01-01-2019
ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan: “Bizce En Önemlisi, Çevredir”

ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan: “Bizce En Önemlisi, Çevredir”

Gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında sektörün bilinçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan ÇEDBİK’in; yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulanması ve yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler ışığında toplumsal farkındalığının arttırılmasına yönelik faaliyetlerini, son olarak da dosya konumuz kapsamında enerji verimliliği noktasındaki plan ve hedeflerini dernek Genel Sekreteri Engin Işıltan’dan dinledik.

Konumuz enerji verimli yapılar; Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in bu anlamda birçok çalışması var. Bize biraz enerji verimliliği noktasındaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Çevre Dostu Yeşil Binalar derneğinin kuruluş amacı çevreye duyarlı binaların artması ve bu binaların sertifikalandırılarak takip edilir bir noktaya gelmesidir. Ayrıca bu binaların verimli olarak kullanılması sonucunda oluşan maddi ve çevresel karları da belirlemektir. Bu noktada enerji bu çalışma gurubu içinde bir madde hatta en önemli maddedir. Amacımız bu tür binaların artması ve tercih edilmesi, soruya konu olan enerji verimli çalışmaların bu projelerde bulunması ile önem arz edecektir. ÇEDBİK özellikle kılavuzda enerji verimli sistem ve uygulamaları teşvik eden bir sertifika sistemi oluşturmuştur. Bunun amacı özellikle enerjinin her yerde en üst noktada ve her yaşta verimli kullanımını öğretmek ve bu yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Ayrıca Dernek olarak, başta Avrupa’da olmak üzere tüm dünyada yapılan yenilikler, çalışmalar ve yönetmeliklerden bilgi toplayarak ilgililere vermektir. Avrupa Birliğinin bu konudaki uluslararası programlarına katılarak ve bölgesel stratejileri belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşım sağlamaktayız. 

 

Aslında baktığımızda; çevreyle ilgili sorunların arttığı bu dönemde “yeşil” veya “çevreci” olarak tabir edilen binaların yaygınlaşması önemli. Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulaması için toplumsal farkındalığı arttırmak ve yapı sektörünü sürdürülebilir ilkeler ışığında üretim yapmaya teşvik etmek amacıyla ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Öncelikle eğitimlerimize aralıksız devam etmekteyiz. 2018 yılı içinde LEED, EDGE ve BEST (/CEDBİK Konut Sertifikası) sertifika sistemlerinin tanıtım ve teknik eğitimlerini vermekteyiz. Özellikle üniversitelerin ilgili bölümlerine tanıtıcı ve bilgi verici dersler seminerler, Mimarlar Odası başta olmak üzere meslek odaları ve birliklerle ortak olarak panel, seminer gibi organizasyonlar yapmakta, son kullanıcıdan tüm teknik uygulayıcı ve danışmanlara kadar geniş yelpazede bir kitleye seslenmekteyiz.

 

Yeşil binaların, doğaya en az zarar veren, enerjinin istenilen miktarda, yerde ve sürede kullanılmasını sağlayan binalar olduğunu ÇEDBİK olarak belirtiyorsunuz. Tam da bu noktada inşaat sektörünün bakış açısını sormak isterim.

Şunu öncelikle belirtmek isterim ki, bundan 4-5 sene önceki bakış açısı ile bu yılın ilk yarısına kadarki bakış açısı ve hatta 2018 son 6 aylık bakış açısı birbirinden farklı. Tabi bu bakış açısı özellikle ülkenin ve piyasaların durumuna da etkilemektedir. Ne yazık ki, Türkiye Dünyada LEED kullanan diğer ülkeler içinde ilk 8’e girmiş durumda iken son 6 ay içinde ciddi kan kaybına uğramıştır. Özellikle dolar paritesinin değişme hızı yatırımcıyı bu noktada durdurmuştur. Özellikle yatırımcı ve müteahhitler farkındalık yaratmak ve özellikle satışı için ciddi bir argüman gördükleri bu sistemleri ikinci plana atmak üzere iken ÇEDBİK yerli sertifika olan B.E.S.T (Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarımlar) Sertifikasını devreye sokarak bu talebi karşılamaya hazır bir durumuna gelmiştir. Asıl amacı bir satış argümanı gibi görünse de ana amacın çevreye duyarlı binaların yapılmasıdır. Türkiye’nin gelecekte karbon ayak izi küçülmüş, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olması ulusal stratejisinde sertifikalı ve çevreye duyarlı binaların artması önem arz etmektedir. Gerek yatırımcının, gerek müteahhitlerin, gerek uygulayıcı mimar ve mühendislerin ve hatta gerekse son kullanıcıların bu bakış açısı ile konuya yaklaşmaları ÇEDBİK için en önemli hedeflerden biridir. İşin sonu sertifika maliyeti nedeni ile aksayacak ise ÇEDBİK olarak daha uygun fiyat, ulusal veriler ve standartlarda hazırlanmış sertifikayı geliştirerek sisteme dâhil etmesi önemli bir görevi yerine getirmesi demektir.

 

Türkiye'deki yeşil bina çalışmalarında aktif çatı kurum rolü üstlenen ÇEDBİK de USGBC ile sözleşmesi dâhilinde Türkiye'deki LEED çalışmalarını desteklemekte, tanıtım eğitimleri düzenlemekte ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulamasının arttırılması için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Peki, inşa edilen Yeşil Binaların kısa ve uzun vaade de getirileri nelerdir?

Öncelikle hiçbir sertifika sistemi diğerinin rakibi değildir. Yani hangi sertifika olursa olsun projeler kendileri için en uygun gördükleri bir sertifikayı alabilir ve buna göre projesini uygulayabilir. Ancak önemli olan seçtiği sertifikaya uygun projesini tasarlaması ve uygulamasıdır. ÇEDBİK olarak USGBC ile LEED sisteminin teknik ve tanıtım eğitimlerinin verilmesi konusunda bir sözleşmemiz vardır. Bu nedenle sorunuzu sertifika almış binanın -ki son yapılan WorldGBC genel toplantısında alınan ortak kararla “YENİ NORMAL BİNALAR” diye adlandırıyoruz- standart binalar ile arasındaki kazançlar iki ana konu üzerinden incelenmeli. İlki maddi açıdan satış hızının artmasıdır. Sertifikalı binalar kullanırken ısınma, elektrik ve su kullanımında %15 oranında tasarruf sağlaması kısaca bahsedebileceğim kazançlardır. Bu kazançlar yapılan son araştırmalarda proje maliyetinin 7-8 sene içinde geri kazanıldığını göstermektedir.  Diğer konu ise, bizce en önemlisi, çevredir. Özellikle gömülü enerjisi düşük malzemeler kullanılması karbon salımını düşürerek doğaya ciddi bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca binaların insan yaşamındaki önemine bağlı iç hava kalitesi çok önemli bir konu olarak ele alınmakta ve daha yaşanabilir ortamların oluşması  ve daha sağlıklı ortamların yapılmasına dikkat edilmektedir.

 

ÇEDBİK olarak, Dünya Yeşil Binalar Konseyi’in geliştirdiği EDGE eğitimi aldınız. Peki, eğitimin amacı nedir? Türkiye’de katılım durumu hakkında bilgi verir misiniz?

EDGE sistemi WorldGBC’nin değil Dünya bankası kuruluşu olan IFC’ye ait bir sistemdir. Evet Türkiye’ye 2018 başı itibari ile girmiştir. Aslına bakarsanız kötü bir başlangıç yılı olmuş doların dalgalanmasından dolayı beklenen performansı gösterememiştir. Bu sistem diğerlerinden çok daha önemli bir noktası vardır. Buna sadece 3 konu yani su verimliliği, gömülü enerjisi düşük malzemelerde ve enerji verimliliğinde %20 ve üzeri bir kazanç sağlayacak bir proje tasarlayıp, uygularsanız sertifika almayı hak ediyorsunuz. Ancak esas önemli olan, bölgesel tüm gider ve malzeme fiyatlarının girilmiş olması ve bu veriler ışığından projenizin maliyeti ve kaç yılda bunu geri alacağınızı direkt olarak hesaplamaktadır. Yerel verileri içinde bulunduran çok kapsamlı bir web tabanlı sistemdir. Tabi çok yeni bir sistem sıkıntılı bir dönem içinde başlamasının yarattığı olumsuz bir nokta olsa da bence hızlı ve özellikle maddi detayları çabuk hesaplayabilen yapısı sistemi avantajlı kılmaktadır. Türkiye için şu anda sadece İstanbul, Ankara ve İzmir verileri girilmiş durumdadır. Çevre iller için bu veriler kullanılabilmektedir. Ancak sertifika talebinin artması söz konusu olduğunda diğer bölgeler 15 gün içinde girilebilmektedir.

 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in, öncelikle 2018’i nasıl geçirdi? 2019 da Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel dönüşüm, enerji verimliliği ve yeşil bina konularında bilinçlendirilmesine dair hedef ve planlarınızı dinlemek isterim.

ÇEDBİK 2018 yılını aslında kendi çalışmaları bazında çok verimli geçirdi diyebiliriz. LEED – ÇEDBİK BEST – EDGE sistemleri bazında 7 adet Tanıtım ve 4 adet Teknik Eğitim, 1 adet ÇEDBİK Diyalog Günleri’ni gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra çok farklı etkinliklere de katılarak yeşil binaları ve sertifika sistemlerini anlatmaya çalıştık. Bu arada komitelerimiz ciddi bir çalışma yaparak Ofis kılavuzu, Mevcut Bina kılavuzu, Yeşil Okullar kılavuzu çalışmaları son noktasına taşıdılar. Hedefimiz, 2019 yılında BEST sertifikasının Okul, Ofis, Mevcut Bina Kılavuzlarını yayınlamaktır. Özellikle ulusal sertifikanın her bina kullanım tipine uygun olarak sertifikalandırılması konusunda çalışmalarımız sürmektedir.

 

Türkiye de üretilen inşaat malzemelerinin LCA (yaşam döngüsü analiz) raporlarının içinde bulunduğu bir büyük data hazırlanmakta ve web sayfası ile bu raporlara erişim sağlanması çalışmaları tamamlanmıştır. www.turcomdat.com adresini inceleyebilirsiniz. Türkiye de sertifika almış projelerin ve sertifikaların detaylarına ÇEDBİK sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Sizin de eklemek istedikleriniz var mıdır?

 

Derneğimizin amacı çevreye duyarlı binaların artması ve bu binaların sertifikalandırılarak takip edilebilir bir yapıya sahip olması. Bu amaç doğrultusunda gerek komitelerimiz gerek uluslararası çalışmalarımız ile Türkiye’nin çevresel yol haritasında ciddi adımlar atmaktayız. Özellikle ocak, şubat aylarında yapacağımız Mevcut Bina çalıştayı (8 Ocak 2019), Leed V4.1 Semineri (22 Ocak 2019), birçok ülkenin Yeşil Bina Konseylerinin katılacağı ERN Avrupa Toplantısı, İstanbul (12- 13 Şubat 2019) ve Mart’ın sonunda yapacağımız Enerji Verimliliği ve Fotovoltaik Paneller Diyalog Günlerine katılım ve katkılarınızı bekleriz. Ayrıca teknik ve tanıtım eğitimlerimiz ile onaylı danışman ve denetçi sınavlarına hazırlık çalışmalarına devam ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve birliklerle bu konuda ortak çalışmalar yaparak konunun her açıdan yaygınlaşmasını sağlıyoruz. 


Yükleniyor...
Yükleniyor...