12.01.2022
“Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama Bilincini Artırmak İçin Durmadan Çalışıyoruz”

“Doğru Malzeme Seçimi ve Uygulama Bilincini Artırmak İçin Durmadan Çalışıyoruz”

Yapıları dış etkenlerden koruyan sandviç paneller, aynı zamanda kullanıldığı alanlarda üst seviyede ısı, su, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Panelder Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Tolga Akar, sandviç panellerin mimari tasarıma etkisini, yalıtım noktasında avantajlarını ve Panelder’in doğru malzeme ile doğru uygulama noktasında yeterli bilincin oluşması için gerçekleştirdiği çalışmaları Yapı Magazin Dergisi’ne anlattı.

 

Endüstriyel yapılar için kompozit bir çatı ve cephe kaplama malzemesi olan sandviç paneller, yapıları dış etkenlerden koruyan önemli sistemler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda çatılar ve cepheler, bir kente kimlik kazandıran en önemli yapı unsurlarıdır. Peki sandviç panellerin mimari tasarıma etkisi hakkında neler söylersiniz?

Yapılarda kullanılan ürünlerin işlevsel avantajlarının yanında tasarım ve estetik avantajları da göz önüne alınmalı ve her iki konuda da denge sağlanmalıdır. Özellikle yapıların dış cephesinde ve çatılarında kullanılan ürünlerin bulunduğu bölgenin iklimine ve binanın kullanım amacına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Sandviç paneller bu konuda yapı sektöründe çalışan profesyonellerin işini oldukça kolay hale getiriyor. Gelişen teknoloji ve endüstriyel tasarımla birlikte sandviç paneller ısı ve yangın yalıtımı, dayanıklılık özellikleri dışında birer tasarım ürünü olarak da karşımıza çıkıyor. Bağlantı elemanlarını gizleyen gizli vidalı birleşim seçenekleri, yapılarda kullanılan kapı, pencere vb. elemanlarla olan estetik birleşim detayları, farklı renk ve boya tipi seçenekleri gibi yönleriyle sandviç paneller kullanıldıkları yapıların tasarım ihtiyaçlarına uygun olmasına yardımcı oluyor.

“Doğaya destek olan çalışmalar üretim şevkimizi artırıyor”

Çevresel sorunlar ve iklim krizinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla birlikte hem Türkiye’de hem de dünyada sürdürülebilirlik çalışmaları hız kazandı. Bu noktada bir yandan gönüllülük çalışmaları devam ederken diğer yandan da yapılan anlaşmalar ile bazı standartlar ve düzenlemeler getirildi. Yapılan bu anlaşmalar ve düzenlemeler inşaat sektörünü nasıl etkiler? 

Doğal kaynaklarımızın verimli ve etkin kullanılması, üretimde doğaya saygılı uygulamalar her geçen gün önemini artırıyor. İnşaat sektörü ve inşaat sektörünün önemli alt kollarından olan panel sektörü de sürdürülebilir üretim için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda özellikle panel sektöründe zorunlu mevzuatlar, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çalışmalar yürütülüyor. Bu konuyla alakalı olarak standartların da üzerinde sürdürülebilirlik bilinciyle gerçekleşen örnek çalışmaları sektörümüzün ve derneğimizin değerli üyelerinde görüyoruz. Bu gibi uygulamalar bir yandan sektörümüzün gelişmesini sağlarken diğer taraftan da sürdürülebilir bir gelecek için bize yol gösterici oluyor. Ayrıca uluslararası alanda rekabet gücümüzü artırırken doğaya destek olan çalışmalar da üretim şevkimizi artırıyor. 

Binalarda enerjinin büyük bir kısmı çatı ve cephelerden kaybediliyor. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı göz önünde bulundurulduğunda yalıtım olgusunun hem çevreye hem ülke ekonomisine katkısı ne olur?

Endüstriyel tesislerde kullanılan enerjinin yaklaşık %80’i ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için tüketiliyor. Bu enerjinin verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ancak ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Yalıtım değeri daha düşük olan alternatif malzemelerin kullanılması bir yana gaz beton gibi yalıtım özelliği dahi olmayan ürünlerin hatalı bir şekilde kullanılması Türkiye’de yapılan ticari ve endüstriyel binalarda ciddi enerji kaybına ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarının ithalatının artmasına neden oluyor. 

Poliüretan ve poliizosiyanürat dolgulu çatı ve cephe sandviç panelleri lambda değeri (ısıl iletkenlik değeri) en düşük, dolayısıyla yalıtım performansı en yüksek kaplama malzemeleridir. Yatırımların geri dönüş süresini azaltmak, enerjiden tasarruf sağlamak için kaliteli, lamdba değeri en düşük yalıtım malzemelerinin kullanımını zaruri hale gelmiştir. Ülkemiz özellikle ısıtma ihtiyaçları için yurtdışından doğal gaz ihraç ediyor.

 

Enerji giderlerini düşürmenin en önemli ve sürdürülebilir adımlarından biri de doğru yalıtım yapmakla beraber solar enerjiden faydalanmaktır.

 

Özellikle çatıda kullanılan panellerin fotovoltaik panellerle ile uyumlu olması önem arz etmektedir. Çatılarda solar enerji kullanımının yaygınlaşması ile elde edilen tasarrufun ülke ekonomisine mutlaka olumlu yansımaları olacaktır.

İklim krizi ve küresel ısınma noktasında yalıtım ile ilgili olarak sandviç panellerin sağladığı faydalar nelerdir? Bu panellerin kendisinden beklenen performansı gösterebilmesi için sahip olması gereken kalite standartları nelerdir? Dernek olarak bu standartların belirlenmesi noktasında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Sandviç paneller, çatı ve cephe uygulamaları ile soğuk oda ve soğuk hava depoları gibi hava ve buhar geçiriminin olmaması istenen yerlerde kullanılır. Sandviç panellerin ısı yalıtımı başta olmak üzere; hava ve su yalıtımı, yangınlara karşı direnç, estetik görünüm, ses yalıtımı ve akustik düzenlemeler gibi faydaları vardır. Sandviç paneller ısı yalıtımı özellikleriyle ısıtma amacıyla daha az doğal kaynak kullanımı ve daha az karbon salımı sağlayacağı için küresel ısınmayı azaltacak etkilere de sahiptir.

ISO 14001 Çevre Güvenliği ve ISO 9001 sertifikaları ülkemizdeki önemli standartlardan bazılarıdır. Küresel pazarlarda sandviç paneller için belirlenmiş sertifikasyon programlarından bazıları ise Greenguard Gold yeşil uygulama sertifikası, yangın güvenliği sağlayan Amerikan FM, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerinde talep edilen GOST- R kalite sertifikaları da diğer örneklerdendir.

Sektörümüzü buluşturan yapı Panelder, ülkemizdeki panel üretiminin tamamına yakınını temsil ediyor, doğru üretim yapan üyeleri koruyor ve sağlıklı rekabet koşullarının oluşmasını sağlıyor. Dernek olarak hem ülkemizdeki hem de dünyadaki önde gelen kalite standartlarını yakından takip ediyoruz. Dernek üyelerimizle düzenlediğimiz toplantılarımızda sektörümüzün bu standartlara erişmesi, daha iyi ve başarılı uygulamalar hayata geçirmesi için fikir alışverişinde bulunuyoruz.

“Malzeme seçiminde, uygulama yapılacak binanın ihtiyaçları ve yapının bulunduğu bölgenin özellikleri dikkate alınmalı”

Peki uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Doğru uygulama noktasında Türkiye yapı sektörü hangi noktada duruyor?

Yapı fiziğine uygun mekanik dayanım, yalıtım, yangın performansı ve üretim aşamaları dikkate alınarak doğru kompozit sandviç panel seçilmesi önem arz ediyor. Uygulama yapılacak yapının ihtiyaçları, yapının bulunduğu bölgenin kullanılacak malzeme seçimine etkisi gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye bu konuda doğru ürün üretimi ve uygulama çalışmalarıyla dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesidir. Bunu üye şirketlerimizin üretim, ihracat ve yurtiçi ve yurtdışı örnek uygulama çalışmalarından da görüyoruz.

Doğru ürün ve doğru uygulama maksimum mukavemet noktasında oldukça önemli. Bu noktada sektörde oluşan bilinci yeterli buluyor musunuz?  PANELDER olarak bilincin oluşması doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz eğitim, seminer ve benzeri faaliyetleriniz var mı? Üniversite- sanayi iş birliğini geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiğiniz ya da gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz projeleriniz nelerdir?

Sektörümüzde doğru ürün üretimi ve uygulama kabiliyetleri yüksek temsilcilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Derneğimizin gerçekleştirdiği faaliyetlerle bu başarının ve bilincin artırılması için durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve tüm üreticileri derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. 

 

Sandviç panellerin uygun kalınlıkta metal yüzeyler ve doğru yalıtım yoğunlukları ile üretilmesi, doğru koşullarda taşınması ve nakledilmesi ve elbette yetkin ekiplerce saha uygulamalarının yapılması azami derecede önemlidir.  

 

Bu kapsamda dernek olarak paydaşlarımıza eğitimler, devlet kurumlarıyla iş birlikleri, standartların belirlenmesi ve uluslararası derneklerle iş birliği faaliyetleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde doğru üretim yapan üreticileri ve doğru montaj uygulamacıları korumak amacı ile Panelder Teknik Komisyonu liderliğinde TS 13902 Sandviç Paneller Uygulama Kuralları’nın TSE standardı olarak yayınlanmasını sağladık. Bu sene de çatı ve cephe uygulaması yapan ustaların mesleki sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca, üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında ise akredite laboratuvarların oluşturulması ve sektörümüze ve eğitim dünyasına kazandırılması amacımız bulunuyor. 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Sektör olarak zorlu geçen 2021 yılına rağmen birçok başarı elde ettik. Yeni yılda da bu başarılarımızın artmasını, dünyamız için güzel günlerin gelmesini temenni ediyorum.

 
Yükleniyor...
Yükleniyor...