01-04-2019
Ocak 2019 Sonuçları Açıklandı Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi Ocak 2019 Sonuçları Açıklandı

Ocak 2019 Sonuçları Açıklandı Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi Ocak 2019 Sonuçları Açıklandı

Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi Ocak 2019 sonuçları açıklandı. Araştırma verilerine göre, inşaat malzemeleri ihracatı yılın ilk ayında, geçen yılın ocak ayına göre %30,8 arttı.

2013’ten itibaren her ay dü zenli olarak açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılında İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyen Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), iç ve dış ticaretin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre 2018 yılının Ağustos ayından sonra, iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle Türkiye’de tüm sanayi sektörleri ihracata ağırlık verdi ve firmalar bu süreçte fiyatlarını düşürerek kendilerine yeni ihracat olanakları yaratmaya çalıştı. İnşaat malzemeleri sanayisinde de, ihracatı artırmak için benzer bir gelişme yaşandı.

Daha Çok İhracat, Daha Düşük Fiyat

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi’nde Ocak ayında farklı eğilimler yaşandı. İhracat miktar olarak Ocak ayında 3,75 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece son altı yılın en yüksek ikinci aylık miktar ihracatına ulaşıldı. İhracat değer olarak ise Ocak ayında 1,60 milyar dolar seviyesine indi. Aylık ihracat, fiyat düşüşlerinden olumsuz etkilendi. Nitekim ihracat birim fiyatları Ocak ayında 0,43 dolara indi. Geçen yılın Ocak ayında ihracat birim fiyatı 0,56 dolardı.

Durgunluk Nedeniyle Malzeme İthalatında Azalma Devam Etti

İnşaat malzemeleri ithalatı Ocak ayında 198 bin ton olurken, 2013 yılından bu yana en düşük ikinci aylık ithalat yaşandı. İthalat Ocak ayında 539 milyon dolar oldu ve 61 ayın en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti. İthalat birim fiyatları ise geçen yılın Ocak ayı ithal birim fiyatının yüzde 10,6 üzerinde gerçekleşti ancak kilogram başına 2,72 dolar seviyesine indi.

 

Alt Sektörlerin Altısında İhracat Birim Fiyatları Geriledi

 

2019 yılı Ocak ayında sekiz alt ürün grubundan altısının ihracat birim fiyatları, geçen yılın Ocak ayına göre geriledi. Sadece prefabrik yapıların ihracat birim fiyatları geçen yılın Ocak ayına göre yükseldi. Kimyasalların ihracat birim fiyatı ise değişmedi. Ocak ayında mineral ürünlerin ihracat birim fiyatlarında yüzde 33,3 gerileme yaşandı. Ağaç ürünleri ihracat birim fiyatı da yüzde 15,1 düştü. 2019 yılı Ocak ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracatı miktar olarak geçen yılın Ocak ayına göre arttı. Geçen yılın Ocak ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen 2 alt sektör yalıtım malzemeleri ile prefabrik ürünler oldu.     

 

Ocak ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 53,5 mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 0,3 ile elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.2019 yılı Ocak ayında sekiz alt ürün grubunun üçünde ihracat değer olarak geçen yılın Ocak ayına göre yükseldi. Ocak ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 10,4 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör ise prefabrik yapılar oldu.         


Yükleniyor...
Yükleniyor...