30-04-2021
"En Verimli, En Kaliteli Cihaz ve Ekipmanların, Güvenli Kullanımı İçin Çalışıyoruz"

"En Verimli, En Kaliteli Cihaz ve Ekipmanların, Güvenli Kullanımı İçin Çalışıyoruz"

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde enerji kaynaklarının en yoğun tüketildiği alanlardan biri ısıtma, soğutma ve iklimlendirme… Tüketilen enerji kaynaklarının önemli bir kısmını ise doğal gaz oluşturuyor. Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların iş birliğine zemin oluşturmak amacıyla önemli çalışmalar yapan DOSİDER ile bir araya geldik. DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ile enerji verimliliğini, standardizasyonun önemini, Şekerbank ile gerçekleştirilen iş birliği ile sektöre sunulan avantajları, Ar-Ge'yi, teknolojiyi ve eğitimi konuştuk.

 Doğal gaz temini, dağıtımı, kullanımı ve tüketimi ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşların iş birliğine zemin oluşturmak amacıyla faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz.  Dernek olarak bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz güncel çalışmalardan bahseder misiniz?

DOSİDER olarak, diğer paydaş kuruluşlar ile (İlgili Bakanlıklar, GAZBİR, Doğal gaz dağıtım firmaları, vb.) gerekli mevzuat ve yönetmeliklerin hazırlanmasına, standartların oluşturulmasına ve uygulamaların yapılmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda en son EPDK tarafından hazırlanmakta olan yönetmelik çalışmaları için dernek görüşlerimizi ilgili birimler ile paylaştık. Diğer kurumların benzer çalışmalarına da her zaman katkı sağlama devam ediyoruz.

Doğal gazın yaygınlaşması ve güvenli kullanımının sağlanması için de doğal gaz dağıtım kuruluşları ile çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Doğal gazın güvenli kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmalarına destek sağlıyor, abonelik kampanyalarına da kombi destekleri veriyoruz. Geride bıraktığımız son bir yıllık döneme baktığımızda İGDAŞ, ESGAZ, İZGAZ ve ENERYA Grubu ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz.

“İkinci el ürün adıyla, yasa ve standart dışı olarak nihai tüketicilere satılan iklimlendirme cihazları ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Dernek olarak merdiven altı üretimle mücadele ediyoruz”

Uygulamada proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunu sağlamak gibi bir misyonunuz da var. Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizde enerji kaynaklarının en yoğun tüketildiği alanlardan biri ısıtma, soğutma ve iklimlendirme…  Isıtma, soğutma ve iklimlendirmede bu standardizasyonun önemi ile ilgili neler söylersiniz? Bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Bu aslında yıllardır devam eden bir mücadele, ülkemizde doğal gaz kullanılan her noktada aynı standartların sağlanması, kullanıcıların güvenliği için tüm kriterlerin her yerde eksiksiz uygulanması çok önemli. Bu kapsamda derneğimizin de her aşamasında destek sağladığı TS 7363 standardının yürürlüğe girmesi ile çok önemli bir ilerleme sağlandı ancak halen yaşanan sıkıntılar, düzeltilmesi gereken hususlar var.  Bu sıkıntılar giderilmez ise sektörümüzün bazı alanlarında önemli tıkanıklıklara sebep olacağını düşünüyor ve düzeltilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Proje, malzeme ve işçilik standardizasyonunun sağlanması gibi hususların dışında sahada tüketicilerin güvenliğini tehdit eden başka problemler de yaşıyoruz. Bunların başında sahtecilik yer alıyor. Bugün hiç de azımsanamayacak miktarda kombi, radyant cihazlar, brülör gibi gaz yakan cihazlar, merdiven altı olarak tabir edilen, kalite kontrol ve güvenlik disiplinlerinden uzak bir şekilde yapılan standart dışı revizyonlar ile “ikinci el ürün” adıyla, yasa dışı olarak nihai tüketicilere satılıyor. Yine pek çok hermetik baca vb. ekipman firmaların etiket ve logoları kullanılarak orijinal ürün gibi tüketici yanıltılarak satılıyor. Bu cihaz ve ürünler çok ciddi güvenlik riskleri taşıyorlar. Bu alanda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Dernek olarak amacımız kullanıcılarımızın en verimli, en yüksek kalitede cihaz ve ekipmanları sorunsuz ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak.

 

“İthal etmekte olduğumuz komponentlerin ülkemizde üretilebilmesi için de çok ciddi çalışmalar sürüyor”

Türkiye iklimlendirme sektörünün ısıtma, soğutma ve havalandırma cihazlarında hakim olduğu teknolojiler, dünyadaki teknolojilerle rekabet edebiliyor mu?  Türkiye için, “Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan iklimlendirme cihazlarını kendi içerisinde üretebilir” diyebilir miyiz?

Üye firmalarımız Ar-Ge konusunda çok ciddi yatırımlar yapıyorlar, bu yatırımlar vesilesiyle enerji verimliliği yüksek ürünler üretiliyor ve var olan ürünler daha da geliştiriliyor. Ayrıca ithal etmekte olduğumuz komponentlerin ülkemizde üretilebilmesi için de çok ciddi çalışmalar sürdürülmektedir. Bazı ürün grupları tamamen kendi kaynaklarımızla üretilebilirken, bazı ürünler için gerekli çeşitli komponentler dışarıdan sağlanmaktadır. Ancak her geçen gün bu ürünlerin de yerlileşme oranı arttırılmaktadır.

Sektörümüz ülkemizin ihracatına pozitif ve önemli katkısı olan bir sektör. Örneğin panel radyatörde ülkemiz Avrupa’nın üretim üssü konumunda. Keza kombi ürününde özellikle son yıllarda yapılan Ar-Ge ve üretim tesisi yatırımları ile de Avrupa’nın üreticisi olma hedefinde önemli bir yol aldık. 

Şekerbank ile enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda EKO kredi modeliyle, doğal gaza dönüşüm projeleri için gerçekleştirdiğimiz iş birliği, tüketiciler için önemli bir fırsat yaratıyor”

DOSİDER Tanıtım ve Pazarlama Komitesinin çalışmaları ve Yönetim Kurulu onayı ile DOSİDER ve Şekerbank arasında bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliğinin detaylarından ve öneminden bahseder misiniz?

Derneğimiz Şekerbank ile enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda EKO kredi modeliyle, doğal gaza dönüşüm projeleri için bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği ile enerji tasarruflu kombi, kazan gibi ürün ve uygulama hizmetlerini DOSİDER üyesi firmaların bayilerinden alacak apartman - site yönetimleri ile bireysel müşterilere uygun koşullarda kredi desteği sunuluyor.

EKO kredi modeli daha önce de başka sektörler için uygulanmış, denenmiş bir model. Bu model ile enerji, tasarruflu ürün ve uygulama hizmetlerinin finansmanında bireysel ve apartman yönetimlerine ekstra yük getirmeden, avantajlı faiz oranlarıyla, masrafsız, sigortasız ve bireysel başvurularda 36, apartman kredilerinde 60 aya varan vade seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuluyor. Böylece ilk yatırım maliyeti uygun koşullar ve vadeler ile kredilendirildiğinden doğal gaz konforuna ulaşmak isteyen tüketiciler için önemli bir fırsat yaratılmış oluyor.

11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm politikalarının iklim değişikliği ekseninde şekillendirilmesini öngörüyor.  Bu değişikliklerin yakından takibi ve değişikliklere uyumun sağlanması, Türkiye ihracatı için nasıl bir önem teşkil eder? Dernek olarak bununla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz?

Avrupa Yeşil Mutabakatı dernek olarak yakından takip ettiğimiz ve önemsediğimiz bir konu. 2050 yılına kadar Avrupa Birliği’nin iklim açısından nötr hale getirilmesi hedefleniyor. Bu proje, AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri etkileyecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın gerektirdiği dönüşüm ve ilave sera gazı azaltım hedeflerinin Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı maliyet karşısında Avrupa’nın rekabetçiliğinin korunabilmesi ve üretimin, emisyon azaltım hedefi AB’den az olan ülkelere kaymasının (karbon kaçağının) önlenmesi için ise, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” nın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Sektör firmalarımızın üretimlerini ekodengeye hizmet edebilecek sistemler çerçevesinde gerçekleştirmeleri, öncelikle karbon ayak izini ölçümleyerek azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, yeşil mutabakat kapsamlı ve uzun soluklu bir proje, sadece sınırda karbon düzenlemesi olarak konuya bakmıyoruz, uzun vadede sektörümüzün bu sürece ayak uyduracağını ve AB’ye olan ihracatımızın artırılması yönünde yeni fırsatlar yakalanacağını düşünüyoruz.

 

“Eğitim, öncelikli değerlerimizden biri…”

 

Ülkemizde mesleki eğitim öncelikli ve önemli başlıklar içinde yer almaktadır. Sektörümüzde de mesleki eğitime yönelik kamu, özel sektör, sektör dernekleri yoğun şekilde çalışmakta, projeler üretmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 2013 yılından bu yana enerji, doğal gaz, tesisat, baca, soğutma vb. alanlarda 70 kadar meslek standardı yayınlanarak uygulamaya alınmıştır. 7 meslek, standardı doğal gaz ile ilgili branşları kapsamaktadır. Ülkemizde mesleki eğitime hizmet veren meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinin 300 kadarında tesisat teknolojisi bölümünde yaklaşık olarak 15 binin üzerinde öğrenci, 1.500 kadar meslek öğretmeni ile sektörümüze teknik personel yetiştirilmektedir. Tüm okullarımızın eğitimlerinde güncel teknolojilere ve ürün gruplarına ulaşma imkanı aynı seviyede değildir. DOSİDER, gaz yakan cihazlar ile ilgili olarak 2019-2020 döneminde 35 adet tesisat teknolojisi bölümüne doğal gaz, ısıtma, sıcak su tesisatı, kombi, radyatör, doğal gaz sayacı, tesisat armatürleri vb. ürünlerden oluşan, sistemi öğrencilere gösterip uygulama imkanı sağlayan eğitim standı temin etmiştir. Bu çalışma ile birlikte 30 branş öğretmenine üye firmalarımızın eğitim merkezlerinde sektörel bilgilerini güncelleyecekleri oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir. Derneğimiz tarafından bu kapsamda mesleki eğitim projeleri geliştirmeye devam edilmektedir.Yükleniyor...
Yükleniyor...