01-04-2019
CEPHEDER, Sektör Temsilcilerini Bir Araya Getirdi

CEPHEDER, Sektör Temsilcilerini Bir Araya Getirdi

Cephe sektöründe güç birliği amacıyla 2018’de kurulan Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneğİ (CEPHEDER)’ Bolu’da düzenlediği fikir kampında sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Kampta bilgi alışverişinde bulunuldu, sektör için önemli hedefler belirlendi.

Güvenli, kaliteli, estetik cephelerin, şehir silüeti ne uygun yapılanmasında yol haritasının belirlenmesinde söz sahibi olmak hedeflerine odaklanan CEPHEDER, sektör temsilcilerini Bolu’da düzenlediği fikir kampında buluşturdu. Kampta CEPHEDER’in sektörde referans kurum olması, toplumsal bilincin artması, eğitim çalışmaları yapmak, ürün, üretim ve uygulama standardının sağlanması, üye iş birliğini artıracak interaktif çalışmalar yapmak, enerji verimliliğine ve yerli üretime odaklanmak, ülke dinamiklerini hedef iklimlere taşıyabilecek çalışmalar yapmak, üyelerin ihracat çalışmalarına destek olmak gibi konular da ele alındı. Üyeler arası iş birliği ve bilgi alışverişinin son derece önemli olduğunun da vurgulandığı kampta, öne çıkan konu başlıkları şu şekilde: Kent silüetine uygun yapılaşma için kamu ile güçlü iş birliği içinde olma gerekliliği, Doğru detaylandırılmış binalar için sektörel eğitim ve akademik çevre ile yoğun bilgi paylaşımı, Enerji verimli, konforlu binalar ve teknolojik olarak gelişmiş cepheler ile enerji tasarrufu sağlamak, Cephe malzeme üretimi ve uygulamalar konusunda geniş bilgi bankasına sahip olmak, danışılan kurum halini almak.


Yükleniyor...
Yükleniyor...