Yapı Magazin
“Beton Yol Uygulamaları İçin Geliştirdiğimiz Kimyasallarla Yapıda Performansı Üst Seviyeye Çıkarıyoruz”

“Beton Yol Uygulamaları İçin Geliştirdiğimiz Kimyasallarla Yapıda Performansı Üst Seviyeye Çıkarıyoruz”

Formaldehit reçineleri ve su bazlı tutkal üretimi yapmak üzere Türkiye’de kurulan ilk firma olan Polisan Kimya, AR-GE çalışmaları ve inovatif ürünleriyle sektörde fark yaratıyor. Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, Polisan Kimya’nın beton yol uygulamaları için yapılarda performansı en üst seviyeye çıkaran ürünlerini, AR-GE çalışmalarını, gelişen kimyasal katkı teknolojisinin maliyet, süre ve maksimum performans noktasında katkılarını Yapı Magazin dergisine anlattı.


Formaldehit reçineleri ve su bazlı tutkal üretimi yapmak üzere Türkiye’de kurulan ilk firma olan Polisan Kimya, “Yer üstünü yer altına kimyamızla bağlıyoruz” mottosuyla üretimlerine ve yatırımlarına devam ediyor. Polisan Kimya’nın önem verdiği konulardan biri de beton yollar. Son yıllarda üzerinde sıkça durulan beton yolların önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Beton yollarda kullanılan malzemelerin sahip olması gereken standartlar ve özellikler nelerdir? Bu noktada Polisan Kimya olarak nasıl hizmetler sunuyorsunuz?


Çimento ve agregalar başta olmak üzere beton imalatında kullanılan tüm mineraller ile kimyasal katkıların üretimi Türkiye’de yapılmaktadır. Bu nedenle %100 yerli bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Beton yollar maliyet açısından da ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bitümlü sıcak kaplama yollarla karşılaştırıldığında birbirlerine yakın bir maliyet ortaya çıksa da yolun tüm ömrü boyunca olan maliyetleri göz önüne alınınca beton yol oldukça düşük bir maliyet olarak öne çıkmaktadır. Bir başka şekilde tanımlayacak olursak; betonun yerli ürün olması ilk yapım maliyetlerinde avantaj sunmakla beraber beton yolun hizmet ömrünün yüksek, bakım giderlerinin ise düşük olması nedeniyle ömür maliyetlerinde çok daha büyük avantaj sağlamaktadır. 


Polisan Kimya olarak beton yol uygulamalarının taze ve sertleşmiş hali için geliştirdiğimiz kimyasallarla bu yapıların performanslarını daha üst seviyelere çıkarmaktayız. Yol betonu için kimyasal katkılar genel olarak TS EN 934-2’de belirtilen özel şartlara ve CE işaretlemesine sahip olmalıdır. Akışkanlaştırıcı katkılar, hava sürükleyici işlenebilirlik arttırıcı kimyasallar ve kür malzemeleri çoğunlukla tercih edilen materyallerdir.


Gelişen teknolojilerle birlikte yapı sektörü de büyük bir ivme yaşadı. Teknolojik gelişmelerin yapı kimyasalları alanına etkisini değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz? Teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir ve inovatif yapı malzemelerinin geleceğini nasıl etkiler? 
Yaşanan teknolojik gelişmeler Yapı Kimyasalları sektörünü olumlu etkilediği gibi gelişmesi noktasında büyük bir dinamizm getirmektedir. Nano teknolojisi bilhassa likit katkılarda kullanılmakta, görüntüleme sistemleri teknolojisi ilerledikçe çimentolu sistemlerin içerisinde kimyasalların çalışma mekanizması daha iyi anlaşılabilmektedir. 3D beton teknolojisi hem beton katkısı hem de viskozite ve hava sürükleyici katkıların gelişimine olumlu etki etmektedir.


“Gelişen kimyasal katkı teknolojisi sayesinde daha ekonomik ve uzun servis ömrüne sahip yapılar kısa sürede tamamlanabiliyor”


Beton içine konulan termik ölçüm cihazlarının yayılması, reaksiyon hızını yavaşlatacak kimyasalların kullanımını gündeme getirmiştir. Bununla birlikte derin kütle betonlarda, katkılı çimento ve/veya mineral katkı kullanılan betonların ısı gelişimini değiştirecek kimyasallara gereksinim ortaya çıkmaktadır. Hem taşıma hem de pompalama teknolojisinin gelişmesi daha yüksek katlı betonarme yapılara imkân sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve buna paralel şekilde gelişen kimyasal katkı teknolojisi sayesinde daha ekonomik yapıları daha kısa sürede yapabildiğimiz gibi çok daha uzun servis ömrüne sahip olmasını da sağlayabiliyoruz.


Şehirleşmenin artmasıyla birlikte yapılarda da bazı değişimler meydana geldi. Bir yandan dikey mimari sayıları artarken diğer yandan farklı tasarım özelliklerinde yapılar inşa edilmeye başlandı. Yapıların bu denli çeşitlenmesi kullanılan yapı kimyasalı ve beton katkılarındaki taleplerde değişime neden oldu mu? Farklı özelliklerde yapıların inşa edilmesi yapı malzemeleri arasında en çok kullanılan malzemelerden olan betonun bir inşaattaki kalitesini, performansını ve sürdürülebilirliğini nasıl etkiledi? Kaliteli beton üretimi için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?


Yapıların çeşitlenmesi, kullanılan yapı kimyasalı ve beton katkılarındaki taleplerde çoğu zaman değişime neden oldu. Günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkânlar ve üretilen yeni nesil kimyasal katkılar sayesinde dört-beş saatlere kadar kıvam koruma performansına sahip betonlar, sekiz-on saatlerde kalıptan çıkabilen betonlar ve çok yüksek durabilite kabiliyetine sahip betonlar elde edilmeye başlandı. Bu tarz değişen ve gelişen talepler sayesinde betonun da kalitesi oldukça artmıştır. Deprem gerçeğimiz ve yapı stokumuzun mevcut durumu da aynı şekilde talebi etkilemekte, betonda daha yüksek mukavemetini gündeme getirmektedir. 


“AR-GE çalışmalarında talepler ve beklentiler belirleyici olurken, inovatif çalışmalara imza atıyor olmanın gururunu yaşıyoruz”


Yapı sektörü için stratejik bir alan olan yapı kimyasalları, birçok sanayi kolunun ana girdisi durumunda yer alıyor ve Polisan Holding’in kimya faaliyetleri kapsamında PET, yapı kimyasalları, formaldehit ve reçinenin yanı sıra AdBlue üretimi de yapıyorsunuz? AdBlue ürünün özellikleri nelerdir? AdBlue ürününün hava kirliliğini, kaynak kullanımını ve iklim değişikliği noktasında katkılarından bahseder misiniz?
Polisan Kimya, kuruluşu 1964 yılına dayanan ve Türkiye’nin alanında öncü şirketlerinden biridir. Birçok ilke öncülük ettiği gibi sektörün önünün açılmasına vesile olmuştur. Formaldehit ve Reçinelerinin Türkiye’deki ilk üreticisidir ve %40 pazar payı ile bu ürün grubunda lider durumda bulunmaktadır. 7 yabancı, 20’ye yakın yerli üreticisinin olduğu yapı kimyasalları pazarında ise yaklaşık yüzde 20 pazar payı ile sektörün ilk 3 firmasından biridir. Polisan Kimya aynı zamanda sorunuzda da belirttiğiniz gibi AdBlue üreticisidir. Polisan Kimya, Türkiye’de AdBlue üretimine de liderlik etmiştir. Hali hazırda AdBlue ürün grubunda binek ve ağır vasıta araç pazarındaki lider firmaların tercih ettiği marka konumundadır.


AdBlue, araçlardan çevreye salınan zararlı gazların emisyonu en aza indirdiği için son derece önemsediğimiz ve sürdürülebilirlik politikamızla uyumlu bir üründür. Biraz daha detay verecek olursam; AdBlue ürünümüz, NOx egzoz gazı emisyonlarını % 80 azaltarak hava kirliliğini ve kaynak kullanımını azaltmakta, dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadeleyi ciddi manada desteklemektedir. Başlangıçta sadece ticari araçlarda kullanılsa da günümüzde çevreci motorların daha önemli hale gelmesi nedeniyle binek araçlarda da Adblue kullanımı yaygınlaştı. Emisyonu azaltmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için kullanılan bu çözeltinin kullanımının ilerleyen yıllarda kullanımının daha da artmasını bekliyoruz. 


Betonun sahip olması istenen yüksek mukavemet ve performansı, beton katkı maddeleri sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Polisan Kimya olarak formüle eklenecek beton katkı malzemelerinin seçiminde hangi noktalara dikkat ediyorsunuz? Beton katkı malzemelerinin, betona kazandırılacak özelliklere göre çeşitli seçeneklerde üretildiğini de göz önünde bulundurduğumuzda yapıya göre doğru yapı kimyasalı ve beton katkı malzemeleri nasıl seçilmeli?
Beton kimyasallarında kullanılan hammaddelerin sürdürülebilir kalitede tedarik edilmesi nihai ürünün performansını belirleyen en önemli unsurdur. AR-GE merkezimizin sahip olduğu üstün laboratuvar, ekip ve ekipmanları sayesinde hammadde girdilerinin performansı her an adım adım takip edilmektedir. Hammaddelerin belirlenmesindeki en önemli yaklaşım çimentonun kimyasını iyi anlamak. Kimyasal katkı, reaksiyonunu çimento ile gerçekleştirdiği için mekanizmaya uygun hammaddelerin seçimi bu anlamda çok önemlidir. Kimyasal katkı & çimento uyumu günümüz kimyasal katkı sektörünün üzerinde çalışmalar yaptığı bir olgudur.


Beton katkı maddeleri ve yapı kimyasallarında en önemli noktalardan biri de doğru hava şartlarında doğru ürünün uygulanmasıdır. Polisan Kimya da farklı hava şartlarına uygun ürünleri ile dikkat çekiyor. Hava şartlarına göre ürün seçiminin yapılar ve kullanıcılar açısından önemi nedir?
Hava şartları, betonun uygulanacak olduğu coğrafya kimyasal katkıların formlarının belirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Yazın tercih edilen kimyasallar genellikle kışın tercih edilmez ya da mevsim geçişlerinde kullanılan kimyasal formlar daha farklı yapıya sahip olmalıdır. Bu değişkenlik, taze betonun raf ömrü dediğimiz kıvam koruma süresine ve ertesi gün kalıp alma süresine direkt etki etmektedir. Uygun hava şartlarında ve mevsimlerde tercih edilen doğru formda kimyasal katkılar hem ekonomiklik hem de zamandan büyük bir tasarruf elde edilmesini sağlayacaktır.


“Proofton katkıları mikro çatlaklara karşı kimyasal atak yaparak çatlamayı minimuma indiriyor”


Yapılarda kullanılan betonun su geçirimsizliği, karışıma ilave edilecek olan malzemelerin özelliklerinden proje şartlarına, betonun bakımından ayrıca yapı elemanına uygun olarak alınacak soğuk derz önlemleri ile doğrudan etkilenmektedir. Bu noktada yapının su geçirimsizliğini sağlamak için belirlenen standartlar nelerdir? PROOFTON serisi gibi su geçirimsizlik katkılarının beton özelliklerine etkileri ne yönde olur?
Betonun geçirgenliği, beton içerisindeki boşluklar ile çimento hamuru agrega ara yüzeyindeki mikro çatlakların bir fonksiyonudur. Betonun boşluksuz ve geçirimsiz olması durabilite bakımından önemlidir. Betonda durabilite ve geçirimlilik birbiriyle yakından ilgili olan iki olaydır. Betonun akışkan geçirimliliği; basınçlı su, kılcal yolla su emme ve buhar yolu ile gerçekleşir. Geçirimsizlik bakımından gerekli önlemlerin alınmaması durumunda betonda bu üç geçirimlilik aynı yönde ve olumsuz biçimde yüksek değerlere ulaşır ve bu da durabilite bakımından sorunlara yol açar. Su geçirimsizlik sağlayan Proofton katkıları tam bu noktada oluşacak olan mikro çatlaklara karşı kimyasal atak yaparak çatlamayı minimize etmeyi amaçlamaktadır. 

Etiketler:

polisan kimya, yapı kimyasalları, Selçuk Denizligil, ARGE, Kalite, Ürün, Beton,

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter