30-04-2021
“HEPA Filtre, UV-C Ünite Gibi Teknolojiler, Pandemi Sürecinde Önem Kazandı”

“HEPA Filtre, UV-C Ünite Gibi Teknolojiler, Pandemi Sürecinde Önem Kazandı”

İSKİD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda seçilen İSKİD 15. Dönem Yönetim Kurulu, Ayk Serdar Didonyan başkanlığında göreve başladı. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, “Kurumsal Ol, AR-GE Yap, İhracat Yap” mottosunun yeni dönem çalışmalarının odağına olacağını belirtti. Şu sıralar gündemde olan Avrupa Yeşil Mutabakatının ısı pompası pazarına etkisini ve pandemi sürecinde iklimlendirme teknolojilerinde yaşanan dönüşümü de Didonyan ile masaya yatırdık.

İSKİD’in 15. Dönem Yönetim Kurulu, Ayk Serdar Didonyan başkanlığında göreve başladı. Ayk Serdar Didonyan başkanlığında İSKİD, nasıl bir yol izleyecek? Önümüzdeki dönem için hedeflerinizden, planladığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

26 Mart 2021 tarihinde düzenlenen İSKİD Olağan Genel Kurulu’nda değerli üyelerimizin oylarıyla seçilen İSKİD 15. Dönem Yönetim Kurulu, başkanlığımda göreve başladı.  Derneğimiz, üye firmalarımızın ve değerli temsilcilerinin etkin katılımları ile oluşan komisyonlarımız sayesinde sektörün teknik gelişimi, kamu ve üniversitelerle ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliklerinin geliştirilmesi, uluslararası faaliyetler ile dış ticaretin gelişimine katkı koyacak önemli çalışmaları yürütüyor.

İSKİD olarak bütünleşik tasarımın ve IoT kavramının hayatımızda etkin roller üstlendiği günümüzde, sektör firmalarının da birbirlerinden güç alarak dayanışma göstermesi, zayıf kaslarını güçlendirmesine odaklanmaktayız. Bu vesile ile URGE (Uluslararası Rekabeti Geliştirme) projemizi çok önemsemekteyiz. Proje çerçevesinde kolektif faaliyetlerin yürütülmesi ve devlet desteğinin etkin kullanılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz.

“İklimlendirme Meclisi Sektör Strateji Belgesi çalışmalarımızda da vurguladığımız “Kurumsal Ol, AR-GE Yap, İhracat Yap” mottosuyla hareket edeceğiz”

İklimlendirme Meclisi Sektör Strateji Belgesi çalışmalarımızda da vurguladığımız gibi “Kurumsal Ol, AR-GE Yap, İhracat Yap” mesajını çok önemsemekteyiz ve yeni dönem çalışmalarımızın odağında bu mottonun olacağını vurgulamak istiyoruz. Hatta “Kurumsallaşma” kavramının diğer tüm başarılı çalışmaların temelinde olduğunu düşünmekteyiz. Bu kapsamda ölçek ekonomisine erişen firma sayısını arttırmaya, firmalarımızda kurumsal karar alma mekanizmalarının kurulması ile planlı çalışan, strateji oluşturabilen, hızlı-etkin karar alan, öğrenen ve yalın yapıların oluşmasına, güçlenmesine destek ve teşvik edici konumda olacağız.

Yönetim sürecimizde çevre, sektör ve toplum için görmezden gelemeyeceğimiz “Yeşil Ekonomi” atılımları odaklanmamız gereken bir başka konu olacaktır. Bu aşamada hayatın gerçekleri ile özdeşleşip geleceği doğru inşa etmemiz gerekir. Özellikle yatırımcısından müteahhidine, kiracısından kamu temsilcilerine kadar tüm inşaat ekosistemine bu anlayış kuvvetli bir şekilde anlatılmalı; sektörümüzde enerji etkin iklimlendirme sistemleri teşvik edilmeli; doğal havalandırma gibi çevreci çözümlere yönelmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltacak çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacağız.

Sürdürülebilirlik adına, sektörümüzde genç temsilcileri destekleyecek ve teşvik edici olacağız. 15. Dönem Yönetim Kurulumuzda olabildiğince yaş ortalamamızı gençleştirmeye çalıştık. Tecrübe ve dinamizm arasında sihirli bir denge kurularak başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Süregeldiği üzere sektörel dernekler ile iletişim ve koordinasyonumuz devam edecektir. Birlikten güç doğar söyleminden hareketle ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.

İSKİD’in 30’uncu yılını kutlayacağımız 2022 yılını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılını kapsayan çalışma dönemimizde, sektörümüzün hak ettiği saygın konumunu güçlendireceğimizi; İSKİD Kurucu ve Önceki Dönem Başkanlarımızın emanetine saygılı olacağımızı bu değerli yayınınız üzerinden, sektör temsilcilerimize de duyurmak isteriz

Şu sıralar sektörün en önemli gündem maddelerinden biri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı... Avrupa genelinde 2050 yılına kadar sera gazı emisyon oranlarını büyük büyük ölçüde azaltmayı ve net 0'a düşürmeyi hedefleyen bu mütabakat, ısı pompası pazarını nasıl etkiler?

Isı pompası, hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı olarak çeşitli tipleri olan, sıcaklık farkının yarattığı ısıl enerjinin doğal akışından faydalanarak elektrik tüketimini minimize eden ürünlerdir. Bu nedenle sera gazı emisyon oranlarını azaltmaya yönelik önemli pozitif etkileri bulunmaktadır. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve dünyadaki sürdürülebilirlik projeleri ve anlayış değişimi çerçevesinde, Türkiye’de de çeşitli desteklerin bu konuda oluşacağı öngörülmektedir. Bu sayede oluşacak bilinçlenme ve tüketimde oluşabilecek destek sayesinde, yatırımlarda ısı pompalarının tercih edileceği ve pazarı olumlu etkileyeceği fikrini desteklemekteyiz.

“Isı pompalarının kullanımın yaygınlaşmasında devlet politikaları çok önemli”

Peki önemi her geçen gün artan ısı pompaları, klima pazarını nasıl etkiler?

Isı pompaları tüm iklimlendirme sektörü içinde halen daha ufak bir paya sahip olup, gelişmesi gereken bir pazar. Pandemiyle birlikte genel olarak toplumun doğaya karşı hassasiyetinin arttığı ve bilinçlenme ile de çeşitli farkındalıkların geliştiğini gözlemliyoruz. Bununla doğru orantılı olarak ısı pompası pazarına olumlu bir etkisinin olması beklenebilir. Yine ısı pompalarının kullanımın yaygınlaşmasında devlet politikaları çok önemli. AB ülkelerinde olduğu gibi ısı pompalarının yaygınlaştırılması için enerji verimliliği ile ilgili AB fonlarının Türkiye’de ısı pompalarına yönelik kullanımın arttırılması, vergi indirim desteği, son kullanıcıya yönelik doğrudan teşvik, düşük faizli banka kredisi ve ısı pompası üretimini geliştirmeye yönelik teşvikler, pazarın gelişmesi için önem arz ediyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha çok hissettiğimiz günümüzde KIP değeri düşük (Küresel ısınma potansiyeli) düşük gazların kullanımı önemini artırıyor. KIP değeri düşük gazların sektördeki yaygınlığı ne durumda?

Bu gazlara geçiş dünya genelinde çeşitli çalışmalarla ve desteklerle devam etmektedir. Ülkelerde belirli yasalarla ve regülasyonlarla korunması için zamana yayılı bir plan izlenmektedir. Bu planlar çerçevesinde önce imalatçıların KIP değeri düşük gazları üretimine alması, daha sonra da sahada kullanılmasına başlanmaktadır. Şu an gündemde olan gazlar, ilerleyen yıllarda yerlerini daha farklı ve Kıp değeri daha düşük gazlara bırakacaktır. Dünya genelinde bu konuda yapılan Ar-Ge faaliyetleri baş döndürücü seviyededir. Her geçen yıl yeni ve daha düşük KIP değerli akışkanlar piyasaya sürülmekte ve sistemlerin enerji tüketimi düşürülmekte, çevreye duyarlı sistemler geliştirilmektedir. Biz sektör temsilcileri olarak çevreye duyarlı tasarımlarımızla bu gelişmeleri yakından izlemekte ve katkı koymaktayız.

“Pandemi sürecinde iç hava kalitesini ölçümleyen sensörler, hava temizleme cihazları, HEPA filtreler, UV-C üniteler, taşınabilir hijyenik klimalar,  ultraviyole LED hava temizleyiciler ilgi odağı oldu”

Tüm dünyada pek çok sektörü derinden etkileyen pandemi süreci, gündemin hala öncelikli konularından biri. Havayla bulaşın oldukça kritik bir noktaya geldiği pandemi süreci, iklimlendirme sektöründe teknoloji ve ürünlerde nasıl bir dönüşüm yarattı?

Pandemi yaklaşık bir sene önce hayatımıza girdi. Bu süreçte de konu hakkında ‘neler yapabiliriz, nasıl uyum sağlayabiliriz, nasıl regülasyonlar geliştiririz, ne gibi ürünleri en etkili şekilde kullanabiliriz’ soruları üzerine yoğunlaştık. AVM ve ofislerin tekrar açılabilmesi için ultraviyole, HEPA filtre, %100 taze hava gibi çözümlere ihtiyaç duyuldu ve adaptasyon hızlı şekilde gerçekleşti. Covid-19 ile bir anda iç hava kalitesinde farkındalık ortaya çıktı. Hijyen konusunda değişim başladı. Pandemi sürecinde iç hava kalitesini ölçümleyen sensörler, hava temizleme cihazları, kanallı klimalar için geliştirilen HEPA ve UV-C üniteler, açık/kapalı çevrim mantığıyla çalışan sistemlere entegre edilebilen UV-C ışık uygulamaları, taşınabilir hijyenik klimalar, taze havayla çalışan paket klimalar, klimalar için ultraviyole LED hava temizleyiciler ve aşı muhafaza odaları gibi ürün ve teknolojiler ilgi gördü. İSKİD olarak biz de pandemi sürecinde üye firmalarımız tarafından geliştirilen ürün teknolojileri tanıtmak amacıyla bir webinar organize ettik. İSKİD’in youtube sayfasından webinar videolarına ulaşılabilir, ürün ve teknolojilerle ilgili daha fazla bilgi alınabilir.

Bir kez daha belirtmek isterim ki, iklimlendirme sektörü, özelinde de İSKİD ve üyeleri açısından mevcut AR-GE süreçleri ile pandemi koşullarında ihtiyaç duyulan tüm iklimlendirme çözümlerini geliştirmiş, yetkin ve etkin bir yapıya sahiptir. Tüm okurlarımız müsterih olsunlar.

 

 

 

 Yükleniyor...
Yükleniyor...