20-06-2017
“Sektörümüzün her alanında, her zaman nitelikli işgücüne ihtiyaç var”

“Sektörümüzün her alanında, her zaman nitelikli işgücüne ihtiyaç var”

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün, ihracat payı itibariyle Türkiye’nin önemli sektörlerinden olduğunu ifade eden ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Semerci, iklimlendirme sektörünün sürekli gelişen ve üreten bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. ESSİAD olarak düzenledikleri seminer, eğitim ve toplantı gibi etkinliklerle ve farklı kurum ve kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Semerci, bu doğrultuda sık sık sektörün geleceğini tartışarak, teknolojik ve enerji verimli ürünleri masaya yatırdıklarına dikkat çekiyor.

 

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Derneğin ana kuruluş nedenleri arasında neler var?

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün ülkemizde kurulan ilk derneği olan ESSİAD, 1990’dan beri çeyrek asrı aşan geçmişi ile birlikte sektör ve üyeleri için çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörü, ülkemizin ihracat payı itibariyle yüksek öneme sahip sektörlerinden biridir. Teknik alt yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına rağmen teknoloji ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerine ulaşabilmek için sürekli çalışan ve üreten bir yapıya sahiptir.  

Bu yıl 27. yılını kutlayan derneğimiz, üyelerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 5 adet proje yürütmektedir. Bunlar; T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği kapsamında destek almaya hak kazanan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesi’nin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı desteğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü̈’nün proje ortaklığı ile gerçekleştirilen Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi, ESSİAD Okuldan İşe Projesi, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi, ve Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen İzmir Kalkınma Ajansı’nın yürütücülüğünü üstlendiği Geleceğe Değer Katmak Projesi’dir.

Bu çalışmalarımıza ek olarak sektörümüz bilimsel gelişmeler ile teknik ve ticari konularının paylaşıldığı yayın organımız olan “Soğutma Dünyası” ve aylık olarak ESSİAD faaliyetlerini ve sektörel gelişmeleri paylaştığımız “ESSİAD e-bülten” ile okuyucularımıza ve üyelerimize ulaşıyoruz.


Hemen hemen her sektörde olduğu gibi enerjiyi verimli kullanan, çevreci ürün üreten, geliştiren, sunan ve uygulayan firmaların varlığı, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Peki, ESSİAD bu anlamda firmalarla ne tür iş birlikleri yapıyor?

Bu konu için attığımız en önemli adım; ürünlerin verimlilikleri de dâhil pek çok teknik özelliğini ölçmek, kontrol altında tutabilmek ve bunun yanı sıra teknolojik ürün geliştirme adına gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetlerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulmakta olan EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı’dır.

Bunun yanı sıra, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı  fonları ile desteklenen Geleceğe Değer Katmak Projemizi de henüz yeni tamamladık. Bu projede geliştirdiğimiz değer zinciri analizi metodolojisi ile Türkiye ve Avrupa’daki soğutma sektörlerinde uygulamalar yapıldı. Yine bu proje kapsamında nisan ayında düzenlenen ‘Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı’nda Hindistan, Amerika, Fransa, İtalya, Japonya gibi pek çok ülkeden gelen çok değerli katılımcılar ile İzmir’de buluşarak sektörün geleceğini tartıştık, çevreci, teknolojik ve enerji verimli ürünler konularını masaya yatırdık.

Sektörümüzün gelişimi adına gerçekleştirdiğimiz seminer, eğitim ve toplantı gibi etkinlikler de farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirlikleri sayesinde daha geniş kitlelere ulaşma şansımız oluyor. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Seminerleri’ bu anlamda güzel bir örnektir. Bu seminerde mimar, mühendis ve öğrencilerden oluşan geniş bir kitleye, verimli sistemler kurulabilmesi için bina tasarımı aşamasında dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği ile proje işbirliği çalışmalarımız da devam etmektedir. 

 

EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı’ndan bahsettiniz. Bu laboratuvar kapsamında düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Sertifikasyon, iklimlendirme sektörünün en önemli konularından biri. Uluslararası pazarda daha etkin olmak adına sektör firmaları gittikleri pazarlarda çeşitli sertifikalara ihtiyaç duyuyor fakat sertifikasyon sürecinde özellikle testler büyük sıkıntı haline geliyor. Kuruluşlar, çok yüksek bedeller ödeyerek ve büyük zaman kayıpları yaşayarak bu sertifikalara sahip olmaya çalışıyorlar. Yurtdışındaki laboratuvar imkânlarının sınırlı olması nedeniyle ürünleri nakliye sürelerine ek olarak aylarca test sırası beklemek de eklenince yeni bir ürünü test ettirip pazara sunabilmek için üreticiler hem ekstra zaman hem de ekstra maliyet harcıyor.

Tüm bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için uzun zaman fikir aşamasında kalan laboratuvarın hayata geçirilmesi için sektörümüz; derneğimize önemli bir görev verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı, 2010’da yapmış olduğu çalışma ile EHİS sektörünün İzmir’de kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olduğunu ve sektörün ulusal Akredite Test ve Analiz Laboratuvarına duyduğu ihtiyacı ortaya koydu. Ajansın bu çalışması, aslında bizim dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne politikamız olan ve teknik olarak adı “kümelenme” olan bir kavramı da ortaya çıkarmış oldu. Bu çalışma, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın kümeleri destekleme konusunda yürüttüğü çalışma ile örtüşmüş oldu.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi ile ilgili tebliğ yayınlayınca ve bizim de aynı zamanda kümelenme potansiyeli olan bir küme örgütü olduğumuz İzmir Kalkınma Ajansı tarafından tescil edilince, Ajans bu konuda bir çalıştay düzenledi ve sektörün büyük oyuncularını bu çalıştaya davet etti. Bu çalıştay bizden bağımsız düzenlendi ve o çalıştay esnasında sektörün ihtiyaçları ortaya çıkartıldı. En önemli ihtiyaçlardan bir tanesi de akredite, test ve analiz laboratuvarı ihtiyacıydı. Bu laboratuvar ihtiyacının ortaya çıkmasıyla beraber Kalkınma Ajansı’nın desteği ile bunun fizibilitesinin yapılması, ardından sektör sivil toplum kuruluşlarımızın bu rolü ESSİAD’a vermesi ve bu sorumluluğu ESSİAD’ın üstlenmesiyle bu konu bir proje haline dönüştürüldü. Projeyi yazdık, İzmir Kalkınma Ajansı’na sunduk; Kalkınma Bakanlığı’nın da görüş, bilgi ve değerlendirmeleri neticesinde Kalkınma Ajansı projemizi onayladı.

 

Peki, bu projenin içeriğinde neler var?

Proje, İzmir Kalkınma Ajansı desteğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün ortaklığı ile hayata geçirilecek. Laboratuvar'da fan-coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split klima, soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve dolapları test edilebilecek; kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve akustik testlerin yanı sıra yerinde Test ve Ölçüm Hizmetleri, Danışmanlık ve Eğitim hizmetleri de verilecek.  

Bunun yanı sıra Laboratuvar Yönetim Modeli ve Hizmet Doğrulama çalışmaları yapılarak, ülkemiz için sektörümüzün ilk laboratuvarı olacak EHİS LAB yönetiminin çağdaş, uluslararası yönetim sistemleri ile uyumlu, akredite ve güvenilir olması hedeflendi. Bu bağlamda alınan profesyonel danışmanlık hizmetleri T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendi. Tüm iklimlendirme sektörü̈ paydaşları tarafından desteklenen EHİS LAB, iklimlendirme sektöründe kapasite, performans, gürültü̈ ve elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında gerçekleştiren sayılı akredite laboratuvarlardan birisi olacak.  Ben şahsım ve yönetim kurulumuz adına projemize destek veren tüm kamu ve özel kuruluşlara bu vesile tekrar teşekkür etmek istiyorum.
 

Sanıyorum ki ürünlerin doğru üretilmesi kadar, ihtiyacı karşılayacak doğru ürünlerin uygulanması da büyük önem taşıyor. Bu noktada verilen eğitimler ve donanımlı elemanlar yetiştirilmesi dikkat çeken konular olarak karşımıza çıkıyor. Konuya sizin bakış açınız nedir?

Okullarımızda iş konumuzla ilgili eğitim alan öğrencilerimiz sektörümüzün genişliğini ve derinliğini bilemedikleri için mezun olduktan sonra başka sektörlerde çalışıyorlar. Sektörümüzü yakından tanıtarak bu öğrencileri kazanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle 2013’te başladığımız ve halen devam eden ‘ESSİAD Okuldan İşe Projesi’ ile amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz.

Proje farklı aşamalardan oluşuyor. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerimizi alıp üyelerimizin işyerlerine (fabrikalarına) götürüyoruz. Onlara sektörümüzü, işlerimizi ve üretimlerimizi anlatıyoruz. Nitelikli işgücünün ne denli önemli olduğunu ve onların nerelerde çalışabileceğini gösteriyoruz. Üyelerimizin firmalarında staj imkânının yanı sıra eğitimlere devam edilirken yarı-zamanlı, mezun olduktan sonra da tam zamanlı iş olanakları sunuyoruz.

Öğrencilerimiz ile okullarda buluşarak onlara EHİS sektörünü tanıtan sunumlar yapıyoruz. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizin katılımları ve iş hayatındaki tecrübelerini paylaşmaları ile öğrencilerin kariyerlerini doğru planlamalarına yardımcı oluyoruz. Böylece sektörümüz hakkında bilgi sahibi olmayanlara, sektörümüzü tanıtarak, bu sektördeki iş imkânlarından söz ediyor ve gelecek kaygısı olan öğrencilerimize bir kapı açmış oluyoruz. Çünkü sektörümüzün her alanında, her zaman nitelikli işgücüne ihtiyaç var. Yarışmalar, teknik geziler ve kariyer günleri sunumlarımızla onların sektöre yönelik ilgilerini arttırmayı hedefliyor, bu çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz.

Konuşmalarımızı toparlamak gerekirse, son yorumlarınız nelerdir?

Yaşamak ve üretmek için gerekli olanları elde etmekten başka insanoğlunun en çok istediği şey geriye kendisinden bir iz bırakmaktır. Ana projelerimiz ile birlikte, çalışma kurullarımızın, komisyonlarımızın ve dernek çalışanlarımızın katkıları ile bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada ESSİAD çalışmalarında katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Globalleşen dünyada ayaklarımızı daha sağlam basmak zorundayız. Bu anlamda sektörün gelecekteki beklentilerini ve ülkemizde bu beklentilere paralel olarak ortaya konan çalışmaları destekliyor, sektörün gelişmesi için yapılacak olan her türlü çalışmada yer almaktan mutluluk duyacağımızın altını çizmek istiyorum.  

Her günün yeni başarılar için bir büyük fırsat olduğunun bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü her birimiz bu zincirin birer halkasıyız. Halkaların kopmaması için birbirimize sıkıca bağlanmamız, birbirimizi desteklememiz gerekiyor.

 

 Yükleniyor...
Yükleniyor...