Yapı Magazin
Rijitlik Nedir?

Rijitlik Nedir?

Rijitlik adından da anlaşılacağı üzere İngilizce kökenli bir sözcüktür. İngilizcedeki rigidity kelimesinden dilimize geçmiştir. Kelime anlamına bakacak olursak sert, yükleme altında değişmeyen, mevcut yapısını koruyan olduğunu görürüz. Aslında inşaat mühendisliğindeki anlamı da budur. İnşaat mühendisliğinde rijitlik; yapıya etki eden yükler altında, yapının bozulup deforme olmadan mevcut durumunu koruması, denge halinde kalması olarak tanımlanır. Bir nevi yapının yükler altında stabil kalabilme özelliğidir.

Bir yapının statik hesabı yapılırken rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışıp çakışmadığına mutlaka bakılmalıdır. İkisi arasındaki izin verilen sapma miktarı yüzde beştir. Bunun üzerinde bir sapma varsa perde miktarında oynama yapılarak rijitlik merkezi ile kütle merkezinin üst üste getirilmesi gerekir.

Yapılarda rijitlik dağılımı dengeli olmalıdır. Eğer rijitlik düzgün olarak dağılmazsa yatay ve düşey kuvvetlerin yapıda meydana getirdiği hasar fazla olur.

Rijitlik nedir sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz ancak bu cevap, mühendislik açısından yeterli bir cevap olmaz. Rijitlik kendi arasında; moment rijitliği, kayma rijitliği, eksenel rijitlik, düşey rijitlik ve yatay rijitlik olarak gruplandırılır.

Rijitlik Çeşitleri

Moment rijitliği: Bir yapının ya da elemanın moment kuvvetine karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır.

Kayma rijitliği: Bir elemanın kesme kuvveti etkisi altında mevcut statik dengesini koruması durumudur.

Eksenel rijitlik: Eksenel kuvvetler etkisi altında yapının stabil halde olmasıdır.

Düşey rijitlik: Bir elemanın düşey eksende rijit olmasıdır.

Yatay rijitlik: Bir elemanın yatay eksende rijit olmasıdır.

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere bir yapı hakkında rijit demek yeterli olmaz. Moment kuvvetlerine karşı dirençli yani rijit olan bir yapı, kesme kuvvetine karşı rijit durumda olmayabilir. O yüzden yapının hangi eksende, hangi yüklemeler altında rijit olduğunu belirtmek gerekir.

Etiketler:

Rijitlik Nedir?

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Oku

Kartonpiyer Nedir?

Yapılarda genelde duvar ile tavanın birleşim yerinde ve tavanın göbeğinde kullanılan, kusurları ve düzensizlikleri gizleyerek yapılara estetik bir görünüm kazandıran iç mekan elamanına kartonpiyer d..
Oku

Kagir Yapı Nedir?

Halk arasında kargir olarak da bilinen kagir kelimesi dilimize Farsça’dan geçmiştir. Kagirin sözcük kökenine bakıldığında tuğla ve taştan yapılmış olan anlamına geldiği görülür. Aslında sözcük anlam..
Oku

Çiroz Nedir?

Betonarme yapıların kolon ve perdelerinde kullanılan, donatıların birbirine kenetlenerek birlikte çalışmasını sağlayan S şeklindeki etriyelere çiroz denir. Bazı bölgelerde es demiri ve kapı kilidi o..
Oku

Porozite Nedir?

Porozitenin kelime anlamına bakıldığında gözeneklilik olduğu görülür. İnşaat mühendisliğindeki karşılığı da aslında budur. Bir zeminin boşluk hacminin, tüm hacmine oranına porozite denir. Sembolü n ..
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter