Yapı Magazin
''QIS Olarak Karadeniz'in En Büyük Yapı Kimyasalları Tesisinin Yatırımını Gerçekleştirdik''

''QIS Olarak Karadeniz'in En Büyük Yapı Kimyasalları Tesisinin Yatırımını Gerçekleştirdik''

QIS Yapı Kimyasalları kalite ve AR-GE’ye verdiği önemle ürün grup çeşitliliğini artırırken, üretim kapasitesini ve istihdam ağını genişletmeye devam ediyor. QIS’in güncel AR-GE çalışmalarını, ürünlerinin doğru şekilde uygulanması noktasında sundukları teknik çözümleri, yatırım ve ihracat hedeflerini konuştuğumuz QIS Yapı Kimyasalları Karadeniz Bölge Müdürü Selçuk Özgür Erdinç, “Özellikle geçtiğimiz yıl Samsun’da yapmış olduğumuz fabrika yatırımıyla iş ortaklarımızın sayısını artırırken, mevcut düzenimiz içerisinde gerek iş istihdamı sağlamak gerekse AR-GE çalışmalarımız adına önemli adımlar attık.” dedi.
Özgür Bey öncelikle röportajımıza sizleri tanıyarak başlamak isteriz. Sektör deneyimlerinizi ve QIS Yapı Kimyasalları ile yolunuzun kesişme hikayesini okuyucularımızla paylaşır mısınız?
İnşaat sektörüyle olan ilişkim 2014 yılı itibariyle başladı. İnşaat sektörünün boya ve hırdavat kısmında Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hizmet vererek sektörle olan bağımı güçlendirmeye devam ettim. Yıllar içinde farklı kademelerde bağlı bulunduğum firmalarımın ve bayi ağım içerisindeki farklı çözüm ortaklarımın izolasyona olan ilgileri benim de sektör içerisinde doğru hamlelerle özellikle su izolasyonunda bilgi ve birikimine erişmemde yardımcı oldu. Nihayetinde 2022 yılının Eylül ayından itibaren QIS Yapı Kimyasalları şirketimizde Karadeniz Bölge Müdürü olarak görev alıyorum.
“QIS Yapı Kimyasalları olarak, Kavak fabrikamızda gün geçtikçe büyüyen mühendis ve personel ağımızla pozitif bir ivme yakalamayı başardık”
QIS Yapı Kimyasalları’nın Karadeniz Bölgesi olarak stratejik konumunuzdan, bölgesel satış ağınızdan ve ağırlıklı ürün portföyünüzden bahseder misiniz?
Öncelikle şirketimizin Karadeniz ağında bulunan ikinci fabrikamızın Samsun ilimizin Kavak ilçesinde bulunduğundan bahsetmek isterim. Bizim için fabrikanın bulunduğu stratejik konuma ilaveten, 20000 m² toplam alanıyla bölgemizin en büyük yapı kimyasalları fabrikasının içerisinde bulunan, özellikle toz kimyasalları üretiminde, en büyük avantajlarımızdan olan kendi kırma-eleme tesisimizin oluşu ürün gamımızda bulunan bu kimyasalların granül ölçülerini kurgulamamızda önem arz ediyor. Karadeniz’in önemli illerinden biri olan Samsun, gerek lojistik gerekse sahaya yayılım anlamında bize oldukça avantaj sağlıyor. Biz QIS Yapı Kimyasalları olarak, Kavak fabrikamızda gün geçtikçe büyüyen mühendis ve personel ağımızla pozitif bir ivme yakalamayı başardık. Fabrikamızı harekete geçirdiğimiz Eylül ayı itibariyle mantolama, yapı kimyasalları, seramik grubu yapıştırıcıları, kristalize su yalıtım harçları, akrilik beton kürleri, derz grupları ve önümüzdeki süreçte planladığımız bitüm esaslı su yalıtım gruplarımız ile bayilerimizdeki ürün grup çeşitliliğimizi artırırken üretim kapasitemizi ve istihdam ağımızı genişletmeye hız kesmeden devam ediyoruz.   
QIS Yapı Kimyasalları olarak epoksi esaslı  QIS Epoderz ürününü piyasaya sundunuz. Epoksi,  dayanıklılığı, uzun ömürlülüğü ile en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.  QIS Epoderz ürününüzün özelliklerinden, avantajlarından, seramik yapıştırılmasında ve derz dolgusu uygulanmasındaki teknik prensiplerinden bahseder misiniz?
Epoksi, önemli bir kimyasal reçine. İçeriği nedeniyle su, asit ve alkaliye karşı direnci çok güçlüdür. Özellikle derz boşluklarında oluşması muhtemel çatlaklara karşı bu yüzeyin her iki yüzünü çatlak boyunca sürekli birbirine bağlayarak çatlak gerilimlerinde oluşabilecek birikimlerin önüne geçiyor. Epoderz, bizim için önemli bir ürün. 
Epoderz’in görevi gereği kuvvetli asit, baz ve yağlara karşı dayanımı kuvvetlidir. Antibakteriyeldir. İçme suyu temasına uygun ve özel temizlik malzemelerine karşı dayanımı yüksek bir üründür. 
Seramik uygulamalarında harcın yüzeye uygulanıp, kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır. Malanın diş boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. İyi bir yapışma için, lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak, hava dışarı atılmalıdır. Derz dolgusu uygulamalarında ise, ürünün spatula veya tabanca ile boşluklara doldurulması önemlidir. Uygulama devam ederken, kaplamanın üzerindeki Epoderz’in donmadan ılık su ve nemli sünger ile iyice temizlenmesi önemli bir koşuldur. 
Son yıllarda özellikle tekstil esaslı, özel formülize edilmiş QIS Aqua Bond ürününüz ön plana çıkıyor. Seramik, granit ve mermer kaplama işlerinde kullanılan Aqua Bond'un özellikleri ve uygulama prensipleri nelerdir?
Tekstil endüstrisinin üretim proseslerinde kullanılan su ve kimyasal madde miktarının fazla oluşu, ürün hammaddelerinin maliyetli olması ve gün geçtikçe artan çevre kirliliği sorunları, endüstrileri entegre çözümler üretmeye zorlamaktadırlar. Su ve hammadde maliyetlerinin azaltılması ve üretimin her türlü çevre boyutunun ele alınması için en yeni teknolojilerin uygulanması gerekmektedir. Tekstil atıksuları, kanunlar ile belirlenen deşarj kriterleri doğrultusunda aktif çamur tesislerinde arıtılabilir, fakat bu tür bir işlem sonrasında elde edilen su proseste yeniden kullanmak için yeterli kalitede olmayabilir. Bu sebepten dolayı, endüstriler fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri gibi konvansiyonel arıtma sistemlerinden öteye geçip ileri arıtma alternatiflerini değerlendirmelidir. Tekstil endüstrisinde kullanılan membranlar natürel ve sentetik bazlı olmak üzere farklı materyallerden üretilmektedir. Şirketimiz özellikle bu membran grubunun ıslak hacimlerde, düşey ve yatay yüzeylerde yapışmasında, aynı zamanda seramik, granit ve mermer kaplama uygulamaları için Kavak fabrikamızda üretmekte olduğumuz Aqua Bond ürünümüzü ön plana çıkardık. 
Aqua Bond ürünümüz bağlı bulunduğu C2TES1 sınıfı gereği çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış açık bekletme süresi uzatılmış, modifiye edilerek elastikiyet kazandırılmış yüksek performanslı hazır harçtır. 
Uygulanmasında en önemli iki koşulun yüzeye uygulanacak malanın dişli seramik malası oluşu ve zemin sıcaklığının 5 derecenin üzerinde oluşundan bahsedebiliriz.
“Teknik denemelerin içerisinde, alt bayi seminerlerine de önem veriyoruz”
QIS Yapı Kimyasalları, yüzme havuzlarında çeşitli malzeme ve teknik detaylarla da etkili çözümler sunuyor. QIS’in epoksi esaslı derz dolgu malzemeleri de havuzda su yalıtımını sağlayan en önemli unsurlardan birisi. Özellikle seramik altı ve seramik üstü, açık veya kapalı alanda kullanılan ürünlerinizin doğru şekilde kullanılması, doğru çözümle uygulanması noktasında sağladığınız teknik destekleriniz nelerdir?
Burada proje detayı çok önemli. Şirketimiz, ürünlerimizin üretim prosesinden itibaren sahaya indiği süreç içerisinde tüm ekibimizle iş birliği esasına göre çalışıyor. Biz sahada gerek uygulanması düşünülen ürünümüzün hangi zemin ve saha şartlarında uygulanacağını gerekse bu süreçte uygulamayı yapacağını düşündüğümüz ustalarımızla teknik detayların uygulanması konusunda sahada oluyoruz. Şantiye şartlarında mimar ve mühendis kadromuzla istenilen ürünümüzün numune uygulamaları da bu teknik desteğimizin en büyük güvencesi. Çünkü uygulanmasını istediğiniz ürünün, sahanın belirli bir noktasında uzman ve işçi kadrosu tarafından uygulanıldığının ve başarılı sonuç verildiğinin özümsenmesi projenin sağlıklı başlangıç ve bitiş koşullarını oluşturuyor. Bu gibi teknik denemelerin içerisinde, alt bayi seminerlerine de önem veriyoruz.    
“Kalite ve AR-GE’ye verdiğimiz önem oldukça fazla”
Yüksek AR-GE gücü ve sürdürülebilir inovatif çözümler ilkesiyle üretim yapan QIS’in sektöre sunduğu yeni sürdürülebilir inovatif ürünlerinden ve verimli,  kaliteli üretimin anahtarını oluşturan güncel AR-GE çalışmalarından, projelerinden, yatırım ve ihracat hedeflerinizden bahseder misiniz?
İnovasyon günümüzde çok değerli bir konu. Şirketler de inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refahı ve iş olanağının artmasını ifade ediyor. Şirketimiz için bu konuda kalite ve AR-GE’ye verdiğimiz önem oldukça fazla. Özellikle geçtiğimiz yıl Samsun’da yapmış olduğumuz bu değerli fabrika yatırımıyla iş ortaklarımızın sayısını artırırken, mevcut düzenimiz içerisinde gerek iş istihdamı sağlamak gerekse AR-GE sağlayabilmek adına önemli adımlar attığımızla ilgili daha önceki sorularınızda cevap vermeye çalıştım. Önümüzdeki süreçte planladığımız üzere Adana ilimizde, bunu takiben Ankara, Antalya, İzmir ve Diyarbakır illerimizde de bu yatırımları takiben yeni üretim sahaları oluşturmak ve şirket hedeflerimiz içerisinde global saha içerisinde olduğumuzu kanıtlamak adına verim kazandıracaktır.
Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Ülkemizde ve dünyada su izolasyon sistemleri temelden çatıya oldukça önem arz etmekte. İnovasyon ve AR-GE kültürüne açık ve hızla büyümekte olan bu sektörde inşaatın en önemli kalemlerini inşa ederken aynı zamanda yapıların yaşam ömürleri de güçlendirilmekte, bununla birlikte daha etkin yaşam alanlarının oluşturulmasına zemin hazırlanmaktadır. İzolasyon sistemlerinin oldukça önem kazandığı günümüzde doğru ürün seçimiyle birlikte, doğru detayı oluşturmayı sektör personellerine mutluluk veren bir detay olarak hanemize yazdırmayı prensip bilmeliyiz.   

Etiketler:

#qisyapıkimyasalları

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter