01-08-2020
İklimlendirme Sektörü BIM İle Dijitalleşiyor

İklimlendirme Sektörü BIM İle Dijitalleşiyor

İklimlendirme sektörünün dijitalleşme sürecinde, BIM çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Bir projenin tasarımdan, üretime, uygulamaya ve işletmeye kadar tüm süreçlerinin ortak bir dijital platform üzerinden yürütülmesini sağlayan BIM konusunda, kullanıcılar için uzman ve yönetici seviyelerinde eğitim programları hazırlayan ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ile iklimlendirme sektörünün dijitalleşme sürecini konuştuk.

Dijitalleşmenin iklimlendirme sektörü için önemli bir alanı olan BIM’e yönelik (Building Information Modelling – Bina Bilgi Modellemesi) eğitim, danışmanlık ve atölye faaliyetleri düzenliyorsunuz. Öncelikle bizlere bu konuda gerçekleştirdiğiniz güncel çalışmalardan ve PRODBIM ortaklığınızdan bahseder misiniz?

İklimlendirme sektörünün dijitalleşme sürecinde, BIM çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bir projenin tasarımdan, üretime, uygulamaya ve işletmeye kadar tüm süreçlerinin ortak bir dijital platform üzerinden yürütülmesi BIM ile sağlanabilmektedir. Tüm aşamalarının kontrol edilebilmesi, raporlanabilmesi ve veri akışının sağlanabilmesi için BIM platformundaki tasarımların akıllı elemanlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

ISKAV, BIM platform kullanıcıları için uzman ve yönetici seviyelerinde eğitim programları hazırladı. Üretici firmaların ürünlerinin dijital ikizlerini oluşturması için danışmanlık hizmetleri organize edildi. HVAC ekipman üreticilerinin önemli derneklerinden olan İSKİD’in başlattığı 3’üncü URGE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) kapsamında hazırlığı yapılmış olan BIM eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyete geçirilecektir.

EUROVENT tarafından kurulmuş olan PRODBIM firması ile ISKAV, Türkiye İklimlendirme Sektörü adına ortaklık sözleşmesi imzalamıştır. PRODBIM tarafından hazırlanmakta olan BIM arama motorunun oluşturulması çalışmalarına başlangıcından itibaren ISKAV aktif olarak destek vermektedir. PRODBIM arama motorunun 2020 Ekim ayında kullanıma hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. PRODBIM ile ilgili faaliyetler Türkiye’de ISKAV tarafından gerçekleştirilecektir.

Sera gazı salım potansiyelleri düşük akışkanların; güneş, su ve topraktan kazanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının iklimlendirme sektöründe daha fazla kullanım alanı bulması amacına yönelik, ISKAV bünyesinde nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

İklimlendirme cihazlarından kullanılan soğutucu akışkanların sera gazı salınım potansiyellerinin azaltılması, ozon tabakasını inceltici etkisinin en aza indirilmesi çalışmaları için sürekli ve önemli çalışmalar hem firmaların Ar-Ge bölümlerinde hem de Üniversite araştırmalarında sürdürülmektedir. Bu konuda ülkelerin ortak mutabakatıyla da önemli tedbirler alınmıştır ve sıkılaştırıcı tedbirlere devam edilmektedir. ISKAV, F-Gaz yönetmeliğinin hazırlanması sürecinde etkili olmuş, F-Gaz eğitimleri düzenleyerek çalışanların bilgilendirilmesini sağlamıştır.

İklimlendirme sektörünün temel hedeflerinden birisi, üretilen cihazların ve sistem seçimlerinin mümkün olan en az enerji tüketimiyle çalışmasının sağlanmasıdır. Enerjinin daha az tüketilmesi konusunda etkili olunabilirken maalesef enerjinin üretilmesi konusunda iklimlendirme sektörü karar alıcı konumda değildir. Bizlerin de en büyük arzusu fosil kaynaklı yakıtların kullanılmadan enerjinin üretilmesi ve Karbon salınımının en az düzeye indirilmesidir.

Ozon tabakasına zarar veren, aynı zamanda küresel ısınma potansiyeli yüksek akışkanların kullanımı konusunda, Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye nasıl bir tablo çiziyor? Gerek devlet, gerek dernekler, gerek üretici firmalar gerekse kullanıcılar nezdinde hala atılması gereken adımlar var mı?

Yapılan anlaşmalar gereği, Türkiye küresel ısınma potansiyeli yüksek soğutucu akışkanlardan çıkmak zorundadır ve bu konuya özen gösterilmektedir. ESSİAD, İSKİD, SOSİAD gibi ilgili derneklerimiz bu konuda üyelerini bilgilendirmek için seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği yapılmaktadır.

ISKAV tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı, bu yıl, Covid – 19 sebebiyle webinar üzerinden gerçekleşti. Eğitim konularından biri, “Soğutma Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu” oldu.  Endüstriyel yapılarda iklimlendirme özelinde konuşacak olursak, içinde bulunduğumuz dijital çağda, sektörde öne çıkan uzaktan izleme ve yönetim metotları nelerdir?

Sizin de belirttiğiniz gibi bu yıl Temmuz ayında yapılan İKS Eğitmenleri Konferansı dijital ortamda gerçekleştirildi. Katılım ve ilgi gayet güzeldi. Pandemi süreci sonlandığında İKS konferanslarımızı fiziksel olarak yapacağız ama aynı zamanda canlı olarak da dijital yayınını yapacağız. Bu şekilde, fiziksel olarak gelemeyen eğitimcilerimizin tüm Türkiye’den katılımını sağlayacağız.

Bugün, banka işlemlerimizi, seyahat organizasyonlarımızı, alışverişlerimizi, kültür faaliyetlerini uzaktan erişimle kolayca yapıyoruz. İklimlendirme sektörü de, cihaz ve sistemlere internet üzerinden erişim için çalışmalarını sürdürüyor. Uzaktan erişimin iki temel unsuru var. Birincisi her türlü veriyi oluşturan sensörler ve gelen veriyi işleyen kontrol elemanları. Doğru ve kullanıcı dostu yazılımlarla çalıştırılan bu yapı sayesinde uzaktan izleme, müdahale, ayarlama ve sonuçta da verim artışı ve az enerji tüketimi gerçekleşmektedir.

Covid – 19 ile birlikte, iç mekanlarda hava kalitesinin önemi ve bu kalitenin ne kadar sağlanabildiğini sorguladığımız bir sürece girdik. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgede, cami, metro, ev, restoran gibi kapalı alanlarda klima kullanımının virüs yayılma hızını artırdığı ifade edildi.  Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı olarak bu konu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Doğru yapılmayan her uygulama risk içerir. Mevcut binalardaki iklimlendirme sistemleri pandemi dikkate alınarak yapılmadığı için Covid 19 döneminde bir takım tedbirler alınarak çalıştırılması gerekmektedir. Özelliklerine göre sınıflandırılan binalarda iklimlendirme sistemlerinin nasıl çalıştırılması gerektiği, denetimin nasıl yapılacağı konularında Makine Mühendisleri Odası, Sektör Dernekleri ve ISKAV birlikte çalışmalar yürüterek pandemi döneminde yapılacaklarla ilgili protokolleri açıklamışlardır. Açıklanan önlemler listesine uyulması durumunda iklimlendirme sistemleri en az tehlike içerecek şekilde rahatlıkla kullanılabilir.

Şirketlerin, kurumların ihtiyacı ve talepleri doğrultusunda, sektördeki iş hacminin genişlemesine bağlı olarak danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz. Danışmanlık noktasında aldığınız taleplerden ve bu taleplere sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?

ISKAV olarak farklı şekillerde danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Sanayi tesislerinin enerji verimliliğinin arttırılması için sektör uzmanlarının çalışmasıyla işletmelerin mevcut durumlarını tespit ediyor ve iyileştirme önerileri sunuyoruz. Endüstriyel işletmelerden, ofis binalarından, AVM’lerden ve diğer tesislerden gelen danışmanlık ve rapor talepleri sektör uzmanlarımızın ve Üniversitelerimizdeki değerli akademisyenlerin katkılarıyla cevaplanmaktadır. Ayrıca, BIM, dış ticaret, satış ve pazarlama, şirketlerde verim artışı gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Klima santralleri; fan, motor, bataryalar vb. komponentler ile gerek elektrik enerjisi gerek termal enerji harcayan cihazlar olduğu için Ecodesign Direktifi'nin kapsama alanına giriyor. Ecodesign Direktifi'nin yürürlüğe girdiği tarihten günümüze ulaşan süreçte, Türkiye iklimlendirme sektöründe neler değişti?

Türkiye iklimlendirme sektörü, özellikle son 20 yıldır uluslararası firmaların ya doğrudan ya da şirket satın almaları ile Türkiye pazarına girmesi nedeni ile pek çok ürün grubunda üretim üssü haline gelmiştir. Yapılan üretimin bir kısmı iç pazarda kullanılmakta, büyük bir bölümü de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edilmektedir. Bu nedenle, yapılan üretimler ecodesign direktiflerine hızla uyum sağlamaktadır. Ecodesign kriterlerine uygun olarak yapılan cihazlar da enerji kullanımını azaltmakta ve küresel ısınmayla mücadelemize yardımcı olmaktadır.

 


Yükleniyor...
Yükleniyor...