01-07-2019
Türk Çimento Sektörü Basın Toplantısı Gerçekleşti

Türk Çimento Sektörü Basın Toplantısı Gerçekleşti

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ile ÇEİS ve TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka, Türkiye çimento ihracatının güncel durumunu değerlendirdi. Her iki değerlendirme de Avrupa’nın en büyük çimento üreticisinin Türkiye olduğuna işaret etti

Türk çimento sektörünün toplam ihracatını yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 60 artırarak 383 milyon dolara yükselişinin ardından
değerlendirmelerde bulunan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal Türkiye’de yaklaşık 500 ihracatçı çimento firmasının faaliyet gösterdiğini ve 115 ülkeye çimento ihraç ettikleri bilgisini verdi. Ünal, “Bugüne kadar başta konut yapı stokunun yenilenmesi, yolların güvenli hale getirilmesi, ulaşımın iyileştirilmesi gibi yurt içi alt yapı yatırımların en önemli taraflarından biri olduk, olmaya da devam ediyoruz. Diğer yandan global ölçekteki likidite daralması, döviz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavaşlama tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Yurt içi talepte bir azalma olduğunu inkâr edecek durumda değiliz. Tüm bu gelişmelere rağmen geleceğe olan inancımız ve ülkemiz için değer üretmedeki kararlılığımızla Türk çimento sektörü olarak dış pazarlara odaklanıyor, hem ihracat hacmimizi hem de ihracat pazarlarımızı geliştirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu çabamızın başarıya ulaştığını görmek de en büyük gururumuz” şeklinde konuştu. Yurt genelindeki 55 entegre fabrika ve 19 bin sektör çalışanıyla Türkiye’ye ekonomik değer katmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Ünal, “Bugün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi ve üçüncü büyük ihracatçısıyız” dedi.


Öncelik, sağlıklı yapı stoku ve güvenli yolların inşası


Çimento sektörü, madencilik, üretim teknolojileri, lojistik, atık dönüşümü, eğitim, insan kaynakları yönetimi gibi pek çok uzmanlık alanını birleştiren ve ülkesi için değer üreten büyük bir ekosistem. olduğunu vurgulayan ÇEİS ve TÇMB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka ise şunları ifade etti: “Türk çimento sektörü olarak hala üretimimizi artıracak kapasitemiz var. Dolayısıyla dünya çimento sektöründe en yüksek rekabet gücüne sahip ülke biziz. Türk Çimento Sektörü 2018 yılında, 55’i entegre, 20’si öğütme olmak üzere toplam 74 tesisle, yaklaşık 70 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine
katkı sağlamayı sürdürmüştür. 2018 yılında üyeler tarafından üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 10’u ihraç edilmiştir.”

 Kaza ağırlık oranında yüzde 84 düşüş 

Saka, son 10 yılda çalışan sayı- sında yaklaşık yüzde 20, klinker üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış yaşanırken kaza sıklık oranında yüzde 16, kaza ağırlık oranında yaklaşık yüzde 84’lük bir düşüş sağladıklarını belirtti.
Saka: “Yaklaşık 1,5 milyon lira yatırımla Türkiye’de bir ilk olan Çimento Sektörü İSG Eğitim Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Burada her yıl yaklaşık üç bin mavi ve beyaz yakalı çalışana eğitim veriyoruz. Sektörümüzde çalışan işçilerin tamamının eğitimini altı yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile çimento sektöründeki yöneticilere yö-nelik eğitimler gerçekleştirdik, devam ediyoruz.”


Yükleniyor...
Yükleniyor...