Yapı Magazin
''İdeal Çatı Uygulamalarını ve İdeal Çatıların Avantajları Noktasında Bilinci Arttırmaya Çalışıyoruz''

''İdeal Çatı Uygulamalarını ve İdeal Çatıların Avantajları Noktasında Bilinci Arttırmaya Çalışıyoruz''

ÇATIDER, daha sağlam, yaşanabilir, güvenilir, uzun ömürlü ve enerji etkin çevreci çatıların sayısının artması için çalışmalar yürütüyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de enerjinin öneminin giderek arttığını vurgulayan ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çeki, “Enerji verimliliği konusu yapacağımız yeni çalışmalarımızın ana başlıklarından olacak. Sektörümüz için de önemine inandığımız nitelikli ve kalifiye iş gücünü artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimizi 2024 yılında daha etkin hale getirmeyi istiyoruz.” dedi.
2023 yılında yaşanan deprem, inşaat maaliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki gelişmeler, seçim ve enerji maliyetleri sektörü nasıl etkiledi? 2023 ÇATIDER için nasıl geçti? Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?
2023 yılı şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem, aynı deprem hattı üzerindeki 10 ilimizi sarsmış oldu. Bu deprem, sadece bu bölgede değil, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin her yerinde güvenilir, depreme dayanıklı, sağlam yapıların inşa edilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. Yapılarda kalitenin, teknik yeterliliğin, denetimin ne denli önemli olduğunu bizlere gösterdi. Mevcut yapı stoku, artan nüfus, yaşam standardı ve kentleşme dikkate alındığında inşaat sektörünün bugün ve gelecekte de ülkemizde büyük bir iş potansiyeli barındırdığı açıkça anlaşılmaktadır. Ancak bu potansiyelin eyleme dönüşmesi, harekete geçmesi için finans ihtiyacı kaçınılmazdır. Son birkaç yılda Dünyada enerji ve emtia fiyatlarının artması, döviz kurlarının yükselmesi, ülkemizde enflasyonun %100leri aşması, gibi birçok sebebe bağlı olarak inşaat maaliyetleri artışını sürdürdü. Maliyetler artmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde uygulanan düşük faiz yöntemi konut ve işyeri yatırımlarında artış meydana getirdi. Maliyetlerin artışına, talebin de yüksek olması eklenince konut fiyatlarındaki artışlar da ardı ardına geldi. Fiyatların artması ise toplumun önemi bir kesiminin konuta ulaşımını zor hale getirdi. Bugüne geldiğimizde ise yüksek enflasyonun vatandaşın satın alma gücünü azaltması, yeni ekonomi yönetiminin faizleri artırması gibi sebepler ile konut finansına erişimde zorlukların yaşandığını göremeye başladı. Bu durum da inşaat sektörünün hızının yavaşlamasına neden oldu. Ülkemizde çatı sektörü, inşaat sektörünün önemli alt sektörlerinden biridir ve inşaat sektöründeki gelişmelerden önemli derecede etkilenmektedir. Deprem bizlere çatı sektöründe de iyileştirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu açıkça tekrar göstermiş oldu. Sektörümüz için 2023 yılının iyi bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Çatıder için 2023 yılı pandemi sonrası genel olarak yeni projelerin değerlendirildiği araştırma ve ön hazırlık dönemi olarak geçti diyebiliriz.
“Çatı sektörünü hem önemli gelişmeler hem de önemli görevler bekliyor”
ÇATIDER olarak 2024 yılı için sektöre dair öngörüleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde odaklandığınız konular, gerçekleştirmeyi planladığınız yeni proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?
Tüm finansal zorluklara rağmen kentsel dönüşümün inşaat sektörüne olumlu yönde etki etme potansiyelinin hâlâ var olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zaman önce afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasanın ne yönde etkisi olacağını önümüzdeki süreçte görebileceğiz. Konut çatılarına yönelik artan talebin, öncelikle inşaat sektörünün büyümesi, artan nüfus ve kentleşmeden kaynaklandığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmelere ve yeni ihtiyaçlara bağlı olmakla beraber çatı sektöründe de bazı yenilikler ortaya çıkmaktadır. Bu yenilikler sektörün daha da büyümesine ve gelişmesine imkan sağlamaktadır. Örneğin sıfır enerjili binaların son yıllarda öneminin artması, çatılarda fotovoltaik panel kullanımının artması, yeşil çatı uygulamaları, küresel ısınmaya bağlı mevsim değişikliklerine yönelik alınan tedbirler gibi birçok gelişmenin sektörümüzü büyütmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda şu anlaşılıyor ki; Çatı sektörünü hem önemli gelişmeler hem de önemli görevler bekliyor.
Biz ÇATIDER olarak, ideal çatı uygulamalarını ve ideal çatıların avantajlarını elimizden geldiğince topluma anlatmaya çalışıyoruz. Toplumun ilgili bütün kesimlerini bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle son dönemde enerji verimliliği sağlayan sistemlerin farkındalığını artırmak adına önemli faaliyetler ortaya koymak için çalışıyoruz. ÇATIDER tarafından hazırlanmış olan Çatı Kaplama Malzemeleri Uygulama Detayları kılavuzumuz uzun yıllardır çatı sektörüne bu anlamda yol gösterici olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız, sempozyum, konferans, webinar vb. çalışmalarımızın gündemine enerji etkin, ekolojik çatı sistemlerini alarak önümüzdeki süreçte yenilerini yapmayı planlıyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde enerjinin önemi giderek artıyor, enerji verimliliği konusu yapacağımız yeni çalışmalarımızın ana başlıklarından olacaktır. Ayrıca her zaman üzerinde durduğumuz ve sektörümüz için önemine inandığımız nitelikli ve kalifiye iş gücünü artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerimizi 2024 yılında daha etkin hale getirmeyi istiyoruz. Avrupa standartlarında Çatı ustası yetiştirmek ile ilgili eğitim programları üzerine çalışmalarımız devam etmektedir.
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Daha sağlam, daha yaşanabilir, daha güvenilir, uzun ömürlü, enerji etkin çevreci çatıların ülkemizde sayısının artmasını arzu ediyoruz, bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bunun ülkemiz ekonomisine ve toplumumuza büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. 2024 yılının başta ülkemize ve insanlığa barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sektörümüz için de daha başarılı bir yıl olmasını ümit ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Etiketler:

#çatıder #idealçatıuygulamaları #çatıyalıtımavantaj #enerjiverimliliği

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter