Yapı Magazin
''Vaillant Olarak Geliştirdiğimiz Yeni Teknolojilerle Isı Pompası Alanında Öncü Marka Olmayı Hedefliyoruz''

''Vaillant Olarak Geliştirdiğimiz Yeni Teknolojilerle Isı Pompası Alanında Öncü Marka Olmayı Hedefliyoruz''

İnsan ve çevre odaklı ürünleriyle ısınma ve soğutma alanında yenilikçi çözümler sunan Vaillant, hem ısı pompalarına ait bilinci hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Isı pompası kullanımını ve sürdürülebilirliğini, ısı pompalarında enerji verimliliğini ve çevre dostu ısı pompaları teknolojilerinin gelişimini konuştuğumuz Vaillant Group Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Atan, “Hem ısıtma hem de soğutma tarafında yeni nesil teknolojilere sürekli yatırım yapıyoruz. Isı pompaları da bu alanlardan biri. Geliştirdiğimiz lider teknolojilerle bu alanda ülkemizdeki öncü marka olmayı hedefliyoruz.” dedi.
Almanya, “Bina Enerji Yasası” ile 2024’ten itibaren hanelere toplu olarak ısı pompası kurmayı planlıyor. Bu yıldan itibaren yılda 500.000 ısı pompasının kurulumunun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bina Enerji Yasası, üzerinde uzun yıllardır çalışılan ve ülkenin karbon nötr olma hedefini destekleyen bir yasa. Burada amaç, fosil yakıtların devreden tamamen çıkartılarak yenilenebilir enerjinin bir ısınma ve soğutma kaynağı olarak kullanılması. Isı pompaları, bunun gerçek olmasını sağlayan son derece verimli sistemler. Dünya çapında konut ve ticari tesislerin ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda enerji maliyetlerini, enerji tüketimini ve karbon ayak izini de azaltıyor. Teorik hesaplamalarımıza göre Türkiye’deki sadece 1 milyon adetlik yıllık kombi/klima pazarının tamamı ısı pompasına çevrildiğinde sübvansiyonsuz bir ortamda yıllık yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf elde etmek mümkün olabiliyor. Daha büyük bir katkı ise elbette toplam karbon ayak izinin azalacak olması. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Isı Pompalarının Geleceği” başlıklı raporuna göre, 2030 yılına kadar AB’deki toplam ısı pompası satışının yedi milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya çapında öncü markalar arasında yer alan Vaillant’ın bu bağlamdaki çalışmaları ve gerçekleştireceği yeni yatırımları neler olacaktır?
Isı pompalarına yönelik sürekli artan güçlü bir ilgi mevcut. Avrupa’da halihazırda ısı pompası pazarı 1 milyon adet seviyesinde. 2017 yılında bu sayı 440 bin civarındaydı. Orta ve uzun vadede ısı pompası pazarının daha da büyüyeceğini ve yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Yukarıda aktardığımız sayılar üzerinden gidersek 7 milyon adetlik bir pazara rahatlıkla ulaşılabileceğini söyleyebiliriz.
Pazarın büyümesini yalnızca Almanya’daki Bina Enerji Yasası’na bağlamamak gerekiyor. Tüm Avrupa’yı ve Avrupa ile ticaret yapan tüm ülkeleri etkileyen Yeşil Mutabakat ile Türkiye özelinde Ocak 2023’te yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gibi uygulamalar ısı pompalarının yaygınlaşmasını etkileyen kararlar. Bu tip uygulamaların benzerlerinin zamanla tüm ülkelerde devreye alınacağına inanıyoruz.
Isı pompalarının yaygınlaşma hızının artmasında yukarıdaki etkenler dışında elbette Avrupa’daki enerji krizinin de etkisi oldu. Ancak bu olay öncesinde de yükselen bir ilgiden söz etmek mümkün. Son beş yılda her yıl yüzde 25 büyüyen bir pazardan söz ediyoruz.
Vaillant olarak kombinin ve şofbenin mucidi olarak tanınıyoruz. Hem ısıtma hem de soğutma tarafında yeni nesil teknolojilere sürekli yatırım yapıyoruz. Isı pompaları da bu alanlardan biri elbette. Geliştirdiğimiz lider teknolojilerle bu alanda ülkemizdeki öncü marka olmayı hedefliyoruz. Bizi farklı yapan unsurlardan biri, yalnızca bir ürün değil, konsolide bir çözüm sunabilmemiz. 
Önümüzdeki dönemlerde de enerji çeşitliliğine odaklanırken iklimlendirme alanındaki uzmanlığımız ve güçlü AR-GE altyapımız ile yenilikçi ürünler geliştirip müşterilerimizin kullanımına sunmayı sürdüreceğiz.
NSEB ve gelecekte karbon ayak izini azaltma hedefi ile yayınlanacak birçok yönetmelikle birlikte çok daha yüksek adetlere ulaşan bir ısı pompası pazarı göreceğimizi düşünüyoruz.
Türkiye’de ısı pompası kullanımını ve sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Geleceğin teknolojisi olarak görülen ısı pompasında Avrupa pazarı son 5 yılda 4 kat büyüdü. Türkiye’de ise pazarın 10-15 bin adet bantlarında olduğu tahmin ediliyor. NSEB ve gelecekte karbon ayak izini azaltma hedefi ile yayınlanacak birçok yönetmelikle birlikte çok daha yüksek adetlere ulaşan bir ısı pompası pazarı göreceğimizi düşünüyoruz. Isı pompaları gelecek vadediyor. Yenilikçi ısı pompası teknolojileri geliştirildikçe ısı pompalarına olan talebin de artacağını söyleyebiliriz.
Diğer yandan, yenilenebilir enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için kritik öneme sahip bir ürün ve teknolojiden bahsediyoruz. Uzun vadeli hedeflere baktığımızda ise ülkemizde 2053 itibarıyle tüm binaların tükettiği enerjiyi yerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması hedefleniyor. Isı pompaları, yenilenebilir enerjiden faydalanmaları, yüksek tasarruf potansiyelleri ve üst düzey verimlilikleriyle bu hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak ve her binanın en önemli bileşenlerinden biri haline gelecek potansiyele sahip ürünler. 
“Geleceğin teknolojisi” olarak adlandırılan ısı pompalarının çalışma prensipleri nelerdir? 
Isı pompaları temel nitelikleri itibariyle doğada bulunan ısıyı çekip dönüştüren ve bunun binalarda hem ısıtma hem sıcak su üretimi hem de soğutma için kullanılmasını sağlayan cihazlardır. Çalışma prensibi olarak baktığımızda hava kaynaklı ısı pompalarında üç çevrimli bir işlem söz konusu. İlk çevrimde doğada bulunan ısı enerjisi toplanarak bu enerjinin ısısı arttırılıyor. Toplanan ısı bir boru demeti üzerinden geçiriliyor. Donma noktası çok düşük olan bir akışkan ise bu boru sisteminin içinden akıyor. Her zaman dış ortam sıcaklığından daha soğuk olan akışkan, bu özelliği sayesinde doğadaki ısıyı kendine çekiyor. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile çalışabilen bu sistemin ikinci çevriminde soğutucu akışkan ısıyı absorbe ediyor, kaynıyor ve buharlaşıyor. Bir kompresör vasıtasıyla oluşan bu buhar sıkıştırılıyor ve soğutucu akışkan ile bu ısı ısıtma devresine aktarılarak ısınma ve sıcak su üretimi sağlanıyor. Üçüncü çevrimde ise üzerindeki sıcaklık düşen soğutucu akışkan tekrar sıvı formuna dönüyor, bir genleşme valfi aracılığıyla tekrar soğutuluyor ve yeniden doğadaki ısı enerjisini çekebilecek hale geliyor.
Bir ısı pompası bu şekilde yüzde 25 elektrik enerjisi, yüzde 75 doğadan topladığı enerji olmak üzere ısıtma enerjisi üretebilir. Sürekli gelişen ısı pompası teknolojileri sayesinde böylece gaz ya da başka bir enerji kaynağı kullanılmasına gerek kalmaz. Isı pompasının harcadığı yüzde 25 elektrik enerjisinin de yenilenebilir kaynaklardan karşılanabildiğini düşündüğümüzde neden bu kadar gündemde olduğunu daha rahat kavrayabiliriz.
“Sektörün en yenilikçi ürünleri arasında yer alan aroTHERM Plus ısı pompamız, benzerlerine göre 700 kat daha çevreci bir soğutucu akışkana sahip”
Isı pompalarında en çevre dostu soğutucu akışkan propanın (R290) kullanımı giderek artıyor. Bu kapsamda Vaillant, havadan suya ısı pompaları portföyünde aroTHERM Plus’ı piyasaya sundu. aroTHERM plus ürün yelpazenizde doğal soğutucu R290 kullanılan ilk ısı pompası. Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip aroTHERM plus'ın teknik özelliklerinden ve sürdürülebilirlik avantajlarından bahseder misiniz? Isı pompaları için soğutucu olarak propanı, R290’ı değerlendirebilir misiniz? 
Çevreciliğiyle öne çıkan ısı pompalarıyla birlikte soğutucu akışkanları daha fazla konuşmaya başladık. Bir soğutucu akışkanın atmosfere salınması durumunda oluşan sera etkisini gösteren bir değer olan GWP ne kadar yüksekse iklim üzerindeki etkisi de o kadar kötü oluyor. Vaillant olarak sektörün en yenilikçi ürünleri arasında gösterilen aroTHERM plus ısı pompamız, benzerlerine göre 700 kat daha çevreci bir soğutucu akışkana sahip. Bununla birlikte cihaz tüm kapasitelerde A+++ verimlilik sunuyor. Evlerde var olan sistemlerin yenilenmesine gerek kalmadan cihaz kurulumu yapılmasını da mümkün kılıyor. Sahip olduğu doğal soğutucu akışkan ve diğer tüm nitelikleriyle birlikte aroTHERM plus, ekonomik ve çevre dostu iklimlendirme çözümlerinden biri olarak karışımıza çıkıyor. 
Küresel Hava Kaynaklı Isı Pompaları Pazar Araştırması Raporu’na göre, Küresel Monoblok Hava Kaynaklı Isı Pompaları pazar büyüklüğünün 2023’te 6,8 milyar dolar olduğu ve 2023’ten 2030’a kadar %7,7’lik bir YBBO ile büyüyerek 2030’da 12,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmekte. Monoblok Hava Kaynaklı Isı Pompaları üreticileri arasında yer alan Vaillant’ın pazar değerlendirmesini ve piyasaya sunduğu aroTHERM Monoblok Hava Kaynaklı Isı Pompaları özelliklerinden ve avantajlarından bahseder misiniz? 
aroTHERM ısı pompaları, dış ortam havasında bulunan ücretsiz enerjiden yüksek verimde faydalanarak iç ortamlardaki ısıtma/soğutma ve kullanım suyunun ısıtılması ihtiyacının karşılanabilmesi için geliştirilmiş doğa dostu teknolojiye sahip cihazlardır. Monoblok modeli sayesinde aroTHERM ısı pompalarında soğutucu akışkan ve ana bileşenler tek bir gövdede buluşturuluyor. Bütünleşik yapısı sayesinde alandan tasarruf sağlayan aroTHERM monoblok cihazların sunduğu kompakt çözümler en belirgin avantajları arasında yer alıyor. Küçük, orta veya büyük ölçekli hacimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilecek şekilde aroTHERM monoblok ailesi 4/5/8/12/15 kW kapasite aralıklarında modellerle farklı büyüklükteki yapılara çözüm sunuyor.
DC inverter teknolojisine sahip kompresörü sayesinde gün içerisinde değişkenlik gösterecek ihtiyaçlara göre en uygun kapasiteyi otomatik ayarlayarak konfor ve enerji tasarrufunu bir arada sunuyor. Tek gövde yapısıyla alandan tasarruf sağlayan aroTHERM monoblok cihazlar, tek bir günde tamamlanabilen kolay kurulum avantajlarıyla hem yeni hem de eski yapılara kolayca uyum sağlayabiliyor. Yaklaşık 3 metre mesafeden 28 dB seviyesine kadar düşen ses gücü ile komşularınızı da rahatsız etmeden çalışmayı hedeflerken ortalama 38 dB seviyesinde konumlanan kütüphane ortamından bile daha sessiz çalışabilmesiyle öne çıkıyor.
Çevreyi düşünen R290 soğutucu akışkanı ilk kullanan üreticilerden olan Vaillant, yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyor ve dünyamızın geleceğini gözeterek sürdürülebilir çalışmalara imza atıyor.
Aşınmaya daha elverişli ortam koşullarına sahip kıyı şeritlerinde, korozyona dayanıklı dış kasa tasarımıyla fark yaratan aroTHERM plus monoblok cihazlar, -25 °C ile +46°C dış hava sıcaklıklarında çalışabilmeleriyle de öne çıkıyor.
A+++ seviyesine varan enerji sınıfıyla verimini taçlandıran aroTHERM monoblok ailesi, solar ve/veya gazlı ısıtma sistemleriyle hibrit çalışmaya kolayca uyum sağlayabiliyor.
“Vaillant Live, müşteri deneyimini mükemmelleştirme yolunda sunduğumuz yepyeni bir hizmet”
Isı pompaları sürdürülebilirliğin başrol oyuncularından biri olan Vaillant, yeni hizmeti Vaillant Live ile ısı pompası arayışında olan müşterilerine kişiye özel premium bir hizmet sunuyor. Vaillant Live ile hedefleriniz nelerdir?
Vaillant Live, bizim müşteri deneyimini mükemmelleştirme yolunda sunduğumuz yepyeni bir hizmet. Özel hazırlanan internet sitesi üzerinden ısı pompaları hakkında pek çok bilgiye ulaşılabilirken, ürünü almak ya da akıllarındaki sorulara yanıt bulmak isteyenler, bu alanda eğitilmiş Isı Pompası Danışmanları’na görüntülü bir şekilde bağlanarak uçtan uca destek alabiliyor. Bu destek kapsamında hangi ürünün kendileri için daha uygun olduğu, ürünlere ait teknik detaylar gibi bilgileri doğrudan öğrenebiliyor; bununla birlikte isterlerse keşif talebinde bulunabiliyor.
Vaillant Live üzerinden hizmet veren Isı Pompası Danışmanları yalnızca bilgilendirme noktasında destek sağlamıyor. Keşif için yetkili satıcıya yönlendirme, keşif sonrasında ürünün satın alınması, montajı, servisin ziyareti ve ürünün devreye alınmasına kadar her aşamada müşterinin yanında olarak sürecin aksamadan tamamlanmasını sağlıyor.
Vaillant Live, hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle iletişim sağlamasının yanında yakın gelecekte önemi ve bilinirliği daha da artacak ısı pompalarının dünyasına geçiş için bir kapı niteliğinde. 
Vaillant Live ile hem ısı pompalarına ait bilinci arttırmayı hem de müşteri memnuniyeti seviyemizi daha da yukarılara çekmeyi amaçlıyoruz.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Vaillant olarak önceliğimiz insan ve çevre odaklı ürünlerle ısınma ve soğutma alanında yenilikçi çözümler sunmak. Kombinin mucidi marka olarak bugünden yarını düşünmeye; yenilenebilir enerji kaynaklı ve tasarruflu ürün gamımızı geliştirmeye devam edeceğiz.