Yapı Magazin
''Tek Noktadan Kontrol ile Güneş Enerjisinden Maksimum Fayda ve Konfor Sağlamak Mümkün''

''Tek Noktadan Kontrol ile Güneş Enerjisinden Maksimum Fayda ve Konfor Sağlamak Mümkün''

Bosch Home Comfort, sektöre sunduğu inovatif ürünleri sayesinde ısıtma sistemlerinin etkin kullanımı için verimli çözümler sunuyor. Bosch Home Comfort Elektrikli Çözümler ve Online Satış Ülke Satış Müdürü Nevroz Karakuş, yeni yönetmeliklerin yenilenebilir enerji pazarına etkilerini, GES sistemlerinde verimlilik çözümlerini ve Bosch Home Comfort olarak sektöre sundukları ürünleri anlattı.

Sürdürülebilir bir çevre ve enerji verimliliği için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep arttı. Güneş enerji panellerinden elde edilen elektrik ısı pompaları, kombi ve kazanlarda rahatlıkla kullanılabilir mi?Güneş enerji sistemlerinden elde edilen enerjinin ısı pompası, kombi ve kazanlarda kullanımı cihazlarda teknik ve tasarım noktasında değişiklikler meydana getirir mi?

Sürdürülebilir bir gelecek için doğanın bize sağladığı yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak en önemli konudur. Bu doğal enerji kaynaklarının en önemlisi güneştir. Yakın bir zamana kadar ağırlıklı sıcak su üretiminde kul- lanılan güneş enerjisi geçtiğimiz 20 yıl içinde çok yaygın bir şekilde elektrik üretimi içinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde Karbon emisyonlarının azaltılması konusunda büyük bir fırsat karşımıza çıkmıştır.

Teknik olarak baktığımızda güneş enerjisi panelinden elde edilen elektrik doğru akıma (DC) sahiptir. Doğru akımı alternatif akıma (AC) çeviren inverter cihazlar sayesinde şebeke elektriği ile çalışan tüm cihazlar güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisini kullanabilir. Aynı zamanda çift yönlü bir elektrik sayacı ile tüm cihazlarımızı önce güneşten elde ettiğimiz elektrik ile yetmediği durumlarda ise şebekeden enerji kullanımı mümkündür. Burada asıl önemli konu tüketimin veya çatıdaki üretimin anlık değişiklik göstermesi bu dalgalanmaları sönümleyecek bir ürüne yani bataryaya ihtiyacın olduğudur. Bu paralelde şebeke veya şebekeden bağımsız (off grid) sistemlerde özellikle bireysel kullanımda batarya kullanımı çok önemli ve faydalıdır. Bu sayede kombi, kazan veya ısı pompalarında kullanım için ilave bir tasarıma ihtiyaç duyulmadan çok pratik bir şekilde bu temiz elektriği kullanmak mümkündür.

Bosch sektöre sunduğu solar termal güneş panelleri ile yenilenebilir enerji kullanımına katkı sunuyor. Çatı ve cephenin yapısı, gölgelenme unsurları, eğimi ve kirlenme faktörleri çatı paneli tercihini nasıl etkiler?GES uygulanacak projede ürün seçiminin yanı sıra hangi noktalara dikkat edilmeli?

Solar termal ürünlerde yani güneş enerjisinden sıcak su üreten panellerde ortamın sıcaklığı da ısı transferine faydalı iken elektrik üreten güneş enerjisi sistemlerinde ortamın sıcaklığının artması bir süre sonra panelin faz- la ısınması sebebiyle elektrik üretimini kısıtlamaktadır. Bu yüzden elektrik üretimi yapan PV-T dediğimiz üst kısımda elektrik üreten alt kısımda da soğuk suyu dolaştırıp ısıtan ve böylelikle de verimin çok yüksek olduğu sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca çatı tipi, arka arkaya dizilecek panellerde gölgeleme faktörü, borulama ve izolasyon çok önemlidir.

Solar termalde üretilen fazla sıcak suyun transferi mümkün değildir ve böylece tesisatta sorun yaşanmaması için tasarım özellikleri ve optimum noktanın seçilmesi önem taşır

Ürün tasarımı sırasında da yıllık güneşlenme miktarı kadar boru çapları, otomasyon ve fizibiliteye de dikkat edilmelidir. Çatının her yerini panelle doldurmak özellikle solar termal sistemlerde ihtiyaç olmadığı zamanlarda üre- tilen fazla sıcak su artan basınç ve sıcaklıkla beraber tesisata zarar vermektedir. Elektrik üreten panellerde üretilen fazla elektriği şebekeye vermek mümkünken solar termalde üretilen fazla sıcak suyun transferi mümkün değildir ve böylece tesisatta sorun yaşanma- ması için tasarım ve optimum noktanın seçilmesi çok önem arz etmektedir. Biz sistem tasarımlarında bu aşamada özel yazılımlar kullanmaktayız. Bu sayede coğrafi özellikler, kullanım amacı, iklim gibi birçok parametreye göre aylara bağlı güneş enerjisi kullanımı oranları ve optimum panel adetleri en baştan belirlenebilmekte. Başka bir deyişle güneş enerji sistemi kullanmak isteyen bir yatırımcı en başta bu yatırımının fizibilitesini görmekte ve buna göre yatırım kararı alabilmektedir.

Yeni yönetmelikle birlikte özellikle ticari ve endüstriyel alanda güneş enerjisi kullanımı ciddi oranda artacaktır

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğin- deki güncellemelerle birlikte, Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (nSEB) konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getirildi. Böy- lece “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu oldu. Belirlenen hedeflere ulaşma noktasında Güneş Enerji Sistemleri’nin önemi nedir? Yeni düzenlemeler güneş enerjisi sektöründe nasıl bir değişim ve dönüşüme neden olur?

BEP yönetmeliğine göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5000 m2’den büyük olan tüm binalarda kullanılacak olan enerjinin %5 inin yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu oran 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 2000 m2’den büyük olan binalar için %10 olarak artış gösterecektir. Bu uygulama ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim zorunlu hale getirilerek; ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. Bu uygulama ile özellikle ticari ve endüstriyel alanda güneş enerjisi kullanımı ciddi oranda artacaktır. Bireysel sistemlerde de benzer artış söz konusu olacaktır. Çatılarda kullanılan güneş panellerine ek olarak artık yaşam alanlarının diğer kısımları olan balkon ve otopark çatıları gibi mahallerde de kullanılmaya başlanmıştır. Sadece bu yönetmelikte değil bunun yanında elektrik fiyatlarının artması ve çatıda üretilen elektriğin şebekeye satışının mümkün olması ile beraber öncelikle ticari ve endüstriyel çatılar sonrada bireysel çatılardaki dönüşüm ve paralelinde yaklaşık 40 kadar fotovoltaik panel fabrikasının açılması sürecin çok hızlı ilerlediğini göstermekte, bununla beraber Paris İklim Anlaşması’na paralel karbon ayak izini azaltmak içinde güneş enerjisine olan talep tüm hızıyla devam etmektedir.

Logamatic EMS panelleri Buderus ısıtma sistemlerinin verimli ve etkin kullanımı için ayrılmaz bir parçadır

Güneş panellerinin yanı sıra panellere uyum- lu cihazlarla da bütüncül çözümler sunuyorsunuz. Logamatic EMS Kaskad Modülleri’nin teknik özelliklerinden ve diğer kaskad sistem- lere oranla farklarından bahseder misiniz?

1960 yılından beri Buderus markamız, kazan ve diğer ısıtma ekipmanlarını kontrol etmek için kendi kumanda platformlarını tasarlayıp üretmektedir. Logamatic EMS kumandalar da yine bu mantıkta Buderus ısıtma sistemlerini tek bir noktadan en verimli şekilde çalıştıracak kabiliyete sahiptir. Tek noktadan kontrol ile güneş enerjisinden maksimum derecede faydalanırken, istenilen derecede konforu da sağlamak için kazan sistemini tek veya kaskad olarak en verimli şekilde dış hava, ortam sıcaklıklarını da denklem içinde tutarak çalıştırabilmektedir. Modüler yapısı ile sistem genişlemesine olanak sağlarken, kolay arayüzü ve bağlanabilirlik özellikleri ile kullanıcıya da eşsiz bir deneyim sunuyor. Özetlemek gerekirse Logamatic EMS panelleri Buderus ısıtma sistemlerinin verimli ve etkin kullanımı için ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirile bilir.

Türkiye’deki ve dünyadaki güneş enerjisi sistemlerinin pazar potansiyelini değerlendirmenizi istersek neler söylersiniz?

Fotovoltaik panel pazarı 2023 yılı itibarı ile 10 GW’a ulaşmış ve her yılda yaklaşık 3 GW artış eğilimi içinde olacağını öngörüyoruz.

Türkiye’nin mevcut coğrafi konumu, güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça verimlidir. Türkiye’de güneşlenme zamanı göz önüne alındığında; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölge başta olmak üzere güneş enerjisi sistemlerinin potansiyelinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Türkiye’nin Gü- neş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresinin 2.737 saat (günlük 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisinin 1.527 kWh/m2 (günlük 4,2 kWh/ m2) olduğu tespit edilmiştir. Bu paralelde gerek fotovoltaik gerekse solar termal sistem- lerin mutlaka kullanılması enerji maliyetleri, karbonsuzlaşma ve üretim ekonomisine ciddi fayda sağlamaktadır.

Bosch olarak güneş enerji panellerine yönelik yeni ürün ve yatırım planlarınız bulunuyor mu? 2023 yılına dair hedefleriniz nelerdir?

Güneş enerjisi sisteminin pazarının gelişimini Dünya’da ve Türkiye’de yakından takip ediyoruz. Fotovoltaik pazarının gelişiminin özellikle bireysel tarafta ısı pompalarıyla paralel şekil- de büyüyeceğini öngörüyoruz. Firmamızın en güçlü tarafı kullanıcılarına her zaman projesin- den uygulamasına ve servis hizmetine kadar eşsiz bir deneyim yaşatmaktır. Bu çerçevede hazırlıklarımız tasarımdan uygulamaya tüm ürün unsurlarıyla birlikte bütünleşik hizmetimizi müşterilerimize sunacak şekilde devam etmektedir.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Dünyamızı yani yuvamızı korumalıyız. Önümüzdeki yıllarda iklim krizi insanlık için önümüzdeki en büyük problem olarak görülmektedir. Bu konuda yarın değil dünden itibaren her türlü önlemimizi almış olmalıyız. Karbon salınımını kontrol altına alarak dünyamızın daha fazla ısınmasını önlememiz insanlık için artık bir varoluş konusu haline gelmiştir. Bu sebepten enerji ihtiyacımızı karşılamak için yönümüzü güneşe çevirmeli, karbon emisyonlarını azaltıp, dünyamızı sürdürülebilir bir gelecek için hazırlamalı aynı zamanda enerji maliyetlerini azaltarak ülke ekonomisine de büyük katkı sağlamalıyız.
Etiketler:

#boshhomecomfort #ges #inovatif

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter