Yapı Magazin
Porozite Nedir?

Porozite Nedir?

Porozitenin kelime anlamına bakıldığında gözeneklilik olduğu görülür. İnşaat mühendisliğindeki karşılığı da aslında budur. Bir zeminin boşluk hacminin, tüm hacmine oranına porozite denir. Sembolü n harfidir, zeminin boşluk oranını yansıtır. Bir zemindeki boşluk hacmi, tüm hacimden daha büyük olamayacağı için porozite daima 1’den küçüktür.

Yer altı suyunun oluşmasında da porozite oldukça etkilidir. Zemini oluşturan kayaçların üzerinde yer alan gözeneklerden yağmur suyu yer altına süzülür. Bu gözeneklerden geçen sular birikerek yer altı suyunu meydana getirir.

Porozite Formülü

Porozitenin birçok formülü vardır. Porozite hesabı yapılırken eldeki verilere göre hangi formülün kullanılacağının seçilmesi gerekir. Yani bir zeminin boşluk hacmi bilinmeden Vboşluk / Vtoplam formülü kullanılamaz. Bu yazımda bütün porozite formüllerini maddeler halinde sizlerle paylaşmak istiyorum.

n= Vboşluk / Vtoplam => Zeminin boşluk hacminin, tüm hacmine oranı.

n= e/(e+1) => Burada e boşluk oranıdır. Bu formül ile de porozite hesabı yapılabilir. Boşluk oranı ve porozite birbiriyle direkt olarak ilişkili kavramlardır.

En çok kullanılan porozite formülleri bunlardır.

Porozite Birimi

Porozite inşaat mühendisliğindeki birimsiz terimler arasında yer almaktadır. Boşluk hacminin de, tüm hacmin de birimi aynıdır. Dolayısıyla oranlandıkları zaman birimler de sadeleşir. Bu yüzden porozite genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Porozite nedir sorusuna daha iyi cevap verebilmek için zeminde boşluk oranı kavramından da bahsetmek istiyorum. Çünkü boşluk oranı kullanılarak porozite, porozite kullanılarak da boşluk oranı hesabı yapmak mümkündür.

Boşluk Oranı Nedir?

Zeminde belli boşluklar vardır. Zemindeki boşlukluluk durumunu yansıtan kavrama da boşluk oranı adı verilir. Boşluk hacminin, tane hacmine oranı olarak tanımlanır.

Boşluk oranı da tıpkı porozite gibi birimsiz bir terimdir. Zeminde yer alan tanelerin dizilişine bağlı olarak; az boşluklu yani sıkı durumda küçük, çok boşluklu yani gevşek durumda yüksek değer alır. Çoğu zaman 1’den küçük olsa da bazen 1’den büyük de olabilir. 

Etiketler:

Porozite Nedir?

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Oku

Kartonpiyer Nedir?

Yapılarda genelde duvar ile tavanın birleşim yerinde ve tavanın göbeğinde kullanılan, kusurları ve düzensizlikleri gizleyerek yapılara estetik bir görünüm kazandıran iç mekan elamanına kartonpiyer d..
Oku

Kagir Yapı Nedir?

Halk arasında kargir olarak da bilinen kagir kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiştir. Kagirin sözcük kökenine bakıldığında tuğla ve taştan yapılmış olan anlamına geldiği görülür. Aslında sözcük anlam..
Oku

Çiroz Nedir?

Betonarme yapıların kolon ve perdelerinde kullanılan, donatıların birbirine kenetlenerek birlikte çalışmasını sağlayan S şeklindeki etriyelere çiroz denir. Bazı bölgelerde es demiri ve kapı kilidi o..
Oku

Şaft Boşluğu Nedir?

Yapılarda bulunan elektrik tesisatı, sıhhi tesisat, mekanik tesisat gibi sistemleri temelden çatıya aktaran tünellere şaft boşluğu denir. Çok katlı yüksek yapılarda asansör boşluğuna da şaft boşluğu..
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter