Yapı Magazin
''AR-GE Merkezimizden Aldığımız Güçle Trendleri Takip Ediyor ve İş Ortaklarımıza Terzi İşi Çözümler Sunuyoruz''

''AR-GE Merkezimizden Aldığımız Güçle Trendleri Takip Ediyor ve İş Ortaklarımıza Terzi İşi Çözümler Sunuyoruz''

EKAN Kimya, yapı kimyasalları sektöründe “sorumlu üretici” olma misyonuyla, hem uzun vadeli iş başarısı hem de gezegenin geleceği için sürekli iyileştirme ve güçlü bir sürdürülebilirlik bilinciyle faaliyet gösteriyor. EKAN Kimya’nın inovatif ürünlerini, AR-GE çalışmalarını, yurt içi ve global pazarda hedeflerini konuştuğumuz EKAN Kimya Kurucu Ortağı Eyüp Ensar Ekşi, “Şeffaflık, güven, insana ve çevreye karşı sorumluluk ile müşteri ve çalışanların memnuniyeti için sürekli gelişim ve değişim içinde faaliyet gösteriyoruz.” dedi.
EKAN Kimya ile gerçekleştirdiğimiz ilk röportajımız. Bu nedenle öncelikle EKAN Kimya’nın yenilikçi ve kaliteli ürün politikasından, üretim tesisinden ve sektördeki konumundan konuşmak isteriz. Kaliteye önem veren yerli bir firma olarak okurlarımız için EKAN Kimya’nın sektördeki konumundan, vizyonu ve misyonundan bahseder misiniz?
EKAN Kimya olarak yıllardır hazır beton ve çimento sektörüne yönelik tüm kimyasalların AR-GE, üretim ve satış faaliyetlerini deneyimli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Yüksek teknolojiye sahip kimya, polimer, hazır beton ve çimento laboratuvarlarından oluşan AR-GE merkezimiz sayesinde hazır beton, prekast beton ve çimento sektörlerine üst düzey hizmet verebiliyoruz. Buradan aldığımız güçle sektördeki güncel trendleri takip ediyor, her bir müşterimize özel terzi işi ürünler geliştirebiliyoruz. Sektördeki yerimizi ve rakiplerimizden ayrıştırıcı özelliğimizi bu terzi işi hizmet yaklaşımımız sayesinde rekabet gücü ile hizmet kalitemizi artırabilmeye bağlıyorum. 
Ayrıca tüm bunları yaparken şu temel değerlerden uzaklaşmamayı görev biliyoruz: Çevresel Bilinç – Sorumlu Üretim – Sürekli İyileştirme. Kendimize “sorumlu üretici” olma misyonu biçiyor; şeffaflık, güven, insana ve çevreye karşı sorumluluk, müşteri ve çalışanların memnuniyeti için sürekli gelişim ve değişim içinde faaliyet gösteriyoruz. Tüm bu unsurları bir bütünün parçası olarak ele alıyoruz.
“EKAN Kimya’yı müşterimizin kendi bünyesindeki AR-GE ekibi olarak nitelendiriyor, dirsek temasında talebe uygun özel çözümler sunuyoruz”
EKAN Kimya olarak artık tüm birimlerinizi Tuzla Kimya OSB’deki fabrikanızda bir araya getirdiniz. Yeni üretim tesisinizde iş ortaklarınıza nasıl çözümler sunuyorsunuz ve kimya laboratuvarınızda nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
Tuzla KOSB’da tek çatı altında tüm birimlerimizin birleşmesiyle birlikte EKAN AR-GE merkezi daha da güçlü hale geldi. Bu sayede ilk günden itibaren işimizin odağına koyduğumuz terzi işi anlayışımız bambaşka bir boyut kazandı. 
Biz kendimizi neredeyse müşterimizin kendi bünyesindeki AR-GE’si olarak nitelendiriyor, dirsek temasında hizmet veriyoruz. EKAN AR-GE laboratuvarlarında müşterimizin kullandığı veya kullanma ihtimali olan tüm beton bileşenlerini tedarik ediyor, yapılması gereken tüm fiziksel testleri gerçekleştirip müşterimizin ihtiyacı olan veya müşterimize beton üretiminde sürdürülebilirlik sağlayacak dizayn çalışmalarını ve beton testlerini gerçekleştiriyoruz.
“Kalite kontrol süreçlerimizi tüm iş proseslerimizi kapsayan bir bütün olarak ele alıyoruz”
EKAN Kimya, hazır beton ve çimento kimyasallarındaki üretim ve yönetim tecrübesini AR-GE gücü ve çevresel duyarlılığıyla birleştirerek müşterilerine yenilikçi ürün ile kaliteli hizmeti sunuyor. Tüm iş süreçlerinizdeki kalite kontrol sisteminizden bahseder misiniz?
Kalite kontrol konusunu tüm iş süreçlerimizi kapsayan bir bütün olarak ele alıyoruz. İlk basamaktan başlayarak örnek verirsek: Tesisimize ulaşan ham madde giriş ve çıkış kontrollerinin ISO ve CE standartlarına uygun olarak yapılmasının haricinde EKAN Kimya bünyesinde belirlediğimiz, bahsedilen standartların üzerindeki bazı kontrol parametreleri de tarafımızca uygulanmaktadır. 
Örneğin, fabrikamıza gelen her ham madde fiziksel testlerinin yanında beton testlerine de tabii tutularak kabul onayı alır. Üretim fazında ise standart kontroller haricinde sevk onayı alan ürünün tankere yüklenme esnasında hangi mikserde üretildiğinden aracın hangi bölümüne konduğuna kadar kayıt altına alınarak sevk edilen ürünün numunesi arşivimizde bir yıl boyunca muhafaza edilir. Ham madde girdi kontrolünden başlayan sürecin ürünün sevkine kadar tüm safhaları tamamen kayıt altında tutulur.
EKAN Kimya, İtalya’da EKAN SRL olarak hizmet sunmaya başladı. İtalya’da hangi ürünleriniz ile yer alıyorsunuz? Bundan sonraki süreçte hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda hedefleriniz nelerdir?
EKAN Kimya olarak 2023 ikinci yarısı itibariyle İtalya fabrikamızı devreye alıyoruz. EKAN Türkiye’de olduğu gibi EKAN SRL bünyesinde de tüm beton ve çimento kimyasallarının üretimine başlıyoruz. Ürün gamımız tamamen teknik ürünlerden oluşmasına rağmen sevkiyatı nispeten kolay olduğu için uygun gördüğümüz birçok coğrafyadaki sevkiyat noktalarıyla temaslarımız devam ediyor. 2024 sonu itibariyle iki ülkede fabrikası olan, yaklaşık 10 ülkeye ihracat gerçekleştiren yerli bir firma olma hedefindeyiz.
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde de tespit edildiği gibi depreme dayanıklı yapılar için betonda su/ çimento oranına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle, betonun kolay ve boşluksuz yerleşmesi amacıyla betona fazla su ilave etmek yerine akışkanlaştırıcı-süper akışkanlaştırıcı katkılar kullanılabiliyor. EKAN Kimya olarak depreme dayanıklı yapılar için özellikle korozyonun önlenmesi adına nasıl çözümler sunuyorsunuz? Betonlarda su geçirimsizlik katkılarını akışkanlaştırıcı katkılara ilaveten kullanmak korozyonu nasıl etkiliyor?
Beton dizaynı bir bütündür ve tek bir bileşeni kalitenin garantisi olarak ele alamayız. Ancak betonu koruyacak ve servis ömrünü uzatacak her hamlenin betona, dolayısıyla yapıya bir güç katmanı daha ekleyeceği aşikar. Bu anlamda hem betonun kendisini hem de içindeki donatıyı koruyacak sistemlerin önemi kritik hale geliyor.  
Beton üretimi esnasında betona ilave edilerek kullanılan su yalıtım katkıları (DRYKOS / Drymix Ultra gibi) hem betonu kütlesel olarak korumaya aldığından hem de pas payını koruduğundan deprem güvenliği konusuna malzeme açısından bir katma değer getiriyor. 
Su yalıtım katkılarının çalışma prensibini basitçe açıklarsak: Ürün bünyesindeki aktif bileşenler çimentonun nem/su ve hidratasyon yan ürünleri ile reaksiyona girerek, betonun hidratasyon aşamasında meydana gelen gözenek ve kapiler boşlukları dolduran, suda erimeyen, son derece dayanıklı iğne benzeri kristal kompleksler oluşturur. Bu şekilde, beton, bütün kütlesi itibarı ile kalıcı olarak her istikametten gelen su sızmalarına ve kimyasal maddelerin etkisine karşı korunur. Beton, su veya nem ile her karşılaştığında kristal oluşumu da tekrarlanır, böylece servis ömrü boyunca su geçirimsizliği elde edilmiş olur. Bu niş alana adanmış markamız DRYKOS Türkiye’nin kristalize esaslı ürün gamı da bu prensiple çalışıyor.
Sürdürülebilirlik ile çevreye duyarlı ürünler beton ve katkı maddelerinde en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. EKAN Kimya olarak sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı ürünler için dikkat ettiğiniz noktalardan, sürdürülebilirlik ve kalite politikalarınızdan bahseder misiniz?
Yapı kimyasalları sektöründe “sorumlu üretici” olma misyonuyla var olan şirketimizin hem uzun vadeli iş başarısı hem de gezegenimizin geleceği için sürekli iyileştirme ve güçlü bir sürdürülebilirlik bilinciyle faaliyet göstermesi için çabalıyoruz. Örneğin temiz enerji ile üretime çok önem veriyoruz. Bu noktada Sıfır Atık belgesine sahip bir şirket olarak çevresel farkındalığı iş süreçlerine entegre etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. “Net Sıfır Emisyon” kapsamında iş süreçlerimizin tüm basamaklarını karbonsuz hale getiriyoruz. 
Gözle görülmeyen ama bir o kadar önemli olan değerlerimizden de bahsetmek isterim. EKAN’da çalışanlarımıza sağlıklı bir çalışma alanı sağlamaktan, iç/dış paydaşlara yönelik güçlü diyalog tabanlı bir iş etiği oluşturmaya, kullandığımız malzemeleri tamamen insan sağlığına zararsız olanlar arasından seçmekten etkili satın alma tercihlerine kadar irili ufaklı her adımı daha sürdürülebilir bir geleceği inşa etmeye yönelik bir imkân olarak görüyoruz.
“EKAN çimento ürünlerimiz, çimentoda karbon emisyonunu düşürmek ve etkili kaynak kullanımıyla üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek isteyen üretici için bir fırsat”
Hidrasyon sonrası Krom 6 (Cr VI) içeriği 2ppm’den fazla olan çimentoların satışına izin vermeyen Avrupa Birliği Yönergesi 2003/53/CE, resmi olarak yürürlükte. Bu durum, çimento üreticileri için ilave bir kısıtlamayı beraberinde getirdi. Yönetmeliklerin belirttiği sınırlamalara uyabilmek için nasıl adımlar atılması gerekiyor? EKAN Kimya’nın Cr VI indirgeme deneyimi sayesinde çimento üreticilerine sağladığı katkılar nelerdir?
Tüm bunlar çimento sektörünün karbon ayak izini hafifletmeye yönelik faydalı sınırlamalar. Sonuçta insanlık var oldukça yapı sektörü de olacak ve bu en temel ihtiyaçlarımızdan birini besleyen sektörü olabildiğince sürdürülebilir hale getirmek için tüm sektör paydaşları olarak çalışmalıyız. Çimento üreticileri bu doğrultuda çimentonun en etkin üretimi ve kullanımına yönelik geliştirilen çimento ürünlerini kullanabilirler. Örneğin EKAN REDUCE CR+6 indirgeyici serimiz ile müşterilerimiz çimentodaki krom iyonunun standartlar çerçevesine getirilmesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra diğer çimento ürünlerimizle de önemli kazanımlar elde edebilirler. 
Mesela EKAN GRIND öğütme kolaylaştırıcı ürün serimiz çimentonun hammaddesi olan klinker ve minerallerin öğütülmesini kolaylaştırarak değirmen üretiminde enerji tasarrufu ve kapasite artışı sağlar. Dayanım artırıcı serimiz EKAN POWER ise çimento mukavemetlerini iyileştirirken klinker miktarlarında optimizasyon sağlama imkânı sunmasından dolayı işin bütününde karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur. EKAN çimento ürünlerimiz çimentoda karbon emisyonunu düşürmek, etkili kaynak kullanımıyla üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek isteyen üretici için önemli bir fırsat.
Yüksek mukavemetli betonlarda sünekliğin sağlanması için inovatif çözümlerden biri de makro fiberlerdir. Makro fiber lifler, yüzeysel rötreye ve yük altında oluşan yapısal çatlaklara karşı nasıl çözümler sunar? EKAN Kimya’nın sektöre sunduğu makro fiber lifler ve bu liflerin özelliklerinden bahseder misiniz?
2010’dan sonra çelik donatı, çelik hasır ya da inşaat demiri gibi konvansiyonel sistemlere kıyasla ciddi bir ivme kazanan ve pek çok endüstriyel alt/üst yapı projesinde kullanılan yapısal makro sentetik fiber donatılar, bu konvansiyonel sistemlerin en çok maruz kaldığı ve betonun dayanımını doğrudan düşüren korozyon riskine karşı önemli bir alternatif sunmaktadır. 
Makro fiberler, betonun üzerine gelecek olan yük, beton sınıfı, beton kalınlığı, uygulama zemininin sağlamlığı gibi kriterlere göre projelendirilerek belirlenen dozajlarla betona katılarak kullanılır. 
Yüzeysel rötre çatlakları beton döküldükten sonra hızlı bir şekilde yüzey kurumasından dolayı ortaya çıkar. Makro fiber donatılar betonun her yerinde üç boyutlu ve homojen olarak dağıldığından, betonun herhangi bir noktasında oluşabilecek en küçük kılcal çatlakları bile köprüleyerek rötreyi önler. Betonun yük altındaki yapısal çatlama riskini önemli ölçüde minimize ederken, bir yapısal çatlak oluşması durumunda da çatlağı sınırlar. 
Beton ve beton teknolojileri alanında derin bilgi birikimine sahip olan EKAN FIBER, özel yapısı sayesinde Türkiye ve dünyadaki fiber ürünlerden ayrışıyor. Silindir küp ya da dikdörtgen prizma formunda olan rakip fiber ürünler, tamamen yassı olan, film şerit şeklindeki EKAN FIBER ürünlerin aksine uygulandıktan sonra beton yüzeyinde kalıyor.
Saç telinden bile daha ince ve hafif, “tape fiber” adını verdiğimiz EKAN FIBER ürünlerini geliştirerek makro fiberli betonun bitişinin kalitesini garanti altına aldık. 
Ayrıca normalde 1 kg betonda kullanılan ortalama fiber miktarı rakip ürünler için 30.000-50.000 aralığındadır. EKAN FIBER ise 1 kg’da 160.000-210.000 arasında film şeritlere sahip olduğundan 1 m³ betona düşen fiber adedi artmakta, betonun durabilitesini ve çatlamaya karşı koruma özelliğini artırmaktadır.
2023 yılının ilk yarısını geride bıraktık. 2023 yılının ilk yarısı EKAN Kimya için nasıl geçti? 2023 yılının ikinci yarısı ve 2024 yılına yönelik yeni yatırım planlarınız bulunuyor mu?
Ülkemizin yaşadığı büyük deprem afeti hepimizi derinden sarstı. Manevi olarak yaraların kolay sarılamayacağını bilmemize rağmen hayatın devamlılığı bilinciyle işimize konsantre olup insanlarımızın daha güvenli yapılarda yaşayabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, durgun geçen 2023 ikinci çeyreğine nazaran 2023 geneli hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekte olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya fabrikamızın da devreye girmesiyle beraber 2023-2024 yıllarının yatırım hedeflerini tamamlamış olacağız.

Etiketler:

#ekankimya #ekanchem #katkımızolsun #betonkatkıları #çimentokatkıları #yapıkimyasalları

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter