01-08-2019
Orta Sıcaklık (MT) ve Düşük Sıcaklık (LT) Uygulamalarında, R-404A/507 için Düşük GWP’li ve Düşük Maliyetli Servis Çözümü

Orta Sıcaklık (MT) ve Düşük Sıcaklık (LT) Uygulamalarında, R-404A/507 için Düşük GWP’li ve Düşük Maliyetli Servis Çözümü

Avrupa Birliği’nin EU 517/2014 numaralı F Gaz Regülasyonu 2014 yılının Mayıs ayında yayınlanmıştır. 2015 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemeyle AB’nin 28 üyesi, HFC’lerin tüketiminin kademeli azaltılmasını içeren yeni bir aşamaya giriyor. 2015 yılı için baz alınan değere göre karşılaştırma yapıldığında Ocak 2018 için mevcut kotanın %37’sinin azaltılması aşaması belirlenmiştir. 2017'de bile, ithal edilen ön-şarjlı ekipmanın tüketeceği kota miktarı da mevcut kota üzerinde baskı yaratacaktır. Mevcut sistemlerin sahipleri ve işletmecileri, ekipmanlarını ve soğutma hizmetlerini sürdürebilmek için acil olarak uygun maliyetli çözümler bulmalıdırlar.

 

Kimler risk altında?

 

Sektör çalışmaları, F gaz endüstrisindeki CO2 ayak izini azaltmada en büyük yükün ticari soğutma sektörü tarafından taşınacağını göstermiştir. Yüksek GWP'ye (Küresel Isınma Potansiyeli) sahip soğutucu akışkanlar ile çalışan sistemler, örneğin R-404A / R-507 ile çalışan sistemler, özellikle etkilenen sistemlerdir. EPEE'nin Gapometre çalışmasına göre, mevcut R-404A ile çalışan sistemlerin %50'si bu gerekliliği sağlamak için Ocak 2018'e kadar daha düşük GWP'ye sahip bir soğutucu akışkanla değiştirilmeli veya dönüştürülmelidir.

 

Bu durum sektörümüz için büyük mücadele gerektirmektedir. Gerçekten de, bu yüksek GWP’ye sahip gazları ticari sistemlere uyarlama yarışı, kota mevcudiyeti üzerinde daha kısa vadeli baskılar yaratmaktadır. Bu gerçek, F-gaz kotasındaki ilave azaltımlarla bir araya getirildiğinde, doğru soğutucu akışkan seçiminin ilk iyileştirme ve gelecekteki servis hizmeti için kritik öneme sahip olduğu anlamına gelir.

 

Düşük GWP’li ve Düşük Maliyetli, İyileştirilmiş Soğutucu Akışkanı Seçmek: 3 Bileşenli Bir Seçim

 

Maliyet Bileşeni 1: GWP’yi düşürün

 

CO2 eşdeğeri kota için F-gaz üst limiti ve kademeli azaltma programı kaçınılmaz olarak AB pazarı için gerekli olan her bir ton CO2 için fiyat baskısını artıracaktır. Bu nedenle tesis sahiplerinin ve işletmecilerinin ticari soğutma tesislerinde A1 soğutucu akışkan için en düşük GWP seviyelerine ulaşmaları önemlidir. GWP değeri 1500'den büyük olan herhangi bir soğutucu akışkan hızlı bir şekilde artan maliyet baskısına maruz kalacaktır ve hatta üst limit değeri ve kademeli azaltma programının gerçekleştirilebilmesi için ikinci bir iyileştirmeye gereksinim duyabilecektir.

 

Creard R-407H, A1 sınıfında ve GWP<1500 olan bir soğutucu akışkandır.

 

Maliyet Bileşeni 2: Moleküller

 

R-407H; R32, R125 ve R134a gazlarının bir karışımıdır. Pahalı HFO bileşenlerine ihtiyaç duymadan R-404A ve R-507 sistemlerinin düşük maliyetli dönüşümünü sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.

 

*Creard: Daikin’in düşük GWP’ye sahip ürünleri için kullandığı markanın adıdır.

                                                                                                          

Creard* R-407H:

Orta Sıcaklık (MT) ve Düşük Sıcaklık (LT) Uygulamalarında, R-404A/507 için Düşük GWP’li ve Düşük Maliyetli Servis Çözümü

 

Avrupa Birliği’nin EU 517/2014 numaralı F Gaz Regülasyonu 2014 yılının Mayıs ayında yayınlanmıştır. 2015 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemeyle AB’nin 28 üyesi, HFC’lerin tüketiminin kademeli azaltılmasını içeren yeni bir aşamaya giriyor. 2015 yılı için baz alınan değere göre karşılaştırma yapıldığında Ocak 2018 için mevcut kotanın %37’sinin azaltılması aşaması belirlenmiştir. 2017'de bile, ithal edilen ön-şarjlı ekipmanın tüketeceği kota miktarı da mevcut kota üzerinde baskı yaratacaktır. Mevcut sistemlerin sahipleri ve işletmecileri, ekipmanlarını ve soğutma hizmetlerini sürdürebilmek için acil olarak uygun maliyetli çözümler bulmalıdırlar.

Kimler risk altında?

Sektör çalışmaları, F gaz endüstrisindeki CO2 ayak izini azaltmada en büyük yükün ticari soğutma sektörü tarafından taşınacağını göstermiştir. Yüksek GWP'ye (Küresel Isınma Potansiyeli) sahip soğutucu akışkanlar ile çalışan sistemler, örneğin R-404A / R-507 ile çalışan sistemler, özellikle etkilenen sistemlerdir. EPEE'nin Gapometre çalışmasına göre, mevcut R-404A ile çalışan sistemlerin %50'si bu gerekliliği sağlamak için Ocak 2018'e kadar daha düşük GWP'ye sahip bir soğutucu akışkanla değiştirilmeli veya dönüştürülmelidir.

Bu durum sektörümüz için büyük mücadele gerektirmektedir. Gerçekten de, bu yüksek GWP’ye sahip gazları ticari sistemlere uyarlama yarışı, kota mevcudiyeti üzerinde daha kısa vadeli baskılar yaratmaktadır. Bu gerçek, F-gaz kotasındaki ilave azaltımlarla bir araya getirildiğinde, doğru soğutucu akışkan seçiminin ilk iyileştirme ve gelecekteki servis hizmeti için kritik öneme sahip olduğu anlamına gelir.

Düşük GWP’li ve Düşük Maliyetli, İyileştirilmiş Soğutucu Akışkanı Seçmek: 3 Bileşenli Bir Seçim

Maliyet Bileşeni 1: GWP’yi düşürün

CO2 eşdeğeri kota için F-gaz üst limiti ve kademeli azaltma programı kaçınılmaz olarak AB pazarı için gerekli olan her bir ton CO2 için fiyat baskısını artıracaktır. Bu nedenle tesis sahiplerinin ve işletmecilerinin ticari soğutma tesislerinde A1 soğutucu akışkan için en düşük GWP seviyelerine ulaşmaları önemlidir. GWP değeri 1500'den büyük olan herhangi bir soğutucu akışkan hızlı bir şekilde artan maliyet baskısına maruz kalacaktır ve hatta üst limit değeri ve kademeli azaltma programının gerçekleştirilebilmesi için ikinci bir iyileştirmeye gereksinim duyabilecektir.

Creard R-407H, A1 sınıfında ve GWP<1500 olan bir soğutucu akışkandır.

Maliyet Bileşeni 2: Moleküller

R-407H; R32, R125 ve R134a gazlarının bir karışımıdır. Pahalı HFO bileşenlerine ihtiyaç duymadan R-404A ve R-507 sistemlerinin düşük maliyetli dönüşümünü sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir.

 

*Creard: Daikin’in düşük GWP’ye sahip ürünleri için kullandığı markanın adıdır.

Düşük GWP

<1500

Performans

R-404A/R-507’ninkine eşit veya daha iyi

Düşük Maliyet

Daha pahalı HFO bazlı karışımlara gerek yok

İyileştirme Kolaylığı

Birçok sistem için değişim çözümü

 

 

Daikin de, AB soğutma sektörünün, F-gaz regülasyonuna uyumu için HFO bazlı çözümlere ihtiyaç duyacağını gözlemlemiştir ve bu doğrultuda geniş bir HFO teknolojileri portföyüne sahiptir. Bununla birlikte, HFO moleküllerinin üretilmesinin, geleneksel HFC'lerden daha pahalı olduğu bir gerçektir. Sektörün yalnızca HFO’lar için veya kesinlikle gerekli olduğunda daha da pahalı çözümler için ödeme yapması gerektiğine inanıyoruz. Çoğu R-404A / R-507 MT (orta sıcaklık) ve LT (düşük sıcaklık) sistemlerinin değiştirilmesi için, Creard R407H, 1500'ün altında GWP değeri ile HFO tabanlı teknolojilere eşdeğer bir performans sağlar.

Maliyet Bileşeni 3: İyileştirme & Performans Kolaylığı

Çoğu durumda, Creard R-407H, mevcut R-404A / R-507 sistemlerinde büyük değişiklikler yapılmadan kullanılabilir. R-407H birçok sistem için bir "değişim" çözümü olarak kabul edilebilir. Çalışmalar, R-407H'nin diğer HFO/HFC bazlı değişim soğutucu akışkanlarına göre daha iyi bir COP'ye ve R-404A'dan daha iyi soğutma kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir.

F-Gaz Yönetmeliğini yerine getirmek için birden fazla çözümün gerekli olacağına inanıyoruz.

HFO tabanlı teknolojiler bu çözümlerin bir parçası olacaktır ve DAIKIN'in portföyü bu teknolojileri yansıtmaktadır.

Bununla birlikte, R-404A / R-507'nin değiştirilmesinin kullanıcılar ve müteahhitler için en büyük zorluk olduğu birçok A1 soğutma uygulamaları için, Creard R-407H, F-gaz ihtiyaçlarını aşağıdakileri sağlayarak karşılayabilir:

 

Fiziksel veri 3

 

 

R-404A

R-507

Creard R-407H

Kimyasal Formül

 

CHF2CF3
CH3CF3
CH2FCF3

CHF2CF3/
CH3CF3

CH2F2
CHF2CF3/
CH2FCF3

Molar Kütle

kg/kmol

97.6

98.86

113.07

Kaynama Noktası (1.013 bar)

°C

-46.2

-46.74

-44.7

Kritik Sıcaklık

°C

72.0

70.6

86.5

Kritik Basınç

bar

37.29

37.1

48.5

sıvı. cp4

kJ/(kgK)

1.542

1.539

1.585

buhar. cp4

kJ/(kgK)

1.221

1.225

1.176

Oran cp/cv, buhar. 4

 

1.37

1.38

1.36

Özgül Yoğunluk, sıvı. 4

kg/m³

1044

1048

1111

Özgül Yoğunluk, buhar. 4

kg/m³

65.27

68.89

41.86

Buharlaşma Entalpisi 4

kJ/kg

140.26

136.45

199.02

Havada patlama limiti 5

% v/v

N/A

N/A

N/A

 

2 Bununla birlikte, R-407H her sistem için “değişim” olarak değerlendirilemez. Örneğin, R407H’ın R-404A/R-507’ye göre yüksek çıkış sıcaklığından dolayı çıkış sıcaklığı 80°C.’yi aştığında sıvı enjeksiyonu gibi önlemlerin dikkate alınması gerekir.
3 Termo fiziksel özellikler Refprop 9.0 kullanılarak hesaplanmıştır.
4 doyma. @ 25°C
5 T = 25°C, p= 1.013bar

**EPEE: Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı

 

 

Dr. Andaç YAKUT

Daikin Türkiye

Yeşil Enerji ve Çevre Koordinatörü

a.yakut@daikin.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...