02.11.2021
“Doğru Su Yalıtımı İçin Bilinç Düzeyini Artırmayı Hedefliyoruz”

“Doğru Su Yalıtımı İçin Bilinç Düzeyini Artırmayı Hedefliyoruz”

Su yalıtımı, binaların kalitesini artırırken doğru bir su yalıtımı uygulaması, sağlıklı ve sağlam yapılarda yaşamak için imkân tanıyor. Türkiye’de tüm polimer bitümlü örtü üreticilerini birleştirerek, su yalıtımının kalite standartlarını yükseltmeyi ve sektörün sağlıklı büyümesini amaçlayan Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği’nin (BİTÜDER) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Alper Doğruer, binalarda su yalıtımının önemini, uygulama noktasında dikkat edilmesi gerekenleri ve bitümlü su yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken kalite standartlarını Yapı Magazin dergisine anlattı.

 

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği, 2018 itibari ile yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin hayatımıza girdiği birkaç yıllık süreçte, su yalıtımında bilinç ve uygulama noktasında hangi yollar kat edildi?

Sektör olarak Su Yalıtım Yönetmeliği’nin yayınlanmış olmasını önemsiyoruz. BİTÜDER ve diğer sektör derneklerinin bakanlık ile iş birliği yaparak hazırladığı ve inşaat sektörü için önemli bir kazanım olan bu mevzuatın şimdiye kadar yapılan eksik ve yanlışların telafisi için ciddi bir adım olacağını düşünüyoruz. Uygulamalardan izlediğimiz kadarı ile bilinç düzeyinde ve kalite kriterlerinde önemli gelişmeleri görüyoruz. Yeni yapılan inşaatlarda, standartlara uygun ürünlerin seçimi, doğru detaya doğru malzeme uygulanması vb. konularda oldukça hassas davranılıyor. Ağustos 2020 itibarıyla yönetmeliğin uygulama kılavuzunun da yayınlanmış olması önemli bir gelişme. Her zaman vurguladığımız gibi kamu adına denetim mekanizmasının daha etkin yapılması ile yönetmelik amacına çok daha iyi ulaşacaktır. 

“Sektör paydaşlarına hem yeni yönetmelikle ilgili hem de kalite ve denetimle ilgili bilgilendirme seminerleri yaparak bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz”

Depremlerde yapı güvenliği ülkemizin ana gündem konularından biri. Yasal olarak getirilen zorunluluklarla birlikte, su yalıtımı konusunda toplumda bilincin arttığını da söyleyebiliriz. Gerek doğru ve kaliteli ürün seçimi gerek uygulama kalitesi ile ilgili denetimlerin sağlanması noktasında ülkemizin güncel durumuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? BİTÜDER olarak bu konuda gerçekleştirdiğiniz güncel iş birlikleriniz mevcut mu? Ürün, uygulama kalitesi ve denetimi konularında BİTÜDER olarak yaptığınız özel çalışmalar var mı?  

Deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de, yapı güvenliği açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atıldı ve Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği yayınlandı. Biz de dernek olarak, Su Yalıtım Yönetmeliği’nin doğru anlaşılarak uygulanması için bu konudaki eğitimlere ağırlık verdik. Hem yeni yönetmelikle ilgili hem de kalite ve denetimle ilgili sektör paydaşlarına bilgilendirme seminerleri yaparak bu konularda mümkün olduğunca bilinç düzeyinin artırılmasını hedefliyoruz. Başta kamu otoritesi olmak üzere; işveren, mimar, mühendis, kontrol mekanizması gibi inşaat sektöründeki tüm paydaşların Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin içeriği konusunda tam donanımlı olması ve kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Çünkü bizim BİTÜDER olarak her fırsatta hatırlattığımız gibi “binaları deprem değil, korozyondan zayıflamış olan taşıyıcı sistem yıkıyor.” Doğru su yalıtımı yapılmamış binalarda, taşıyıcı sistemdeki demir donatılar paslanmaya (korozyona) maruz kalarak 10 yıl içinde taşıma kapasitesinin % 66’sını kaybediyor. Bu gerçeği yaptığımız sektörel seminerler ile mümkün olduğunca hatırlatarak bilinç düzeyinde belirgin bir artış hedefliyoruz. 

“Standart dışı ürünlerin pazardan ayıklanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor”

Son yıllarda iç pazarda yatırımların azalması ve inşaat sektörünün küçülmesi sebebi ile rekabet koşulları zorlaştı. Bu ortamda standart dışı ürünlerin pazardan mümkün olduğunca ayıklanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda denetimlerin artması için dernek olarak bazı kurumlar ile iş birliği çalışmaları yapıyoruz. Şantiyelerde kullanılan ürünlerin CE Prosedürüne uygunluğu ve etiket beyan değerlerini sağlayıp sağlamadığı ile ilgili test çalışmalarımız var. Bu kapsamda sahada kullanılan Bitümlü örtüler test amacı ile derneğimize gönderiliyor, akredite bir laboratuvarda test çalışmaları ile kalite testlerini kurum olarak yapıyoruz. Bu çalışma ile aktif bir sektör derneği olan BİTÜDER’in kalite konusunda ne kadar duyarlı olduğunu ve sağlıklı pazar büyümesinin ancak ve ancak kalite standartlarına uygun kalarak mümkün olacağını anlatmaya çalışıyoruz. 

Su yalıtımında tasarım aşamasından inşa sürecinin tamamlanmasına kadar her aşamada dikkat edilmesi gereken uygulama kuralları ve bitümlü su yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken kalite standartları nelerdir? 

Bina su yalıtım detaylarının tasarım aşamasında oluşturulması çok önemli. Bu doğrultuda yapının işlevi ve zemin su durumu gibi parametrelerin değerlendirilip doğru malzemenin seçilmesi gerekiyor. Su Yalıtım Yönetmeliği ve uygulama kılavuzunun yayınlanmış olması bu noktada sektör için önemli bir rehber oldu. Standart ve yönetmeliklerin referans verdiği ürün ile uygulamalar hem ulusal hem de uluslararası kalite standartlarına uygun ürünlerdir. Bu noktada Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde CE sertifikasyonu BİTÜDER olarak çok önem verdiğimiz bir parametre. 

Yapılarda kullanılacak Bitümlü Örtüler, tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi CE Prosedürüne uymak zorunda. CE denetimine çok önem verilmesi gerektiğini her fırsatta tüm paydaşlarımıza vurguluyoruz. 

Su yalıtımı özelinde konuşacak olursak, pandemi sürecinde üreticilerin dış pazardaki faaliyetleri ve ihracat nasıl etkilendi? Bundan sonraki süreçte dış pazardaki güç dengeleri ile ilgili nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Üreticilerimiz ihracatta hangi pazarlara yönelmeli ve küresel rekabetteki etkinliğini sürdürmek için nelere dikkat etmeli? 

Pandemi süreci her bireye, kuruma ve sektöre yeni şeyler öğretti. Yeni normal dediğimiz sürecin sektörümüz için de bazı dinamikleri değiştirdiğini söylemek mümkün. Küresel boyutta ihracat potansiyelimiz arttı, çünkü küresel pazarda hakimiyeti olan bazı ülkelerin yavaşlayan üretim süreci, bizim gibi hazır kapasitesi ve yetkinliği olan ülkelerin önünü açtı. Daha önce var olmadığımız bazı ülkelere de ihracatımız arttı, dolayısı ile tüm üreticilerimizin ihracat potansiyelinde gözle görülür artış var. Tabii bu durumda Türkiye’nin küresel rekabette kaliteli ürünleri ile anılan bir ülke olmasını temenni ederim. BİTÜDER üyesi sanayicilerimizin bu alanda “kalite” olgusu üzerinde hassasiyetle durduğunu vurgulamak isterim. Yine kamu otoritesi tarafından ihracat potansiyelimizi arttırıcı teşviklere daima ihtiyacımız olduğunu unutmamak gerekir. 

“Toplumda su yalıtımı bilinci artırılmalı ve ev alırken ya da kiralarken su yalıtımı olup olmadığına dikkat edilmeli”

Son olarak BİTÜDER’in yeni Yönetim Kurulu başkanı olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

BİTÜDER misyonu itibari ile sağlıklı pazar büyümesini hedefleyen, haksız rekabetin önüne geçerek, kaliteli ürün ve bilinçli su yalıtımının güvenli binaların vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan bir sektör derneğidir. Dernek başkanı olarak bu vizyon doğrultusunda, sektörde bilinci arttırıcı faaliyetlere devam edeceğimizi bildirmek isterim. Derneğimize üye tüm sanayiciler ile iş birliği halinde çalışmalarımızı artıracağız. 

Bir deprem ülkesi olduğumuzu hiç unutmadan, sağlıklı ve sağlam yapılarda yaşamak hepimizin hakkı. Doğru su yalıtımı uygulamalarının binanın kalitesine katkısı yadsınamaz. Bu konuda tekrar tüm paydaşları bilinçli ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Aynı zamanda toplumda da bu bilincin artması için ev alırken, kiralarken, su yalıtımlı olup olmadığına dikkat edilmeli, sorgulanmalıdır. BİTÜDER olarak üzerinde durduğumuz “kalite” algısı, ancak toplumsal olarak bu konuda bilincin yükseldiği oranda artacaktır. Vatandaşlarımıza da bu konuda dikkatli olmasını ve depreme dayanıklı uzun ömürlü binalara sahip olmak için “su yalıtımı” olan binaları tercih etmesini öneririm. 

 
Yükleniyor...
Yükleniyor...