Yapı Magazin
“Daha İyi Bir Dünya İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Yalıtım Çözümlerinde Değişime Öncülük Ediyoruz”

“Daha İyi Bir Dünya İçin Sürdürülebilir ve Akıllı Yalıtım Çözümlerinde Değişime Öncülük Ediyoruz”

Globalde 40’tan fazla ülkede 5.500’den fazla çalışan ve 15 ülkedeki 27 üretim tesisi ile global yalıtım sektörünün en büyük markalarından biri olan Knauf Insulation, müşterilerine; yapının tüm alanlarında yüksek enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir, maksimum performanslı yalıtım çözümleri sunuyor. Knauf Insulation’ın enerji verimliliğine yönelik ürünlerini ve sürdürülebilirlik politikalarını konuştuğumuz Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Amacımız daha iyi bir dünya için yüksek performanslı, akıllı yalıtım çözümleri sunan dünyanın en güvenilir yalıtım ortağı olmaktır.” dedi.
Knauf Insulation, kullanıcılarına yüksek enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir yalıtım çözümleri sunuyor. Knauf Insulation’ın ürün gamından, üretim tesisinden, sürdürülebilirlik politikasından ve kullanıcılarına sunduğu özel çözümlerden bahseder misiniz?
Türkiye’ye 2011 yılında giriş yapan Knauf Insulation’ın Eskişehir’de 150.000 m² açık alanı ve 20.000 m² kapalı üretim alanı bulunan fabrikası, 45.000 ton üretim kapasitesine ve 200’den fazla çalışana sahip. Bunların yanı sıra Türkiye dışında 30’a yakın ülkeye de ihracat yapıyoruz. Müşterilerimize; konutlarda, konut dışı yapılarda ve endüstriyel uygulamalarda yüksek enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir, maksimum performanslı yalıtım çözümleri sunuyoruz. Yenilikçi üretim teknolojimiz, patently Ecose bağlayıcı ve Türkiye’de sadece bizde bulunan RAL ve Eurfins Gold sertifikaları ile mineral yün pazarında gelişmiş ürünler sunuyoruz.
Uygulamaya özel çözümler geliştiren bir anlayış ile büyümesini hızlandıran Knauf Insulation, Eskişehir üretim tesisinde talebe göre kaplamalı veya kaplamasız şilte ve levha yalıtım malzemeleri ile birçok farklı uygulama için sürdürülebilir, enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunuyor.
Şirketimizin önümüzdeki 10 yılın en önemli stratejik hedeflerinin başında “sürdürülebilirlik” politikası yer alıyor. KI liderler toplantısında Grup CEO’muz tarafından bu hedef önemle vurgulandı. Sürdürülebilirlik için önemli adımlar atıyoruz ve bu hedeflere ulaşmak için önceki senelerde ayırmadığımız kadar kaynak ayırıyoruz. Önümüzdeki yıl fabrikamızda yeni bir kadro olarak tam mesai bir “Sürdürülebilirlik Mühendisi” ataması yapacağız. Ayrıca şirketimizin bünyesinde bir AR-GE merkezi yaratmak için çalışmalara başladık. AR-GE merkezinde ağırlıklı olarak çevre dostu ve düşük karbon emisyonuna yönelik çalışmalarımız olacak. Üretimde harcadığımız enerji konusunda da içimiz son derece rahat. Zira üretimde harcadığımız enerjinin 100 katına yakınını, ürünlerimizin sağladığı enerji tasarrufu ile ömrü boyunca çevreye geri kazandırıyoruz. Bu da hem karbon salımının ve enerjide dışa bağımlılığımızın azalması hem de bireysel ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir katkı demek.
Tüm çalışanlarımızın çevre ve sürdürülebilirlik bilinci en üst noktada. Söz konusu bilinç diğer paydaşlarımıza da yansımış vaziyette.
“Amacımız, daha iyi bir dünya için yüksek performanslı, akıllı yalıtım çözümleri sunan dünyanın en güvenilir yalıtım ortağı olmaktır”
Kurum kültürümüz; geleneksel düşünceyi sorgulamak, gelecek nesillerin yaşayacağı dünyayı şekillendiren ve inşa eden yenilikçi çözümler üretmek ve gelecekte yaşayacağımız, inşa edeceğimiz yolu şekillendiren, onları yaratan, kullanan insanlara ve hepimizin bağlı olduğu dünyaya dikkat eden yenilikçi yalıtım çözümleri yaratmaktır. Daha iyi bir dünya için daha sürdürülebilir ve akıllı yalıtım çözümlerinde değişime öncülük ediyoruz. Amacımız, daha iyi bir dünya için yüksek performanslı, akıllı yalıtım çözümleri ve hizmetleri sunan dünyanın en güvenilir yalıtım ortağı olmaktır. 
Knauf Insulation, 40’dan fazla ülkede kullanıcılarına yüksek enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir, maksimum performanslı yalıtım çözümleri sunuyor. Global bir firma olmak AR-GE ve inovasyon süreçlerinizi nasıl etkiliyor? Knauf Insulatıon’ın güncel AR-GE ve inovasyon çalışmaları nelerdir?
Genelde çok uluslu şirketler başarılarının sürdürebilir olması için sürekli AR-GE’ye yatırım yapmak zorundalar. Global bir şirket olarak AR-GE’ye verdiğimiz önem, yenilikçi ürünlerimiz ve üretim teknolojilerimizle kendini göstermekte. Bunların en önemlilerinden biri Ecose teknolojisi… Bu teknoloji, iç mekânda kullanılan yalıtım ürünlerimizin insan sağlığına kesinlikle zararlı olmadığı konsepti üzerine yoğunlaşıyor. Ayrıca Knauf Insulation olarak RAL ve Eurofins Gold sertifikalarına sahip Türkiye’dek tek üreticiyiz.
Knauf Insulation’ın global bir firma olmasından dolayı dünyanın her yerinden en iyi uygulamaların paylaşılması bize sürekli yeni firkirler ve fırsatlar yaratıyor. Örneğin Eskişehir fabrikamızda kurduğumuz fırın teknolojisi uzun yıllardır yapılan AR-GE çalışmalarının sonucu ve patentli bir teknoloji. Knauf Insulation aynı zamanda yaratıcılığı ve bireysel girişimi kuvvetle destekleyen bir kültüre de sahip. 2023 yılı içinde şirketimiz bünyesindeki AR- GE Merkezimizin faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Böylece daha çeşitli ürün ve çözümler üretebileceğiz.
“Ecose Teknolojisi ile insan sağlığına ve çevreye dost ürünler üretiyoruz”
Knauf Insulation, enerji tasarrufunun yanı sıra çevre ve insan sağlığı noktasında nasıl çözümler sunuyor? Knauf Insulation, yalıtım sektörüne sunduğu Ecose Teknolojisi ile sektörde birçok ilki de gerçekleştirdi. Ecose Teknolojisi’nin özelliklerinden ve hem çevre hem de insan sağlığı açısından sağladığı katkılardan bahseder misiniz? 
Ecose Teknolojisi, fenol ve formaldehit gibi insan sağlığını tehdit edebilecek kimyasalları mineral yün üretimi prosesinden çıkarıyor. Bu sayede insan sağlığına ve çevreye dost ürünler üretiyoruz. Ayrıca sürdürülebilir enerji tasarrufunun yanında çevre ve insan sağlığı açısından da önemli bir kazanım sağlıyoruz. Isı yalıtımı enerji tüketimini düşürdüğü için dışa bağlılığımızı ve enerji ithalatımızı azaltıyor. Üretim sırasında tükettiğimiz her bir birim enerjinin 100 kattan fazlasını tasarruf ettiriyoruz. Bir yandan düşük karbon ayak izi ile çevreye ve ülke ekonomisine katkı sunarken diğer yandan da ürünlerimizin sunduğu ses yalıtımı ile insanların yaşam konforunu artırıyor, yangın dayanıklılığı ile insanların güvenliğini sağlıyoruz. 
Ecose Teknoloji ile üretilmiş, Mineral Yünümüz hem rulo hem levha ürünlerde Avrupa’da Declare tarafından sertifikalandırılmış ilk mineral yün olmuştur. Living Building Challenge Red List, inşaat malzemeleri arasında hem insan sağlığı hem de ekosisteme zarar veren malzemeleri, kimyasal ürünleri listeler. Knauf Insulation tarafından üretilen mineral yünler, Living Building Challenge Red Listesi’nde bulunan ve ekosisteme zarar veren hiçbir zararlı kimyasal ürünü içermediğinden Red List Free etiketini almaya hak kazanmıştır.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğindeki güncellemelerle birlikte, “C” olan asgari enerji performansı “B”ye çıkarılacak. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak yeni güncellemeyle birlikte yalıtım ürünlerinde nasıl değişimler meydana gelecek? Yalıtımın enerji verimliliğine katkısı nedir? Knauf Insulation çözümleri enerji verimliliğine nasıl bir fayda sağlamaktadır?
Yalıtım ürünleri ve kalınlıkları, enerji verimliliğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Ülkemizde enerji verimliliği konusunda büyük tasarruf potansiyeli mevcuttur. Çatı ve duvar yalıtımı konusunda yeterli bilinç olmaması ısıtma ve soğutma için kullanılan enerjinin önemli bir kısmının kaybolmasına neden oluyor. Tasarruf binalardan başlar. Vatandaşın cebinde kalabilecek önemli miktardaki kazanım, özellikle yalıtımsız binalar için ödenen yüksek faturalar yolu ile dolaylı yollardan ülkemiz dışına gitmektedir. Bina ısı yalıtımı, geri dönüşü çok hızlı olan bir yatırımdır. Şu anda yapacağınız harcama birkaç sene içinde doğalgaz ve elektrik faturalarında yapacağınız tasarruflar ile kendini amorti edecektir. Ondan sonra da ömrü boyunca tasarruf etmeyi sürdürecektir.
Yalıtım noktasında yeterli bilincin oluştuğunu düşünüyor musunuz? Bilincin artırılması noktasında sektör paydaşlarına düşen görevler nelerdir?
Türkiye enerji açısından maalesef dışa bağımlı bir ülke.  Dolayısıyla yüksek enerji tüketimi ülke ekonomisi için ciddi bir yük durumunda. Ülkemizde enerjinin daha verimli kullanılmasının önündeki en önemli engellerden biri, tüketicinin yeterli bilince sahip olmaması olarak gözüküyor. Tüketiciler doğru yalıtım uygulamaları ile hem kendilerine hem de ülkemize çok büyük bir tasarruf sağlayabilirler.  Tüketici bilincini arttırmak için iletişim çalışmaları yapmaktayız. Yalıtımın enerji tasarrufu ve maddi anlamdaki kazancının kavranması durumunda öncelikle, kazanan bireyler olacak. Yalıtım ile ısıtma-soğutma faturalarının yüzde 50’nin üzerinde düşürülmesi mümkün.
Ayrıca diğer bir engel de yasal mevzuatın yetersiz olması. Mevcut düzenlemeler maalesef gerekli miktarda yalıtım standardını teşvik etmiyor ve Avrupa standartlarının çok altında. Eğer bu konudaki yasal düzenlemeler binalarda daha yüksek ısı yalıtımını zorunlu hale getirici düzeyde olursa ve yaptırım uygulanırsa hem ülke ekonomisi hem de bireysel tüketicinin bütçesine önemli ölçüde katkı sağlanacaktır.

Etiketler:

Knauf Insulation, Knauf ınsulation sürdürülebilirlik, yalıtım, fabrika, yatırım, Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter