Yapı Magazin
''Doğru ve Kaliteli Malzemenin Adresi: Nimeçatı''

''Doğru ve Kaliteli Malzemenin Adresi: Nimeçatı''

Nimeçatı geçmişten günümüze uygulama deneyimi, malzeme bilgisi ve iş disipliniyle çatı ve yalıtım malzemelerinde dürüstlük ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hizmet sunuyor. Uzun ömürlü sürdürülebilir çatılar için ısı yalıtımı ve su yalıtımı konusunda sundukları çözümleri, çatılarda solar enerji sistemlerini, kaliteli malzeme ve uygulama esaslarını konuştuğumuz Nimeçatı Zeytinburnu Şube Müdürü Ergün Şimşek, “Sektörde var olduğumuz günden beri lider olmaya çalışıyoruz, işimizi seviyoruz ve ürünler hakkında bilgi sahibiyiz. Sektörde lider ve kalıcı olmak için ürün hakkında bilgi sahibi olmak avantaj sağlıyor.” dedi. 
Estetik bir görünüşten öte, ekolojik ve ekonomik birçok faydayı beraberinde getiren yeşil çatı uygulamalarının bina enerji performansı, hava kalitesi ve kent ekolojisine etkileri nelerdir? Yeşil çatı ya da çatı renovasyon çalışmalarında malzeme trendini belirleyen kriterler nelerdir? Nimeçatı Zeytinburnu Şube olarak yeşil çatı uygulamaları için nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Gerek ekolojik gerekse estetik açıdan yeşil çatı uygulamalarının birçok avantajı bulunuyor.  Ancak ülkemizde yeşil çatı sistemleri maliyet açısından tercih edilmiyor. Çünkü diğer çatı ürünlerine oranla 4-5 katı bir maliyeti barındırıyor. Maliyet olarak günümüz şartlarında, günümüz piyasasında en pahalı ürün kısmında yer alıyor. Hem kalifiye mesleki uygulama bölümünde hem de mali açıdan uygulanması pek fazla mümkün olmuyor diyebiliriz.
Ayrıca kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle ekolojik dengesi bozulan şehirlerimizin yeşil çatı sistemlerine büyük ihtiyacı var. Özellikle yaşadığımız beton yığınının içerisinde yeşil çatı sistemlerinin uygulandığını görmek, insanlara bunu özendirmek çok önemli. Ancak ülkemiz şartlarında yeşil çatı uygulamalarını kaç kişi yaptırır diye sorarsak da onda bir oranındadır. Yoksa tabii ki faydası çok fazla bulunuyor.
“Onduline HR levha ya da bitüm esaslı ürünler kullanıldığında mutlaka altta bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak gerekiyor”
Binaların dış etkenlere en çok maruz kalan bölümleri olan çatılarda, yağmur, kar, dolu, güneş ışınımları gibi dış etkenlerden kaynaklı etkileri azaltmak, su girişinden binayı korumak ve uzun ömürlü sürdürülebilir çatılar için ısı yalıtımı ve su yalıtımı konusunda sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?
Binaların dış etkenlere maruz kalan bölümünü tabi ki en fazla çatılar oluşturuyor. Çatı uygulamalarında genellikle metal, kiremit, toprak ve bitüm esaslı ürünler sunuyoruz. Ama bunun yanında her malzemenin de her bölgede uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Yapı itibarıyla çatı değil de teras uygulamalarında yalıtım olarak bitüm esaslı, çimento esaslı ve poliüretan esaslı ürün grupları olmak kaydıyla üç sınıf ürünle hizmet veriyoruz ve öneriyoruz. Mevcut çatı sistemlerinde de metal, yine bitümlü ürün grubu ve toprak grubunun kiremit modelleriyle hizmet sunuyoruz. Çatılarda bilhassa normal sac sisteminde metal grubunda genellikle sandviç panel önerimiz var. Çünkü sac, belli bölgelerde belli bir ömre sahiptir, örneğin İstanbul'da boyalı bir sacın ömrü 30 yıldır, boyasız sacın ömrü ise 12 yıldır. Bu gibi etkenleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman metal ürününün hizmetini sunarken de bu etkenleri bire bir müşterimize aktarıyoruz. Bunun yanında kiremitte beton kiremitler olsun, toprak kiremitler de olsun, sistemli kiremit yapılırsa 50 yıl ömre sahip olur. Bu da büyük bir kazanç demektir. Artı olarak kiremidin özelliklerinden bir tanesi tekrardan ham maddesinin geri dönüşümü, toprak olduğu için doğaya dönüşümü sağlanmasıdır. Bunun yanında toprağın kendi özelliğinden dolayı ısı yalıtımı sağlaması da mevcut. Geri kalan kısmına bitüm esaslı ürünler dersek bizim örneğini göstereceğimiz shingle, onduline levha, zigana tile dediğimiz gibi bitüm esaslı ürünlerdir. Bitüm esaslı ürünlerinin de tek özelliği yine sıcağı çok çekmesidir. O yüzden Onduline HR levha ya da bitüm esaslı ürünler yaptığınız zaman mutlaka ve mutlaka altta bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak gerekiyor. Orada bir havalandırma kanalı oluşturmak gerekiyor ki bu bitüm esaslı ürünlerden de verim alınabilsin. Maliyet açısından baktığımızda ise bitüm esaslı ürünler bunların içerisinde en uygunu oluyor. Ayrıca estetik açısından da avantaj sunuyor. 
Bina statiğine çok fazla etki etmiyor. Maliyetinin düşük olması sebebiyle de tercih ediliyor. Bunun yanında eğer ki çatısı olmayan düz teras binalarda, dış etkenlerde kullandığımız ürünlerde Köster bayisiyiz, Köster ürünleriyle hizmet sağlıyoruz. Bunda da üst sınıf bir malzemeyle hizmet ediyoruz. Bitüm esaslı, poliüretan esaslı ve çimento esaslı olmak kaydıyla. Bu üç ürün de teraslarda rahatlıkla kullanılabilir. Çimento esaslı ürünlerde elastiki ürünler ya da kristalize ürünler kullanılırsa bunların üzerine mutlaka ve mutlaka beton, şap gibi bir çimento esaslı ürün ile kapatmak gerekir. Poliüretan esaslı gruplarda üzeri kapanan ürünler de mevcut. Bu UV’ye dayanımlı, sürekli su temasına uygun ve yaya trafiğine uygun malzemeler de yer alıyor. Ayrıca geri kalan kısmı da çimento, poliüretan, ayrıca bitüm esaslı ürünler, yine çift kompenantlı, bitüm esaslı ürünler oluşturuyor.. Yine bunları, üzerlerinde gezilebilir ve gezilmeyen teraslar diye de iki sınıfa ayırırız. Gezilebilir teraslarda mutlaka yalıtımını yapıp üzerine ısı yalıtım katmanıyla beraber bir beton dökülmeli ya da bir yürüyüş yolları yapılması gerekir. Gezilmeyen çatı sisteminde de UV’ye uygun, karışımı ona göre hazırlanmış ürünler tercih edilmeli.
“Proof membran hem işçilik hem de maliyet açısından birçok avantaj sunuyor”
Çatı, cephe ve yalıtım pazarında son yıllarda öne çıkan malzemelerden, standartlardan ve yeni inovatif gelişmelerden bahseder misiniz?
Son yıllarda pazarda metal gruplar, toprak grupları ve bitüm esaslı gruplar yer alıyor. Bu yıl PVC dediğimiz ürün grubu da girmeye başladı. Gama da bunların arasında yer alıyor. Temellerde ise proof membranlar da ön planda ve hem işçilik hem de maliyet açısından birçok avantajı sunuyor. Görünüşte pahalı durabilir ama maliyet hesabı yapıldığı zaman diğer iki kat yalıtımdan çok daha uyguna geliyor, hem de işçiliği üçte bir oranında düşürüyor. Pazara yeni bir ürün girdiğinde piyasadaki imalatçı firmalar buna uyum sağlamaya çalışıyor. Burada da ön plana çıkan ise kalite olmuş oluyor. Kalite de kendi ürün grubumuzda sektörün lider firmalarının bayiliğini yapıyoruz.Yeni ürün dersek bu hususta son yıllarda ülkemizde olan, ağırlık kazanan yalıtım gruplarında birincisi temellerde ve perdelerde kullandığımız proof membranlar. İkincisi teraslar için, bilhassa da gezilen teraslar için, açık alanlar için poliüretan grubu ürünler ön plandadır. Geleneksel membranda ürün iki kat uygulanıyor. Bu da hem iki kat maliyet hem de iki kat işçilik demek. Bu ürün tek kat kullanılıyor ve betona nüfuzu daha kolay oluyor. Proof membran, koruma betonu da gerektirmediğinden maliyet, işçilik ve sürdürülebilirlik noktasında büyük avantajlar sağlıyor.
“Yalıtım binaların enerji verimli hale getirilmesinde çok önemli bir faktördür”

Dünya gündeminde giderek önem kazanan enerji etkin, ekolojik çatı ve cephe sistemleri üzerine konuşmak isteriz. Yapılarda enerji etkin tasarımın önemi nedir? Enerji etkin tasarımın sürdürülebilirlik açısından çatı ve cephe sistemlerine yansıması nelerdir? Çatılarda ve cephelerde uygulanan enerji etkin tasarımın kriterlerinden bahseder misiniz?


Yıllar geçtikçe küresel ısınma sorunu nedeniyle enerjinin verimli kullanımı tüm dünyada giderek önem kazanan bir konu haline geldi. Şu anda ticari binalar da dahil olmak üzere herkesin enerji tasarruflu ürünlere ve tasarıma yönelmesi yönünde bir çabalar var. Çevre üzerindeki bu olumsuz etkilerle mücadele etmenin en iyi yollarından biri, enerjiyi daha verimli kullanan tasarım ve inşaatlara yönelmektir. Yalıtım da binaların enerji verimli hale getirilmesinde çok önemli bir faktördür. 
Enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde yenilenebilir enerji  hayati öneme sahip. Güneş enerjisi yatırımlarının hızlı bir şekilde canlanması için en önemli etkenlerden biri olarak çatı uygulamaları gösteriliyor. Güneş enerji sistemlerinin uygulanacağı çatıların sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Güneş enerji sisteminin kurulacağı çatılar genellikle metal çatılarda günümüz şartlarında çok etkilidir. Son 2 yıldır istenen metal grubu çatı sistemlerinde solar sistemi gündemde. Solar çatı kurulumu ile çevreyi koruyarak, doğal kaynaklardan elde edilen geliri artırarak dışa bağımlılığı azaltmış olursunuz. Maliyet olarak belki diğerlerinden tabii ki biraz bugünkü şartlarda pahalı ama ileriye dönük yatırımlarla düşündüğünüz zaman yıllar yılı üstene koyarsak o zamanda avantajlı olmuş oluyor. Solar çatı kurulumu ile çevreyi koruyarak ve doğal kaynaklardan elde edilen geliri artırarak dışa bağımlılığı azaltmış olursunuz”

Solar sistemli çatılar çok hızlı yayılmaya başladı. Solar sistem uyumlu sandviç panellere yani çatı örtülerine bir geçişiniz var mı? Bir yatırımınız olacak mı? Pazarda, özellikle endüstriyel tesislerin çatılarında Nimeçatı olarak bu ürünlerle var olacak mısınız? Şu anda kullandığınız geleneksel çatı malzemelerini bu durum nasıl etkiler? 

Biz şu andaki sandviç panel mevcudumuzda kendi bünyemizde sandviç panel satışı yapıyoruz ve uygulattırıyoruz. Bu hususta bir yatırımımız yok ama bayiliğini yaptığımız firmalarda bu işin yatırımı var. Fabrikalarını ve yeni jenerasyonlarını buna göre entegre ettiler. Bu ürünün üretimi şu anda bizim de bayisi olduğumuz belli başlı firmalarda yapılmakta.  Onlardan da bu eski sistemi üretiyorlar ama şimdi yeni onlar da solar sistemine geçiş yaptılar. Solar sisteminde istediğimiz zaman artık biz de bayiliğini yaptığımız firmalardan kendimiz ürettiriyoruz. Bunun için fabrikalarda uygulama  olarak takip ediyoruz. Böyle bir talep geldiği zaman, uygulama bölümünde onu da grubuyla orada da kendi inşaat mühendislerimizle ve ekibimizle çözmeye çalışıyoruz. 
Bunu sadece biz solar panelden konuştuk ama bugün bu kiremidi de etkilemez. Bitüm esaslı ürünleri de etkilemez. Bunu sadece sistemin gerektirdiği aşağıda bir düzenekler var, eğer ki o düzenekleri kendi çalıştığımız sistemde oraya da monte edersek, aynı sistemi metal çatıda çalıştırdığınız sistemi kiremit ve bitüm esaslı çatılarda çalıştırabilirsiniz.

“Bilgi ve birikimimiz birçok noktada bizi ön plana taşıyor”

Nimeçatı Zeytinburnu Şube olarak stratejik konumunuzdan, bölgesel satış ağınızdan ve  ağırlıklı ürün portföyünüzden bahsedebilir misiniz? Şube olarak kurum misyonunuzu yürüttüğünüz faaliyetler kapsamında değerlendirmenizi istesek neler söylersiniz?

Nimeçatı Zeytinburnu Şubesi olarak 23 yıldır hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz ürünler, bitüm esaslı, Onduline HR levha ve bunun yanında içteki membran, artı shingle kaplama ürünleri. Bunun yanında sonradan tabii ki ürünü keşfedip ve geliştirdiğimiz, bilhassa Türkiye piyasasına kabullendirdiğimiz Köster yalıtım grubu ürünlerdir. Bunların içinde 3 çeşit malzeme ağırlık taşımakta. Çimento, bitüm ve poliüretan grubu olarak. Biz burada tek bir müşteri grubuna hizmet etmiyoruz. Alt bayi, müteahhit ve mühendis grubuna, artı taşeron ve usta grubuna ve bir de buradaki son kullanıcıya hizmet sağlıyoruz. 
Sektörde var olduğumuz günden beri lider olmaya çalışıyoruz, işimizi seviyoruz ve ürünler hakkında bilgi sahibiyiz. Sektörde lider ve kalıcı olmak için ürün hakkında bilgi sahibi olmak avantaj sağlıyor. Bilmediğiniz bir ürünü satamazsın. İş ortaklarımıza yapılarında ısı yalıtımı, su yalıtımı ve ses yalıtımı sisteminde yardımcı oluyoruz. Bilgi birikim sahibi olmak bizi birçok noktada ön plana taşımaktadır. Çünkü insanların aradığı, birincisi bilgi, ikincisi güven, üçüncüsü de fiyattır. Ekibimizle kaliteli hizmet sunuyoruz. Doğru ve kaliteli malzeme noktasında adres Nimeçatı.
Etiketler:

#nimeçatı #çatıuygulamaları #yeşilçatı #güneşenerjisi

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter