12-07-2021
KNAUF, ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİYLE SEKTÖRE ÖRNEK OLUYOR

KNAUF, ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİYLE SEKTÖRE ÖRNEK OLUYOR

Çevre ile uyumlu sanayileşerek, üretimde kalite güvencesi sağlayarak, standartların yüksek tutulması koşuluyla kullanıcı ve tüketiciye iyi hizmetler sunarak, inşaat sektörüne dünyanın ulaştığı son teknolojiyi kazandırmayı amaçlayan Knauf, yüksek ses yutum kapasitesine sahip, farklı perforasyon çeşitleri ile estetik yüzeyler elde edebilmeyi sağlayan Cleaneo® Akustik Alçıpan® ürünleriyle sektörde fark yaratıyor. İçerdiği zeolit katkısı sayesinde aynı zamanda ortamdaki kötü kokuları temizleyen bu akustik panelleri, yapılarda sismik tasarım ve statik tasarım olgusunu Knauf Türkiye Teknik Satış ve Danışmanlık Yöneticisi Bartu Gökçora ile konuştuk.

 

Knauf olarak, Türk İnşaat Sektörü’ne dünyanın ulaştığı son teknolojiyi kazandırmak amacını taşıyorsunuz. Bu amaçlar doğrultusunda Knauf’un çevre ile uyumlu sanayileşme, üretimde kalite güvencesi ve kalite standartları noktasında attığı güncel adımlar nelerdir?

Günümüzde tüketiciler, aldıkları ürünlerin kaliteli olması kadar çevreci olmasına da dikkat ediyor. Kanuf olarak uzun süredir sürdürülebilir performans çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz. Hem üretim tesislerimizde yaptığımız geri dönüşüm uygulamaları hem uyguladığımız kalite sistemleri ve de yapılarda enerji kullanımını azaltan ürünlerimizle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Üretim tesislerimizde ko-jenerasyon ve rejenerasyon teknolojileri ile çevresel etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyoruz. ISO 14001 sistemini tüm fabrikalarımızda uyguluyoruz.

Türkiye’deki fabrikalarımızda, ortaya çıkan proses atıkları, atık minimizasyon ünitesinde fiziksel işlemlerden geçirerek üretim sürecinde yeniden değerlendiriyoruz. Bu sayede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda öncelikle Ahiboz I ve Kocaeli (İzmit) Fabrikalarımız ve son olarak da Ankara Ahiboz II Fabrikası “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazandık.

Kuru yapı sistemleri ile inşaat sırasında su kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz. Ürünlerimizde geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Kömür kullanan enerji santrallerinin baca gazlarında ortaya çıkan sülfür gazının atmosfere salımını minimuma indirmek için araştırmalar yürüttük. Ortaya çıkan yan ürünleri inşaat sektöründe kullanmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Alçı üretiminde maden kullanımını minimize etmeyi hedefliyoruz. Bunlar çevre politikamızın üretimimize yansıması. Ürünlerimizde de enerji verimliliğini ön planda tutuyoruz. Yeni nesil Knauf sistemleri düşük kalınlıklarda üst düzey ısı yalıtım performansı sağlıyor.

® Knauf sistemleri uygulandıkları binaların ısı yalıtımına ve dolayısıyla bina enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Özellikle yeni nesil ürünlerle oluşturulan Knauf sistemleri düşük kalınlıklarda üst düzey ısı yalıtım performansı sağlıyor. Çevresel gürültünün sınırlandırılması istenen yeşil binaların vazgeçilmez unsurlarından biri olarak büyük önem kazanıyor. Ürünlerimizin kullanıldığı binalar, ‘Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi’ altında EA Ön Koşul ve EA Kredi’nin sağlanmasına destek oluyor.

Ses yalıtımının hem ruhsal hem fiziksel sağlığımız açısından önemi her geçen gün artıyor. Ses yalıtımının yaygınlaşmasına bağlı olarak mekan içerisinde akustiğin düzenlenmesi de oldukça önemli. Peki, bir mekan içindeki akustiği etkileyen faktörler nelerdir?

Akustik; sesi inceleyen, insanın işitmesi üzerine yoğunlaşan, gürültüyü kontroletmek ve gürültü kaynağını engellemek üzerine araştırmalar yapan ses bilimi olarak tanımlanıyor. Özellikle iç alanlarda daha basit ifade ile yankı bilimi olarak tanımlanabilir. Akustik, konser salonu ya da konferans salonu gibi topluca kullanılan alanlarda iç mekân kalitesini ve dolayısıyla kullanıcı memnuniyetini doğrudan etkileyen en önemli faktördür.

Yapının kullanım amacına göre akustik planlamasının tasarım aşamasında belirlenmesi gerekiyor. Kullanılacak ürün ve sistemler de buna göre belirleniyor. Örneğin bir müzik stüdyosu için farklı akustik özellikler gerekirken bir spor salonu için farklı akustik planlaması yapmak gerekiyor.

Akustiğin önceden planlanmadığı durumlarda, mevcut yapıya ilave önlemler ve ek maliyet ile çözümler üretmek gerekebiliyor. Gürültü insan sağlığını ve iş verimliliğini doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için ses yalıtımı, mekanların projelerinde dikkat edilen bir özellik. Özellikle iş yerleri şehir merkezinde, gürültünün içinde konumlanmış durumda ise… Buna bir de açık ofisler eklenince çalışanların stresi artıyor. Akustiğin önceden planlanmadığı durumlarda, mevcut yapıya ilave önlemler ve ek maliyet ile çözümler üretmek gerekebiliyor.

Mekandaki akustiğin sağlanmasında Knauf Cleaneo® ürünlerinizle sektörde fark yaratıyorsunuz. Dairesel delikli, kare delikli, dağınık delikli olabilen Knauf Cleaneo® ürünleriniz arasındaki bu farklılaşma, mimari tasarım ve performans açısından nasıl bir önem taşıyor? Knauf Cleaneo® ürünlerinizin mimari tasarıma etkilerinden bahseder misiniz?

Cleaneo® Akustik Alçıpan® ailemiz, yüksek ses yutum katsayısına sahip olması sebebi ile iç mekanlarda öne çıkan bir ürün. Tüm plaka tipleri ile uygun tavan derinliği ve mineral yün kullanılarak 0,50 αw ile 0,80 αw arasında ses yutum değeri elde edilebiliyor. Akustik ortamlar yaratırken farklı perforasyon çeşitleri ile estetik yüzeyler elde edebilmeyi sağlayan Cleaneo® Akustik Alçıpan®, tasarımcıların özgün tasarımlara imza atmasına da katkıda bulunuyor.

İçerdiği zeolit katkısı sayesinde aynı zamanda ortamdaki kötü kokuları temizleyen bu akustik panel çeşitleri, çeşitli perforasyon seçenekleri ile sayısız tasarım imkanına olanak sağlıyor. Bu özelliği ile tiyatro salonu, konser salonu gibi havalandırma için ileri teknoloji gerektiren alanlara akustiğin yanı sıra bu konuda da çözüm sunuyor. Deprem sırasında taşıyıcı olmayan sistemlerin ve elemanların da kendi dayanımlarını koruması ve taşıyıcı sistemin hareketlerine uyum sağlaması gerekiyor.

Yapılarda sismik tasarım ve statik tasarım ile ilgili sunmuş olduğunuz sistem çözümleri mevcut. Buradan hareketle, yapılarda sismik tasarım ve statik tasarım kriterleri, bu tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken koşullar nelerdir?

Türkiye coğrafi özellikleri bakımından deprem kuşağında olan bir ülke. Bu gerçek karşısında acil alınması gereken önlemler arasında ilk sırada ise yapıların depreme karşı mümkün olduğunca doğru tasarlanması geliyor. Son teknolojiyi kullanarak geliştirdiğimiz Alçıpan® ürünlerimizle deprem esnasında oluşabilecek kötü senaryoları minimize etmeyi amaçlıyoruz.

Oluşabilecek herhangi bir depremde deprem yükünü absorbe etmek önemli bir konu. Deprem yükü, binanın ağırlığıyla doğru orantılı olarak değişiklik gösteriyor. Knauf, son teknolojiyle tasarladığı Alçıpan® sistemleri ile kat öteleme oranları için gerçekleştirilen birçok teste hem maksimum taşıma gücü değerinde hem de göçme noktasında geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha büyük kat ötelenme oranı sergileyerek yaşam alanlarındaki kötü senaryoları minimize ediyor. Knauf Alçıpan® Sistemleri, bina ölü yükünü hafiflettiği gibi, dinamik yükler karşısında sünek davranış göstererek deprem anında taşıma güçlerini kaybetmeden büyük deformasyonlara uğramadan deprem enerjisini absorbe edebiliyor.

Deprem sırasında taşıyıcı olmayan sistemlerin ve elemanların da kendi dayanımlarını koruması ve taşıyıcı sistemin hareketlerine uyum sağlaması gerekiyor. Yapılan birçok test; taşıyıcı olamayan duvarların, doğru detayların uygulanması ile standartlarca uygun görülen ötelenme hareketlerinin bütünlüğünü koruyarak, ufak ve tamir edilebilir hasarlarla atlatabildiğini gösteriyor.

Bu konuda sektöre bilimsel doğru bilgi sunmak için Napoli Üniversitesinde yapılan bilimsel çalışmalarla desteklenen Knauf deprem kitapçığını yayımladık ve geliştirmek üzere çalışmalarımızı her yıl Global ve lokal çalışmalarla sürdürüyoruz. A sınıfı ses yutum değerine sahip Heradesign® ürünleri ahşap yünü, magnezit bağlayıcı ve su bileşenlerinden oluşuyor.

Sektöre sunduğunuz akustik çözümlerden Heradesign® da önemli bir inovasyon oldu. Yaşam alanlarındaki pozitif etkileri, yine mimari tasarım, çevreye uyum gibi özellikler açısından bir değerlendireme yapacak olursanız, neler söylersiniz?

Estetik ve konforlu oda ambiyansı için yalnızca ne duyduğumuz değil, özellikle ne hissettiğimiz de önemlidir. İnsanlar bunun farkında olmasa da akustik, ruh hali üzerinde önemli etkilere sahiptir. A sınıfı ses yutum değerine sahip Heradesign® ürünleri ahşap yünü, magnezit bağlayıcı ve su bileşenlerinden oluşuyor. Son derece estetik yüzeyler sunmaya imkân veren Heradesign® ürünleri ile de gürültü kolaylıkla kontrol altına alınabiliyor.

HERADESIGN® akustik çözümleri, bina biyolojisi bakımından uygun, ekolojik olarak geçerli ve tamamen zararsızdır. Sürdürülebilir malzemeler ve teknolojilerin kullanımıyla birlikte, üstün ses absorbsiyonu sayesinde, bir odanın ambiyansının gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Refahı arttırmakta ve sonuç olarak konsantrasyon, verimlilik ve performansı da geliştirmektedir. Karakteristik ahşap yünü görünümüyle tavan ve duvarlarda kullanılmakla birlikte, tüm odada veya belirli bir alana odaklanarak akustik için renkli veya doğal görünümüyle kullanılabilir, sonsuz seçenek sunar.Yükleniyor...
Yükleniyor...