Yapı Magazin
Mil Enerji Dünya Çapında Geçerli Tüm Standarlara E-Mobilite Sahip Ürünleriyle Kullanıcılarına Çözümler Sunuyor

Mil Enerji Dünya Çapında Geçerli Tüm Standarlara E-Mobilite Sahip Ürünleriyle Kullanıcılarına Çözümler Sunuyor

Akıllı kentlerde e-mobilitenin önemi her geçen gün artıyor. Bu noktada elektrikli mobilite altyapısının şebekenin gereksinimlerini karşılaması, modern bir akıllı şehirdeki insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. Şarj istasyonlarının altyapı analizinden ürün seçimine, dijital servislerden finansmanına kadar hangi noktalara dikkat edilmesi gerekiyor?Mil Enerji olarak elektrikli araç şarj istasyonları konusunda nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?


Hiç şüphe yok ki içten yanmalı motorlu araçlar yerini büyük bir ivmeyle elektrikli araçlara bırakmaya başlamıştır. Bunun sonucunda petrol ofislerinin, kendi istasyonlarına ayrıca elektrikli şarj istasyonu kurmaları kaçınılmaz olmuştur. Nasıl ki petrol ofislerinin içten yanmalı motorlu araçlara güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yakıt sağlayabilmesi için bir altyapıya ihtiyacı varsa, elektrikli şarj istasyonlarının da benzer şekilde elektriksel altyapıya ihtiyacı vardır.

E-Mobilitenin başlangıç noktası bu elektriksel altyapı ile başlar. Bu altyapı da kurulması iste- nen şarj sistemine ve büyüklüğüne göre şekillenir. Kaç araç şarj edilecek ve bireysel ya da ticari bir sistem mi talep ediliyor? Elektrik yapısı AC mi yoksa hızlı şarj olarak adlandırılan DC mi olacak?

Başlangıç noktasında bu aşamalar göz önünde bulundurulur ve alt detaylara inilerek adım adım ilerlenir.Ticari elektrikli araç şarj istasyonları lisans sahibi kuruluşlar tarafından, bireysel ev tipi elektrikli araç şarj istasyonları ise bireysel tüketiciler tarafından yapılmaktadır. Her iki tip kurulumda da; şarj istasyonunun enerji alacağı besleme noktasında yeterli kapasitenin olması, kaçak akım sigortası gibi elektriksel ekipmanların kurulumunun yapılabilmesi için besleme panosunda yeterli alanın bulunması, dinamik yük dengelemeye ihtiyaç olup olmadığı, topraklama direncinin ölçülmesi, kurulum yapılan şarj istasyonunun haberleşme protokolü, coğrafi lokasyona bağlı haberleşmenin doğru çalışması gibi noktalara dikkat edilmelidir.

Elektrikli araç şarj istasyon sistemleri, elektrik enerji altyapısı ile başlayıp araçlara enerji akışını kontrollü bir şekilde gerçekleştiren ve haberleşme sistemi ile enerji akışını sonlandıran sistemlerdir

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen Kullanıcı güvenliği ve tüm bu işleyişin sağlıklı olabilmesi için Elektrikli araçların şarjı esnasında gerekli fişler, prizler, konnektörler gibi birçok bileşen için gerekli- likleri ve testleri tanımlayan bir dizi uluslara- rası standart olan IEC 62196 getirilmiştir. Bu standartlar dizisinin birkaç bölümü EN 62196 serisi olarak Avrupa Standartları olarak yayınlanmış olup BS EN 62196 serisi olarak da İngi- liz Standartları olarak yayınlanmıştır. ABD’de SAE J1772’de benzer gereksinimler yer alan standartlar yaygın olarak kullanılmaktadır. IEC 62196-2; Tip 1, 2 ve 3 olmak üzere farklı konfigürasyonlara ve boyutlara sahip tasarımları kapsar.

Her tasarım genellikle aşağıdaki gibi düzenlenmiş erkek ve dişi konnektörler içerir.

• Elektrikli araç besleme ekipmanında (EVSE, şarj cihazı) bir (dişi) priz

• Kablonun bir ucunda bir (erkek) fiş

• Kablonun karşı ucunda bir (dişi) konnektör

• Elektrikli aracın kendisinde bir (erkek) araç girişi

Şarj İstasyonlarında haberleşme ihtiyacı duyulur. Özellikle ticarilerde İstasyon durumunu izleme, enerji ölçüm verilerine ulaşma, istasyonun uzaktan yönetimi ve müşteri bilgilerine ulaşım gibi durumlar nedeniyle şarj istasyonlarında haberleşme altyapısının kurulması gerekir. Özellikle birden çok cihaz barındıran istasyonların RS232, RS485, Modbus RTU/TCP, GPRS ya da WIFI gibi ortak bir protokolle ve arayüzle haberleşme altyapılarının sağlanmış olmaları önem arz eder.

Şarj istasyonu kurulumunda, her bir şarj noktasında arasında yerel ağ bağlantısı gerekir. Ayrıca şarj istasyonu servis sağlayıcı şirketlerin sunucularına veya dağıtım şirketlerine de bilgi aktarılması istenirse uzaktan erişilebilir bir ağ oluşturulabilir.

ISO 15118, OCPP, OSCP, OCPI gibi protokoller sıkça kullanılan haberleşme protokolleridir. Router seçimi de önemli bir kriterdir. Ödeme altyapısı gibi kritik sistemlerle haberleşme sağladığı için VPN gibi güvenlik protokolleri de kullanılması gerekmektedir.

Mil Enerji olarak, dünya çapında kabul görmüş, gerekli ve yeterli tüm standartlara sahip ürünlerimiz ile son kullanıcı ya da işletmeyi, gerek mevcut elektriksel sistem üzerinden gerekse kurmuş olduğumuz güneş enerji sistemi üzerinden beslenen E-Mobilite çözümleri ile buluşturuyoruz.

Fabrika Tipi On Grid sistemlerde önemli olan çatının gölge yapıcı öğelerden arınması, güneş panellerine ve çatı tipine göre üretilmiş olan taşıyıcı konstrüksiyonu taşıyabilecek statiğe sahip olmasıdır

Enerji maliyetlerindeki artış ve yeni yönetmelikle beraber fabrikalarda güneş enerji panellerine olan taleplerde artış bekleniyor. Fabrika Tipi On Grid Sistemleri uygulanmadan önce çatı tipinin ve tercih edilen panelin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Fabrika Tipi On Grid Sistemlerin çalışma prensiplerinden bahseder misiniz?

On Grid Sistemler tüm çatı tiplerine kolaylıkla uygulanabilir. Ülkemizde fabrika çatılarında genellikle sandviç panel veya trapez saç kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak montaj türü belirlenir. Gelişen teknoloji ve solar enerjinin popülaritesinin artışı sonucu çatı yapılarına göre birçok alternatif ortaya çık- mıştır. Hemen hemen her çatıya uygun montaj sistemi mevcuttur. Önemli olan çatının mümkün olduğunca baca, güvercinlik, havalandırma boruları gibi gölge yapıcı öğelerden arınması, güneş panellerini ve çatı tipine göre üretilmiş olan taşıyıcı konstrüksiyonu taşıyabilecek statiğe sahip olmasıdır. Güneş panelleri şu anda en çok tercih edilen Half – Cut teknolojisini ve MultiBusbur özelliklerini taşıyan Yarım Hücreli Monokristal güneş pa- nelleridir. Bu paneller endüstriyel çatılarda uzunluk olarak 2 metre ve üzeri genişlik ola- rak 1 metre ve üzeri olmakta kısacası mini- mum 2.18 metrekare ebatlarda ve 20kg üzeri ağırlıkta olmaktadırlar. Özet olarak, Fabrika Tipi On Grid Sistemde güneş ışığı PV modül- ler(Fotovoltaik Güneş Panelleri) aracılığıyla DC elektriğe çevrilir ve solar kablolar vasıta- sıyla üretilen enerji Dizi Eviricileri (İnvertör) ile AC elektrik formuna dönüştürülerek üretim gerçekleşir. Ay sonu üretilen bu enerji da- ğıtım şirketinin sistemine bağlı olan elektrik şebekesine aktarılır ve dağıtım şirketi ile aylık olarak üretilen ve tüketilen enerji üzerinden mahsuplaşılır.

Hibrit Inverter Sistemler, kullanıcıya kesintisiz güç imkânı sunar

Mil Enerji olarak kullanıcılara ve iş ortaklarınıza sunduğunuz hibrit sistemlerden de konuşmak isteriz. Hibrit sistemler ile kullanıcılara hangi çözümleri sunuyor? Hibrit Inverter Sistemlerin diğer solar sistemlere oranla avantajları nelerdir?

Hibrit sistemler kullanıcıya her şeyden önce kesintisiz güç imkânı sunar. On Grid sistemler elektrik enerjisi var olduğu sürece çalışan bir sistemdir. Elektrik kesildiğinde On Grid invertör kendini korumaya alacak ve üretim yapmayacaktır. Ancak On Grid özellikli Hibrit İnvertörler, enerji depolama sistemleri ile de entegre olabildikleri için kendi içinde transfer işlemi yaparak acil olarak ayırmış olduğunuz yükleri elektrik kesildiğinde dahi çalıştırabilme imkânı sunar. On Grid olarak çalışabilme yeteneklerini de taşıdıkları için müşterilerimize bütçeleri nezdinde biraz fark ödeyip başlangıçta Hibrit İnvertör almalarını tavsiye ederiz. Batarya ya da enerji depolama sistemi kullanmak isterlerse daha sonra sisteme entegre edilebilir. Ama tersi durum için yeniden inverter yatırımına girmeleri gerekecektir.

Mil Enerji olarak, evsel ölçekte lityum enerji depolama sistemlerini güneş enerji sistemlerine entegre ediyoruz

Solar panel kullanımında en çok merak edilen konulardan biri de fazla enerjinin depolanmasıdır. Mil Enerji olarak GES sistemlerinde ihtiyaçtan fazla üretilen enerjinin depolanması için nasıl çözümler sunu- yorsunuz? Enerji depolama sistemlerinin elektrik şebekeleri için temel amacı, elektrik enerjisini depolanacak bir forma dönüştürmek, depolamak ve gerektiğinde tekrar elektrik enerjisi olarak şebekeye aktarmaktır. Enerji depolama sistemleri, güvenilir bir işletim sürecini desteklemek için kontrol ve yönetim sistemleriy- le birlikte kurulmaktadır. Amaç sadece yerel kontrol sağlamak değil, aynı zamanda ulusal şebeke boyunca ekipmanın koordineli kontrolünü sağlamaktır. Enerji depolama sistem- leri, enerji maliyetlerini düşürmek ve talep yükünü kontrol etmek adına kendi kendini şarj ve deşarj edebilmektedir.

Mil Enerji olarak, evsel ölçekte lityum enerji depolama sistemlerini güneş enerji sistemle- rine entegre ediyoruz. Evsel enerji depolama sistemlerinin yanı sıra endüstriyel ölçekte de çalışmalarımız devam ediyor.

Half-Cut güneş hücrelerinde, elektrik kayıplarını azaltan ve maksimum performans sunan tasarım

Half Cut Monokristal Güneş Panellerini sektörle buluşturuyorsunuz. Güneş hücrelerinin özel ve yeni bir teknoloji ile kesilmesi verimlilik, işlevsellik, kullanım ömrü ve maliyeti nasıl etkiler?

Half-Cut güneş hücresi teknolojisi, geleneksel kristal silikon güneş hücrelerine uygulanan yeni ve geliştirilmiş bir tasarımdır. Bu teknoloji, standart PV modüllerindeki güç kayıplarından bazılarını azaltarak güneş panellerinin daha iyi performans göstermesini sağlar. Half-Cut güneş hücresi modüllerini üretmek için kullanılan malzeme ve bileşenler geleneksel güneş hücrelerinin üretiminde kullanılanlarla aynıdır. Half-Cut güneş hücrelerini diğerlerin- den ayıran, performansı iyileştirmeye ve elekt- rik kayıplarını azaltmaya odaklanan tasarım- daki bir değişikliktir.

Half-cut güneş hücresi, monokristal ya da polikristal güneş hücrelerinin yüksek teknolojili lazer kullanılarak ikiye bölünmesiyle yapılır. Güneş hücresi, aynı gerilimi sağlar ancak akımın yarısını verir. Half-Cut güneş paneli, tam hücreli bir güneş paneliyle aynı şekilde çalışır. Half-Cut güneş paneli, aynı alanda normal bir güneş panelinin hücrelerinin iki katı hücre (yarı genişliğe sahip güneş hücresi) barındırır. Güneş hücrelerinin bölünmesi ve hücre sayısının artırılması yoluyla hücre başına daha az akım üretilmesi sağlanır. Bu da kayıpların azalmasına ve kısmi gölgelenmeye karşı toleransın artmasına yardımcı olur.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Öncelikle röportaj için teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilirlik, güvenlik ve güvenilirlik esasına dayalı yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda da daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için tüm çatılarda güneş paneli görmek istiyor ve var gücümüzle çalışıyoruz.


Etiketler:

#milenerji

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter