Yapı Magazin
“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Kaynakların Verimli Kullanımını ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelimi Önemsiyoruz”

“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Kaynakların Verimli Kullanımını ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelimi Önemsiyoruz”

Dünyanın lider boru sistemleri üreticilerinden GF, belirlediği Strateji 2025 yol haritası kapsamında Global Sürdürülebilirlik Konferansı düzenledi. Sürdürülebilirlik çalışmalarını iş süreçlerinin odağına alan GF Hakan Plastik de konferanstan 3 ödülle döndü. GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, GF Hakan Plastik’in sürdürülebilirlik çalışmalarını, teknolojik ve inovatif gelişmelerin ürünlerin teknik özelliklerine katkılarını ve depreme dirençli yapılar için boru sistemlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Doğru yapılanma, doğru ürün kullanımı ve doğru uygulamanın önemine değinen Besler, doğru ürün ve doğru uygulamanın önemi noktasında bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. 

GF Hakan Plastik, GF’in kendi bünyesinde ilk kez gerçekleştirdiği Global Sürdürülebilirlik Konferansı’ndan ödülle döndü. GF Hakan Plastik’e “En İyi Sürdürülebilirlik Projesi” ödülünü getiren Yeşil Alan Projesinin detaylarından bahseder misiniz?

GF, sürdürülebilirlik alanında yıllardır çalışmalar yürüten BM Kalkınma Amaçları’ndan özellikle 6 tanesi üzerinde projeler geliştiren ve hayata geçiren global bir marka. Her yıl tüm bu çalışmalarını da bir rapor halinde yayınlıyor. Bu konudaki kararlı ilerleyişinde bir adım daha atarak bu yıl 27-28 Mart tarihlerinde bir Global Sürdürülebilirlik Konferansı düzenledi ve GF Hakan Plastik olarak biz de bu konferansa faaliyet gösterdiği ülkelerin üst düzey yöneticileri olarak katılım sağladık. 

Başarılı proje önerilerinin de değerlendirildiği konferansta, GF Piping Systems (Boru sistemleri), GF Casting Solutions (Hafif Döküm Çözümleri) ve GF Machining Solutions (Talaşlı İmalat Çözümleri) olmak üzere üç farklı sektörde sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

GF Strateji 2025 sürdürülebilirlik hedefleri içinde yer alan 3 ana başlık Ürün Portföyü, İklim&Kaynaklar ve İnsan&Refah altında yapılan çalışmaların değerlendirildiği konferansta bizim bağlı bulunduğumuz GF Boru Sistemleri (Piping Systems) altında 54 proje incelendi. Projemiz, İklim&Kaynaklar başlığı altında CO2 salınımı azaltılması konusunda bir dizi çalışmayı içeren Yeşil Alan Projesi idi ve En İyi Sürdürülebilirlik Projesi olarak ödüllendirildi. Tesislerimizde biyolojik çeşitlilik ile emisyon azalımı sağlanmasını hedefleyen projemiz, farkındalık yaratılması ve eğitimler düzenlenmesi, çalışan katılımının artırılması gibi alt başlıkların yanı sıra özel bir taş (mineral) kullanımı ile emisyon azalımı için inovatif bir yaklaşımı da içeriyor. Bu proje ile yıllık olarak %7-10 oranında karbon emisyon miktarında azalım elde etmeyi amaçlıyoruz.

“Uzun ömürlü ve depreme dirençli yapılar için bina içi montajlarda mekanik projeye mutlaka uyulmalı”

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerle birlikte korozyonun önemi bir kere daha ortaya çıktı. Bağlantı noktalarında ve hasar görmüş borularda meydana gelen kaçaklar nedeniyle yapıların ömrü ve dayanıklılığı azalıyor. Depreme dayanıklı ve dirençli yapılar için tesisat borularında ve teknik projelendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Derin bir üzüntü içerisinde olduğumuz 6 Şubat depremi bizlere, kentlerimiz, yapılarımız, altyapı sistemlerimiz ve pek çok konuda yaptığımız hataları gözler önüne serdi. Su, tüm canlılar için en önemli yaşam kaynağı iken, uygunsuz malzeme seçimi ya da hatalı montaj yapılması nedeniyle nasıl sorunlarla karşılaşılabileceği, yapıyı nasıl etkileyebileceği konusunda somut örnekler gördük. Tesisatlarda su sızıntısı olması binalarda istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Kullanma suyu tesisatları basınçlı grup olduğu için su kaçaklarının fark edilmesi ve tamiri çoğu zaman hızla yapılabiliyor, ancak bazı durumlarda küçük sızıntılar uzun süre fark edilmeden beton tarafından emilebiliyor. Atık su tesisatlarında da birleştirme noktalarında ya da hasar görmüş borulardan sızan sular şaft içinde ve kullanım dışı olan bodrum katlarda beton içinde kendine bir yol çizerek geniş bir alana yayılabiliyor. Bu da zamanla tahribat oluşmasına kadar ilerleyebiliyor. 

Beton içine giren su, zamanla demirlerin açığa çıkmasına ve korozyon oluşmasına sebebiyet veriyor; binanın ömrünü ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum binanın yük taşıma kapasitesini düşürüp, taşıyıcı sistemlerde bozulmalara yol açıyor. Herhangi bir yer hareketinde veya depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşabiliyor. Bu nedenle bina içi montajlarda mekanik projeye mutlaka uyulması gerekliliğini vurgu yapmak istiyoruz. Mekanik proje dışı yapılan işlemlerde binanın taşıyıcı kolon ve kirişlerine zarar vermeden (delme, kırma, vb.) montaj yapmak konusunda duyarlı olmak gerekiyor.

Metal borular ile plastik boruları, binaya getirdiği statik yük açısından kıyasladığımızda aradaki fark, göz ardı edilmeyecek kadar fazladır. Plastik boruların montaj kolaylığı kadar hafifliği de büyük avantaj sağlıyor. Tesisat borularının sabitlenmesinin yanı sıra yüksek kapasiteli ve teknoloji ağırlıklı cihazlar olan soğutma grupları, soğutma kuleleri, sıcak su kazanları, klima santralleri, pompalar, hidroforlar, jeneratörler vb tesisat ekipmanlarının da bulunduğu ortamlarda döşemeye ya da duvarlara sabitlenmesi de deprem sırasında olası kazaları önlemede etkili oluyor.

Silenta Extreme, özel kompozit yapısı ile yaşam konforunu ve yangındaki güvenliği artırıyor

Silenta Exreme ürününüz çok katmanlı polipropilen teknolojisi ile üretiliyor. Çok katmanlı Polipropilen teknolojisi hem sıcak hem de soğuk akışkanların taşınmasında nasıl avantajlar sunar? Çok katmanlı Polipropilen teknolojisine sahip Silenta Extreme ürününüzün özelliklerinden ve kullanıcıya sunduğu faydalardan bahseder misiniz?

Silenta Extreme Yangına Dayanıklı ve Halojen İçermeyen Ses Yalıtımlı Boru Sistemimiz, uzman ekiplerimizle geliştirmiş olduğumuz en inovatif ürünlerimiz arasında yer alıyor. PP bazlı halojen içermeyen, EN 13501 standardı kapsamında yangına dayanıklı (B-s1, d0) ve ses yalıtımlı bir atık su boru sistemidir. Know-how içeren geliştirilmiş özel kompozit yapısı ile yaşam konforunu ve yangındaki güvenliği artırmak amacıyla en yüksek teknolojiyle üretiliyor. 

Tesisat sistemleri için ürettiğimiz ürünlerin yönetmelik şartlarını karşılaması konusu, üzerinde hassasiyetle çalışmalar yürüttüğümüz bir konudur. Eğer tesisatınız zor yanıcı ve alevlenici malzemelerden olmaz ise kontrol dışı yanma mekanizmasını engellemek imkânsız hale gelir. 

Silenta Extreme sistemimiz, EN 13501 standardına göre, B-s1; d0 değerleri ile yönetmelikte/şartnamelerde belirtilen koşulları yerine getiriyor.  Bir yangın esnasında, insan sağlığını en çok tehdit eden unsurlardan biri zehirli gaz salınımıdır. Araştırmalar bize bir yangında ölümlerin daha çok duman zehirlenmesinden kaynaklandığını gösteriyor. Silenta Extreme’in halojen içermeyen yapısı sayesinde bir yangın anında zehirli ve öldürücü gaz salınımının önüne geçilebiliyor. 

GF Aquasystem PP-RCT Boru Sistemi, daha az karbon salınımı, tesisat ağırlığı ve enerji tasarrufu sağlıyor

Son teknolojiye sahip Aquasystem, PP-R ve PP-RCT’den üretiliyor. Ürünün PP-RCT’den üretilmesi klor gibi aşındırıcı maddelere karşı dayanım ve performansı nasıl etkiliyor? 

PP-RCT, özel bir kristallenme prosesi (β-nucleation) ile polipropilenden geliştirilmiş yeni nesil bir ham maddedir. GF Aquasystem PP-RCT yeni nesil ham madde kullanımı ile üretiliyor. PP-RCT,  basınca ve sıcaklığa karşı uzun ömürlü olması, daha az plastik malzeme kullanımı ile karbon ayak izini azaltması ve %100 geri dönüştürülebilmesi gibi özellikleri ile geleceğin tesisat malzemesi olarak nitelendiriliyor.

GF Aquasystem PP-RCT Boru Sistemi, bina içi tesisatlarda içme suyu sistemlerinin yanı sıra merkezi ısıtma sistemleri, sıcak-soğuk su sistemleri, klima sistemleri ve güneş kolektörleri gibi farklı kullanım alanlarında uygulanabiliyor. Daha yüksek sıcaklık ve basınç direnci, daha yüksek akış performansı ve korozyon direnci gösteren sistem, daha az karbon salınımı, tesisat ağırlığı ve enerji tasarrufu konusunda da avantaj sunuyor.

Sıcak ve soğuk su sirkülasyonu özellikle çok katlı yapılarda önem taşıyor. Hycleen Otomasyon Sistemi bu noktada iş ortaklarına nasıl çözüm sunuyor? Hycleen Otomasyon Sistemi, hijyen, güvenlik, maliyet ve enerji verimliliği noktasında nasıl kolaylıklar sunuyor?

GF’in içme suyu tesisatlarının otomasyonu için geliştirdiği Hycleen Otomasyon Sistemi, sıhhi tesisat otomasyonu ve güvenli temiz su tedarikinde bir devrim niteliği taşıyor. Özellikle büyük bina komplekslerinde kullanma ve içme suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, işletilmesi ve bakımı güvenilir ve basit bir şekilde destekleyen Hycleen, tesisata giren suyun hijyenik ve sağlıklı kullanımının yanı sıra enerji tasarrufu konusunda da önemli bir avantaj yaratıyor. 

Sıcak ve soğuk su sirkülasyonu yüksek katlı yapılarda önemli bir konudur. Sıcaklık değerlerinin ayarlanması ile suyun ısınması için boşa akışın önüne geçiliyor ve suyun ısınması için enerji kullanımı azaltılıyor. Bu sayede %25 oranında ciddi bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

Lejyoner hastalığının oluşabileceği ortamların söz konusu olduğu tüm otel, okul, spor kompleksi, kaplıca ve yaşlı bakım evleri de Hycleen için sağlıklı ve enerji tasarrufu yapılabilecek diğer uygun yapılardır.

Hycleen, aynı zamanda veri yönetimine dayalı bir sistem. İçme suyu hijyeni kontrollerinin ihmal edilmesi, sağlık açısından tehlikelere neden olabilir. Bu nedenle sisteme yeni eklenen Hycleen Connect bulut çözümü, bu sorunu çözmek için özel olarak tasarlandı. Hycleen Connect ile içme suyu tesisatlarının dijital izlenmesi ve optimizasyonu bulut tabanlı uzaktan erişim ile kontrol edilebiliyor. Sistem verileri artık dijital olarak konumdan bağımsız şekilde 7/24 izlenebiliyor. Bağlantı ile eski değerler, sıcaklık zaman çizelgeleri, önceki valf ayarlarının yanı sıra maksimum ve minimum değerlerin görüntülenebilmesi, oluşabilecek sorunların önceden tespit edilmesine olanak tanıyor. Böylece sorunlar önceden görülüp, şikayet noktasına gelmeden giderilebiliyor. Enerji ve maliyet açısından daha güvenilir ve daha verimli bir sistem oluşturulabiliyor.  

“ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülebilir olması ve ortak bilinç yaratılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

GF Hakan Plastik olarak proseslerinizi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik değerleriniz doğrultusunda gerçekleştiriyorsunuz. Strateji 2025 yol haritası doğrultusunda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği politikalarınızdan bahseder misiniz? 

GF Hakan Plastik olarak bir Enerji Yönetim Sistemi politikamız var ki bunu GF’in 2025 stratejilerine göre hazırladık. Sürdürülebilir bir gelecek için kaynaklarımızın verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimini sağlamayı çok önemsiyoruz.

Bu doğrultuda son dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan örnek verecek olursak; ürün portföyümüzde müşterilerimize enerji tasarrufu sağlayacak çözümler sunan çalışmalara ağırlık veriyoruz. Her türlü fazla veya gereksiz sarfiyata engel olmaya çalışıyor; bu doğrultuda otomatik, sensörlü, akıllı sayaçlı sistemleri tercih ediyoruz. Daha düşük tüketim sağlayan enerji verimli ekipmanları araştırarak bunlara yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor; mevcut ekipman renovasyonlarını enerji verimliliği sağlayacak şekilde dönüştürüyoruz. Tüm üretim alanlarımızda ve proses noktalarımızda yüksek enerji israfına yol açan hava kaçaklarının seri üretim esnasında bile özel cihazlar ile tespit ederek gideriyoruz, vb.

2023 yılı için de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ortak bilinç yaratılması gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. Hepimizin başı sağ olsun ve bir daha yaşanmamasını dileyerek geçmiş olsun diyoruz. Doğru yapılanma, doğru ürün kullanımı ve doğru uygulamanın önemini ne yazık ki içimizin yandığı zamanlarda daha çok anlıyoruz. Bizim sektörümüze çok iş düşüyor, hem uygulama farkındalığı hem de doğru ürün farkındalığını bugüne dek vurguladığımız gibi bundan sonra da daha ısrarla üzerinde duracağız. Aynı zamanda deprem bölgesinin de yeniden ve doğru yapılanması için var gücümüzle çalışmaya hep hazır olacağız. Ana odak noktası temiz suya erişim olan bir sanayi şirketi olarak, bölge halkının temiz suya ulaşması için çeşitli kuruluşlar ile ortak gönüllü projeler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.


Etiketler:

#gfhakanplastik #sürdürülebilirlik #depremedirençliyapılar #global

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter