01-01-2020
Kente, Geçmişe, Var Olana İtinalı Bir Dönüşüm Projesi: Tersane İstanbul

Kente, Geçmişe, Var Olana İtinalı Bir Dönüşüm Projesi: Tersane İstanbul

12. Dünya Mimarlık Festivali-WAF 2019 “Turizm Yatırımları Proje” kategorisinde Tabanlıoğlu Mimarlık’ın tasarladığı ‘Tersane İstanbul’ büyük ödüle layık görüldü.

Mimarlık ve kent gündemi tartışmalarına ev sahipliği yapan WAF 2019 (Dünya Mimarlık Festivali), dünyanın önde gelen mimarlarını ve mimarlık ofislerini; konferans, sergiler ve ödül programı ile bir araya getirdi. Jüri ve izleyiciler karşısında yapılan canlı sunumlarla değerlendirilen, Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan ‘Tersane İstanbul’, festivalin ilk gününde WAF 2019 jürisi tarafından “Turizm Yatırımları / Leisure Led Development “kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. 

 

‘Tersane İstanbul’ sahip olduğu güçlü tarihi bağlar, özel yapılar ve endüstriyel donanım ile yaklaşık altı asırdır faaliyette olmasıyla dünyada benzeri bulunmayan Tersane-i Amire bünyesindeki Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersanelerini de kapsıyor.

 

Proje, karakter sahibi yapılı çevre öğelerini, bütünlüğünü, dokusunu oluşturan patinayı ve dolayısıyla yerin ruhunu koruyarak, yeniden işlev ve kentsel alan kazanma yaklaşımıyla geliştiriliyor. Çevresel uyum ve kentsel iyileşme hedefleriyle, masterplan ölçeğinde ele alınan, mimari üretimin ana üç dalının- yeni yapı, restorasyon ve rekonstrüksüyon – eş zamanlı bir biçimde dahil olduğu proje, aynı zamanda malzemeden kamusal alan üretimine kadar geniş bir yelpazede, kent ölçeğinde bir geri-dönüşüm projesi olarak, sürdürülebilirlik meselesini de gündeme getiriyor. Çok işlevli-karma kullanımlı, kentsel bir dönüşüm öngören Tersane İstanbul Projesi, kıyı alanının özelliklerine duyarlı yaklaşımıyla, topografik eşikler nedeniyle kapalı konumda olan sahil şeridinin kent yaşamına entegre edilmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

 

Yerin Ruhu, geleceğin malzemeleri…

 

WAF 2019 Jürisi karar notunda, endüstriyel yapılanmanın izinde gerçekleşen dönüşüm projesinin, kentsel kullanımına ve tarihsel bağlama dair mimari yaklaşımını takdir ederek, “Masterplan kararlarından, detay çözümlerine her ölçekte ikna edici ayrıntılar barındıran tasarım, yerin ruhunu kullanım ve malzeme tercihlerinde kullanırken gelecek kullanımları için esnek bir yapı sunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

Melkan Gürsel “Kente, geçmişe, var olana ve izlere itinalı yaklaşımımızı, WAF 2019 jürisi de onayladı. Dönüşüm ile birlikte, sosyo-kültürel bağlamda Beyoğlu’ndan, Şişhane Meydanı’ndan başlayan, Kasımpaşa Meydanı ile devam eden akış, ayrıca Boğaz kıyısından başlayarak Haliç’e sirayet eden bir kültür su-yolu gelişimini sürdüren sahil şeridindeki kamusal kullanımla uyumlu bir yapılanma olacak” dedi.

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...