01-06-2020
ÇEİS ve Deloitte’den “Yeni Koronavirüsün Türk Çimento Sektörüne Etkileri” Raporu

ÇEİS ve Deloitte’den “Yeni Koronavirüsün Türk Çimento Sektörüne Etkileri” Raporu

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), Deloitte Türkiye iş birliğiyle hazırladığı raporla, koronavirüsün Türk Çimento sektörü üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

 

Yeni koronavirüsün Türkiye’de yarattığı etki için “Gecikmeli Toparlanma” ve “Uzun Süreli Daralma” olmak üzere iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. Gecikmeli toparlanmada, Türkiye’de yurt içi çimento talebinin son iki senedekine benzer şekilde bir daralma göstereceğinin düşünüldüğü ifade ediliyor. Uzun süreli daralma senaryosunda ise salgının dünyanın dört bir yanına yayılması, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması ve üretimin durması gibi olasılıklar eşliğinde “çimento sektörünün 2020 yılını %90 olasılıkla %20'nin üzerinde daralmayla kapatabileceği hesaplanmaktadır” tespiti yer alıyor. ABD ve Çin başta olmak üzere, gerek serbest piyasa ekonomisinin doğası gereği gerçekleşen birleşme-devralmalarla, gerekse merkezi planlama ve devlet eli ile dünya geneli çimento endüstrisinde konsolidasyon çalışmalarının Türkiye’de de değerlendirilmesi gereken bir uygulama olduğunun altını çizen raporda, 2019 yılında çimento için küresel kapasite kullanım oranı ortalaması %57 düzeyinde iken, Türkiye’de bu oranın %40 tahmini değerinde olduğu, bu çerçevede, özellikle ABD'de son birkaç yılda gerçekleşen, Çin’in ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladığı çimento sektöründeki oyuncu değişimlerini iyi takip etmek gerektiği belirtiliyor.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, Rapora ilişkin değerlendirmede bulundu:

Çalbıyık, “Raporun genelinde yeni koronavirüsün, ekonomik temellerden kopuk doğası ile iş dünyasında alışageldiğimiz hesapları bozma eğiliminde olduğu görülüyor. Salgının etkileri ile mücadele ederken, iç ve dış pazarlar için ilave aksiyonlar alınması gerekliliği öne çıkıyor. Bu doğrultuda, özellikle ihracattaki gücümüzü korumak için ilave aksiyon planımızı hızlıca belirlememiz ve adımlarımızı hızlandırmamız gerektiğini görüyoruz. Salgınla mücadele döneminde maliyetlerin azaltılması noktasında teknoloji oldukça önemli bir rol oynuyor. İnsan kaynağının etkin kullanımı, nitelikli işgücünün artırılması ve sektörde sürdürülebilir büyüme ile verimliliğin sağlanması adına dijitalleşme, otomasyon ve Endüstri 4.0 fırsatlarının ivedilikle değerlendirilmesi gerekmektedir. Yakıt ve enerji maliyetlerinin toplam maliyet içerisinde oluşturduğu büyüklük ve dışa bağımlılık göz önüne alınarak, alternatif yakıt ve hammadde kullanımında karşılaşılan sorunların çözülmesi önem arz etmektedir. Türk çimento sektörü son iki yılda toplam çimento ve klinker ihracatını %80,4 oranında artırarak yaklaşık 23 milyon ton seviyesine taşımıştır. Rapora göre, kısa ve orta vadede yurt dışı pazar seçim kriterleri oluşturulmalı, hedef pazarlar belirlenmeli ve önceliklendirilmeli. Yanı sıra, yurt dışı satışlarda lojistik maliyetlerin düşürülmesi için maliyet paylaşımını mümkün kılan platform yapıları değerlendirilmeli, lojistik maliyetleri azaltacak alternatifler üzerinde durulmalıdır. Çimento sektöründe kalıcı uluslararası rekabetçi üstünlük için, ihracatın yanı sıra, markalı yerinde üretim stratejisine ve globalde yerel oyuncu olmaya odaklanılması da gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için, uluslararası örneklerde de görüldüğü gibi, devletimizin Türk Çimento sektörüne sağlayacağı destek çok kıymetlidir” dedi.


Yükleniyor...
Yükleniyor...