01-06-2021
“İnsan Sağlığını Gözeten Yalıtım Ürünleri Tercih Edılmeli”

“İnsan Sağlığını Gözeten Yalıtım Ürünleri Tercih Edılmeli”

Yalıtımın farklı uygulama ihtiyaçlarına (ısı yalıtımı, gürültü kontrolü, akustik konfor ve yangın güvenliği) ve farklı işlevlere yönelik (konut, sanayi, iklimlendirme, dayanıklı tüketim malları vb.) yalıtım ürünleri tasarlayan, üreten ve pazara sunan İzocam, Ar- Ge’den aldığı güçle üretime devam ediyor. İzocam Genel Direktörü Murat Savcı ile, bu inovasyonların enerji verimliliğine, sağlıklı ve konforlu bir yaşama katkılarını konuştuk.

İklimlendirme sistemlerinde, yalıtımın, enerji verimliliği, sağlıklı çevre, sağlıklı yaşam alanları ve sağlıklı bireyler açısından önemini nasıl değerlendirirsiniz?

Biliyoruz ki, yalıtım temelde başlayan ve çatıya kadar kesintisiz devam eden tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümünü ilgilendiren bir sistemdir. Sürdürülebilir bir gelecek için, yalıtım uygulamalarının tüm bileşenleri içine alarak kesintisiz ve nitelikli yapılmasının yaygınlaştırılması gerekir. Bina ve tesisatların nitelikli yalıtılması tüketilen enerjide %50’nin üzerinde tasarruf sağlar. Tesisat yalıtımı yapılmış olan binalarda, örneğin kış aylarında yanan kalorifer kazanından binaya dağılan borulardaki sıcak su, dairelere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini korur. Aksi durumda ise, daireye ulaşana kadar borulardaki sıcaklık düşer, daire geç ısınır ve dönüş borusundaki su daha fazla soğuduğu için kazanın bunu tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcaması gerekir. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürür. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması ise ancak yalıtım sayesinde sağlanır.

Sıcak su tesisatında ve iç ortam kullanımlarında camyününden imal edilen İzocam Prefabrik Camyünü Boru ile istenilen enerji verimliliğine erişme imkanı sağlanır. İzocam Camyünü Şilte ve levhaları da benzer şekilde kazan ve boruların ısı kaybetmesine karşı önlem alınmasında yardımcı olur. İçinde hareketsiz suyun donduğu her türlü tesisat elemanında yaşanabilecek soruna çözüm getirmek ise İzocam Peflex Boru ile kolaylıkla mümkün. Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, polietilenden imal edilen İzocam Peflex Boru, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında çözüm sağlar.

Küresel ısınmanın büyük bir tehlike olduğu günümüzde enerji verimli çevre dostu binalar hem dünyamızın korunması hem de ülke ekonomisi için oldukça önemli. Yüksek ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanmasına katkı sunan, sağlığa zarar veren maddeler içermeyen, çevre dostu ürünler sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak; kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendiriyor.

BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından enerjinin verimli kullanımı büyük önem taşıyor. İzocam’ın sektöre kazandırmış olduğu tüm iklimlendirme ürünlerinin BM’nin 17 Sürüdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 8’ine doğrudan katkı sağladığını söyleyebiliriz. “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sağlıklı Bireyler”, “İklim Eylemi”, “İnsana Yakışır İş” ve “Ekonomik Büyüme” başlıklarından oluşan bu 8 hedefe ulaşabilmek açısından sunduğumuz katkı dünyanın geleceği için önem arz ediyor.

Optiflex ürünlerinizle sektöre kazandırdığınız “Termoekonomi” kavramı, Türkiye ekonomisi için nasıl bir önem arz ediyor?

Değişen piyasa koşullarında doğru ihtiyaca doğru çözüm geliştirme hedefiyle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde daha az maliyetle yüksek ısıl konfor sunan termoekonomik “İzocam Optiflex” ürününü geliştirdik. Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı kapalı gözenekli boru ve levha şeklindeki İzocam Optiflex, uygulandığı yerde dış yüzeyde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılıyor. Yüksek ısı yalıtımı da sağladığı için çevre dostu bir ürün olan İzocam Optiflex, sürdürülebilir yaşam alanları yaratarak, kullanıcıları daha az enerji tüketmeye yönlendiriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek açısından enerjiyi nasıl kullandığınız geleceği belirliyor. Daha çok enerji tasarrufu daha çok kazanç anlamına geliyor ve bu çerçeveden bakıldığında İzocam Optiflex, termoekonomik bir ürün. Isı yalıtım ekonomisi açısından bakıldığında İzocam Optiflex tesisatta “Optimum Isı Yalıtımı, Optimum Yatırım Fiyatı” dengesini sunuyor. İzocam Optiflex, -20C’den 80C’ye kadar alanlarda güvenle uygulanabiliyor, μ 5000 niteliği ile bu sene yenilenen “Optiflex” tesisatlarda daha iyi yoğuşma kontrolü sağlıyor. Ürün, CFC içermiyor ve uygulama esnasında ise oldukça esnek yapısıyla uygulama kolaylığı sağlıyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen yalıtım ürünleri var mıdır? Bu konudaki yaklaşımınız nedir?

2020 yılının bizlere en büyük öğretisi; sağlığın her koşulda özen gösterilmesi gereken bir değer olduğuydu. Sağlıklı yaşamanın her canlının temel hakkı olduğuna inanıyoruz. Sağlıklı yaşam hakkını elde etmek için insan sağlığını gözeten yalıtım ürünlerinin kullanılması gerekliliği üzerinde yoğunlaştık ve ülkemizdeki yasaların şart koşmamasına rağmen insan sağlığına zarar vermeyen yalıtım ürünleri üretmeye, bu alanda yatırım yapmaya devam ettik. Ülkemizdeki yasaların zorunlu tutmamasına rağmen, geri dönüşümlü malzemelerin kullanıldığı, insan sağlığına zarar vermediği kanıtlanmış ürünler üretmeye özen gösteriyoruz. 13 yıldır, İzocam Taşyünü ve 12 yıldır İzocam Camyünü ürünlerde EUCEB sertifikası için yapmış olduğumuz sürekli yatırımlarla sektörde ilk olmanın ve bu konuda da sektöre liderlik etmenin ayrıcalığını yaşıyoruz.

İzocam marka mineral yünler, sahip oldukları EUCEB sertifikası ile insan sağlığına zarar vermeyen ürünler olduklarını uluslararası standartlarla kanıtlıyor. Deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz eden elyafların, vücuttan çözünerek atıldığını ispatlayan EUCEB sertifikası ile İzocam taşyünü ve camyünü ürünlerin kanserojen olmadığı bağımsız bir kurum tarafından belgelenmiş oluyor. Ayrıca EUCEB adına denetimleri yürütmekte olan bağımsız belgelendirme kuruluşu BCCA’nın (Belçika Yapı Belgelendirme Kurumu) websitesi üzerinden de üreticilerin EUCEB Sertifikalarının olup olmadığı ve bu sertifikanın hangi ürünleri kapsadığı kontrol edilebilir. EUCEB sertifikası ile birlikte TSE ve CE belgelerine de sahip olan İzocam mineral yün ürünleri, yüksek standartlarda sunduğu ısı ve ses yalıtımının yanında A1 sınıfı yanmaz özelliğiyle binaların yangın güvenliğini de artırıyor. İzocam Taşyünü ve Camyünü, üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde, kullanılan binaların LEED - BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına da olanak sağlıyor. İzocam olarak dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu ise kalıcı organik kirletici içeren Polistiren bazlı yalıtım ürünleri… XPS (Ekstrüde Polistiren) ve EPS (Expande Polistiren) ürünleri alınırken “HBCD Free” (HBCD içermez) olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilginin yer aldığı “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik” 14 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2019 yılının Kasım ayından itibaren polistiren hammaddeli XPS ve EPS ürünlerde HBDC’nin kullanımı yasaklandı. Yönetmelik, HBDC’nin kullanımını yasaklayarak insan sağlığını ve çevreyi, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden korumayı hedefliyor. Kalıcı bir organik kirletici olarak tanımlanan HBCD polimer ateşlemeyi geciktirmek ve doğabilecek yangın oluşumunu yavaşlatmak için alev geciktirici katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu madde, Türkiye’nin 12 Ocak 2010 tarihi itibariyle taraf olduğu Stockholm Sözleşmesinin A Ek’inde ortadan kaldırılması gereken kirleticiler arasında listelenmiştir. Kasım 2014’te sözleşmeye taraf olan ülkelerin çoğunda yapılan değişiklik yürürlüğe girmiş ve HBCD stoklarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu kimyasalın kullanımının/ uygulanmasının, üretiminin, ithalat ve ihracatının yasaklanması ve/ veya kısıtlanması için eylem planlarını hazırlamaları zorunlu hale gelmiştir.

                  

 Sürdürülebilir yapıların ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yalıtım nasıl bir öneme sahip? Bu konuda atılabilecek adımlar nelerdir?

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerjiye olan talep her geçen yıl artıyor. Buna karşın, petrol, doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynakları hızla tükeniyor. Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye’de alternatif enerji kaynaklarına yatırımın yanı sıra, enerji verimliliğine yani tasarrufa yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Var olan enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden Tükettiğimiz enerjinin yaklaşık dörtte üçünü dışarıdan ithal ediyoruz. Bu düzeyiyle enerji ithalatı, dış ticaret açığımızın en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için enerji verimliliği ve iyi yalıtım uygulamaları şart. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar, enerji tasarrufu için atılacak en büyük adımdır.

Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran ‘Multi Konfor Binalar’, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konfor sunuyor. Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağlıyor. Ülkemizde yalıtım sektörü 11 milyon m³’lük bir pazara sahip ve kişi başına 5,5 m2 yalıtım malzemesi tüketimi olduğunu görüyoruz. Avrupa nispeten doygun bir pazar olmasına rağmen kişi başı ortalama 12 m2 yıllık yalıtım tüketimi bulunuyor, Almanya’da bu değer 15 m2’lere çıkıyor. Geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda toplumun yalıtım bilincinde önemli bir artış olduğunu biliyoruz ancak daha alınacak çok yolumuz olduğu da bir gerçek. Türkiye’deki 10 milyonun üzerinde binanın iyimser bir tahminle sadece yüzde 20’si TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygun yalıtılmış durumda… 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu mevcut binalarda da binaların ısı yalıtımı açısından değerinin belirlenmesini görünür kıldı. EKB’nin binaların alınması, satılması hatta kiralanması sırasında ibraz edilmesi gerektiğini artık biliyoruz. Enerji Kimlik Belgesi, orta vadede bizim de çok önemli olduğunu düşündüğümüz binalarda enerji tasarrufu sağlanması konusunda ciddi bir katkı sağlayacak. Eski binalarda belge mevcut duruma göre veriliyor ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların EKB sınıfının en az C sınıfı gerekliliklerini sağlaması gerekiyor. Bu ancak inşaat sırasında ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanırsa sağlanabilir.

Önümüzdeki dönemde ruhsat için başvuracak olan halen inşaatı devam eden binaların ve yeni inşaatlara başlayacak olan binaların sorumluları bu konuyu mutlaka dikkate almalı. Sürdürülebilir bir gelecek için, yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması gerekir. Sadece yönetmeliklere uygun yapılan yalıtım ile bir bina, yalıtımsız bir binaya göre %60’ın üzerinde enerji tasarrufu sağlar. Yalıtım kendini geri ödeyen bir sistemdir. Ülke ve hane ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra salımlar ve çevreye katkısı da göz ardı edilemez boyuttadır. Dolayısıyla enerji verimliliği açısından, salımlar açısından teşvik edilmesi gereken yalıtım ürünleri ve yalıtım uygulamalarının KDV’sinin inşaat sektörünün bazı kollarında olduğu gibi %1’e inmesi önemli bir kaldıraç olacaktır. Enerji verimliliği amaçlı yalıtım teknolojilerinin desteklenmesi; sadece KDV indirimi değil, geliştirilecek özel destek mekanizmaları ile uygulamaların pratiğe geçirilmesi ve sıfıra yakın enerjili binaların özendirilmesi hem yalıtım sektörünün hem de sürdürülebilir yapıların gelişimini sağlayacaktır. Biz de İzocam olarak üzerimize düşeni yapıyor, tüketiciye finansman desteği sağlama konusunda bankalarla iş birliği yaparak gerekli adımları atıyoruz. Geçtiğimiz ay Garanti BBVA ile iş birliği içinde İzocam’a özel bir limitte geliştirilen, dosya masrafsız “Bireysel Çevreci Bina Yalıtımı” için alışveriş kredisi, yalıtım yaptırmak isteyen ihtiyaç sahipleri için oldukça avantajlı. Dosya masrafsız, 36 aya varan vade seçeneğiyle ödeme kolaylığı sunan kredi ile evine yalıtım malzemesi almak isteyen ya da binasını yalıtmak isteyen Garanti BBVA müşterileri ürün ve hizmetlerimizi İzocam bayilerinden kolaylıkla temin edebiliyorlar.

 

 Yükleniyor...
Yükleniyor...