01-09-2020
Türk Müteahhitlerin Libya’ya Dönüşlerine Yönelik Mutabakat Zaptı İmzalandı

Türk Müteahhitlerin Libya’ya Dönüşlerine Yönelik Mutabakat Zaptı İmzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Tahir El-Cuheymi arasında 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Mutabakat Zaptı, geçen yıl ülkede yeniden yaşanan güvenlik sorunları ile bu konuda sekteye uğrayan çalışmaların hızla başlayacağı bir süreç öngörüyor.

 

Libya’da 2011 yılında başlayan iç karışıklık ve sonrasında, ülkede faaliyet gösteren çok sayıda Türk inşaat firmasının uğradığı zararın teminine yönelik süren çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Tahir El-Cuheymi arasında 13 Ağustos 2020 tarihinde Ankara’da Türk Müteahhitlerinin Libya’ya Dönüşlerine Yönelik Mutabakat Zaptı İmzalandı.

2011 yılından bu yana ödemeler devam etti

Konuyla ilgili açıklamasında, Libya’da 2011 yılı Şubat ayında başlayan iç karışıklık sırasında Türk müteahhitlik firmalarının, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucunda işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldığını hatırlatan TMB Başkanı Mithat Yenigün, “Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan 100'ü aşkın firmanın, Libya’daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar ABD Doları’dır. Bu çerçevede tahsil edilmemiş hakediş alacakları yaklaşık 1 milyar ABD Doları, devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı 1,7 milyar ABD Doları, tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar ABD Doları civarındadır. Aradan geçen sürede firmalarımız sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etmiştir. Güvenliğin tesisi, politik ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla haklarının korunması halinde müteahhitlerimiz, ülkede yarım kalmış projelerini tamamlamaya ve yeni projeler almaya hazır ve isteklidir” dedi.

Mutabakat Zaptı’nda öne çıkanlar

Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Zaptında her iki hükümet, Türk yükleniciler tarafından üstlenilen projelerle ilgili olarak gerek hükümetlerin gerek onlar ile ilişkili birimlerin vermiş olduğu tüm taahhütleri destekleyeceğini beyan etmiştir. Mutabakat Zaptı uyarınca; Türk müteahhitlerinin ülkedeki haklarının korunmasına yönelik olarak 2019 yılında başlayan, ancak Libya’da yaşanan güvenlik sorunları ile sekteye uğrayan çalışmalar yeniden başlayacak. Bu çerçevede Libya’da işveren kurumlar ile iş üstlenen müteahhitlerin, Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesini takip eden 90 gün içerisinde işlerin devamı veya hak ve borçlar hakkında uzlaşmaya varması mümkün olacak. Taraflar, müzakerelere başlanamaması, anlaşmaya varılamaması veya projenin sonlandırılması durumunda ise Mutabakat Zaptı’nın yürürlüğe girmesini takip eden 180 gün içerisinde kesin hesap hazırlayarak ilgili hak ve borçlar hususunda anlaşmaya varacak.


Yükleniyor...
Yükleniyor...