliyor. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor. Bir yerlerden tasarruf etme gereği çok net ortaya çıkıyor. Hem mal sahiplerini, kat maliklerini hem de yeni inşaat yapacak olanları, düzgün malzeme kullanarak Avrupa standartlarına getirip yılda 7 milyar dolara yakın cari işlemlerde bir tasarruf yaratma imkanına ikna etmemiz lazım.

 

Türkiye'de 22 milyon civarında konut olduğu kabul ediliyor ancak sektörde yapılan araştırmalar ve tahminlere göre konutların %80’i yalıtımsız. Bazı konutlar ise resmi olarak yalıtımlı gözükmesine rağmen aslında yalıtımlı değil. Isı yalıtımı binalardaki ısı kayıplarının önüne geçer, yani ev içerisindeki sıcak ya da soğuk havanın dışarı çıkmasını engelleyerek evi hem serin hem de sıcak tutar. Ayrıca binaların soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirir. Yaz aylarında ödenen klima faturaları göz önüne alındığında, sıcak bölgelerde oturan kişilerin de ısı yalıtımı yaptırması gerekir. Öte yandan iklimlendirme sistemlerinin yüksek sera gazı tüketimine neden olarak çevreye önemli derecede verdiği zarar en aza indirilir.

 

Sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günümüzde, enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda artmaktadır. Buna bağlı olarak enerji verimliliği ve enerji tasarrufu noktasında VERİMDER olarak ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz?

Daha önce de belirttiğimiz konulara ek olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliktelikleri gündemde. Yerel ve uluslararası platformlarda derneğimiz temsil edilecek. Tüm bunlara ek olarak belki de em önemli projemiz son kullanıcının enerji verimliliği konusunda kaynak bulması ve gerekli çalışmaları başlatabilmesi için gereken finansal çözüm önerilerini geliştirmek.  Bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik Anadolu Buluşmaları, akademi ile işbirlikleri ve ortak projeler gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki dönemlerde de daha yaygın bir şekilde projelerimiz devam edecek.

 

Verimder olarak enerjinin verimli kullanılması konusunda harekete geçilmesi ve bununla ilgili projeler üretilmesi konusunda da farklı çalışmalar planladık. İlk çalışmamız daha önce de bahsettiğim gibi Anadolu’daki tüm halkın bilgilendirilmesi oldu. Tüm bunların yanında enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımız tüm Türkiye’yi kapsayan bir algı araştırması gerçekleştirdik. Çıkan sonuçlar 2019 yılı planlamaları için bize bir harita veriyor. 

 

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...