01-09-2020
THBB: Yüksek Riskli Yapılar Hızlı Tarama Yöntemi İle Tespit Edilip Yenilenmeli

THBB: Yüksek Riskli Yapılar Hızlı Tarama Yöntemi İle Tespit Edilip Yenilenmeli

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21’inci yıl dönümü vesilesiyle açıklamada bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, “Binalarda ciddi mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği kullanımı yıkımlara neden olmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme sahiptir. İlk etapta hızlı tarama ile tespit edilecek yüksek riskli yapılar acilen yenilenmelidir.” dedi.

 

THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Yapı stokumuz acilen gözden geçirilmeli ve depreme dayanıklı hâle getirilmeli

“Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulunmaktadır. Bunların yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 milyon konut) maalesef depreme dayanıksızdır. Bu doğrultuda, ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların risk potansiyelinin ortaya konulması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilecek “yüksek riskli yapılar” acilen yenilenmelidir. Geriye kalan riskli yapıların ise performansı daha detaylı analizlerle değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmelidir”

İnşaat sürecindeki bütün kurallara eksiksiz uyulmalı

“Yapıların depreme dayanıklı olması için inşaatların tasarım ve yapım zincirinde bulunan zemin incelemesi, doğru projelendirme, kaliteli malzeme, doğru uygulama ve denetim kurallarının hepsine eksiksiz uyulması gerekir.”

İnşaatlarda daha yüksek dayanım sınıfında betonlar kullanılmalı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, binalarda en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını öngörüyor. 2019’da yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre, yapılarda kullanılacak beton dayanım sınıfının bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir ancak yeterli değildir. Beton dayanım sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir.”

Betonda KGS’nin yaptığı etkin denetim sektörün tamamına uygulanmalı

“Denetimin sağlanamadığı yapı, hangi malzeme ile yapılırsa yapılsın depreme karşı yeterli dayanıma sahip olamayacaktır. Ülkemizde beton üretiminde en etkin denetim T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanan Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından yapılmaktadır. Bu denetimlerde, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen 67 milyon metreküp betonun yüzde 65’i KGS tarafından denetlenmektedir. Hazır betonda kaliteli üretim için KGS’nin uyguladığı denetim sistemi esas alınarak bütün tesisler ciddi bir şekilde denetlenmelidir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu yıl uygulamaya başlayacağı karekodlu beton irsaliyesi ve transmikser etiketi uygulamasını sektörümüzdeki haksız rekabetin azaltılması ve kalite seviyesinin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak görmekteyiz.”Yükleniyor...
Yükleniyor...