01-07-2020
 Kastamonu Entegre’den Pandemiye Karşı Ar-Ge Atağı

 Kastamonu Entegre’den Pandemiye Karşı Ar-Ge Atağı

Altı ülkede üretim tesisine sahip ve 100 ülkeye ihracat yapan Kastamonu Entegre, pandemi sürecinde Ar- Ge, üretim, satış ve diğer faaliyetlerine devam ediyor. Kastamonu Entegre'nin pandemi sürecini değerlendirirken, şirketin Horizon 2020 kapsamında desteklediği ECOBULK projesine Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak seçildiği bilgisini de veren Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, " Hijyen+  teknolojisini parkelerin ardından,  lamlı yüzeylere de uygulamak adına Ar-Ge birimimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

 

 

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da meydana Covid-19 salgını, kısa sürede tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Bu süreçte Kastamonu Entegre’nin yurt içinde ve yurt dışındaki üretimi, Ar-Ge çalışmaları nasıl etkilendi? Üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin devamını sağlamak için üretim tesislerinizde ve laboratuvarlarınızda ne gibi önlemler aldınız?

Altı ülkede üretim tesislerine sahip ve 100 ülkeye ihracat yapan global bir şirket olarak, Covid-19 salgınını Türkiye’de henüz vaka görülmeden önce, faaliyette olduğumuz diğer ülkelerde deneyimledik ve kendimizi bu sürece hazırladık. Öncelikle yurt dışına seyahatleri durdurduk. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasına rastlanmasıyla birlikte şirketimizdeki dezenfektasyon uygulamalarını ve hijyen önlemlerini en üst seviyeye çıkardık. İnsan Kaynakları, İSG ve İdari İşler ekiplerinin katılımıyla oluşturduğumuz “Pandemi İzleme Kurulu” gelişmeleri yakından takip ederek alınması gereken önlemler konusunda bize yol gösterdi. Ayrıca üst yönetim olarak daha sık toplanarak sürece yön verdik.

Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak birincil önceliğimizi oluştururken, uzun süre devam edeceğini öngördüğümüz bu olağanüstü dönemde onların ekonomik refahını da koruyabilmek adına, herkesin ortak gayretiyle üretim, satış ve diğer fonksiyonların devamlılığını sağladık. Genel merkez çalışanlarımız için uzaktan çalışma, üretimdeki çalışanlarımız için dönüşümlü çalışma ve vardiya değişikliği kararlarını hızlıca hayata geçirdik.

“Bakteriyel aktiviteleri %99’a kadar engelleyen Hijyen+ Özelliğine sahip laminat parkelerimiz dikkat çekiyor.”

Aynı şekilde Ar-Ge çalışmalarımıza da ara vermeden devam ettik. Hijyen+ özelliğine sahip laminat parkelerimiz bu dönemde önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Laboratuvar testleri, Hijyen+ özellikli ürünlerin 24 saat içerisinde parkede görülmesi beklenen bakteriyel aktiviteleri %99’a kadar engellediği gösteriyor. Covid-19 (Yeni Koronavirüs) salgını ile birlikte bu teknolojiyi bir adım ileri taşıyarak, ürettiğimiz lamlı yüzeylere antiviral özellik kazandırmayı hedefleyen Ar-Ge birimimiz çalışmalarını hızla sürdürüyor. Geliştirilen yüzeyler, plastikler ve diğer gözeneksiz yüzeyler üzerindeki antiviral aktiviteyi ölçen ISO 21702:2019 standardına göre test edildikten sonra piyasaya sunulacak.

Kaynaklarımızın yurt içinde kalmasını sağlayan “Yerlileştirme” projesiyle 20 milyon TL tasarruf sağladık”

 

Covid-19 salgınının pandemiye dönüşmesiyle, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, dünyayı ekonomik aksamalarla karşı karşıya bıraktı. Bu süreçte satış, pazarlama ve tedarik süreçleriniz nasıl etkilendi. Bu süreçlerin devamı için belirlediğiniz operasyonel mükemmellik stratejileri neler oldu?

Düşen piyasa taleplerine bağlı olarak tesislerimizde kısmi duraksamalara neden olan bu dönemi, stok alanlarımızdaki boşluğun elverdiği ölçüde en az satış daralması ile atlatmayı çalıştık. Pandemi süreci, tedarik zincirimizin güvenilirliği, çevikliği ve yeni durumlara uyum sağlama yeteneğini ölçmemiz açısından zorunlu bir test oldu. İlk haftalarda tedarik ettiğimiz bazı kalemlerde gecikme yaşansa da alternatif kaynaklarımızı hızla devreye sokarak süreci başarılı bir şekilde yönettik. Diğer yandan, iş süreçlerimizin verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz mobil ve dijital uygulamalar ile yerlileştirme projemizin bu dönemde çok faydasını gördük. 2017’nin son çeyreğinde başlattığımız yerlileştirme projesi ile daha önce ithal ettiğimiz çeşitli malzemeleri yerli kaynaklardan tedarik ederek 2018 yılında 8,5 milyon TL, 2019’da ise 20 milyon TL tutarında tasarruf elde ettik ve kaynaklarımızın yurt içinde kalmasını sağladık.

Salgın ve salgınla mücadele kapsamında sosyal izolasyon kavramının öne çıkmasıyla, ofis hayatının evlere taşındığı bir sürece girdik. Bu süreçte dijitalleşme ve bağlanabilirlik kavramlarının ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Kastamonu Entegre, evden çalışma sürecinde dijitalleşme ve bağlanabilirliğin getirdiği olanaklardan nasıl faydalandı?

Bu süreçte projelerimize ara vermek yerine, iş yapış şekillerimizi gözden geçirip, bunları değişen iş dünyası dinamiklerine uyumlu hale getirerek ilerlemeyi tercih ettik. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız dijital altyapımızın bu süreçte oldukça başarılı bir performans sergilediğini gördük. Pandemi sürecinde ve sonrasında da dijital dönüşüm ve teknolojik altyapı yatırımları da önceliklerimiz arasında yer almayı sürdürecek.

Şirket olarak tüm zorluklara rağmen yatırımlarımıza devam ederken, en önemli gücümüzün insan olduğunu biliyoruz. Bu süreçte işe alımlarımıza online olarak devam ettik. Samsun tesisimiz başta olmak üzere, şirketimizin yeni yatırımları ve büyüme stratejileri kapsamında yaklaşık 150 kişilik ek istihdam oluşturmayı öngörüyoruz.

Kastamonu Entegre olarak, gerek yayınladığınız sürdürülebilirlik raporuyla, gerek gerçekleştirdiğiniz röportajlarda, çevrenin korunmasına verdiğiniz önemi vurguluyor ve sektöre örnek oluyorsunuz. Covid – 19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri, enerji sistemleri, üretim; doğal olarak sera gazı emisyonlarını etkileyecektir. Bu etki zincirini değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz?

İnsanı ve doğayı odağına alan sürdürülebilirlik yaklaşımını kurumsal yönetim ilkelerimizin ayrılmaz bileşeni olarak görüyoruz. Hazırladığımız sürdürülebilirlik raporu da bu yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Kurulduğu günden bugüne doğal dengeyi koruma ve topluma katkı sağlama misyonuyla hareket eden şirketimiz, üretim süreçlerini çevreye en az etki edecek şekilde gerçekleştirirken, üretim hatlarını son teknolojilerle modernize ederek, çevre dostu tesis altyapısını sürekli geliştiriyor. Çevresel etkiyi en aza indirmek amacıyla 2015 yılında karbon ayak izimizi hesaplamaya başladık. Tesislerimizdeki atıkları biyokütle enerji santrallerinde elektrik ve ısıya dönüştürerek yılda ortalama 240 bin ton karbon salınımının önüne geçiyoruz. Az önce bahsettiğim yerlileştirme projesi de maliyet anlamında bize ciddi fayda sağlarken, mesafeye bağlı karbon salınımını asgari düzeye indirmemizi mümkün kılıyor.

“Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklediği ECOBULK projesine Türkiye’den tek çözüm ortağı olduk”

Bugün en büyük sorumluluğumuzun, üretimimizi doğal kaynakları tüketmeden, verimli bir biçimde gerçekleştirmek olduğunun bilincindeyiz. Tesislerimizde kullandığımız odun hammaddesini, gençleştirme ve bakım faaliyetleri sonucu ömrünü tamamlamış endüstriyel ormanlardan elde ediyoruz. Gerek Türkiye’de gerek faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde endüstriyel plantasyon çalışmalarına öncülük ederek, dünya ormanlarını ve biyoçeşitliliği koruma altına alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TEMA Vakfı öncülüğünde kurulan ENAT A.Ş.’nin ikinci büyük ortağı olarak bugüne kadar 14 bin dönüm araziye (yaklaşık 2000 futbol sahası) 1,7 milyon fidan dikilmesini sağladık. Geçtiğimiz aylarda ise, sürdürülebilir ormancılık faaliyetini belgeleyen FSC sertifikası ile üretim yapan Bulgaristan yonga levha tesisimizin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir plantasyon çalışması başlattık. Plovdiv bölgesindeki 864 dekarlık atıl belediye arazisini 32 yıllığına kiralayarak, buraya 110 bin adet kavak fidanı diktik. Buradan her yıl levha üretimine uygun 5 bin ton hammadde temin etmeyi hedefliyoruz.

Diğer yandan, atık ahşapların yeniden üretim sürecine dahil edilmesi için yerel ve uluslararası projelerde aktif rol oynuyoruz. Hammaddesini sürdürülebilir ve yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan temin ederek döngüsel ekonomiye odaklanan şirketimiz, her atığın yeniden değerlendirildiği inovatif çözümler geliştiriyor. Avrupa Birliği’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklediği ECOBULK projesine Türkiye’den tek çözüm ortağı olarak seçildik. Proje kapsamında geliştirdiğimiz, %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilen yonga levhaların büyük ölçekli üretimine bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz.

Salgın etkilerinin azalmasıyla beraber normalleşme süreci başladı ve “Yeni Normal” dediğimiz bir sürece girdik. Kastamonu Entegre bünyesinde normalleşme adımları nasıl atılıyor?

Salgın krizinin dünya ticareti üzerinde yarattığı etkileri dikkatle takip ediyoruz. Bazı ülkelerde canlanma ve normale dönüş başladı. Haziran ayından sonra sektörde genel bir toparlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Her halükarda, 2020 için belirlediğimiz bütçelerin yaklaşık %20 oranında gerisinde kalacağız. Bu noktada en güçlü kasımız, ihracattaki gücümüz. Salgın sürecinde bazı ülkeler taleplerini almakta zorlanınca, Türkiye’ye verilen siparişlerin sayısı arttı. Bu doğrultuda biz de ihracat pazarlarına daha fazla ağırlık verdik. Bu strateji sayesinde iç pazardaki daralmanın olumsuz etkilerini azaltmaya gayret ediyoruz. Süreci iyi yönetip, stok alanlarımızdaki boşluğun elverdiği ölçüde durmadan veya en az duruşu yaparak, en az satış daralması ile bu dönemi atlatmayı hedefliyoruz.

Yatırımı, yeniliği ve üretmeyi seven bir firma olarak, yeni yatırımlarla ülkemizin büyüme ve ihracatı artırma hedefine destek vermeyi sürdürüyoruz. Son olarak, Samsun yonga levha tesisimizde modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik 450 milyon TL’lik yeni bir yatırıma başladık. Toplam 500 bin m3 üretim hacmine sahip yatırım çalışmamız tamamlandığında, mevcut tesisimizin yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 2,5 kat artmasını ve şirketimizin toplam üretim kapasitesinin 6 milyon m3’e ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yeni yatırımla birlikte 100 kişiye yakın ilave istihdam sağlamış olacağız. Diğer yandan, önceki yatırımlarımızı tamamlayarak, modernizasyon ve yenileme çalışmaları devam eden tesislerimizin tam kapasiteyle çalışır hale gelmesini amaçlıyoruz.   

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...