Yapı Magazin
“Her Gün Daha İyiye’ Mottosuyla Sürdürülebilir Çözümler Sunmaya Devam Edeceğiz”

“Her Gün Daha İyiye’ Mottosuyla Sürdürülebilir Çözümler Sunmaya Devam Edeceğiz”

Sektörde gelişmiş otomasyon ve dijitalleşme çözümleri sunan GF Hakan Plastik, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yalın üretim kültürüyle maksimum verimlilik sağlıyor. GF Hakan Plastik Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler ile GF Hakan Plastik’in 2025 stratejisi doğrultusunda hayata geçirdiği projeleri, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu, yapı sektörü için yalın üretimin önemini ve sektöre sundukları inovatif ürünleri konuştuk…
GF Hakan Plastik, GF’in 2025 stratejisi doğrultusunda “Performans, Öğrenme ve Önemseme” alanlarında kurum kültürünü geliştirme konusuna ağırlık veriyor. 2025 yılının hedef olarak belirlendiği plan doğrultusunda nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?
“Performans, Öğrenme ve Önemseme”, 2022 yılında devreye alınan 3 yeni değerimiz. Performans, hız ve mükemmelliği; öğrenme, her görüşe açık olmayı ve önemseme ise, bir ekibin parçası olmayı ifade ediyor. Bu değerleri, bir kültür hareketi olarak görüyoruz ve bu değerlerle şirket kültürümüzü dönüştürmeye çalışıyoruz. 
2022 yılında ilk önce bu değerleri tüm çalışanlarımıza yaymayı hedefledik. Her seviyede tüm çalışanlarımızla Kültür Çalıştayları yaptık. Çalışanlarımızın arasından gönüllü Kültür Elçileri belirledik. Kültür Elçileri diğer tüm ekipler ile birçok deneyler yaptı ve bu deneylerin sonunda farklı aksiyonlar ortaya çıktı. Bizler de yönetim olarak bu aksiyonları almak için destek olduk. 
2022’de çok yol aldık, ancak Kültür Yolculuğu uzun bir süreç. 2023 ve sonrasındaki yıllarda da bu kültürü geliştirmek bizim için öncelikli olacak. 
“Sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”
Dünyanın gündem maddelerinden birini sürdürülebilirlik çalışmaları oluşturuyor. GF Hakan Plastik olarak sizler de çalışmalarınızı sürdürülebilirlik odaklı sürdürüyorsunuz ve bu doğrultuda 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladınız. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçlarından kısaca bahseder misiniz?
GF, bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor ve her yıl yapılan çalışmaların sonuçlarını bir rapor şeklinde paylaşıyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin de bir katılımcısı olan GF’in Sürdürülebilirlik Raporu’nda; 2021 yılında sosyal veya çevresel faydaları olan ürünlerin toplam satışın %60’ını oluşturduğunu ve bu oranın da yıl içinde %58 arttığı belirtiliyor. Sera gazı (GHG) emisyonlarının, 2019 yılına oranla %17 düştüğüne değiniliyor. Raporda bu yıl ilk kez sürdürülebilir satın alma ve yeni atanan yöneticilerin cinsiyet dengesi hakkında ölçümlere de yer verilmiş durumda. 2025 yılına kadar satınalma harcamalarında sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin hedefi olan %80 oranının, 2021 yılında %34 olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Yine 2025 hedefi olan yeni yönetim atamaları arasında %25’lik kadın hedefinin, 2021 yılında %30’a ulaştığı dikkat çekiyor. 
GF Hakan Plastik olarak sürdürülebilirlik kapsamında tüm çalışanlarımızda “Sosyal” ve “Çevre” başlıklarında performans takiplerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Sosyal figürlerimiz kapsamında kaza sıklık oranlarımızı %23 azaltırken, Yönetim Kuruluna 3 kadın yönetici ataması ile yönetici poziyonundaki kadın istihdam yüzdesini %22.58 oranında artırdık. 
Çevre figürlerimiz kapsamında ise CO2 salınımımızı %55 azalttık. Su tüketim oranlarımızı aynı seviyede tutarken, atık oranlarımızı %42 oranında düşürdük. Çevreye duyarlı ürünler geliştirmek ise uzun süredir hedeflerimizin üst sıralarında yer alıyor. Mevcut ürünlerimizi çevreye duyarlı hale getirmek için geliştirmeler yapıyor, aynı zamanda yeni ürünlerimizi geliştirirken de sürdürülebilirlik ilkemizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Sürdürülebilirliğin, stratejinin ve işin temel değeri olduğuna inanarak, sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya aynı zamanda “Her gün daha iyiye” mottosu ile geleceğine ve çevresine sahip çıkan çözümler yaratmaya devam edeceğiz.

“GF Hakan Plastik bakış açısı tüm fonksiyonlarda ‘her daim daha iyisi nasıl yapılır’ı düşünmektir” 
Yalın Üretim kültürünü tabana yaymayı ve tüm organizasyonu yalın anlamda aktive etmeyi amaçlıyorsunuz. Bu noktada nasıl çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz? Yapı sektörü için yalın üretimin öneminden, yalın üretim prensibinizden ve verimlilik sağlamak için hayata geçirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?
Yalın kültürü, verimlilik ve sürdürülebilir süreçler yaratma amacıyla tüm fonksiyonlarda uygulanabilir. Üretim başta olmak üzere tüm departmanlarda sadeleşmiş, atıklardan arınmış ve katma değerli işlere yoğunlaşmış süreçler oluşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle yalın kültürü tüm süreçlerimize yerleştiriyor, günlük rutinimiz gibi hareket ediyoruz.
2022 yılında, GF Hakan Plastik’in tüm yalın süreçleri ile ilgilenen bir departman kurulması haricinde, bir de bu departmana gönüllü destek veren “BOB Ambassador” ekibi kuruldu. Bu ekip, tüm birimler ile tüm yalın faaliyetlerini birlikte yürütüyor. Yalın projelerimizin sayısı çok fazla ve şunu söyleyebilirim ki GF Hakan Plastik olarak hem üretimde hem de süreçlerimizde çok fazla yalınlaştırma ve geliştirme yaptık. GF Hakan’ın bakış açısı tüm fonksiyonlarda “her daim daha iyisi nasıl yapılır”ı düşünmektir. Bu çalışmalara en iyi şekilde Kırma Ekibimizin Kaizen çalışmasını örnek verebiliriz. 
Çerkezköy tesisimizde 3 ana üretim departmanında toplam 12 kırma makinesi ve 2 mikronize makinesi ile çalışmalarını sürdüren birimimiz, üretim esnasında ya da sonrasında oluşan plastik hurdalarını geri dönüşüm halkası içine katarak çapak haline getiriyor. Bu sayede yılda 1.800 ton hurda plastiğin çapağa dönüştürülmesi ile geri dönüşüme katkıda bulunuluyor. Yine aynı birimimiz ve Kalıphane departmanının ortak Kaizen çalışmaları sonucunda, kırma bıçaklarının CNC tezgahlarında üretilmesine başlandı. Yıllık 150 bin TL'lik maliyet avantajının yanı sıra tedarik süresinde de iyileşme sağlandı.

Dijitalleşme ve bağlanabilirlik birçok alanda olduğu gibi yapı sektöründe de büyük bir dönüşüme neden oldu. GF Hakan Plastik olarak sizler de teknolojiyi yakından takip ediyor ve sektöre inovatif ürünler sunuyorsunuz. Teknolojisi ve sunduğu hijyen çözümleriyle ön plana çıkan Hycleen Otomasyon Sistemi’nin karmaşıklaşan tesisat sistemleri için sağladığı avantajlar nelerdir? Sistemin enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve hijyen noktasında faydalarından kısaca bahseder misiniz?
Giderek karmaşık hale gelen tesisat sistemleri ile birlikte; suyun sağlıklı kullanımı, hijyen beklentisi, kullanım suyu tesisatlarında bakteri oluşumu ve bunlardan kaynaklı hastalıkların artması, bu konuda su kalitesi standartlarının da yükselmesinde etkileyici bir yol oldu. Hycleen Otomasyon Sistemi; önleme, izleme, müdahale ve risk değerlendirmesi süreçleri ile tesisattaki su kalitesini kontrol altında tutuyor. Suda bulunan bakteri kaynaklı Lejyonella gibi hastalıkların önlenmesinde yeterince yüksek sıcaklıklarda düzenli su değişimi büyük önem taşıyor. Sistem, bileşenleri ile otomatik olarak elde ettiği verilerle hassas hidrolik ayar kontrolünü gerçekleştirerek termal dezenfeksiyon yapılmasını ve düzenli su değişimini sağlıyor. 
Sıcak ve soğuk su sirkülasyonu yüksek katlı yapılarda önemli bir konudur. Sıcaklık değerlerinin ayarlanması ile suyun ısınması için boşa akışın önüne geçiliyor ve enerji kullanımı azaltılıyor. Bu sayede %20-25 oranında bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Ayrıca Hycleen Connect ile içme suyu tesisatlarının dijital ortamda izlenmesi ve optimizasyonu bulut tabanlı uzaktan erişim ile kontrol edilebiliyor. Hycleen Otomasyon Sistemi ile sistem verileri dijital olarak konumdan bağımsız şekilde 7/24 izlenebiliyor.
“Yeraltındaki boruların deprem bölgelerindeki projelendirilmesi ve imalatı, çok önemli bir mühendislik çalışması gerektiriyor”
Dünyanın aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye’de belirli aralıklarla yıkıcı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerde kopan boru hatları da temiz su ve doğalgaz konusunda tehdit oluşturuyor. Depremin ardından boru hatlarında sorun yaşamamak için ürünlerin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Polietilen (PE) boru hatlarının kullanımı dayanıklılık, performans ve dayanım noktasında yapılara sağladığı avantajlar nelerdir?
Son yıllarda yaşanan büyük deprem felaketleri göz önüne alınarak, yapıların sismik tasarımı ve sismik etkiler altındaki davranışı ile ilgili araştırmaları artırmıştır. Fakat; yapılan araştırmaların birçoğu üst yapılarla ilgili olup, altyapılarla ilgili araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Oysa ki ülkemizde ve dünyada meydana gelen depremlerde altyapı tesisleri ve boru hatları ciddi hasarlar görmektedir. Altyapıların en önemli iletim aracı olan borular; su, atıksu ve doğalgazların taşınmasında kullanılırlar ve şehrin hayat damarlarını oluştururlar. Yeraltındaki boruların deprem bölgelerindeki projelendirilmesi ve imalatı, çok önemli bir mühendislik çalışması gerektirmektedir.
Deprem sonucu oluşan dalga yayılımına bağlı zemin hareketi, fay hareketi, sıvılaşma ve toprak kayması gibi etkenler önemli hasarlara yol açmaktadır. Fay hareketine dayanma yeteneği, boru hattı üzerinde oluşan sürtünme kuvvetleri sayesinde artar. Sünek malzemeden yapılmış borular, fay hareketlerine daha fazla mukavemet göstermektedir. Sıvılaşma ya da fay hareketi nedeniyle oluşan yer değiştirmeler, yeraltı yapılarında deprem kaynaklı hasarların ana nedenini oluşturmaktadır.
Altyapı sistemleri, insanların şehir yaşamının devamlılığı sürecinde ihtiyaç dahilinde yeraltına yapılan sistemlerin genel adı olarak tanımlanır. Altyapı sistemleri tanımlaması, ulaşım ve hizmet sistemleri olarak iki gruba ayrılır. Hizmet sistemlerini ise; içme suyu, atıksu, doğalgaz, enerji, elektrik ve telekomünikasyon sistemleri oluşturmaktadır. Kanalizasyon hatları, drenaj kanalları, içme suyu hatları, doğalgaz ve petrol hatları, telefon ve elektrik hatları gibi şehrin yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiren hatlar hizmet sistemlerinin içindedir. Bu sistemler şehir hayatının sağlıklı yürüyebilmesi ve ihtiyaçların giderilmesinde hayati rol oynadığı için kullanılan boru ve diğer malzemelerin uygunluğu da son derece önemlidir. Bütün altyapı sistemlerinde kullanılan boru hatları çeşitli ve farklıdır. Bu farklılıklar öncelikle altyapı sistemlerinin hizmet ettiği amaca göre oluşur. Öncelikli olarak iletilecek akışkanın karakteristiği, debisi, sıcaklığı, basıncı ve boru-sıvı etkileşimi gibi etkenler göz önüne alınarak seçilirler. Altyapı sistemlerinin düzgün bir işleyişe sahip olabilmesi adına bu seçim oldukça önemlidir. Bunu yanı sıra döşenecek borunun cinsi dolayısıyla sahip olduğu eni, yüzey kalınlığı, korozyona karşı tepkisi ve diğer kuvvetlere karşı mukavemeti, boruların bağlantı yerlerindeki malzemeler, sızdırmazlık özelliği bakımından durumu, döşeme yöntemleri ve bulundukları zemin cinsi gibi birçok önemli parametre de altyapı sistemlerinin sağlıklı işleyişini etkileyecek unsurlardır.
“PE100 malzemesi, depremlerin neden olduğu dış yükleri telafi etmede geleneksel borulara oranla çok daha üstündür”
“PE100” malzemesinin yer altı basınçlı boru hattı için esneklik, darbe dayanımı, çatlama önleyici yayılma performansı ve dayanıklılık gibi özellikleri bulunuyor. PE-100’ün sismik yüklere karşı bu kadar dirençli olmasının nedeni düşük elastisite modülüdür. Düşük elastisite modülü sayesinde PE100 malzemesi, geleneksel metal borulara ve diğer sert boru sistemlerine oranla depremlerin neden olduğu dış yükleri telafi etmede çok daha üstündür. 
Kanıtlanmış yüksek esnekliği ve yer hareketinden sapmalara direnme kabiliyeti ile PE100 boru sistemleri, tahribatı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir; yangınları söndürmek için değerli su hatlarını koruyabilir ve korunan yeraltı boru hatları bozulmadan kaldığından iletişimin kopması engellenebilir.
PE100 boru sistemlerinin aşınma ve pas direnci, maliyet etkinliği, asitlere karşı üstün dayanıklılığı, sıfır sızıntı kabiliyeti ve kurulum kolaylığı gibi üstün özellikleri, dünya çapındaki gaz şirketleri için de tercih edilen malzeme olarak en üst sıralarda yer alıyor.
Yılın sonuna yaklaşırken 2022 değerlendirmenizi de almak isteriz. 2022 yılı GF Hakan Plastik için nasıl geçti? Yeni ürünlerinizden ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz? 2023 yılından beklentileriniz ve hedefleriniz nelerdir?
Dünya, pandemi ile başlayan ve sonrasında devam eden ekonomik ve siyasi krizleri ne yazık ki geride bırakamadı. 2 yıldır devam eden istikrarsız süreç, herkesi olduğu gibi bizi de oldukça zorluyor. 2022 yılı da pandemi sonrası süregelen tedarik sıkıntıları, ekonomik belirsizlik, lojistik krizler ve üzerine eklenen dünyadaki enerji krizleri gibi birçok zorlu konu ile geçti. GF Hakan Plastik 2022 yılında düşüşte olan sektör endeksine rağmen yerini koruyarak ve tüm zorlayıcı dış etkenlerle baş ederek ilerledi. Diğer taraftan da uzun dönemde fark yaratacak inovatif ürün ve yatırımlarını da devreye almak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Üretim ve tüm diğer fonksiyonlarımızda değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak çevik ve hızlı yapıya geçmek için çeşitli projelerimiz devam ediyor. 
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? 
2023 yılı için hedeflerimizi; 2025 stratejimiz ile doğru orantılı belirledik. Yüksek katma değerli çözümler sunma, müşteri yakınlığını artırma ve insan kaynağına yatırım yapmak stratejimizin 3 ana başlığıdır. 2023 yılında özellikle ihracat pazarlarımızı müşteriye özel sistem çözümleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim teknolojilerimizi geliştirmek ve ürün inovasyonlarına devam etmek yine hedeflerimizin başında yer alıyor.

Etiketler:

GF Hakan Plastik, GF Hakan Plastik PE100, GF 2025, Performans, Öğrenme ve Önemseme, Batuhan Besler

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter