08-03-2021
RAMA IS Kurucu Ortağı Müge Sümerol:  “Sektörel Yazılımların Verimli Bir Şekilde Uygulanıp, Yarar Sağlamaları İçin Gerekli Altyapıyı Kuruyoruz”

RAMA IS Kurucu Ortağı Müge Sümerol: “Sektörel Yazılımların Verimli Bir Şekilde Uygulanıp, Yarar Sağlamaları İçin Gerekli Altyapıyı Kuruyoruz”

İnşaat sektörüne 10 yıldır hizmet veren RAMA IS, teknolojideki gelişmelerin yakalanması için ihtiyaç duyulan IT yatırımlarına yönelik bulut çözümleri sunuyor. BIM şartnameleri süreç yönetimi için kurallar getirirken RAMA IS, BIM şartnamelerini karşılayabilmek ve inşaat süreçlerini dijital ortama taşımak için gerekli danışmanlık hizmetleri veriyor. RAMA IS Kurucu Ortağı ve buildingSMART Türkiye İletişim, Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Koordinatörü Müge Sümerol ile inşaat süreçlerini dijital ortama taşırken göz önünde bulundurulması gereken kriterleri, yazılımlar arası iletişimin veri kaybetmeden nasıl sağlanabildiğini, BIM teknolojisinin beraberinde getirdiği siber riskleri konuştuk.

 

buildingSMART Türkiye İletişim Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Koordinatörü olarak Türkiye’de yürütülen BIM çalışmalarında faaliyet gösteriyorsunuz. Öncelikle kendinizden ve buildingSMART bünyesindeki çalışmalarınızdan; çalışmaların amaçlarından bahseder misiniz?

buildingSMART Türkiye, buildingSMART International’ın ülke bölümü (chapter) olarak kuruldu. Tüm üyelerimiz ile amacımız hem sektör için geliştirilen teknolojilerde yer edinmek, hem de ülkemizde verimliliği ve sürdürebilirliği artırmak amacı ile gerekli standart ve süreçlerin uygulanmasını sağlamaktır. İletişim grubu olarak buildingSMART Türkiye bünyesinde yapılanlar ile ilgili ülkemizi ve uluslararası camiayı bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Aralık 2020’de, değişik inşaat disiplinlerinde BIM teknolojilerini kullanan ve yorumlayan mimar, mühendis ve sektör uzmanları ile webinar serisi başlattık. Bu webinarlarda uygulamalı örnekler dışında, sektör liderlerimizin deneyim ve yorumlarını dinliyoruz. 2014’te kurduğunuz RAMA IS bünyesinde yeni teknolojilere uygun danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. BIM noktasında aldığınız danışmanlık taleplerinde nasıl hizmet veriyorsunuz? Günümüzün gereği teknoloji dönüşümü satın alınabilen nesneler zincirinden oluşmamaktadır. Süreç ve iş yapış yöntemlerinin yeni teknolojilere uyumlu olması için gerekli danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. İnşaat sektörünün çalışma yapısı diğer sektörlere benzemiyor.

İnşaat sektörü, çok yüklenicili, çok paydaşlı, çok konumlu çalışma ortamı talep ediyor. İş teslim süreçleri sözleşmeli adımlarla yönlendiriliyor. Büyük projelerde BIM kullanımı, Yapı Modelleme Modeli Uygulama Planı (BIM Execution Plan) dokümanı ile dikte ediliyor. Biz proje gereksinimlerini bu plan çerçevesinde değerlendiriyor, proje süresinde uygulamaların sorunsuz çalışması için gerekli altyapı ve eğitimleri sağlıyoruz.

 

RAMA IS Kurucu Ortağı ve buildingSMART Türkiye

İletişim Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu Koordinatörü

Müge Sümerol

 

BIM şartnamelerini karşılayabilmek ve inşaat süreçlerini dijital ortama taşımak için gerekli eğitim ve teknolojilerin ihtiyaç analizi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler nelerdir? Bu konuda özellikle mevcut yasal mevzuatlar neler söylüyor?

BIM şartnameleri konusunda en büyük etken, maliyet... Herhangi bir BIM uygulaması, proje içinde tam teşekküllü planlama, standartlaşma ve ortak çalış ma prensiplerinin üzerinde anlaşmayı gerektiriyor. Bu yüzden şu an gördüğümüz ihalelerde ve ilgili şartnamelerde maliyet (süre, insan gücü, eğitim vb.) ortaya çıktıkça BIM talepleri ya kısıtlanıyor ya da projeye verimlilik getiremeyecek kadar dışarıdan yürütülüyor. Kağıt üzerinde çözümleyemediğiniz bir yapıyı, bilgisayarda çalıştıramazsınız. Olması gereken şudur: Amaç yeni teknolojilerin getirdiği analiz, verimlilik ve iş akış ve takip çözümlerini kullanabilmek ise, proje başlangıcında bilfiil tasarım dokümanları üretirken BIM sürece dahil edilmeli, planlama ve maliyetlendirme ona göre yapılmalı, ortak çalışma için gerekli kriterler üzerinde anlaşmalı, daha sonra her disipline özgün çözümler tanımlanmalı ve uygulanmalı. Gördüğünüz üzere bu bir çalışma şeklinin değişimidir. Teknoloji ihtiyaca cevap verir. İhtiyacı belirlemek ve ona göre seçim yapmak gerekir.

Yasal mevzuatlar teknoloji üzerine herhangi bir yaptırım getirmiyor. Hatta bilgi güvenliği konusunda bile oturmuş bir protokol yok. ISO 19650 gibi bilgi akış standartları yeni yeni oluşmaktadır. Zaman içinde gerekli yönetmelik ve standartlar da çıkacaktır.

Teknolojinin geliştiği günümüzde, farklı alanlara hizmet eden çok sayıda farklı modelleme yazılımları söz konusu. (AutoCAD, Revit, Allplan gibi…) Aynı proje içerisinde mimari, statik, mekanik gibi farklı alanlarda yer alan paydaşların farklı yazılımlar kullandığı durumlarda, yazılımlar arası iletişimin veri kaybetmeden sağlanabilmesi nasıl mümkün oluyor?

İşte buildingSMART’ın kurulmasına sebep olan konu budur. Diğer sektörlerde (otomotiv, uçak, savunma, elektronik eşya, vb.) üretim süreci sürekli olduğundan teknolojik ürünlere bir kere karar veriliyor ve iş gücü buna göre planlanıyor. Alt yüklenicilere de kendi sistemleri ile %100 uyumlu, ortak platform üzerinde bilgi kayıpsız çalışan yazılımları dikte ediyorlar. İnşaat sektöründe ise çok çeşitli disiplin ve ihtiyaca göre çeşitli yazılım ve uygulamalar var. Bunların arasında veri kaybı olmadan iletişimi sağlamak adına buildingSMART IFC standardını geliştiriyor ve uygulama alanlarında deniyoruz.

Yapı Bilgi Modelleme sistemi içerinde, sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşların ulaşıma açık ortak bir veri paylaşım platformu söz konusu... Dijital alanda yaşanan bu gelişme, beraberinde siber riskler de getiriyor mu? Bu risklere karşı alınabilecek önlemler neler olabilir?

Kesinlikle getiriyor. Siber saldırı, siber dünyada var olan her türlü veri ve bilgi için geçerli. BIM şartnameleri süreç yönetim kuralları getiriyor ama bilginin hareketi için gerekli talepleri ve şartları sağlamıyor. Bu noktada RAMA IS verinin hızlı paylaşımını için en son teknolojileri kullanarak güvenli ve GDPR, KVKK gibi uyumluluk kurallarına uygun altyapı kuruyor. Siber tehlike, işletmelerin en büyük sorunu haline geldi. Özellikle kamuya açık alanların inşaat ve yönetiminde oluşan verilerin güvenlik zaafı filmler ve dizilerde sıkça kullanılıyor. Her ne kadar gerçek hayatta bu bilgilere erişip kullanmak kolay olmasa da siber saldırı, bir projenin uzamasına sebep olabilir. Hazırlıklı olmak şart. Bir bilenle çalışmak gerek.

Kurulduğu tarihten günümüze kadar uzanan süreçte buildingSMART Türkiye bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarınızın sonuçlarını değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Türkiye’de BIM’e ilginin ve bu konuda atılan adımların tatmin edici olduğunu söyleyebilir miyiz?

Şöyle diyelim, 7 sene evvel her yerde BIM nedir, ne işe yarar anlatıyorduk. Sadece yurt dışında büyük projeler yapanlar ile çalışmalar yapabiliyorduk ama son 3 senedir, mimarlardan, mühendislerden, proje yöneticilerinden ve mal sahiplerinden gelen soru ve taleplere cevap veriyoruz. Ülkemizde çok değişik, çok güzel projelerde teknoloji kullanılarak ortak çalışmalar yapılıyor. Çakışmaların çözümü artık sanalda yapılıyor ve en önemlisi kamu projelerinde BIM talebi artıyor. Farkındalık çok yükseldi, şu an daha çok yol gösterici olarak çalışıyoruz. Teknoloji seçimi verinin sürdürülebilirliğinin üstüne olmalı.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Biraz bizden bahsedelim. RAMA IS ekibi 10 senedir inşaat sektörüne hizmet veriyor. Biz teknolojideki gelişmelerin yakalanması için, ihtiyaca göre ve ihtiyaç kadar IT yatırımı yapılması taraftarıyız. Bu yüzden bulut çözümlerini tercih ediyoruz. İnşaat 3-4 senelik projelerden oluşan, bileşenleri proje ihtiyacına göre değişen, bu yüzden sürdürülebilirliği yüksek stres altında olan bir sektör. Bu noktada teknoloji seçimi verinin sürdürülebilirliğinin üstüne olmalı. Hangi yazılım paketi, hangi platform, hangi maliyet takibi ve proje plan sistemleri kullanılmalı” dan daha önemli olan proje sırasındaki ihtiyaçlara cevap veren ve sonunda kurumun fikri mülkiyetini (Intellectual Property) koruyan bir altyapının seçilmesidir. Bu sayede kurumsal bilgi ve deneyim dağarcığının sürdürülebilirliği gerçekleşecektir.Her proje, kuruma eklenen bilgi bankası olmalıdır. Bizim için inşaat sektörü, bireysel bilgisayarlarda veri üreten ama ortak proje geliştiren birimler topluluğudur. Bu yüzden öncelikle bilgisayar teknolojileri nasıl ortaklaşa kullanılmalı çözümlenmeli, daha sonra verinin güvenliğini ve doğruluğu sağlanmalı, veri girişi tekrarları azaltılmalı, minimum IT ayak izi ile maksimum verimlilik sağlanmalıdır.

Şu ana kadar email, ftp, whatsapp çevresinde dönen teknoloji kullanımını birkaç seviye artırmadan, BIM uygulamalarından verim beklemek çok yararlı olmamaktadır.

 Yükleniyor...
Yükleniyor...