02-05-2019
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy: Sektörde Ar-Ge Bilinci Uyanıyor

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy: Sektörde Ar-Ge Bilinci Uyanıyor

Kurulduğu günden bu yana iklimlendirme sektöründeki firmaları bir araya getirip, sektörün ortak sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren İSKİD, 14. Dönemine, Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy ile devam ediyor. Türkiye İklimlendirme Sektöründe Ar-Ge çalışmalarının hız kazandığını kaydeden Atasoy, Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuz Çalışması sonuçlarının yakın zamanda bildirileceğini kaydetti ve okullarda havalandırma konusunda da yoğun çalışma içerisinde bulundukları bilgisini verdi.

İSKİD, 2019’daki çalışmalarına Ozan Atasoy’un yönetim kurulu başkanlığında devam ediyor. Yapı Magazin Dergisi ekibi olarak önemli başarılara imza atmanızı dileyerek röportajımıza başlamak isteriz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? 2019’un ilk çeyreği Ozan Atasoy liderliğinde nasıl geçti?

İhtiyaçlarının doğru tespiti ve çözüm arayışları için 14. Dönem Yönetimi olarak üyelerimiz, sektörümüzün önde gelen temsilcileri ve diğer sektör dernekleri ile bir araya gelip planlarımızı şekillendireceğiz. Hali hazırda bu doğrultuda yürütülen birçok faaliyeti de bu dönemde sonuçlandırıp sektörümüz ile paylaşacağız. Mart Ayında Moskova’da Climate World, Frankfur’ta ISH ve Nisan Ayında China Refrigeration fuarına katılarak sektörümüzü temsil edeceğiz. Özellikle sektörün en önemli fuarlarından olan ISH Fuarında Eurovent ve İSİB ile birlikte ortak resepsiyon düzenledik ve sektörün tanıtımını gerçekleştirdik. 1994 yılından beri düzenli olarak İSKİD tarafından hazırlanan İSKİD İstatistikleri, ilk kez ISH Frankfurt fuarında uluslararası katılımla gerçekleşen resepsiyonda paylaşıldı. Ekim ayında düzenlenecek ISK-SODEX fuarında ise alım heyetleri ile yurt dışında potansiyel alıcıları üyelerimiz ile buluşturmayı hedefliyoruz.

İSKİD iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçıları ile uluslararası imalatçıların Türkiye yetkili temsilcilerini bir araya getirerek, iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürütüyor. Peki bu faaliyetlerinizin güncel başlıklarını ve beraberinde detaylarını bizimle paylaşır mısınız?

İSKİD Sektörümüzün teknolojiyi takip ederek hızlı bir şekilde gelişmesi için faaliyetlerini yürütüyor. Öte yandan artık teknolojiyi takibin ötesine geçerek teknoloji yaratan sektör konumuna geçtik. Bu da bizim için sevindirici bir gelişmedir. İSKİD önderliğinde, TTMD ve MTMD ile beraber yürüttüğümüz BIM çalıştayımızı yaptık, sonuç bildirgemizi yakın zamanda paylaşacağız. Devamında ISKAV bünyesinde kurulacak BİM Merkezinin oluşturulmasına destek olacağız.  Şu ana kadar çok başarılı bir şekilde ilerleyen 2.URGE projemizi tamamlayıp, 3. URGE projesi için başvurumuzu yapacağız. URGE Projesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında bugüne kadar ulaşamamış olduğumuz pazarlara ulaşıldı ve aktif ticarete başlandı. Sağlık Yapılarında İklimlendirme Komisyonumuzun son aşamasına getirdiği Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuz Çalışması’nı bitirip sektörümüzün görüşüne sunacağız. Okullarda Havalandırma Konusunda hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Özellikle üyeleriniz arasında iş birliği sağlamak, klima tüketicileri ve firmaların haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak gibi önemli ve stratejik bir konuma sahipsiniz. Bu bağlamda öncelikle üyelerin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetleriniz, çevre politikanız ve ülke ekonomisine katkı yönündeki çalışmalarınız nelerdir?

İSKİD üyelerinin aktif katılımlarıyla oluşan komisyon çalışmaları, üyelerimiz arasında iş birliği sağlayarak sorunlarımıza yönelik ortak akıl ile çözüm arayışımıza önemli katkılar sağlıyor. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenliyor ve dijitalleşmeye geçişte rehberlik etmeye yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Uluslararası arenada da iklimlendirme sektörünü ön plana çıkarıp sektörümüzün yurt dışında tanıtım faaliyetlerini yürütüyoruz.  Bu faaliyetlerimizi yürütürken uluslararası standartların ve çevre politikalarının takibini yaparak üyelerimizin bu yönde bilgilendirilmeleri ve aktif katılımları yönünde faaliyetler yürütüyoruz. Bugün Türkiye İklimlendirme sektörü kalite ve çevreye duyarlılık konusunda ileti teknoloji ürünlere sahip olmasıyla bilinirlik kazanmıştır. Çevre politikaları konusunda dünya ile eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. F gaz ve diğer çevre duyarlılığı yüksek gazların duyurulması için seminer ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.

                                                         

İSKİD olarak sektörde Ar-Ge’nin durumu, üniversite-sanayi iş birliği, kalifiye iş gücü ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak gibi konularda görüşleriniz ve bunların sektördeki güncel durumunu paylaşabilir misiniz?

Sektör olarak ARGE’nin bilincindeyiz. 2018 yılında düzenlediğimiz ARGE Çalıştayı’na çok sayıda sektör temsilcisiyle birlikte, akademisyenler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK davet edildi. Çalıştay sonunda hazırlanan rapor; katılımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUBİTAK yetkilileriyle paylaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ar-El Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Ege ve Türk-Alman Üniversitesi gibi saygın kurumlar ile protokoller imzalayarak üniversite-sanayi iş birliğinin artarak devam etmesi için çalışıyoruz.

Sanayi-devlet ilişkilerinde bağlayıcı noktadasınız. Sektörün kanun koyuculardan beklentileri nelerdir? Buna ek olarak uluslararası iş birliklerinizden bahseder misiniz?

Biz dernek olarak yapısal konulara odaklanıyoruz. Bu da doğal olarak devlet kurumları ile yakın ilişkiler içerisinde olmayı gerektiriyor. İklimlendirme sektörünün gelişimi için devlet kurumlarına yönelik çalışmalarımız bulunuyor.  Devlet kanalında özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile yakın ilişki içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Devlet ile ilişkilerimizde üyelerimizin talep ve sorunları doğrultusunda ilgili kurumlara taleplerimizi iletiyoruz. Ayrıca bakanlıklar ve ilgili kurumlarda başlatılan çalışmalarda derneğimiz üzerinden danışmanlık yaparak ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

Marka olmak kaliteyi, güveni ve tercih edilirliği beraberinde getirir. İSKİD olarak sektörünüzdeki “Türk Malı” kavramının uluslararası pazara yönelik pazarlama çalışmaları konusundaki faaliyetlerinizi başlıklar halinde nasıl açıklarsınız

Türk Malı kavramının bilinirliğini artırmak noktasında, Mart ayında yapılan Climate World Moscow, ISH Frankfurt, Nisan ayı içinde gerçekleşen China Refrigeration ve Ekim’de ISK SODEX, İSKİD olarak katıldığımız ve yıl içinde katılıp toplantılar organize edeceğimiz fuarlar. Sektörün Endüstri 4.0’a hazırlanması, dijitalleşme süreçleri de yurt dışında markalarımızın temsil edilmesi ve rekabet edebilmeleri açısından büyük önem arz ediyor. 2016 yılından beri temelini oluşturduğumuz BİM süreci için tüm dünya ile eş zamanlı faaliyetler yürütüyoruz. Bu çalışmamıza hız kesmeden devam edeceğiz. ISKAV bünyesinde kurulması planlanan BIM Merkezi’nin, dijitalleşme sürecine hız kazandıracağını düşünüyoruz.

11-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ISH Frankfurt Fuarı’na katılım gösterdiniz. Fuarda split klima, VRF, klima santrali, fancoil ve eşanjör pazar verilerini paylaştınız. Bu verileri bizimle de paylaşabilir misiniz? Buna ek olarak Türkiye, ihracatı için koymuş olduğu 500 milyar dolarlık hedefin bugün neresinde?

HVAC sektörü açısından değerlendirdiğimizde 2017 yılında 3,92 milyar Dolar olan ihracatımızı, 2018 yılında 4.53 milyar dolara çıkarmışız. 2005-2017 yılları arası baz alındığında genel ihracat artışında ise gelişen Asya ülkelerinden sonra dünya ikincisi bir ülke durumundayız. Bu ülkemiz açısından önemli bir performans artışına işaret ediyor.

Fuarda İSKİD tarafından pazar verilerine ek olarak Türkiye’nin küresel markaların yapacağı yatırımlarda tercih edilen bir ülke olduğu da dile getirildi. Türkiye’nin yatırım konusunda küresel markalara sunduğu avantajlar nelerdir?

Türkiye eğitimli ve deneyimli teknik iş gücü ile üretim kalitesi ve çeşitliliği yüksek bir ülke konumunda. Bunun dışında yatırımcı açısından dinamik ve genç bir nüfusa sahip. Ülkemizde yer alan 20 şehir bir milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Aynı zamanda sadece üç saatlik uçuş mesafesiyle 1,2 milyar insanın olduğu bir pazara ulaşabiliyorsunuz ki bu eşsiz bir coğrafi konum anlamına geliyor. Dünya ile bütünleşmiş açık pazar ve devlet yatırım teşvikleri ile de yabancı yatırımcıya cazip imkanlar sunan bir ülkeyiz.


Yükleniyor...
Yükleniyor...