02-05-2019
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet: “F-Gaz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İrtibattayız”

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet: “F-Gaz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İrtibattayız”

Üniversitelerin makine mühendisliği eğitim programlarına iklimlendirme bölümleri açılması ve iklimlendirme ile ilgili derslerin müfredata alınması konusunda çalışmalar yapan ISKAV, F-Gaz (Florlu Gazlar) düzenlemelerinin Türkiye’de uygulamaya geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde çalışmalara devam ediyor. ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ile F-Gaz düzenlemelerini, üniversite-sanayi iş birlikleri ile Ar-Ge’nin önemini konuştuk.

ISKAV, Türkiye ısıtma, soğut ma, klima sektörünün geliş mesine yönelik faaliyetleri dolayısıyla sektörde oldukça önemli bir noktada. Gelişim yolunda atılan önemli bir adım olarak henüz gerçekleştirdiğiniz ve ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz üniversite- sanayi iş birliklerinden, bu birlikteliğin sektör için taşıdığı önemi de belirterek bizlerle paylaşabilir misiniz?

 ISKAV, İklimlendirme sektörünün tüm bileşenlerini kapsayıcı faaliyetler yürüten bir vakıftır. Vakfın temel amaçları arasında bulunan araştırma ve eğitim çalışmaları doğrudan Üniversite Sanayi iş birliğini gerektirmektedir. İklimlendirme sektörüne yetişmiş iş gücü sağlanması için üniversitelerin makine mühendisliği eğitim programlarına iklimlendirme bölümleri açılması konusunda çalışılmakta ve iklimlendirme ile ilgili derslerin müfredata alınması sağlanmaktadır. ISKAV laboratuvarları, üniversite öğrencilerinin kullanımına açıktır. Öğretim görevlileri, ISKAV komisyonlarında görev almakta ve sertifikasyon programlarına eğitimci desteği vermektedirler. Başarılı öğrencilere burs verilmesi, staj yeri bulunması ISKAV tarafından organize edilmektedir.


Dünya genelinde gelişen yeni teknolojiler, sanayileşme noktasında ülkeleri bir adım öteye gö- türen en önemli gücü ifade ediyor. Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni teknolojileri Türkiye iklimlendirme sektörüne kazandırmak noktasında ISKAV’ın aldığı rol nedir? Bu konuda gerçekleştirdiğiniz güncel faaliyetlerden bahseder misiniz?


Teknolojideki hızlı gelişmeler dijitalleşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Dijitalleşmenin iklimlendirme sektörü için önemli bir alanı olan BIM (Building Information Modelling – Bina Bilgi Modellemesi) tasarım, uygulama, işletme süreçlerinin eş güdümlü olarak yürütülmesi
amacıyla kurulmuş bir platformdur. Bu süreçlerin BIM platformu üzerinden yürütülmesi ve akıllı elemanların hazırlanması için eğitim, danışmanlık ve atölye hizmetleri ISKAV tarafından organize edilmektedir. İklimlendirme sektörünün tüm ürün gruplarını kapsayacak akıllı elemanların bulunacağı BIM kütüphanesinin oluşturulması da ISKAV tarafından yapılmaktadır.


Dünyadaki gelişmelerden söz açılmışken, ABD başta olmak üzere Almanya, İtalya, Hollanda, Japonya, Çin gibi gelişmiş ülkelerde kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerini odun, saman, mısır, pamuk, kanola gibi tarımsal ürünlerden elde edilen biyogaz enerjisine bırakmaya başladı. Biyogaz enerjisinin kullanım alanlarının arttırılması yönünde çalışmalar devam ediyor. Sizce bu tür gelişmeler, ilerleyen zamanlarda Türkiye’deki iklimlendirme sektörünü üretim noktasında yeniden şekillendire
cek bir etkide bulunur mu? Neler 
söylersiniz?

Biyogaz konusunda ISKAV’ın doğrudan bir çalışması yoktur. ISKAV olarak hedefimiz elbette çevreye zarar vermeyen, sera gazı salınımı yaratmayan; rüzgar, güneş, su ve topraktan kazanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının iklimlendirme sektöründe daha fazla kullanım alanı bulmasıdır. İklimlendirme sistemlerinin ve cihazlarının en az enerji harcayarak konfor şartlarını sağlaması için çalışmaktayız.

Şirketlerin ve kurumların; ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sektördeki iş hacminin genişlemesine bağlı olarak danışmanlık hizmetleri de veriyorsunuz. Sektörün özellikle Ar-Ge noktasında yaşadığı sorunlar, ihtiyaçları ve beklentileri nelerdir?

Araştırma Geliştirme faaliyetleri, son yıllarda artan devlet destekleriyle birlikte gelişme gösterse de halen OECD ortalamasının altındayız. Sevindirici olan, iklimlendirme sektöründe yer alan KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın AR-GE’nin önemine inanmış olmasıdır. AR-GE organizasyonu olmadan inovatif ve rekabetçi olunamayacağı bilinciyle hareket edilmektedir. ISKAV olarak ARGE destekleri konusunda sektörün bilgilendirilmesi yönünde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve diğer uluslararası oluşumların ülkeye getireceği yeni teknik ve hukuksal kurallar ile sektörel uyum sağlayıcı çalışmalar noktasında ISKAV’ın yürütmekte olduğu veya ilerleyen dönemlerde hayata geçirmeyi planladığı yeni projeleri var mı?


Avrupa Birliği uyum süreçlerinde ISKAV olarak son yıllarda üzerinde çalıştığımız konu F-Gaz (Florlu Gazlar) düzenlemelerinin Türkiye’de uygulamaya geçmesi noktasında oldu. Bunu gerçekleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibat halindeyiz. F-Gaz için eğitim ve sertifikasyon programları hazırlamakta ve yetkilendirme prosedürlerini tamamlamak için çalışmaktayız.


Sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla düzenlediğiniz eğitim çalışmalarına da değinmek isteriz. Fonksiyon, Test ayar ve Kontrol (FTK) kapsamında iklimlendirme sektöründe çalışan mühendislere yönelik TAD Sertifika Programı’nı 2019’da da gündeminize aldınız. Bu programın sektör için önemi nedir ve TAD sertifikasına sahip olan mühendisler sektörde ne gibi ayrıcalıklara sahip olacaklar?


İklimlendirme sektörünün ISKAV’a verdiği görev gereği TAD (Test Ayar Dengeleme) eğitim ve sertifikasyon programı hazırlanarak, mühendisler için sertifikalandırma yapılmaktadır. TAD Kapsamında mühendislik ile birlikte teknisyenler için de programlar hazırlanmıştır. TAD şartnamesi hazırlanmış ve sektör tarafından projelerde kullanılmaya başlanmıştır. ISKAV TAD sertifikası, sınavlarda başarılı olan mühendislere verilmektedir. En az iki ISKAV TAD sertifikalı mühendis istihdam eden ve sadece TAD işi yapan firmalar da ISKAV tarafından sertifikalandırılmaktadır. TAD işlerinin uygulanması
sonucunda yapılan ölçümlerin tasarım değerlerine uygunluğu kontrol edilebilmekte, sistemin bir bütün olarak ayarı ve dengelenmesi yapılarak enerjinin doğru kullanılması sağlanmaktadır. ISKAV TAD sertifikası almış mühendisler yaptıkları işlerden ve katıldıkları eğitimlerden aldıkları puanlarla sertifikalarını devam ettirebilmektedir. Sürekli zorunlu eğitim içerisinde olmaları ISKAV TAD sertifikalı mühendisleri daha da değerli kılmaktadır.


Eğitim çalışmalarınız sadece üretim noktasında değil, yönetim noktasında da değer taşıyor. Yöneticilere/yönetici yetiştirmeye yönelik olarak gerçekleştirmekte olduğunuz veya ilerleyen dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığınız yeni eğitim çalışmalarınızdan bahseder misiniz?


ISKAV her yıl en az bir kez, Üst Düzey Yönetici Eğitim Programı hazırlamaktadır. Bu programlarda sektörde yer alan yöneticilerimizin gelişimi hedeflenmektedir. Eğitimler genellikle iki gün süreyle ve şehir dışında bir ortamda düzenlenmekte ve iki gün boyunca bir arada olan yöneticilerimizin arasında yakın ilişkiler kurulmaktadır. Bu durum sektörümüzün iletişim kabiliyetini arttırmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde, dijitalleşme gibi
teknolojik gelişmelerin ele alınacağı programlarımız olacaktır.


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?


İki yılda bir yapılmakta olan ve sektörün sahibi olduğu ISK-SODEX fuarı, ISKAV koordinasyonuyla başarılı bir şekilde uzun yıllardır sürdürülmekte ve konusunda Avrupa’daki 3.ncü büyük fuar haline gelmiştir. 2-5 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek ISK-SODEX Fuarımıza yapı sektörünün tüm ilgililerini bekliyoruz.

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...