01-02-2020
Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker: Sağlıklı, Güvenli, Konforlu Yaşam Alanlarına Yenilikçi Ürünler Sunuyoruz

Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker: Sağlıklı, Güvenli, Konforlu Yaşam Alanlarına Yenilikçi Ürünler Sunuyoruz

Sanayi kuruluşlarının hayata geçirdiği çevre dostu uygulamaların eko-sürdürülebilirlikte sahip olduğu önemin bilinciyle üretimini gerçekleştiren Knauf, İzmit ve Ahiboz fabrikalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Minimizasyon Tesisi belgesine sahip geri dönüşüm tesislerinde kusurlu alçı levha ürünlerin geri kazanımını sağlayarak, onları üretime tekrar dahil ediyor. Son teknolojiyle tasarladığı Alçıpan® sistemleriyle, deprem ülkesi olan Türkiye'de yapıların sismik tasarımına önemli katkılar sağlayan Knauf, FireWin serisindeki yüksek kaliteli ürünleri ile de yaşam alanlarımızı yangına karşı güven altına alıyor. Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Sağladığımız geniş performans çözümleri ile dünya genelinde projelerin 1 numaralı çözüm ortağı olmak 2021 yılı için en öncelikli hedefimiz" diyor.

 

Çevre ile uyumlu sanayileşerek, üretimde kalite güvencesi sağlayarak, standartların yüksek tutulması koşuluyla kullanıcı ve tüketiciye iyi hizmetler sunma amacıyla üretim yapıyor, sektöre inovatif ürünler sunuyoruz. “Çevreyle uyumlu sanayileşmek” noktasında üretim süreçlerinizde nasıl aksiyonlar alıyorsunuz?

Knauf olarak kurulduğumuz günden bu yana eko- sürdürülebilirlik çatısı altında fabrikalarımızda çevresel tertip ve geri dönüşüme yönelik tüm tedbirleri alıp uygulamaya geçirerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Ahiboz II Fabrikamız için Sıfır Atık Belgesi aldık. Bakanlık tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşumu durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını hedefliyor.

Sektörde bir ilk gerçekleştirerek İzmit ve Ahiboz fabrikalarımızda geri dönüşüm tesisi kurduk. Geri dönüşüm tesisimiz, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Atık Minimizasyon Tesisi Belgesi” aldı. Tesisimizde kusurlu alçı levha ürünler peyderpey geri kazandırılarak üretime tekrar dahil ediliyor. Bununla beraber kusurlu alçı levha ürünlerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘Melbes Sistemi’ ile atanan yetkili laboratuvar tarafından gerçekleştirilen analiz sonucu tehlikesiz kategoride yer alıyor. Tüm fabrikalarımız için düzenli olarak emisyon ölçümleri, atık su ve atık analizleri yapılarak hava, su, toprak için önemli üç çevresel etkinin takip ediliyor ve negatif etkiler en aza indirgenmeye çalışılıyor. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda ISO 50001 başvurusunda bulunmayı ve VAP projelerine katılmayı planlıyoruz.

Türkiye bir deprem ülkesi… Dolayısıyla Türkiye yapı sektörünün odaklandığı en önemli konulardan biri depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi… Mimari açıdan bakacak olursak bu noktada sismik tasarım olgusu ön plana çıkıyor. Knauf güvencesiyle sektöre sunduğunuz ürün ve sistemlerin, sismik tasarımda sağladığı avantajlar nelerdir?

Sizlerin de bildiği gibi ülkemizin yüzölçümünün yüzde 92′si deprem kuşağında ve yarısına yakını, yani yaklaşık yüzde 42’si birinci derece deprem kuşağında olup, nüfusun yüzde 95′i deprem tehdidi altında. Son teknolojiyle tasarladığımız Alçıpan® sistemleri, kat öteleme oranları için gerçekleştirilen birçok teste hem maksimum taşıma gücü değerinde hem de göçme noktasında geleneksel duvar sistemlerine göre çok daha büyük kat ötelenme oranı sergileyerek yaşam alanlarındaki kötü senaryoları minimize ediyor. Ayrıca dinamik yükler karşısında sünek davranış göstererek deprem anında taşıma güçlerini kaybetmeden büyük deformasyonlara uğrayıp deprem enerjisini absorbe edebiliyor. 

 

 

Sektöre kazandırdığınız inovatif ürünler üzerinden devam etmek isteriz. Geliştirdiğiniz pasif yangın koruma çözümlerinizi içeren FireWin ürünlerinden; bu ürünlerin mimarlara, mühendislere, uygulamacılara ve kullanıcılara sağladığı faydalardan bahseder misiniz?

2015 yılında yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yangından korunma sistemleri hayatımızın bir parçası haline geldi. Knauf FireWin, binaların pasif yangından korunması için çözüm önerileri ile kapsamlı ve yüksek kaliteli ürünleri sunuyor. Bunlar yangına dayanıklı mevcut plaka ve sıvalara ek olarak, farklı yangından korunma koşulları için yangın önleyici kelepçe, genleşme özelliğine sahip paneller, akrilik dolgu, macun ve benzeri yüksek performanslı ürünler.

Yüksek yangın dayanımı, konforlu ve güvenli yapılar…

Jetgips® Fire alçı sıva, özellikle iç mekanlarda pasif yangın dayanımı sağlamak için geliştirilen bir ürün. İç mekanlarda beton tavan ve duvarlar, beton kiriş ve kolonlar, çelik kiriş ve kolonlar ile kompozit döşemeler üzerinde kullanılan yangına dayanıklı alçı sıva Jetgips® Fire, içeriğindeki alçı ile birlikte hafif bileşenler ve katkı maddelerinden oluşan özel karışım sayesinde makine ile sorunsuz bir biçimde uygulanıyor. Betonarmede 240 dakikaya kadar, çelik konstrüksiyonlarda ise 120 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlayabilmektedir.

FRDF yangına dayanıklı Alçıpan® levha; iç mekanlarda bölme duvar, asma tavan ve şaft duvarlarda kullanımı, artırılmış yangına dayanım süresi ve yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ağırlığı yaklaşık 11-12 kg/m² olan ürünün özellikle yoğunluğu sebebi ile hava oluşumlu ses yalıtım performansı, birçok Alçıpan® çeşidine göre daha yüksek. Yanmaz özelliği sayesinde yüksek yangın emniyetli duvar ve tavan çözümleri üretirken,  her iki tarafında çift kat 12,5 mm FRDF Alçıpan® uygulanmış 10 cm genişliğinde bir duvar ile 2 saat yangın dayanımı elde etmek mümkündür.

Knauf Fireboard® iç mekanlarda duvar ve asma tavanlarda konstrüksiyondan bağımsız olarak, yangına maruz kalacak taraftan plaka bazında 180 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlamaktadır.  Ahşap kiriş ve kolonlarda 90 dakikaya kadar, çelik kiriş ve kolonlarda ise 180 dakikaya kadar yangın dayanımıyla Fireboard®, yapının yük taşıma kapasitesini koruma altına alır. Standart Alçıpan®lar sistem bazında yangın dayanımı sağlarken Fireboard®, plaka bazında yangın dayanımı sağlamaktadır.

Her iki yüzünde cam elyaf şilte bulunan ve uygulandığı her yüzeye 2 saate kadar yangın dayanımı sağlayan Flameboard®, pasif yangın dayanımı gereksinimi duyulan tüm alanlarda kullanılabiliyor. Tüm kuru yapı sistemlerinde, özellikle yüksek yangın dayanımı talep edilen iç cephe uygulamalarında kullanıma uygunluğuyla ön plana çıkan Flameboard® duvar, tavan ve şaft sistemleri, yüksek yüzey kalitesi ile pasif yangın dayanımı gereksinimi duyulan tüm alanlarda rahatlıkla uygulanabiliyor. Flameboard® yapılan yangın testi sonucunda 120 dakika yangın dayanım sertifikasına sahip olmuştur.

FireWin ürünlerinizle Ar-Ge’deki iddianızı da ortaya koyuyorsunuz. FireWin ürünlerinizin Ar-Ge süreçlerinden, test aşamalarından ve üretiminde faydalandığınız teknolojilerden bahseder misiniz?

Alçı bazlı yapı malzemelerinde dünya lideri olmanın vermiş olduğu sorumluluğun bilincindeyiz. 10 Milyar € üzerindeki global ciromuzun önemli bir kısmı Ar-Ge çalışmalarına yatırılmaktadır. Bu sayede vizyonumuz olan güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları tasarımında; yenilikçi, çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan, katma değerli ve sürdürülebilir ürünlerin gelişmesine olanak sağlıyoruz. Her türlü kullanım alanına uygun sistem ve performans çözümleri üretme konusunda global AR&GE gücüne sahibiz. Özellikle yangın emniyeti konusunda ürünlerimiz, Almanya merkezimizde ve Avrupa’nın çeşitli lokasyonlarında, global akreditasyon seviyesinde kurulmuş yangın laboratuvarlarında global normlardan daha üst seviyede testlere tabi tutularak tasarlanmaktadır. Daha sonra dış kaynaklı laboratuvarda akredite testlerden geçirilen Firewin ürünleri, yönetmeliklerde belirtilen performans değerlerini güvenli tarafta kalacak şekilde yerine getirdiğini tasdik etmektedir. Yelpazesinde yangın dayanımı artırılmış plakalar, yangın durdurucu macun ve mastikler, kelepçeler ve benzeri pasif yangın önleyici ürünleri barındıran Knauf Firewin, test edilip onaylanmış Knauf avantajlarını ve pasif yangın koruma zorunluluklarını ustalıkla bir araya getirerek hizmetinize sunuyor.

 

 

FireWin tarafında üretim teknolojilerinizden konuştuk. Konuyu biraz daha geniş kapsamda ele alacak olursak, diğer ürün gruplarınız için kullandığınız farklı teknolojiler var mı? Mekanlardan tasarımla birlikte, ses yalıtımı, yangın dayanımı, yüzey kalitesi gibi üst düzey performans değerleri bekleniyor artık... Yüzey kalitesini belirleyen performans değerleri nedir? Özellikle plakalarınızın yüzey kalitelerini takip ettiğiniz dijital sistemler hakkında neler söylersiniz?

Binalarda yangın emniyeti, sismik tasarım ve akustik önlemler, birçok ülkede lokal ve global regülasyonlarca tanımlanmış durumdadır. Vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz mekanlardaki yüzey kalitesinin; estetik ile ilgili olması sebebi ile yönetmelik ile ilişkilendirilmemesi normal karşılanabilir. İşte bu sebeptendir ki; Knauf Türkiye olarak Avrupa’da kullanılan yüzey kalite sınıflarını Türkiye ile tanıştırdık. Kalite 1 (K1)’ den kalite 4 (K4)’ e kadar, dört kademeden oluşan yüzeyler, kullanılan ürün ve imalata göre “4” en iyi olacak şekilde sınıflandırılmıştır.

 

K1 yüzeyler herhangi bir görsel veya dekoratif beklenti olmayan yüzeylerdir. K2 yüzeyler ise seramik, plaka veya kalın sıva ile kaplanmaya uygun hale getirilmiş yüzeylerdir. Her iki yüzeyde de, duvarlarda ek yeri veya izlerin görünmesi olasıdır. K3 dolgu işlemleri; standart K2 yüzeyler üzerine ince bir tabaka ile perdah uygulamasını kapsar ve Türkiye’de en çok tercih edilen uygulamadır. Ancak K3 yüzeylerde de %100 pürüzsüz bir yüzey elde etmek mümkün değildir. Gerçek anlamda estetik aranıyorsa, çözüm K4 yüzeyler oluşturmaktır. Knauf, K4 yüzeyler için uzun süreli çalışmalar sonunda, her tür imalata uygun toz veya macun ürünleri ile yüksek kaliteyi, optimum sayıda aksesuar kullanılarak, kolay uygulama aşamaları ile sağlamaktadır. Aynı kalitenin daha hızlı uygulanabilmesi için, uygulanacak alanın büyüklüğüne göre seçilebilecek makine ve aksesuarlarla desteklenmiş çözümler sunmaktadır. K4 yüzeyler için gerekli olan tüm bu özellikleri içerisinde barındıran Knauf Superfinish macun grubu; el veya makine ile uygulanabilen, malzeme sarfiyatını “0” a indiren ve açıldıktan sonra uzun kullanım süreleri ile bir kez kullanıldıktan sonra vazgeçilmeyecek etki bırakmaktadır.  

 

İş hayatının evlere taşındığı, zorlu bir pandemi dönemindeyiz. Bu dönemde dijitalleşmenin iş süreçlerinin sağlıklı işlemesi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu dönemde sizler iş süreçlerinizin devamını sağlamak adına dijitalleşmenin getirdiği olanaklardan nasıl faydalandınız?

Knauf Türkiye olarak dünyadaki dijitalleşme sürecinin çok önemli bir boyutta olduğunun farkındayız. Uzun zaman önce, bu konuda altyapı çalışmalarımız başlamıştı. Pandeminin herkese olduğu gibi aslında bize de öğretileri oldu. Yaptığımız altyapı yatırımları ve çalışmalarının büyük ölçüde bize fayda sağladığını gördük. Dijital çerçevede bölgemizde pilot ülke olarak konumlanmış durumdayız. Üretimde dijitalleşme ve otomasyona ilişkin çok sayıda örneğimiz var. Üretim dışında son dönemde Knauf Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz dijital projelerimizde, müşteri ilişkileri yönetimi altyapısını güncelleyen CRM projesi ile global standartların üzerine çıktığımızı söyleyebiliriz. Dijitalleşmenin ve uzaktan çalışmanın önem kazandığı bugünlerde, dünyanın en gelişmiş CRM altyapılarından birini kullanıma alarak, CRM atılımını ve bulut altyapısını tamamlayarak, hizmet kalitesi ve veri güvenliğinde emin adımlar attık.

 

Birçok dijital sistemin tek bir çatı altında entegre çalışması ile tüm müşteri aktivite ve ticari faaliyetlerini tek bir platformda birleştirerek, yüksek hizmet kalitesi hedeflerine ulaştık. İK süreçlerinde de dijitalleşme çalışmalarına devam ediyoruz. Teknolojinin sağladığı altyapı ile şirket için eğitimlerimizde ve hatta müşterilerimize yönelik eğitimlerde de büyük ölçüde dijital altyapıları kullanıyoruz. Ayrıca bu dönemde sosyal medya hesaplarımızı geliştirdik. Bu yolla müşterilerimiz tarafından erişimi kuvvetlendirdik. İç iletişimimizi artırmaya yönelik olarak da tüm Knauf Grubu olarak Yammer platformunu kullanmaya başladık. Bu sayede diğer ülkelerdeki çalışma arkadaşlarımız ile yakın iletişimde kalmaya devam ediyor, iyi uygulamaların paylaşılması, proje bazında ortak çalışmaların yürütülmesi, deneyim alışverişinin yapılması gibi konularda her geçen gün iş birliğimizi artıyoruz. 

 

Global olarak şirketimizin dijital altyapı yatırımlarına verdiği önem ve beyaz yakalı çalışanlarımızın yüksek dijital okuryazarlığı sayesinde uzaktan çalışma konusunda herhangi bir problem yaşamıyor, hatta bu dönemi dijital altyapımızı daha da güçlendirmek ve dijital okuryazarlığımızı daha da arttırmak için bir fırsat olarak görüyoruz.

 

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Her zaman uzun vadeli stratejileri benimseyen bir şirket olarak pandemi öncesi odaklandığımız sistem satışlarımızı artırma hedefimizi 2021 yılında da koruyacağız. Yeni dönemde de markamızın bütünsel sistem yaklaşımını ve projenin şartname aşamasından anahtar teslimine kadar olan tüm süreçleri içerecek şekilde teknik ve pratik hizmetlerimizi inşaat sektörü ile buluşturmak istiyoruz. Dünya’nın en büyük alçı bazlı yapı malzemesi üreticisi olarak, sağladığımız geniş performans çözümleri ile dünya genelinde projelerin 1 numaralı çözüm ortağı olmak, 2021 yılı için en öncelikli hedefimiz.

 

 

 Yükleniyor...
Yükleniyor...