Yapı Magazin
''İnşaat Endüstrisi ve Enerji Verimliliği Alanındaki Gelişmelere Bağlı Olarak Sektörümüzde Muazzam Bir Büyüme Potansiyali Bulunuyor''

''İnşaat Endüstrisi ve Enerji Verimliliği Alanındaki Gelişmelere Bağlı Olarak Sektörümüzde Muazzam Bir Büyüme Potansiyali Bulunuyor''

Yapı sektöründe önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan PANELDER, (Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği) yeni dönemde uluslararası standartlara ve etik değerlere bağlı kalarak sektöre yön verme vizyonu ile birlikte Türkiye’nin verimsiz büyümesine ve merdiven altı üretimlerin kullanıcılara olumsuz etkilerine engel olabilmek adına farkındalığı artırmak için çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. Çevrenin korunması için önemli etmenlerden olan sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda panel sektörünün, en önemli gündem maddelerinden biri olan Avrupa’nın Yeşil Mutabakat Deklarasyonu’na hazırlanmakta olduklarını belirten PANELDER Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, “Bu adımlar, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak başta olmak üzere, sektörün uluslararası standartlar ile uyumlu, yenilikçi, bilinçli ve özellikle sürdürülebilirlik odaklı olacak şekilde gelişmesine imkan tanıyacaktır.” dedi.
2023’te yaşanan deprem, inşaat maliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki gelişmeler, seçim ve enerji maliyetleri, tüm bunlar sektörü nasıl etkiledi? 2023 PANELDER için nasıl geçti? Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz? 
Küresel salgının ardından yaşanan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi olan depremlerden sonra Türkiye ekonomisindeki bütün zorluklara rağmen, PANELDER olarak önceliğimiz ülkemizin gelişimine kesintisiz desteğimizi sürdürmek oldu. Depremler yalıtımlı panel sektörünün önemini ve değerini bir kez daha gösterdi, tüm üyelerimiz de yaşanan acı olayın etkilerini sınırlayabilmek adına gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Böylece, sektörümüzdeki karlılığa dair artan çok ciddi baskılara odaklanmadan, ihtiyaç duyulan üretimi kesintisiz sürdürdük. Yüzyılın felaketinin ardından deprem bölgesinde yeniden inşa amacıyla artan faaliyetlerle birlikte sektörümüz, 2023 yılını reel olarak da bir büyüme ile geçirdi.
Gerek salgının etkileri gerek döviz kurundaki artışla birlikte 2021 yılında temel girdi maliyetlerinde iki mislinden fazla fiyat artışları yaşanmıştı. Ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel çapta yaşanan arz kısıntıları kaynaklı emtia kriziyle birlikte 2022 yılında girdi maliyetlerimiz daha da arttı, maalesef 2023 yılında da artış trendi devam etti.  Genel enflasyondaki artışa paralel olarak sektörde de malzeme ve işgücü maliyetleri yükseldi. Ne yazık ki, depremlerin gösterdiği üzere stratejik bir rol üstlenen sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesi için, regülasyonların ve karlılığın önündeki baskıların hafifletilmesine ihtiyaç duymaktayız. Kısa vadeli sorunlara karşın, inşaat endüstrisi ve enerji verimliliği alanındaki gelişmelere bağlı olarak sektörümüzde muazzam bir büyüme potansiyeli bulunmakta ve bu nedenle yatırımlar da hızla artmaya devam etmektedir. Girdi maliyetlerimizdeki bu artışın yanı sıra enerjiye ve ithalata bağımlı yapının sürdüğü sektörde, enerji maliyetlerinin artması, çevresel sürdürülebilirlik konularına artan ilgi ve enerji verimliliği düzenlemeleri, yalıtımlı panel uygulamalarının talebini arttırmaktadır. 
“İnşaat ve yalıtım malzemesi ihtiyacında ve talebinde konjonktürel zorluklara rağmen artış beklemekteyiz”
 PANELDER olarak 2024 yılı için sektöre dair öngörüleriniz nelerdir?  Önümüzdeki dönemlerde odaklandığınız konular, gerçekleştirmeyi planladığınız yeni proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?
PANELDER olarak, sektörümüzde faaliyet gösteren üreticilerin çıkarlarını korurken rekabetçi ortamda avantaj kazanabilmelerini sağlamak, güç birliği inşa ederek tüm taraflarla etkin lobi faaliyetleri yürütmek, standartlara uygun ürünlere farkındalık yaratırken gelişme odaklı bilgi paylaşımı yapmak, piyasa denetimi ve gözetimi sağlamak, haksız rekabeti önlemek, doğru üretim yapan üreticilerin haklarını korumak için ve böylece ülke ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katalizör olmak amacıyla hizmet vermekteyiz. Yapı sektöründe önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan PANELDER’in yeni dönemde uluslararası standartlara ve etik değerlere bağlı kalarak sektöre yön vermek vizyonu ile, ülkemizin verimsiz büyümesine ve merdiven altı üretimlerin müşterilere olumsuz etkilerine engel olabilme arzusu doğrultusunda farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda sektörün gelişmesi için eğitim ve bilinçlendirme, AR-GE ve inovasyon, iş birlikleri ve ağ oluşturma, pazarlama ve tanıtım, sürdürülebilirlik alanlarında yoğun çalışmalar yapmanın yanı sıra, hükümet kurumları ve düzenleyici otoritelerle etkin iletişim ve iş birliği sağlanarak sektörün mevzuat ve politika süreçlerine katkı sunmaktayız. 
Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2024-2026 yılı Orta Vadeli Programı kapsamındaki yapısal reform alanlarından biri de afet ve risk yönetimi. Özellikle deprem bölgelerindeki imar faaliyetleri ile başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlanacaktır. Böylece, inşaat sektöründe de hareketlenme ile birlikte inşaat ve yalıtım malzemesi ihtiyacı ve talebinde konjonktürel zorluklara rağmen artış beklemekteyiz. Diğer taraftan, geleceğimizin sağlığı ve çevrenin korunması için oldukça önemli olan sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda panel sektörü, en önemli gündem maddelerinden biri olan Avrupa’nın Yeşil Mutabakat Deklarasyonu’na hazırlanmaktadır.PANELDER olarak üyelerimizle birlikte, çevre dostu malzemelerin ve teknolojilerin benimsenmesi, enerji verimliliği ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
PANELDER olarak üyelerimizle birlikte, çevre dostu malzemelerin ve teknolojilerin benimsenmesi, enerji verimliliği ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu adımlar, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak başta olmak üzere, sektörün uluslararası standartlar ile uyumlu, yenilikçi, bilinçli ve özellikle sürdürülebilirlik odaklı olacak şekilde gelişmesine imkân tanıyacaktır. 
Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?
Türkiye’de sanayicilerin ve sürdürülebilir büyüme için memleketimizin ihtiyaçlarını fark ederek daha güçlü bir kişi başına milli gelir seviyesine ulaşabilmek için adım atma zamanıdır. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlamak ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak yaşayabilmek adına daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. Sanayiciler ve PANELDER olarak bizler hazırız, yeni dönemdeki ekonomi yönetiminin de bu bilinçle acil ihtiyaç duyulan konularda rasyonel çözümler ve sürdürülebilir teşvikler üretmesini bekliyoruz. 
Etiketler:

#panelder #inşaatendüstrisi #enerjiverimliliği

Paylaş:
İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy

Sign Up for Our Newsletter