Yapı Magazin
''Türkiye İş Dünyasına Yeşil Dönüşüm Yolculuğunda Rehberlik Ediyoruz''

''Türkiye İş Dünyasına Yeşil Dönüşüm Yolculuğunda Rehberlik Ediyoruz''

Yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı çözüm yollarını ortaya koyan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), sürdürülebilirlik odağında politika gelişimine de katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlikte rolü her geçen gün artan iş dünyasının, küresel boyutlu ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere uyum sağlaması için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, “SKD Türkiye olarak 20 yıldır iş dünyasının ölçülebilir çıktılar ve somut adımlarla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.” dedi.
İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?
SKD Türkiye olarak 20 yıldır iş dünyasının ölçülebilir çıktılar ve somut adımlarla sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olarak, küresel sürdürülebilirlik vizyonunu, birikimimizi çalışma grupları faaliyetleri ve çeşitli platformlarda paydaşlarımıza aktararak sürdürülebilirliğin yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz. 
Yeşil dönüşüm, ülkemiz ve iş dünyası için önemli fırsatlar barındırıyor. Bu bağlamda; sayısı 150’ye varan üyelerimizin “Net Sıfır Emisyona Ulaşmak”, doğadan aldıklarından fazlasını doğaya vererek “Doğa Pozitif” olmalarını ve “Eşitsizlikleri Azaltmak” konularını gündemlerine almasını sağlayarak “yeşil dönüşümün” öncülüğünü yapmak için çalışmalar yapıyoruz. 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini merkeze alarak belirlediğimiz odak alanlarımız olan; Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık ile Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi başlıklarında Türkiye iş dünyasına yeşil dönüşüm yolculuğunda rehberlik ediyoruz.
“Yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı çözüm yollarını ortaya koyuyoruz”
Geçtiğimiz yıl; “Hedef Net Sıfır Karbon Hareketi” başlattık ve 56 şirketin sıfır karbon hedefi vermesine katkı sağladık. Duyarlı Ol (Do!) projemiz ile şirketlerde çalışma alanlarında farkındalık yaratarak, şirketlerin ve çalışanların çevresel ayak izini azaltarak kurumların net sıfır karbon hedeflerine de katkıda bulunduk.  Altı yıldır yürüttüğümüz Reporting Matters projemizde, çatı örgütümüz WBCSD tarafından oluşturulan metodoloji kapsamında üyelerimizin finansal olmayan bilgilerinin yer aldığı raporlarının etkilerini artırmak için sürdürülebilirlik ve entegre raporlarını değerlendiriyor ve birebir geri bildirimler yapıyoruz.
Yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda stratejik önem taşıyan konularda yaratıcı çözüm yollarını ortaya koyuyor. Böylece ülkemizde sürdürülebilirlik odağında politika gelişimine de katkı sağlıyoruz. 
“Türkiye’nin de küresel rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için döngüsel ekonomiye geçişi kaçınılmaz”
2024 yılı için sektöre dair öngörüleriniz, hedefleriniz ve SKD Türkiye olarak gerçekleştirmeyi planladığınız projeleriniz nelerdir?
SKD Türkiye olarak sürdürülebilirlikte rolü her geçen gün artan iş dünyasının, bugün karşımıza çıkan ve küresel boyutlu ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere uyum sağlaması için büyük çaba sarf ediyoruz. Dünyaya baktığımızda döngüsel ekonominin büyük fırsatlar yarattığını görmekteyiz. Türkiye’nin de küresel rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için döngüsel ekonomiye geçişi kaçınılmaz. 
Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişine büyük katkı sağlayan tek platform olan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nda sadece SKD Türkiye üyelerinin değil, 24 farklı sektörden yaklaşık 250 şirketin yer almasıyla 3,8 milyon Euro’ya karşılık gelen 77 bin tona yakın malzemenin geri kazanılmasını sağladık. Bu platform çatısı altında yer alan firmalar endüstriyel simbiyoz fırsatlarını yakalama, eğitim ve destek programlarından yararlanma şansına sahip oluyorlar. Platformda yapı sektöründen de şirketler yer alıyor. Bu şirketlerin bazıları malzeme dönüşümü ve atıkların değerlendirilmesi konusunda iyi uygulama örneklerine sahipler. Yapı sektöründen diğer firmaları da üyeliği ücretsiz olan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’na katılmaya davet ediyoruz. 
Ayrıca ülkemizde AB Döngüsel Ekonomi Modeli doğrultusunda, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişi için yol haritasını ortaya koyacak,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi (DEEP)’ de konsorsiyum ortağı olarak yoğun çalışmalar yürütüyoruz.  
Son olarak yeni başlattığımız bir projemizden bahsetmek istiyorum. 6 Şubat depremleri, hepimiz için hem maddi hem de manevi olarak çok büyük bir yıkıma neden oldu. Depremlerin yarattığı hasarlar ve beklenen olası depremler nedeniyle artan kentsel dönüşüm çalışmaları; afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek ve afetlere dayanıklı/hazırlıklı olmak için bir yönetim planına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. SKD Türkiye olarak bu ihtiyaç doğrultusunda “Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Olası Afetler Sonucu Oluşacak Yıkıntı Atıklarının Yönetimi İçin Rehber Doküman Hazırlanması Projesi”ni başlattık. 
SKD Türkiye olarak “Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Olası Afetler Sonucu Oluşacak Yıkıntı Atıklarının Yönetimi İçin Rehber Doküman Hazırlanması Projesi”ni başlattık. 
İnşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki üyelerimizin desteği ile başlattığımız bu yeni projemizde yıkıntı atıklarının doğru bir şekilde yönetilememesi sonucu oluşabilecek sağlık, çevre ve güvenlik risklerine odaklanarak, bu atıkların doğru bir şekilde yönetiminin sağlanabilmesi için yol gösterici bir rehber hazırlamaya başladık. 
Bu rehberin sektör tarafından kullanılması, sürdürülebilir bir gelecek için önem taşıyacak.

Etiketler:

#skdtürkiye #yeşildönüşüm #işdünyası

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter